De trac nghiem thi thu TN 2017

Đề kiểm tra trắc nghiệm thi thử TN năm 2011 doc

Đề kiểm tra trắc nghiệm thi thử TN năm 2011 doc
... biến thi n điều hoà với chu kỳ T Năng lượng điện trường tụ điện A.biến thi n điều hoà với chu kỳ T/2* B biến thi n điều hoà với chu kỳ 2T C không biến thi n điều hoà theo thời gian D biến thi n...
 • 4
 • 102
 • 0

đề trắc nghiệm thi thử môn kinh tế phát triển

đề trắc nghiệm thi thử môn kinh tế phát triển
... hình cổ điển A: Nền kinh tế cân mức mức sản lượng tiềm nên coi trọng vai trò sách kinh tế B: Nền kinh tế cân mức mức sản lượng tiềm nên xem nhẹ vai trò sách kinh tế C: Nền kinh tế cân mức sản lượng ... dịch vụ Việt Nam Tốc độ tăng trưởng nước phát triển thường cao nước phát triển do: a Qui mô kinh tế nước phát triển nhỏ b Lợi nước sau c Nguồn lực nước phát triển chưa sử dụng hết d Tất yếu tố Theo ... nhân tố với nước Sự chuyển dịch cấu kinh tế trình phát triển phản ánh: a Chất lượng trình phát triển b Số lượng trình phát triển c Mục đích cuối trình phát triển d Không có nhận định nêu Hai nước...
 • 61
 • 735
 • 6

Đề trắc nghiệm thi thử anh văn potx

Đề trắc nghiệm thi thử anh văn potx
... it on T.V D I’d prefer rather play football rather than watch it on T.V Ôn thi ðH Môn Tiếng Anh 2010 ðÁP ÁN ðỀ TRẮC NGHIỆM 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... to which of the following A prospered B organized C disbanded D expanded Ôn thi ðH Môn Tiếng Anh 2010 ð c k4 ño n văn sau ch n ph ng án ñúng (A ho c B, C, D) cho m1i câu t 66 ñ(n 70: Many people ... t cho sEn: 76 Opinion / football match / fair Ôn thi ðH Môn Tiếng Anh 2010 A My opinion was fair about the football match B In my opinion, I think that the football match was fair C According...
 • 6
 • 113
 • 0

Đề 23 Trắc nghiệm thi thử môn Vật Lý

Đề 23 Trắc nghiệm thi thử môn Vật Lý
... tớch ca t in bin thi n iu hũa vi tn s f Nng lng in trng t bin thi n vi tn s: A.f B 2f C f D khụng bin thi n iu hũa theo thi gian 234 234 A cõu 59 Ht nhõn 92U ng yờn phõn ró theo phng trỡnh 92U ... Lí 12 THI TH I HC ( S 23) biờn son ging dy thy : TRNH VN THNH ; DD 097 4236 501 mail :hondacodon_bkhn@yahoo.com A 0,25 kgm2 B 3,75 kgm2 C 7,50 kgm2 D 9,60 kgm2 Câu 46 Một đồng chất tiết diện đều, ... Lí 12 THI TH I HC ( S 23) biờn son ging dy thy : TRNH VN THNH ; DD 097 4236 501 mail :hondacodon_bkhn@yahoo.com l l g g B C D g g l l Cõu58 Trong dao ng in t ca mch LC, in tớch ca t in bin thi n...
 • 7
 • 356
 • 9

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN : VẬT LÍ - Mã đề thi 134 ppsx

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN : VẬT LÍ - Mã đề thi 134 ppsx
... Câu 1 0: Cho đoạn mạch xoay chiều AB hình v : Để uAM có pha vuông góc uMB hệ thức liên hệ R, R0, L C l : A C/L =RR0 B L = CRR0 C LC =RR0 D L/C = R0/R - HẾT Trang 6/6 - đề thi 134 ... để hiệu điện hai đầu cuộn dây cực đại, giá trị cực đại l : A 200(V) B 150V; C 120V; D 100(V); Câu 7: Khi vật rắn quay quanh trục cố định qua vật điểm xác định vật cách trục quay khoảng r ≠ có ...  Biết sau khoảng thời gian s động 40 Chu kỳ dao động l : 3  5 A T= s B T= s C T= s D T= s 10 10 10 Trang 5/6 - đề thi 134 Câu 3: Hai cuộn dây (R1,L1) (R2,L2) `mắc nối tiếp đặt vào `hiệu...
 • 6
 • 83
 • 0

ĐỀ THI THỬ TRẮC NGHIỆM THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN : VẬT LÍ- Mã đề thi 358 pdf

ĐỀ THI THỬ TRẮC NGHIỆM THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN : VẬT LÍ- Mã đề thi 358 pdf
... (A) Phần tử : A cuộn dây cảm B cuộn dây có điện trở Câu 1 0: Một đoạn mạch gồm điện trở R = 50  cuộn cảm có độ tự cảm L = Trang 2/6 - đề thi 358 C điện trở D tụ điện Câu 2 1: Một vật dao động ... 2: Một bàn ủi coi đoạn mạch có `điện trở R mắc vào mạng điện AC 110V – 50Hz Khi mắc vào mạng AC 110V – 60Hz `cơng suất toả nhiệt bàn ủi: A Tăng lên B Có thể tăng, giảm Trang 5/6 - đề thi 358 ... sợi dây khơng dãn có khối lượng khơng đáng kể, đầu quấn quanh ròng rọc, đầu lại treo vật Trang 4/6 - đề thi 358 khối lượng m Biết dây khơng trượt ròng rọc Bỏ qua ma sát ròng rọc với trục quay...
 • 6
 • 134
 • 0

ĐỀ THI THỬ TRẮC NGHIỆM THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN : VẬT LÍ- Mã đề thi 213 pot

ĐỀ THI THỬ TRẮC NGHIỆM THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN : VẬT LÍ- Mã đề thi 213 pot
... điều hòa có phương trình: x = 10 cos (tcm Vật qua vị trí có li độ x = + 5cm lần thứ vào thời điểm nào? A T/4 B T/12 C T/3 D T/6 Trang 3/6 - đề thi 213 Câu 3 4: Tìm câu sai nói vai trò ... (ZL – ZC)2 Câu 2 1: Bước sóng ngắn tia rơnghen mà ống rơnghen phát 1A0 Hiệu điện anơt catơt ống rơn ghen A 1,24kV B 10,00kV C 12,42kV D 124,10kV Trang 2/6 - đề thi 213 Câu 2 2: Trong kết luận ... Hz, `điện trở R=50Ω, UR=100V, Ur=20V.`Cơng suất tiêu thụ mạch l : A 480W B 240W; C 120W; D 60 W; Trang 5/6 - đề thi 213 Câu 4: Một lắc lò xo gồm lò xo khối lượng khơng đáng kể, độ cứng k, đầu...
 • 6
 • 121
 • 0

Đề sinh học 12 - sưu tầm giới thiệu đề kiểm tra trắc nghiệm thi thử đại học tham khảo

Đề sinh học 12 - sưu tầm giới thiệu đề kiểm tra trắc nghiệm thi thử đại học tham khảo
... Trung sinh, Cổ sinh, Tân sinh D Thái cổ, Nguyên sinh, Cổ sinh, Trung sinh, Tân sinh Đại địa chất cổ xưa đất A Đại Thái cổ B Đại Nguyên sinh C Đại Trung sinh D Đại Tân sinh Sự sống đại Thái cổ có ... năm đại C bốn đại D ba đại Sắp xếp thứ tự đại địa chất A Cổ sinh, Thái cổ, Nguyên sinh, Trung sinh, Tân sinh B Nguyên sinh, Thái cổ, Cổ sinh, Trung sinh, Tân sinh C Nguyên sinh, Thái cổ, Trung sinh, ... ? A tiến hoá hoá học B tiến hoá tiền sinh học C tiến hoá hoá học tiến hóa tiền sinh học D tiến hoá sinh học http://www.ebook.edu.vn Tác giả: Diệp Anh Tuấn Trắc nghiệm Sinh học 12 98 62 Quá trình...
 • 80
 • 101
 • 0

TUYẾN SINH MÔN VẬT LÝ 9 100% TRẮC NGHIỆM THI THỬ LẦN 2 4 mã đề

TUYẾN SINH MÔN VẬT LÝ 9 100% TRẮC NGHIỆM THI THỬ LẦN 2 4 mã đề
... TRƯỜNG THCS TÂN TIẾN KỲ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT LẦN Năm học: 20 16 - 20 17 Môn: Vật (Thời gian làm bài: 60 phút không kể giao đề) ĐỀ THI THỬ LẦN đề thi 356 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: ... TÂN TIẾN KỲ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT LẦN Năm học: 20 16 - 20 17 Môn: Vật (Thời gian làm bài: 60 phút không kể giao đề) ĐỀ THI THỬ LẦN đề thi 6 89 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu ... giao đề) ĐỀ THI THỬ LẦN đề thi 21 8 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Công thức tính công dòng điện sản đoạn mạch là: A A = U.I2.t B A = U.I.t C A = U2.I.t D A = P t Câu 2: Một...
 • 16
 • 147
 • 0

Bộ đề trắc ngiệm thi thử tốt nghiệp BTTHPT

Bộ đề trắc ngiệm thi thử tốt nghiệp BTTHPT
... A 27/4/1975 B 28/4/1975 C 29/4/1975 D 30/4/1975 Đáp án chấm môn lịch sử - lớp 12 Bộ đề trắc nghiệm thi thử tốt nghiệp BTTH- PT Câu 1: ( A) Câu 2: (C) Câu 39:( D) Câu 40:( C) Câu 3: ( C) Câu 4: ... thời gian nào? A 27/1/1973 B 27/1/1974 C 27/1/1975 d.27/1/1976 Câu 92: Hội nghị quốc tế bàn vấn đề Việt Nam đợc triệu tập Pa ri vào thời gian nào? A 2/1/1973 B 2/2/1973 C 2/3/1973 D 2/4/1973 Câu ... phóng Đà Nẵng vào thời gian nào? A 29/2/1975 B 29/3/1975 C 29/4/1975 D 29/5/1975 Câu 98: Nguyễn Văn Thi u tuyên bố từ chức tổng thống vào thời gian nào? A 19/4/1975 B 20/4/1975 C 21/4/1975 D 22/4/1975...
 • 16
 • 137
 • 0

Đề trắc nghiệm thi đại học P1

Đề trắc nghiệm thi đại học P1
... A đại lượng biến thi n điều hòa theo thời gian B đại lượng biến thi n điều hòa với chu kì gấp đôi chu kì dao động vật C đại lượng biến thi n điều hòa với tần số gấp đôi tần số dao động vật D đại ... 64 Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương B Li độ biến thi n tuần hoàn C Thế biến thi n tuần hoàn D Động biến thi n tuần hoàn Câu 70 Con lắc lò xo dao động điều hoà với tần số góc ... chiều hiệu dụng? A Giá trị ghi thi t bị sử dụng điện giá trị C điện hao phí không phụ thuộc vào thi t bị điện nơi tiêu thụ hiệu dụng D điện hao phí phụ thuộc vào thi t bị điện B Hiệu điện hiệu...
 • 19
 • 141
 • 2

ĐỀ TRẮC NGHIỆM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 - THAI BINH (ĐỀ SỐ 5

ĐỀ TRẮC NGHIỆM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 - THAI BINH (ĐỀ SỐ 5
... early on morning Bài làm : Bài làm: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... uncle/ weekend B could wish I visit my uncle this weekend C wished that I had vistited my uncle this weekend D I wish I could visit my uncle this weekend 50 : Tom/ hate/ have/ get up/ early/ morning ... have to see after my younger sister A B C D 35: The boy laughed happy as he played with the Teddy bear A B C D Bài 4: Chọn đáp án thích hợp điền vào chỗ trống sau Dear Mum and Dad, Well, here...
 • 3
 • 414
 • 6

ĐỀ TRẮC NGHIỆM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 (ĐỀ SỐ 7)

ĐỀ TRẮC NGHIỆM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 (ĐỀ SỐ 7)
... đề thi trắc nghiệm tuyển sinh =================================================================== 27 Mr Van ... =================================================================== Phan trần khánh linh Tiền hải Thái Bình đề thi trắc nghiệm tuyển sinh =================================================================== 41 He asked ... Many houses catch fire in this way Some kinds of clothing burn very easily Many children have been badly burned because they have stood too near a fire and their clothing has suddenly caght fire...
 • 3
 • 212
 • 2

ĐỀ TRẮC NGHIỆM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 - THAI BINH (ĐỀ SỐ 8

ĐỀ TRẮC NGHIỆM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 - THAI BINH (ĐỀ SỐ 8
... đề thi thử tuyển sinh lớp 10 =================================================================== 23.When I came ... ================================================================== Phan trần khánh linh Tiền hải Thái Bình đề thi thử tuyển sinh lớp 10 =================================================================== Bài 6: Chọn ... ================================================================== Phan trần khánh linh Tiền hải Thái Bình đề thi thử tuyển sinh lớp 10 =================================================================== C Now we are...
 • 4
 • 225
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đề trắc nghiệm thị trường chứng khoánđề trắc nghiệm thị trường chứng khoán có đáp ánđề trắc nghiệm thì tiếng anh trình bcác đề trắc nghiệm thi công chức thuế 2012các đề trắc nghiệm thi công chức thuế 2012 đề lẻbộ đề trắc nghiệm thị trường chứng khoánđề trắc nghiệm thị trường tài chính có đáp ánbộ đề trắc nghiệm thị trường tài chínhcâu hỏi trắc nghiệm thi thư việnđề trác nghiệm thi giáo viên giỏi thcstrắc nghiệm thi thử hóa họcđề thi trắc nghiệm văn thư lưu trữđề thi trắc nghiệm thuế thu nhập doanh nghiệpđề thi trắc nghiệm kiểm thử phần mềmđề thi thử tn môn hóa 1210 de megabook giai chi tiet de so 6Nghiên cứu ảnh hưởng của các phương thức làm mạ khác nhau đến sinh trưởng, phát triển của lúa khang dânCâu hỏi trắc nghiệm về KHÁM THAI QUẢN lý THAI NGHÉNCâu hỏi trắc nghiệm về KHUNG CHẬU nữCâu hỏi trắc nghiệm về NGÔI CHỎM và cơ CHẾ đẻ NGÔI CHỎMCâu hỏi trắc nghiệm về SINH lý CHUYỂN dạCâu hỏi trắc nghiệm về SINH lý THỤ TINHLuận văn thạc sĩ Vận dụng thẻ điểm cân bằng trong đánh giá thành quả hoạt động tại công ty TNHH chí hùngCâu hỏi trắc nghiệm các BỆNH THƯỜNG gặp ở TRẺ sơ SINHCâu hỏi trắc nghiệm về CHẨN đoán THAI NGHÉNCâu hỏi trắc nghiệm về hậu sản THƯỜNGCâu hỏi trắc nghiệm về HAY đổi GIẢI PHẨU và SINH lýBản vẽ hệ thống giá đỡ ME drawings for constructionLuận văn thạc sĩ Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán tại trung tâm y tế huyện long thànhNăng lượng đa phức có trọngMicroelectronic circuit design cấu kiện điện tửTài liệu tiếng Anh chuyên ngành y dượcĐề cương chi tiết học phần Kinh doanh quốc tế (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Kế toán quản trị (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Kế toán quản trị quản lý (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập