Cải cách hành chính tại xã An Trạch A, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

Cải cách hành chính tại an trạch a thuộc huyện đông hải – tỉnh bạc liêu

Cải cách hành chính tại xã an trạch a thuộc huyện đông hải – tỉnh bạc liêu
... HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI XÃ AN TRẠCH A THUỘC HUYỆN ĐÔNG HẢI, TỈNH BẠC LIÊU VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HIỆN NAY 2.1 Giới thiệu vài nét sơ lượt An Trạch A An Trạch A chia tách từ An ... tỉnh Bạc Liêu 48 2.5.2 Mục tiêu cải cách hành An Trạch A thuộc huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu .49 2.5.3 Phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành An Trạch A thuộc huyện Đông Hải - tỉnh ... cải cách hành An Trạch A thuộc huyện Đông Hải - tỉnh Bạc Liêu thời gian qua 47 2.5 Định hướng chung cải cách hành An Trạch A 48 2.5.1 Mục tiêu chương trình tổng thể cải cách hành tỉnh...
 • 69
 • 127
 • 0

phân tích hiệu quả tín dụng hộ nghèo tại phòng giao dịch ngân hàng chính sách hội việt nam huyện đông hải tỉnh bạc liêu

phân tích hiệu quả tín dụng hộ nghèo tại phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội việt nam huyện đông hải tỉnh bạc liêu
... TRẠNG HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO TẠI PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VIỆT NAM HUYỆN ĐÔNG HẢI TỈNH BẠC LIÊU 4.1 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH ... tín dụng hộ nghèo Phòng Giao Dịch Ngân Hàng Chính Sách Hội huyện Đông Hải 1.2.2 Mục tiêu cụ thể • Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng hộ nghèo Phòng Giao Dịch Ngân Hàng Chính Sách Hội ... TRẠNG HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO TẠI PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VIỆT NAM HUYỆN ĐÔNG HẢI TỈNH BẠC LIÊU Trang 37 4.1 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI PHÒNG GIAO DỊCH...
 • 95
 • 128
 • 0

hiện trạng mô hình nuôi và thực nghiệm nuôi tôm càng xanh (macrobrachium rosenbergii) trong ruộng lúa kết hợp tại vĩnh lộc a,huyện hồng dân,tỉnh bạc liêu

hiện trạng mô hình nuôi và thực nghiệm nuôi tôm càng xanh (macrobrachium rosenbergii) trong ruộng lúa kết hợp tại xã vĩnh lộc a,huyện hồng dân,tỉnh bạc liêu
... HUỲNH THỊ MỘNG CẦM HIỆN TRẠNG MÔ HÌNH NUÔI VÀ THỰC NGHIỆM NUÔI TÔM CÀNG XANH (Macrobrachium rosenbergii) TRONG RUỘNG LÚA KẾT HỢP TẠI XÃ VĨNH LỘC A, HUYỆN HỒNG DÂN, TỈNH BẠC LIÊU LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ... hiểu rõ trạng hiệu đạt từ hình trên, đề tài: Hiện trạng hình nuôi thực nghiệm nuôi tôm xanh (Macrobrachium rosenbergii) ruộng lúa kết hợp Vĩnh Lộc A huyện Hồng Dân tỉnh Bạc Liêu thực ... hiệu hình nuôi 18 Xử lý số liệu 18 Chương IV: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 19 4.1 Kết điều tra hình nuôi tôm xanh kết hợp ruộng lúa 19 4.1.1 Thực trạng nuôi tôm xanh Vĩnh...
 • 62
 • 165
 • 0

thực nghiệm sinh sản và ương cá sặc rằn (trichogaster pectoralis, regan 1910) tại châu hưng a huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu

thực nghiệm sinh sản và ương cá sặc rằn (trichogaster pectoralis, regan 1910) tại xã châu hưng a huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu
... TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA THỦY SẢN HỒ HOÀI HẬN THỰC NGHIỆM SINH SẢN VÀ ƢƠNG CÁ SẶC RẰN (Trichogaster pectoralis, Regan 1910) TẠI XÃ CHÂU HƢNG A HUYỆN VĨNH LỢI TỈNH BẠC LIÊU LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ... bị ao ƣơng Thí nghiệm ương sặc rằn thực ao đất Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu với mật độ 500 con/m2 Bảng 3.1 Diện tích ao cho ương sặc rằn Ao Tên hộ Diện tích ao (m2) Đ a ... tỷ lệ nở tương tự kết nghiên cứu trước 4.2 Thực nghiệm ƣơng sặc rằn nông hộ Qua 60 ngày ương Sặc rằn ao đất Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu ta thu kết sau: 4.2.1 Các yếu tố...
 • 43
 • 118
 • 0

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính tại Quế Phước

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính tại xã Quế Phước
... Thực trạng thực công tác cải cách hành Ủy ban nhân dân Quế Phước năm qua( 2011-2015) Chương 2: Phương hướng, giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác cải cách hành Ủy ban ... nhân dân Quế Phước thời gian đến CHƯƠNG THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUẾ PHƯỚC TRONG NĂM QUA (2011-2015) Đặc điểm tình hình chung Quế Phước, huyện ... viên, công tác đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý máy nhà nước đạt kết to lớn lĩnh vực: cải cách thể chế, cải cách tổ chức máy hành chính, đổi nâng cao chất lượng đội...
 • 28
 • 50
 • 0

phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng chính sách hội chi nhánh huyện hồng dân tỉnh bạc liêu

phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh huyện hồng dân tỉnh bạc liêu
... VỀ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CHI NHÁNH HUYỆN HỒNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng Chính sách hội chi nhánh huyện Hồng Dân tỉnh Bạc Liêu Hồng Dân huyện vùng ... triển Ngân Hàng Chính Sách hội chi nhánh Huyện Hồng Dân tỉnh Bạc Liêu 10 3.1.2 Cơ cấu tổ chức, chức nhiệm vụ phòng Ngân Hàng Chính Sách hội chi nhánh Huyện Hồng Dân tỉnh Bạc Liêu ... vụ Ngân hàng cung cấp 12 iv 3.2 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN HỒNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU 12 Chương PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH...
 • 87
 • 43
 • 0

phân tích rủi ro tín dụng tại ngân hàng nn và ptnt huyện đông hải tỉnh bạc liêu

phân tích rủi ro tín dụng tại ngân hàng nn và ptnt huyện đông hải tỉnh bạc liêu
... SVTH: Tô Thiện Tùng Phân tích rủi ro tín dụng NHNo &PTNT huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu CHƯƠNG PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHNo &PTNT HUYỆN ĐÔNG HẢI TỈNH BẠC LIÊU 4.1 .Phân tích tình hình huy động ... Phân tích rủi ro tín dụng NHNo &PTNT huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu CHƯƠNG GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN ĐÔNG HẢI TỈNH BẠC LIÊU 3.1 Giới thiệu ngân hàng NHNo &PTNT ... Tùng Phân tích rủi ro tín dụng NHNo &PTNT huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Phương pháp luận 2.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng rủi ro...
 • 96
 • 92
 • 0

luận văn kế toán phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện đông hải tỉnh bạc liêu

luận văn kế toán phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện đông hải tỉnh bạc liêu
... tích hiệu hoạt động tín dụng NHNo&PTNT huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu CHƯƠNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN ĐÔNG HẢI TỈNH BẠC LIÊU 3.1 ... Trương Văn Thật Phân tích hiệu hoạt động tín dụng NHNo&PTNT huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu CHƯƠNG PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN ... - Phân tích thực trạng Ngân hàng kết đạt từ hoạt động tín dụng NHNo&PTNT huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu qua năm từ 20062008 - Phân tích tính hiệu hoạt động tín dụng NHNo&PTNT huyện Đông Hải tỉnh...
 • 77
 • 68
 • 0

phân tích nhận thức về biến đổi khí hậu và phuơng thức ứng phó của nguời dân ven biển đồng bằng sông cửu long trường hợp long điền và long điền tây huyện đông hải – tỉnh bạc liêu

phân tích nhận thức về biến đổi khí hậu và phuơng thức ứng phó của nguời dân ven biển đồng bằng sông cửu long trường hợp xã long điền và long điền tây huyện đông hải – tỉnh bạc liêu
... THANH HIỀN PHÂN TÍCH NHẬN THỨC VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ PHUƠNG THỨC ỨNG PHÓ CỦA NGUỜI DÂN VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRƢỜNG HỢP XÃ LONG ĐIỀN VÀ LONG ĐIỀN TÂY HUYỆN ĐÔNG HẢI TỈNH BẠC LIÊU LUẬN ... TỔNG QUAN VỀ XÃ LONG ĐIỀN VÀ LONG ĐIỀN TÂY - HUYỆN ĐÔNG HẢI - TỈNH BẠC LIÊU 2.1.1 Long Điền 2.1.1.1 Vị trí địa lý Long Điền nằm phía đông huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, có diện tích tự nhiên ... tài “ Phân tích nhận thức biến đổi khí hậu phương thức ứng phó người dân ven biển đồng sông Cửu Long thực 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu tổng quát Phân tích nhận thức biến đổi khí hậu...
 • 99
 • 374
 • 0

đánh giá tình hình tiếp cận và sử dụng nguồn vốn vay trong sản xuất mô hình tôm quảng canh cải tiến ở huyện đông hải tỉnh bạc liêu

đánh giá tình hình tiếp cận và sử dụng nguồn vốn vay trong sản xuất mô hình tôm quảng canh cải tiến ở huyện đông hải tỉnh bạc liêu
... chung Đánh giá tình hình tiếp cận hiệu sử dụng nguồn vốn vay sản xuất hình tôm quảng canh cải tiến huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu Qua đó, đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu sử dụng vốn tín dụng ... TRIỂN ĐBSCL - - LÝ ANH TRIỀU ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TIẾP CẬN VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN VAY TRONG SẢN XUẤT MÔ HÌNH TÔM QUẢNG CANH CẢI TIẾN HUYỆN ĐÔNG HẢI TỈNH BẠC LIÊU LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ... sâu sắc tầm quan trọng tín dụng nông thôn nên đề tài: Đánh giá tình hình tiếp cận sử dụng nguồn vốn vay sản xuất nuôi tôm quảng canh cải tiến Huyện Đông Hải tỉnh - Bạc Liêu thực nhằm mục tiêu:...
 • 72
 • 113
 • 0

KHẢO sát TÌNH HÌNH NHIỄM TRÙNG SINH dục ở PHỤ nữ 18 đến 49 TUỔI có CHỒNG tại HUYỆN ĐÔNG hải, TỈNH bạc LIÊU

KHẢO sát TÌNH HÌNH NHIỄM TRÙNG SINH dục ở PHỤ nữ 18 đến 49 TUỔI có CHỒNG tại HUYỆN ĐÔNG hải, TỈNH bạc LIÊU
... 400 phụ nữ từ 18 đến 49 tuổi chồng sống huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, Thời gian từ tháng năm 2011 đến tháng năm 146 2012 ghi nhận đợc kết nh sau: Tỷ lệ nhiễm trùng âm đạo huyện Đông Hải, tỉnh ... Tỷ lệ nhiễm nấm, nhiễm Trichomonas, nhiễm khuẩn âm đạo nhóm phụ nữ triệu chứng âm hộ viêm đỏ, trầy xớt 19,2%; 3,8%; 11,5% - Trong 138 trờng hợp phụ nữ nhiễm trùng âm đạo 57 phụ nữ triệu ... (864) - số 3/2013 tích lũy 16 4,00 Nhận xét - Tuổi trung bình phụ nữ mẫu nghiên cứu 36,19 8,13, tuổi nhỏ 18 tuổi, tuổi lớn 49 tuổi, chủ yếu tập trung độ tuổi từ 31 tuổi trở lên chiếm 72,25%,...
 • 4
 • 98
 • 1

Gián án Cai cach hanh chinh tai Dak Lak

Gián án Cai cach hanh chinh tai Dak Lak
... đội ngũ cán bộ, công chức Đổi công tác quản lý cán bộ, công chức Cải cách tiền lương chế độ, sách đãi ngộ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nâng cao tinh thần trách nhiệm đạo đức cán bộ, công ... nghiệp dịch vụ công; văn pháp luật công vụ, cán bộ, công chức quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ cán bộ, công chức, tạo điều kiện cho hoạt động đánh giá cán công chức - Việc ban hành văn quy phạm pháp ... thực Đề án 30, bố trí cán bộ, công chức có lực, trình độ, am hiểu thủ tục hành chịu trách nhiệm làm đầu mối thực Đề án 30 quan, đơn vị, địa phương theo hướng dẫn Tổ công tác thực Đề án 30 tỉnh,...
 • 12
 • 114
 • 0

Gián án Cai cach hanh chinh tai Dak Lak

Gián án Cai cach hanh chinh tai Dak Lak
... đội ngũ cán bộ, công chức Đổi công tác quản lý cán bộ, công chức Cải cách tiền lương chế độ, sách đãi ngộ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nâng cao tinh thần trách nhiệm đạo đức cán bộ, công ... nghiệp dịch vụ công; văn pháp luật công vụ, cán bộ, công chức quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ cán bộ, công chức, tạo điều kiện cho hoạt động đánh giá cán công chức - Việc ban hành văn quy phạm pháp ... thực Đề án 30, bố trí cán bộ, công chức có lực, trình độ, am hiểu thủ tục hành chịu trách nhiệm làm đầu mối thực Đề án 30 quan, đơn vị, địa phương theo hướng dẫn Tổ công tác thực Đề án 30 tỉnh,...
 • 12
 • 78
 • 0

THỰC TRẠNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI UBND KHÁNH XUÂN, HUYỆN BẢO LẠC, TỈNH CAO BẰNG

THỰC TRẠNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI UBND XÃ KHÁNH XUÂN, HUYỆN BẢO LẠC, TỈNH CAO BẰNG
... đạo xó để xây dựng tổ chức thực kế hoạch cải cách hàng năm cách sát thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện kinh tế hội xó, sát với tổng thể chơng trình cải cách tỉnh Trung ơng Tạo điều kiện ... cán bộ, công chức làm công tác cải cách hành đặc biệt đội ngũ cán làm việc phận cửa Cần xử lý nghiêm minh với đối tợng lợi dụng nội dung, chơng trình cải cách để thực mục đích riêng mình, xoá ... 3240/KH -UBND ngy 31 thỏng 10 nm 2014 ca y ban nhõn dõn tnh Cao Bng v Ban hnh k hoch ci cỏch hnh chớnh nm 2015 y ban nhõn dõn tnh Cao bng ,Quyt nh s 2422/Q -UBND ngy 14 thỏng 12 nm 2015 ca UBND tnh Cao...
 • 44
 • 10
 • 0

Tài liệu Cai cach hanh chinh tai Dak Lak

Tài liệu Cai cach hanh chinh tai Dak Lak
... cấp huyện, thành phố UBND cấp xã, phường, thị trấn; tài liệu biên soạn lưu hành nội dựa chủ trương Chính phủ quy định thủ tục hành hành, tài liệu giúp cho cán bộ, công chức phận “một cửa” làm ... thải đô thị, nghĩa trang, bãi đỗ xe đô thị); 27 văn quy phạm pháp luật lĩnh vực tài nguyên đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, đo đạc đồ; 10 văn quy ... tinh thần trách nhiệm đạo đức cán bộ, công chức Cải cách tài công Đổi chế phân cấp quản lý tài ngân sách, bảo đảm tính thống hệ thống tài quốc gia vai trò đạo ngân sách trung ương; đồng thời...
 • 32
 • 110
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập