trac nghiem PT duong thang

sang kien kinh nghiem - PT duong thẳng trong KG

sang kien kinh nghiem - PT duong thẳng trong KG
... thẳng qua điểm M (-4 ; -5 ; 3) cắt hai đờng thẳng: x +1 y + z d1 : = = , x y +1 z d2 : = = Giải: Gọi đờng thẳng qua điểm M cắt d1, d2 = (M; d1) (M; d2) u r u1 = (3; 2;1) d1 qua điểm A (-1 ; -3 ; ... d1 d2 giao tuyến P( 3 2 (P): ( x 3) + ( y 3) + ( z 4) = -3 6 -6 -3 x 10 y + z + = 0 -1 ( x 1) + ( y 6) + ( z + 1) = -3 6 -6 -3 x + y + 5z 11 = (Q): x 10 y + z + = x + y + z 11 = ... thẳng : 2(x - 2) + (-1 )(y + 1) +2(z - 1) = 2x y + 2z = + Giao điểm I (): 17 13 ; ; 9) I( + M0 đối xứng với M0 qua đờng thẳng nhận I trung điểm MM0 có toạ độ : 16 17 ; ; 9) M0( Chú ý: Đờng thẳng...
 • 13
 • 360
 • 6

Kiem tra trac nghiem HH6-Duong thang di qua hai diem

Kiem tra trac nghiem HH6-Duong thang di qua hai diem
... điểm Vẽ đường thẳng qua cặp hai điểm Số đường thẳng hình vẽ (các đường thẳng trùng kể đường thẳng) là: A.7 B C D E 10 Câu 10 (20): Cho sáu điểm ba điểm thẳng hàng Cứ qua hai điểm ta vẽ đường ... đường thẳng qua hai điểm Số đường thẳng vẽ là: A B C D Câu (17): Vẽ ba đường thẳng Số giao điểm ba đường thẳng là: A B C D E Câu (18): Vẽ bốn đường thẳng cắt đôi Số giao điểm (của hai nhiều đường...
 • 2
 • 227
 • 0

Tiết 31 ôn tập về pt đường thẳng - KHTN

Tiết 31 ôn tập về pt đường thẳng - KHTN
... Luyện tập phương trình đường Bài tập tự luận Bài tốn Cho điểm A(2; -1 ) đường thẳng Δ: 3x – 2y + = Hãy viết phương trình tổng qt đường thẳng sau: a) Đường thẳng (d1) qua A với vng góc Δ b) Đường thẳng ... nd2 = ? x -1 A(2 ;-1 ) (d2) Luyện tập phương trình đường Bài tập tự luận Bài tốn Cho điểm A(2; -1 ) đường thẳng Δ: 3x – 2y + = Hãy viết phương trình tổng qt đường thẳng sau: a) Đường thẳng (d1) qua ... Tiết 31 LUYỆN TẬP VỀ PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG Trong mặt phẳng tọa độ đường thẳng có phương trình Luyện tập phương trình đường Kiểm tra cũ Câu hỏi Một em lên...
 • 18
 • 365
 • 3

PT đường thẳng

PT đường thẳng
... • M0 PT đường thẳng mặt phẳng PT tham số ? PT tắc ? PT tổng quát ?  x = x0 + a.t  y = y0 + b.t  c số màu vàng Cá x −x a r ?n( A, B) y − y0 = b Ax + By + C = (∆) PT đường thẳng PT đườg thẳng ... Vậy pt tổng quát (AB) là:  z = B y §6 Pt đường thẳng không gian Giải : b) PT PT Các giải tham sốCó thểhlập ptc.tắc dạngkhác ? a khác củ (AB) không ? z C A PT t.quát x 1 B y §6 Pt đường thẳng ... công Nhắc lại vài kiến thức cũ Các dạng phương trình đường thẳng mặt phẳng ? Pt tham số Mấy dạng ? Pt tắc Pt tổng quát PT đường thẳng mặt phẳng PT tham số ?  x = x0 + a.t  y = y0 + b.t  Còn số...
 • 35
 • 265
 • 0

pt dường thẳng-giáo án powerpoint

pt dường thẳng-giáo án powerpoint
... Viãút PTTS & PTCT ca âỉåìng thàóng d âi qua A(0;1;-1) v ⊥ mp (P) : 2x - 3y + z - = Âạp ạn:  d ⊥ (P) ⇒ d cọ mäüt vtcp u  x = 2t  PTTS :  y = − 3t , t ∈ R  z = −1 + t  (2;-3;1) x y −1 z + PTCT ... ]phỉång r r ( n1 = (1;1; −2); n2 = (1; −1;2) cọ PTCT x −1 y −1 z = = ) Nãn  Ngỉåüc lải, tỉì PTCT ta cọ thãø chuøn vãư PTTQ thãú no ? x − x0 y − y0 z − z0 PTCT : = = a b c y − y0  x − x0 =   a b ... bz0 = ,b ≠ ♦Cạc dảng phỉång trçnh âỉåìng thàóng: PTTS:  x = x0 + ta   y = y0 + tb , t ∈ R  z = z + tc  x − x0 y − y0 z − z0 PTCT : = = a b c PTTQ :  Ax + By + Cz + D =   A' x + B ' y +...
 • 18
 • 209
 • 1

PT đường thẳng

PT đường thẳng
... =2+t Đường thẳng d : y =1 t có z = + 4t x=x +at *PTTS đường thẳng : y=y +bt , (I) z=z +ct ,t R * PTCT đường thẳng : trùng với đường thẳng không ? xx y y zz 0 (II) 4.Viết PTCT ... = a)Viết PTTS đường thẳng d qua A(1;2;0) nên PTCT dạng: ur u có vtcp u(1;1;4) (Suy phương pháp viết phương trình đường b)Tìm đường thẳng d điểm M cho thẳng qua M song song với đường thẳng khoảng ... a)Viết PTTS đường thẳng d qua A(1;2;0) ur u có vtcp u(1;1;4) b)Tìm đường thẳng d điểm M cho khoảng cách từ M tới mặt phẳng (P) c)Viết PTTS đường thẳng qua A vuông góc với mp(P) Vd2 Viết PTCTcủa...
 • 7
 • 232
 • 0

PT duong thang -hinh 12 chuan

PT duong thang -hinh 12 chuan
... d x = + t d' cú PT l: y = + 2t z = b/ Tng t x = + d' có pt tham s ? TL: y = z = 1+ t +d" ct (Oxy)ti? TL: M'(2;-3;0) ur u +d' qua M'cú VTCP ud ' (-1;-2;0) x = + t cú PT l: y = + 2t z ... Gii + 2t = + t ' t = a/ Ta xột h PT + 3t = 4t ' t ' = + 4t = 20 + t ' cỏc giỏ tr ca t v t' tho PT 6+4t=20+t' => d ct d b/ d // d Bi 4/90 d v d' ct HPT sau có No GV: YCSH thực giải bT4/t89 ... a/d cú VTCP a (4;3;1) r (r r) cú VTPT n (3;5;-1) a.n =12+ 15-1=26=>d khụng song song ( ) vy chỳng cú im chung r b/d qua M(1;2;1) cú VTCP a (1;-1;2) r (r r)cú VTPT n (1;3;1) a.n =0, M ( ) => d//(...
 • 10
 • 239
 • 0

50 câu hỏi trắc nghiệm môn đường lối cách mạng

50 câu hỏi trắc nghiệm môn đường lối cách mạng
... nào? A Tư tưởng cách mạng vô sản tư tưởng cải lương B Tư tưởng cách mạng vô sản tư tưởng cách mạng tiểu tư sản C Tư tưởng cách mạng vô sản tư tưởng cách mạng tư sản D Tư tưởng cách mạng tiểu tư ... công nhân D Giai cấp địa chủ 27 Chọn đáp án nhất: (tr.20, tr.22) A Cách mạng VN cách mạng “tư sản dân quyền cách mạng thổ địa cách mạng để tới xã hội cộng sản” B Đảng Cộng sản VN sản phẩm kết hợp ... Đảng? (tr.12) A Trước hết làm dân tộc cách mạng, sau làm giới cách mạng B Đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ vua C Thiết lập dân quyền D Cả A, B, C 31 Sau Tân Việt cách mạng Đảng đời, nội Đảng diễn đấu...
 • 13
 • 10,327
 • 41

TRAC NGHIEM - BOI DUONG TX

TRAC NGHIEM - BOI DUONG TX
... sản Anh là: a- Tư sản b- Quý tộc phong kiến c- Liên minh quý tộc tư sản d- Cả a, b, c NHẬN XÉT - ộ khó câu = 85.71 % - ộ khó vừa phải : 62.5 % - ộ phân cách câu : 14.28 % Nhận xét : - ây dễ Kết ... 1789 – 1799 ) : a- Thời kì đại tư sản lập hiến cầm quyền b- Lu-i XVI Hòang hậu bò bắt giam c- Thông qua Tuyên ngôn nhân quyền dân quyền d- Thời kì chuyên dân chủ cách mạng Gia-cô-banh ... 1789 : a- Hội nghò ba đẳng cấp ngày 5/5/1789 b- Phái Lập hiến lên nắm quyền c- Quần chúng nhân dân phá ngục Ba-xti ngày 14/7/1789 d- Đại biểu đẳng cấp III tự tuyên bố Quốc hội NHẬN XÉT - ộ khó...
 • 116
 • 157
 • 0

PT ĐƯỜNG THẲNG

PT ĐƯỜNG THẲNG
... số đường thẳng (trong không gian) cần phải có yếu tố gì? Tiết 35: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN I PHƯƠNG TRÌNH THAM SỐ CỦA ĐƯỜNG THẲNG Ví dụ 1: Viết phương trình tham số đường thẳng ... tham số đường thẳng là:  y = −2 + 3t  z = − 4t  Tiết 35: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN I PHƯƠNG TRÌNH THAM SỐ CỦA ĐƯỜNG THẲNG Ví dụ 2: Viết phương trình tham số đường thẳng (d) ... + a2t z = z + a t  Tiết 35: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN I PHƯƠNG TRÌNH THAM SỐ CỦA ĐƯỜNG THẲNG Định nghĩa Phương trình tham số đường thẳng ∆đi qua điểm r M ( x0 ; y0 ; z0 ) có...
 • 21
 • 173
 • 0

Bài soạn bai 7: bai tap pt dường thẳng

Bài soạn bai 7: bai tap pt dường thẳng
... & u d (1;4;2) d’ PT TQ (Q): -2x-y+3z-4=0 Vậy PTTQ d’ P Mặt phẳng (Q) có VTPT   1 1 1  n=  ; ;  = (-2;-1;3)   x + y + z +5 =0  −  x − y +3 z −4 = Bài tập 8:Viết PT thẳng d’’ trường ... (1;1;-1) (2;-1;5) Nên VTCP đường thẳng là:   -1 -1 1   u=  − ; ; -  = (4;-7;-3)   PTTS : x 1+ = 4t  y 7t =−  z = − − 3t   Bài 7:cho ĐT (d) MP (P) có pt: ( P ) : x −y +z + =0  u = ... có PTTQ là: -1(x-2)+1(y+1)-2(z-1)=0 hay –x+y-2z +5=0 Gọi (Q) mp qua điểm M(2;-1;1) vuông góc với d’ (Q) có PTTQ là: 1(x-2)-2(y+1)+0(z-1)=0 hay x-2y-4=0 thẳng cần lập pt d’’ giao (P) (Q) nên PTTQ...
 • 5
 • 232
 • 0

Bài soạn PT Duong thang

Bài soạn PT Duong thang
... ) + C ( z0 + a3t ) + D = (1) Nếu pt( 1) vô nghiệm d song song với mp(P) Nếu pt( 1) có nghiệm t0thì d cắt mp(P) điểm M ( x0 + a1t0 ; y0 + a2t0 ; z0 + a3t0 ) Nếu pt( 1) có vô số nghiệm d nằm mp(P) ... KIỂM TRA BÀI CŨ Câu Viết phương trình tham số đường thẳng (d) qua điểm M(1;2;4) N(2;5;6) Trả lời Ta có, MN...
 • 19
 • 135
 • 0

Bài soạn sai lam trong viet pt duong thang

Bài soạn sai lam trong viet pt duong thang
... Chuyển hai PT đường thẳng dạng tham số (chú ý dụng hai tham số khác nhau) + Lấy hai điểm M, N thuộc hai đường thẳng Tìm điều kiện đế ba điểm M, N, A thẳng hang Suy toạ độ M,N + Viết PT đường thẳng...
 • 4
 • 215
 • 1

Câu hỏi trắc nghiệm điều dưỡng

Câu hỏi trắc nghiệm điều dưỡng
... sử bệnh tật: Bệnh tim, bệnh máu có rối loạn đông máu, thiếu máu nặng, giảm bạch cầu, tiểu đường, điều trị Corticoid kéo dài Chống định thuốc ngừa thai phối hợp: Có thai nghi ngờ có thai Đái tháo ... insulin) Đang bị tiền sử ung thư vú Đau nửa đầu Ra máu âm đạo bất thường chưa rõ nguyên nhân Đang điều trị bệnh lao, nấm B, D, C, 10 E ...
 • 2
 • 5,714
 • 76

Trắc nghiệm Chuyển động thẳng đều pdf

Trắc nghiệm Chuyển động thẳng đều pdf
... 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 Chuyển động vật chuyển động A thẳng B thẳng nhanh dần C thẳng chậm dần D thẳng nhanh dần sau chậm dần 1.41 Một ôtô chạy đường thẳng, qua điểm A, B, C cách khoảng ... Phương trình chuyển động chất điểm dọc theo trục Ox là: x=4t-10 (x tính km; t tính h) Quãng đường chất điểm sau 2h chuyển động là: A –2 km B km C –8 km D km 1.24 Một ôtô chuyển động thẳng với vận ... xác Chuyển động thẳng biến đổi 1.43 Một chất điểm chuyển động trục 0x với gia tốc không đổi a = m/s2 vận tốc ban đầu v0 = - 10 m/s A Sau thời gian 2,5 s vật dừng lại, sau tiếp tục chuyển động...
 • 19
 • 467
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: trắc nghiệm chuyển động thẳng đềutrắc nghiệm hóa đương lượngđề cương trắc nghiệm môn đường lối cách mạngviet pt duong thangcâu hỏi trắc nghiệm điều dưỡng nhi khoacâu hỏi trắc nghiệm điều dưỡng nhitrắc nghiệm điều dưỡng nhi khoatrắc nghiệm điều dưỡng nhiễmviết pt đường thẳng trong không gianpt đường thẳng trong không giancác bài toán về pt đường thẳngviết pt đường thẳng qua 1 điểm và cắt 2 đường thẳngviết pt đường thẳng cắt 2 đường thẳngcâu hỏi trắc nghiệm điều dưỡng cơ bảncâu hỏi trắc nghiệm dinh dưỡngTUYEN TAP BO DE CHINH THUC 2017 THEO CHUYEN DESơ đồ tư duy ngữ văn 12nghiên cứu sự biến đổi và giá trị tiên lượng của procalcitonin ở bệnh nhân nhiễm khuẩn nặngsốc nhiễm khuẩn sau phẫu thuật ổ bụng30001 ôn tập kiến thức cốt lõi về AND ARNNghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến sinh trưởng và phát triển của giống ngô lai DK 9901 tại huyện trấn yên, tỉnh yên báithực tập cán bộ ky thuật CHUNG cư CAPITAL GARDENphân tích thiết kế cho “Hoạt động cho thuê xe ô tô của công ty xe khách Mai Linh”bài tập tiếng anh 11 thí điểm lưu hoằng trí (file word có thể copy)bộ tranh tiếng anh 7 cả năm theo từng bàibộ tranh tiếng anh lớp 9 theo từng bàiprime time elem upper leafletPhương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn tư tưởng hồ chí minh theo định hướng phát triển năng lực ở các trường đại học, cao đẳng hiện nayphân tích thiết kế cho “Hoạt động cho thuê xe ô tô của công ty xe khách Mai Linh”Chiến lược sản phẩm quốc tế AppleTrọn bộ File Autocad thiết kế nhà 9x16mNghiên cứu sự biến đổi và giá trị tiên lượng của procalcitonin ở bệnh nhân nhiễm khuẩn nặng-sốc nhiễm khuẩn sau phẫu thuật ổ bụng (full text)CHƯƠNG 2. NƯỚC VÀ XỬ LÍ NƯỚC Ô NHIỄMTính tương tác của diễn ngôn báo chí qua một số báo điện tử phổ biến hiện nayBài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS34Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS38
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập