KT 45 lop 12 DS

ma tran de kt 45'''' lop 12

ma tran de kt 45'''' lop 12
... điểm đồ thị với đường thẳng Tổng: Nhận biết KT, KN Số câu Số điểm KT, KN Số câu Số điểm KT, KN Số câu Số điểm KT, KN Số câu Số điểm KT, KN Số câu Số điểm KT, KN Số câu Số điểm Số câu Số điểm Thông ... II MA TRẬN ĐỀ Mạch kiến thức Giá trị lớn giá trị nhỏ Tiệm cận Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số...
 • 4
 • 102
 • 0

Kiem Tra 45'' lop 12 lan 2

Kiem Tra 45'' lop 12 lan 2
... show up 22 , Do you happen to know the season……his failure in the final exam? A, of B, because C, why D, for 23 , The book is ………….into six sections A, made B, written C, consist D, divided 24 , Don’t ... having written D, to have written 20 , I was so deeply………… in a detective story that I didn’t hear anything around the room A, busy B, interested C, engaged D, absorbed 21 , Do you think that John might ... bite D, touched/ would bite 25 , In those days, if you…………a job, you……………… lucky A, had/ were B, had had/ were B, didn’t have/ would be B, had had/ would have been 26 , In Vietnam, Pre-school is...
 • 3
 • 434
 • 2

KIEM TRA 45 LOP 12 CB - HKI

KIEM TRA 45 LOP 12 CB - HKI
... 28 If a stone weighs 18 tons on the earth, how much does it weigh on the moon? A six tons B fifty-five tons C one hundred and eight tons D three tons 29 According to the passage,building houses ... have gone on holiday last year D Unless we had enough money, we would go on holiday last year - HẾT ...
 • 3
 • 156
 • 1

XK: KT 45'' khoi 12 - Giao thoa Anh Sang

XK: KT 45'' khoi 12 - Giao thoa Anh Sang
... Niutơn B Thí nghiệm tổng hợp ánh sáng trắng C Thí nghiệm giao thoa với khe Iâng D Thí nghiệm ánh sáng đơn sắc Câu 14: Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng, khe S S2 đợc chiếu ánh sáng đơn sắc Khoảng ... tợng giao thoa với khe Iâng khoảng cách hai nguồn a, khoảng cách từ hai nguồn đến D A r2 r1 = ax D B r2 r1 = 2ax D C r2 r1 = ax 2D D r2 r1 = 2D x Câu 28: Câu trả lời thí nghiệm giao thoa ... tợng giao thoa với khe Iâng khoảng cách hai nguồn a, khoảng cách từ hai nguồn đến D A r2 r1 = ax D B r2 r1 = 2ax D C r2 r1 = ax 2D D r2 r1 = 2D x Câu 18: Câu trả lời thí nghiệm giao thoa...
 • 16
 • 228
 • 1

XK: KT 45'' Khoi 12 - Quang hoc

XK: KT 45'' Khoi 12 - Quang hoc
... đợc vật xa cách mắt 100cm? A Cận thị, đeo kính có độ tụ D = -1 đp B Cận thị, đeo kính có độ tụ D = đp C Viễn thị, đeo kính có độ tụ D = -1 đp D Viễn thị, đeo kính có độ tụ D = đp Câu 25: Một ngời ... thật cho ảnh thật tuỳ vào vị trí vật thấu kính C Vật ảo cho ảnh thật D Vật ảo cho ảnh ảo Câu 12: Gọi O quang tâm, F tiêu điểm vật, F tiêu điểm ảnh thấu kính phân kỳ Kết luận sau sai? A Vật thật ... đợc vật xa cách mắt 100cm? A Cận thị, đeo kính có độ tụ D = -1 đp B Cận thị, đeo kính có độ tụ D = đp C Viễn thị, đeo kính có độ tụ D = -1 đp D Viễn thị, đeo kính có độ tụ D = đp Câu 27: Một ngời...
 • 16
 • 147
 • 0

XK: KT 45'' khoi 12 - Tong hop

XK: KT 45'' khoi 12 - Tong hop
... Ph ơng trình sóng điểm M cách O đoạn 2,4m A uM = 5cos(5t + /2) (cm) C uM = 5cos(5t - /2) (cm) B uM = 5cos(5t - /4) (cm) D uM = 5cos(5t + /4) (cm) Câu 17: Phát biểu sau đúng? A Bớc sóng quãng đờng ... Ph ơng trình sóng điểm M cách O đoạn 2,4m A uM = 5cos(5t + /2) (cm) C uM = 5cos(5t - /2) (cm) B uM = 5cos(5t - /4) (cm) D uM = 5cos(5t + /4) (cm) Câu 7: Phát biểu sau đúng? A Bớc sóng quãng đờng ... dao động chất điểm có dạng nh nào? A x = asin(t + /3) B x = 2acos(t + /3) C x = asin(t - /3) D x = 2acos(t - /3) Câu 17: Một vật dao động điều hoà với biên độ 4cm, tần số 20Hz Chọn gốc thời gian...
 • 12
 • 147
 • 0

KT 1t lop 12, HK I

KT 1t lop 12, HK I
... i m sau giai đoạn Tiền Cambri? A Cổ phát triển lịch sử phát triển lãnh thổ Việt Nam B Thạch quyển, khí quyển, thủy quyển, sống xuất C Có nhiều biến động mạnh mẽ lịch sử phát triển tự nhiên Việt ... biển nước ta kéo d i khoảng: A 2360 km B 3200 km C 4600 km D 3260 km Phần tự luận( i m) Câu 1: Vì thiên nhiên nước ta khác hẳn số nước có vĩ độ Tây Nam Á châu Phi? ( i m) Câu 2: Vì n i giai ... đoạn Cổ kiến tạo có tính chất định đến lịch sử phát triển tự nhiên Việt Nam? ( i m) Câu 3: Hãy nêu i m khác địa hình vùng n i Tây Bắc Đông Bắc ( i m) Họ tên: ………………………………………… Lớp: 12A B i làm:...
 • 2
 • 192
 • 0

DE KTRA 45" LOP 12 LAN THU NHAT

DE KTRA 45
... family” or a “joint family” The joint family includes all living relatives (35) _ either the mother’s or the father’s side of the family It is made (36) _ grandparents , parents ,brothers, sisters, ... out A B C 31-40 Read the following passage Then choose the best option (A,B,C or D): In many modern countries, people think (31) _ a family as a mother , a father and their children But this ... parents choose a husband or wife for their child A married B marriage C marrying D marry 25 The bride and the groom would pray, asking their ancestors’ ……… to get married A permission B permit C...
 • 2
 • 209
 • 0

de kt 45'' lop 11-lần 2

de kt 45'' lop 11-lần 2
... English 11 B 21 41 61 81 A 22 42 62 82 C 23 43 63 83 C 24 44 64 84 D 25 45 65 85 B 26 46 66 86 B 27 47 67 87 B 28 48 68 88 C 29 49 69 89 10 A 30 50 70 90 11 D 31 51 71 91 12 A 32 52 72 92 13 D 33 ... (volunteer) 2. He has been an .since he was five (orphanage) 3.The government should provide services for local people (medicine) 4.They volunteer to work in areas to provide education ... party You want to invite your classmates to the party.Write a letter of invitation( about 120 -150 words )-(2d) ...
 • 4
 • 359
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: Giáo án lớp lá chủ đề phương tiện giao thông đường sắt và hàng khôngBài giảng lớp chồi chủ đề phương tiện giao thông đường bộ (tt)Bài giảng lớp chồi chủ đề phương tiện giao thông đường hàng không (tt)sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch kéo theo đó là lĩnh vực quản trị khách sạn ngày càng hút nhân lựcCHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH MŨ CỰC HAYMạch điều khiển quạt làm mát 4Hiệu ứng từ nhiệt của hợp kim NiMnSn, La(Fe,Co)(Si,B), Fe(Co,Gd,Dy)Zr chế tạo bằng phương pháp nguội nhan (LA tiến sĩ)PHRASAL VERBS Studying with JoyceHoàn thiện kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước tại KBNN huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Nghiên cứu một số phương pháp tổng hợp pregnan và một số dẫn xuất của chúng từ 9a hydroxy androstendion (LV thạc sĩ)Kết cấu chống động đất tòa nhà bitexco financial towerUSING INDIRECT CORECTIVE FEEDBACK ON STUDENTS’ WRITING TO IMPROVE WRITING SKILLS FOR GRADE 10TH MIXED LEVEL STUDENTS AT VAN NOI HIGH SCHOOL IN DONG ANH, HANOI AN ACTION RESEARCH2000 Từ vựng thi TOPIK thường gặpNhững đóng góp của quang trung nguyễn huệ trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa xã hội ở thế kỷ XVIIIVai trò hoàng kế viêm trong lịch sử việt nam cận đạiPhương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật trong thực phẩm (tt)Sử dụng google earth trong dạy học môn địa lí ở trường THCSHoàn thiện công tác kế toán hàng tồn khoGiá trị của truyền thông tôn giáo trong điều kiện đa dạng tôn giáo tại việt nam hiện nay từ góc nhìn xã hội học
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập