Giai tich chuong i

Giải tích - Chương I

Giải tích - Chương I
... nghóa đẳng thức iii) cho n + Vậy phép chứng minh quy nạp, đẳng thức iii) v i n ∈ ∑ ∑ Chứng minh đẳng thức l i coi tập 1.5 Đònh lý V i a, b ∈ n ∈ , ta có i) Công thức khai triển nhò thức Newton ... thức iii) n = Giả sử đẳng thức iii) v i n ∈ , nghóa n n ⎡ n ⎤ ⎢ a ia k = ak ⎥ ⎢ ⎥ i =1 k =1 ⎣ k =1 ⎦ ∑∑ Khi đó, ta có ∑ PDF by http://www.ebook.edu.vn n +1 n +1 n +1 ⎛ n ⎞ ⎜ a ia k = a ia k ... hay x ≤ −a 2.2 Mệnh đề V i số thực x y, i) xy = x ⋅ y ii) x + y ≤ x + y iii) x − y ≤ x − y Chứng minh i) Từ tính chất ⎧x x ≥ x =⎨ ⎩− x x < ta chứng minh đẳng thức i) cách xem xét bốn trường...
 • 24
 • 158
 • 0

kiểm tra giải tích chương I

kiểm tra giải tích chương I
... hai i m phân biệt i m có hoành độ dương, i m có hoành độ âm c / viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số giao i m hàm số v i trục hoành Câu 12: Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ hàm số : y = 2sin ... Câu 10: Ttiếp tuyến đồ thị hàm số y = trình : A 2x + y – = C 2x + y = x +1 song song v i đường thẳng 2x + y – = có phương x −1 B.2x + y + = D 2x – y + = PHẦN TỰ LUẬN:(6 i m) x+2 Câu 11: ... hàm số giao i m hàm số v i trục hoành Câu 12: Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ hàm số : y = 2sin x − sin x đoạn [ 0; π ] CÂU 10 Đ-ÁN Cccczágdggaccccccppo Ưlkmkjkkmm,mmCcc - ...
 • 2
 • 179
 • 1

kiểm tra giải tích chương I (CB)

kiểm tra giải tích chương I (CB)
... y = x + m cắt (C) hai i m phân biệt i m có hoành độ dương, i m có hoành độ âm c / viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số giao i m hàm số v i trục hoành Câu 12: Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ ... Câu 10: Tiếp tuyến đồ thị hàm số y = trình : A 2x + y = x +1 song song v i đường thẳng 2x + y – = có phương x −1 B 2x + y – = C 2x + y + = D 2x – y + = PHẦN TỰ LUẬN:(6 i m) x+2 Câu 11:...
 • 2
 • 181
 • 0

Giao An 11 Giai Tich Chuong I

Giao An 11 Giai Tich Chuong I
... dụng kiến thức phơng trình lợng giác thờng gặp để gi i phơng trình 15cos x + 8sin x 15 = cos x 2sin x + sin x = sin x + cos x = sin x C - Giảng m i: GV gi i thiệu cho HS phơng pháp biến đ i thờng ... pháp gi i thích hợp HS nêu nhận xét gi i cụ thể Đặt t = sinx v i -1 t Ta có phơng trình: 4t2+ t- 5=0 Phơng trình có hai nghiệm: GV lu ý HS i u kiện ẩn phụ ph i kiểm tra i u kiện 47 A' M' I y ... gi i phơng trình dạng a(sinx - cosx) + bsinxcosx = c ta đặt t = sinx - cosx gi i tơng tự (4) D - Hớng dẫn công việc nhà: * Xem l i lý thuyết; ghi nhớ phơng pháp gi i dang phơng trình lợng giác...
 • 26
 • 165
 • 0

Toán Đại số và giải tich chuơng I

Toán Đại số và giải tich chuơng I
... 10 III-TIẾN TRÌNH B I DẠY : 1) Ổn đònh : Kiểm tra só số lớp 2) Kiểm tra cũ : 1)Nhắc l i kh i niệm hàm số lượng giác 2)Chỉ v i giá trò mà giá trò sin cos Chỉ v i giá trò mà giá trò sin cos đ i ... sánh sinx sin(-x) Hãy so sánh cosx cos(-x) Chỉ v i giá trò mà giá trò sin cos Chỉ v i giá trò mà giá trò sin cos đ i Chỉ v i giá trò mà giá trò tan cot Chỉ v i giá trò mà giá trò tan cot đ i Hãy ... giá trò sin cos đ i Chỉ v i giá trò mà giá trò tan cot Chỉ v i giá trò mà giá trò tan cot đ i 3) B i : Hoạt động giáo viên Thực ?3 : Hãy v i số T mà sin(x+T) =sinx Hãy v i số T mà tan(x+T)=tanx...
 • 6
 • 847
 • 7

Đề KT Giải tích chương I có đáp án

Đề KT Giải tích chương I có đáp án
... chấm đề kiểm tra gi i tích k12 - số - học kỳ Th i gian làm b i: 45 phút (Không kể th i gian chép đề) L i gi i + Chỉ đợc TXĐ D = R + Tính đợc đạo hàm bậc y ' = i m 2x 6x + x2 + . + Gi i ... nghịch biến khoảng + HS cực trị a/ + Gi i hạn tiệm cận: _- Chỉ đợc gi i hạn - Chỉ đợc đờng tiệm cận + Lập bảng biến thiên * Đồ thị: + Chỉ đợc giao i m ... giao i m đồ thị v i trục toạ độ + N i lên đợc đồ thị nhận giao i m đờng t/c tâm đ i xứng + Vẽ đồ thị + Chỉ đợc hệ số góc tiếp tuyến (- 1/2) nên PT tiếp tuyến dạng y = -1/2...
 • 2
 • 59
 • 0

skkn một số biện pháp giúp đỡ học viên yếu kém toán 12 – giải tích chương i tại trung tâm gdtx huyện cẩm mỹ

skkn một số biện pháp giúp đỡ học viên yếu kém toán 12 – giải tích chương i tại trung tâm gdtx huyện cẩm mỹ
... l i thực thực nghiệm biện pháp giúp đỡ học viên yếu gi i tập chương I gi i tích 12 sau: Mục đích thực nghiệm: Kiểm tra khả thực thi biện pháp đưa để giúp đỡ học viên yếu toán gi i tích 12 chương ... Nhóm học viên yếu chưa nắm phương pháp học tập môn toán có lực tư toán 2.3 Một số biện pháp giúp đỡ học viên yếu toán theo nhóm Biện pháp chung: GV trung tâm ph i đặc biệt quan tâm đến học viên yếu ... G i ý cho học viên phát cách gi i tập khác Đồng th i cho học viên học tập theo nhóm có học viên gi i để học viên trao đ i giúp đỡ lẫn 2.3.1 Nhóm học viên bị hổng kiến thức kĩ tính toán yếu Đối...
 • 11
 • 247
 • 0

Tài liệu TRƯỜNG THPT ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (Giải tích) Chương 1: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM I/ pdf

Tài liệu TRƯỜNG THPT ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (Giải tích) Chương 1: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM I/ pdf
... 7) Hàm số y = -x3 + 3x2 – 3x + nghịch biến trên: A R B (-∞ ; 1) , (1; +∞) C (-∞ ; 1) D (1; +∞) 8) Trong hàm số sau đây, hàm số đồng biến khoảng (-∞ ;1) , (1; +∞): x - x + 2x + 2 x + x 1 x−2 ... C y = D y = x 1 x 1 x+2 9) Phương trình tiệm cận đồ thị hàm số: y = là: x 1 A y = x2 – 3x + B y = A y = x = C y = -2 x = B y = x = -2 D y = x = m2 x − 10 ) Các giá trị m để hàm số: y = có hai ... Biết điểm A( -1; 3) 3) Tìm GTLN – GTNN hàm số y = (x – 6) x + đoạn [0 ; 3] ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM I/ Đáp án trắc nghiệm: Câu Chọn B D C D A B A C A II/ Đáp án tự luận: Đáp án Điểm Câu 1: (2điểm) +...
 • 4
 • 284
 • 4

Giải tích - Chương II

Giải tích - Chương II
... ( an ) , xác đònh ii) Nếu ( a n ) ( bn ) dãy hội tụ với giới hạn dãy ( un ) , ( ) , ( wn ) , xác đònh un = an + bn , = αan ( α ∈ cố đònh), w n = a n ⋅ bn , dãy ho65u tụ iii) Nếu ( a n ) dãy ... Mệnh đề Nếu lim u n = u lim = v n →+∞ n →+∞ i) lim ( u n + ) = u + v , n →+∞ ii) lim ( αu n ) = αu , với α ∈ n →+∞ , iii) lim ( u n ⋅ ) = u ⋅ v n →+∞ iv) Hơn nữa, v ≠ ≠ , với n ∈ v) Nếu u n ≤ ... ( bn ) hội tụ Ta suy i) ( u n + ) − ( u + v ) = a n + bn → u n + → u + v ii) αu n − αu = αa n → kéo theo αu n → αu iii) u n − uv = a n bn + ubn + va n → cho u n → uv iv) Do un − u ubn − va...
 • 21
 • 190
 • 2

Giải tích - Chương III

Giải tích - Chương III
... lim ε ( h ) = h →0 Chứng minh Dùng công thức Taylor-Lagrange với b = a + h đặt ε (h) = f ( n ) ( a + θh ) − f ( n ) ( a ) n! ta công thức Taylor-Young lim ε ( h ) = f h →0 , (n) hàm liên tục ª ... ) = f ( a ) , n →∞ n →∞ f hàm liên tục Như vậy, giới hạn a thỏa phương trình f ( x ) = x mà ta giải để tìm giá trò a Ví dụ Hàm f ( x) = + x hàm tăng nên dãy số u n +1 = f ( u n ) = + u n , u1 ... lim f (a + h) − f (a ) h h →0 = b, nên f có đạo hàm a 6) ª Chú ý : Kết không hàm nhiều biến (xem chương 3.4 Đònh nghóa Cho f hàm số xác đònh khoảng dạng ( a − α, a ⎤ , với ⎦ α > Ta nói f có đạo...
 • 35
 • 207
 • 2

Giải tích - Chương IV

Giải tích - Chương IV
... ( t ) dt , hai tích phân suy rộng f +∞ −∞ tồn độc lập với Xét tích phân suy rộng +∞ ∫a f ( t ) dt Khi nguyên hàm f tồn tại, ta tích tích phân suy rộng đònh nghóa, nghóa tính tích phân xác đònh ... ∫b f ( x ) dx = − b ∫a f ( x ) dx 2.2 Mệnh đề Các hàm số sau Riemann-khả tích ⎡ a, b⎤ : ⎣ ⎦ - hàm liên tục ⎡ a, b⎤ ; ⎣ ⎦ - hàm liên tục khúc ⎡ a, b⎤ , nghóa hàm bò chận liên ⎣ ⎦ tục ⎡ a, b⎤ ... x ) TÍCH PHÂN SUY RỘNG Trong trường hợp hàm dấu tích phân tăng vô cực miền lấy tích phân (chẳng hạn ∫0 dtt , với t → +∞ , t → 0+ ), trường 84 PDF by http://www.ebook.edu.vn hợp miền lấy tích...
 • 19
 • 218
 • 2

Giao An 11 Giai Tich Chuong III

Giao An 11 Giai Tich Chuong III
... ùn ù d ) un = ù ù n- ù ù ù n ù ợ , 2 b) , a) , , 1 , , 16 32 11 14 , , 11 13 c) 2, 4, 6, 8, 10 n chẵn 73 Giáo án: Đại số giải tích 11 Phạm Văn Sơn d ) 0, n lẻ Đề Bài 2(94) Cho un = , , , Hớng ... số nhân * Làm tập - (SGK trang 104) E - Chữa tập: Đề Hớng dẫn - Đáp số Bài 1(104) Cho cấp số nhân, tính un : 1 a ) 1, , , u8 = ? b) 2, 4, 8, u11 = ? = 37 b) u11 = 2.( 2)10 = 2048 a ) u8 ... 3) Giáo án: Đại số giải tích 11 Phạm Văn Sơn ôn tập chơng III Tiết theo PPCT : Tuần dạy : I - Mục đích, yêu cầu: HS nhớ lại cách có hệ thống kiến thức học chơng III về: phơng pháp chứng minh...
 • 19
 • 174
 • 0

giai tich chuong 2 bai 1 den bai 6

giai tich chuong 2 bai 1 den bai 6
... ) 15 : 11 ( A) − 16 .C15 x 11 11 ( B ) 16 .C15 x 11 ( C ) 21 1. C 54 x 11 ( D ) − 21 1. C 54 x 11 b) Dặn dò : Bài tập nhà : 17 ,18 ,19 ,20 – SGK ĐS & GT nâng cao 11 – Trang 67 ĐẠI SỐ & GIẢI TÍCH 11 ... đứng cuối hàng : A 12 0 B 10 0 C 11 0 D 12 5 Câu 06 : Trong khai triển ( − x ) , hệ số x : A 11 8 B 1 12 C 12 0 D 12 2 Câu 07: Cho X biến cố ngẫu nhiên rời rạc nhận giá trị 0; 1; 2; 3; 4; 5, cho bảng ... Vậy : có tổng cộng : 60 + 24 + 12 0 + 48 = 25 2 (cách) 60 + 24 + 12 0 + 48 = 25 2 (cách) Hoạt động thầy * Hoạt động 04: ( Sửa tập 12 – SGK trang 63 ) Xét sơ đồ mạng điện hình 2. 3 có cơng tắc khác...
 • 32
 • 238
 • 1

GIÁO ÁN GIẢI TÍCH CHƯƠNG III

GIÁO ÁN GIẢI TÍCH CHƯƠNG III
... ?NG D?NG C?A TÍCH PHÂN TRONG HÌNH H?C I/ M?C TIÊU Ki?n th?c: Hv c?n n?m ???c: Công th?c tính di?n tích m?t s? hình nh? tích phân K? n?ng: Hv c?n: Tính ???c di?n tích m?t s? hình nh? tích phân T? ... 1: ( 5’) Ki?m tra c?: Câu h?i: Nêu tính ch?t c?a tích phân? ?áp án: TÍNH CH?T 1: TÍNH CH?T 2: TÍNH CH?T 3: Ho?t ??ng 2: III/ PH??NG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN T Gian HO?T ??NG C?A GV HO?T ??NG C?A HV ... n?m ???c: - Cách tính tích phân b?ng cách ??i bi?n s? - Cách tính tích phân t?ng ph?n - C?n bi?t phân bi?t d?ng ?ó VD: ??i v?i tích phân: Ta có th? khai tri?n r?i tính tích phân b?ng ??nh ngh?a...
 • 184
 • 221
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: Mẫu Quy trình đào tạoĐỀ THI MÔN TV THỰC HÀNH 2017Luyện nói phát âm l n lớp 1CÔNG THỨC các bài tập về đa GIÁCPhát triển môi trường giao tiếp cho sinh viên sư phạm ở các trường Cao đẳng miền núi phía Bắc (LA tiến sĩ)Hợp đồng liên kết đào tạoNghiên cứu, đánh giá thực trạng sản xuất mía nguyên liệu và giải pháp phát triển vùng nguyên liệu mía của Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn Thanh HoáNghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân Kali trên các nền đạm khác nhau đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống lúa nếp Cái hạt Cau tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh HoáQuản lý bồi dưỡng kỹ năng dạy học hợp tác cho GV ở các trường THCS thành phố Hải Dương (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách huyện trên địa bàn huyện bắc sơn, tỉnh lạng sơn hiện nay tài liệu, ebook, giáo trìnhGiải pháp tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào ngành dệt may của campuchia tài liệu, ebook, giáo trìnhNghiên cứu thuật toán giảm bậc mô hình và ứng dụng cho bài toán điều khiển (LA tiến sĩ)Giải pháp kinh tế cho các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ tài liệu, ebook, giáo trìnhNghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học viêm nhiễm dường sinh dục dưới ở phụ nữ nông thôn miền núi tỉnh Thái Nguyên và hiệu quả giải pháp can thiệp (LA tiến sĩ)Hãy chứng minh sức lao động là hàng hoá đặc biệt, ý nghĩa nghiên cứu vấn đề tài liệu, ebook, giáo trìnhcâu hỏi trắc nghiệm tiếng anhCHƯƠNG TRÌNH MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN ĐINH dậutham luận về công tác phát triển đoàn viênNghiên cứu điều khiển cho đối tượng có mô hình bất định ứng dụng điều khiển cân bằng xe hai bánh (LV thạc sĩ)tap van cung gia tien
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập