de thi thu DH 2017

de thi thu DH LY KPB= TTH

de thi thu DH LY KPB= TTH
... truyền điện từ trường biến thi n không gian Điện từ trường biến thi n có: Chọn câu trả lời A điện trường từ trường biến thi n tuần hoàn tần số B điện trường từ trường biến thi n tuần hoàn lệch pha ... hình học giống nhau: thu ảnh thật vật thật; điểm khác chúng là: Chọn câu trả lời A độ tụ mắt thay đổi nhỏ độ tụ vật kính máy ảnh nhiều lần B máy ảnh thu ảnh chiều phim, mắt thu ảnh ngược chiều ... tính cm; t tính s; Lấy tốc vật có ly độ x = 3cm là: Chọn câu trả lời ) Gia A 1,20(m/s2) B -12(m/s2) C - 60(cm/s2) D -120(cm/s2) 11 Điểm : Các xạ dãy Balmer thu c dãy thang sóng điện từ? Chọn...
 • 12
 • 211
 • 0

Đề Thi Thử DH 2007-2008 (THPT Nghĩa Đàn)

Đề Thi Thử DH 2007-2008 (THPT Nghĩa Đàn)
... pháp điện phân dung dịch D Cả A C Câu 22 Không gặp kim loại kiềm kiềm thổ dạng tự thi n nhiên : A Thành phần chúng thi n nhiên nhỏ B Đây kim loại hoạt động mạnh C Đây kim loại điều chế cách điện ... H2 bay đồng thời D Khí H2 ngừng thoát Câu 25 Chỉ có dung dịch H2SO4 loãng không dùng thêm thuốc thử khác kể nớc nhận biết đợc kim loại kim loại sau: Ba, Al, Fe, Mg (ở dạng bột riêng biệt) A Kim ... lợng 156 gam Hiệu suất trình nung vôi là: A 22% B 27,5% C 62,5% D 78% 2+ 2+ Câu37 Một loại nớc thi n nhiên chứa ion Ca , Mg , HCO3-, Cl- Dùng phơng pháp sau để khử cứng loại nớc ? A Đun nớc nhiệt...
 • 4
 • 164
 • 0

Đề thi thử ĐH mới nhất từ Nghệ An

Đề thi thử ĐH mới nhất từ Nghệ An
... 0,8578 m Trang 4/4 mã đề 105 -Hếtsở gdđt nghệ an Trờng thpt Bắc Yên Thành đề thi thử đại học lần năm 2008 Môn : vật lí (thời gian làm : 90 phút) thi đề Họ tên thí sinh : .số báo danh Câu 1: ... tử hiđrô phát phôtôn thuộc A Một vạch dãy Ban-me vạch dãy Lai-man B Hai vạch dãy Ban-me C Một vạch dãy Ban-me hai vạch dãy Lai-man D Hai vạch dãy Laiman Câu 35: Mạch RLC xẩy cộng hởng điện kết ... êlectron chuyển từ quỹ đạo K lên quỹ đạo M Khi chuyển trạng thái bản, nguyên tử hiđrô phát phôtôn thuộc A Hai vạch dãy Lai-man B Hai vạch dãy Ban-me C Một vạch dãy Ban-me hai vạch dãy Lai-man D Một...
 • 11
 • 418
 • 7

Đề thi thử ĐH (số 9)

Đề thi thử ĐH (số 9)
... Các đề ơn thi đại học 12 Một lắc đơn có chiều dài m dao động nơi có g = π2 m/s2 Thời gian ngắn để lắc từ ... vận tốc gia tốc vật có độ lớn bao nhiêu? Nguyễn Văn Long, Pleiku-Gialai, ĐT: 0914302845 Các đề ơn thi đại học A 100 cm/s 50 cm/s2 B 100 cm/s 250 cm/s2 C 40 cm/s 150 cm/s D 160 cm/s 150 cm/s2 ... 0914302845 A' y B A qua thấu kính phân kỳ cho ảnh ảo A/ D A qua thấu kính hội tụ cho ảnh ảo A/ Các đề ơn thi đại học 39 Một người nhìn rõ vật cách mắt từ 10 cm đến 50 cm đặt mắt sát sau kính lúp có...
 • 4
 • 236
 • 0

de thi thu DH truong Chuyen Khoa hoc Tu Nhien

de thi thu DH truong Chuyen Khoa hoc Tu Nhien
... sôi chất sau: A andehit axetic < rượu n-propylic < axit axetic B axit axetic < rượu n-propylic < andehit axetic C rượu n-propylic < axit axetic < andehit axetic D axit axetic < andehit axetic < ... 0,5M, khối lượng kết tủa thu sau phản ứng là: A 39,4 g B 34,475 g C 19,7 g D 29,5 g Câu 13: Đun 0,4 mol hỗn hợp rựơu no đơn chức dãy đồng đẳng dung dịch H2SO4 140oC thu đượch 7,704 g hỗn hợp ... 14: Cho 20 g hỗn hợp X gồm rượu tác dụng với Na dư thu 6,72 H2 (đktc) Đốt cháy hoàn toàn 20 g rượu cần 20,16 l O2 (đktc) Tính khối lượng CO2 thu A 30,8 g B 39,6 g C 35,2 g D 33,0 g Câu 15: Hỗn...
 • 5
 • 394
 • 4

De thi thu DH 2008 (co dap an)

De thi thu DH 2008 (co dap an)
... hỗn hợp muối cacbonat kim loại hóa trò 2, thu 6,8 gam chất rắn khí X Lượng khí X sinh cho hấp thụ vào 75 ml dung dòch NaOH 1M, khối lượng muối khan thu sau phản ứng (cho H = 1, C = 12, O = 16, ... tạo thu gọn X (cho C =12, O = 16) A HOCH2C6H4COOH B C6H4(OH)2 C C2H5C6H4OH D HOC6H4CH2OH Câu 20: X este no đơn chức, có tỉ khối CH 5,5 Nếu đem đun 2,2 gam este X với dung dòch NaOH (dư), thu ... C4H8O2 Câu 29: Hai este đơn chức X Y đồng phân Khi hoá 1,85 gam X, thu thể tích thể tích 0,7 gam N2 (đo điều kiện) Công thức cấu tạo thu gọn X Y (cho H = 1, C = 12, N = 14, O = 16) A HCOOCH2CH2CH3...
 • 4
 • 389
 • 6

De thi thu DH

De thi thu DH
... 11900 D A = T = 8400; G = X = 5100 Trong kĩ thu t cấy gen, yếu tố thờng không đợc sử dụng làm thể truyền A virut B phagơT C vi khuẩn D plasmit Tế bào cho kĩ thu t cấy gen tế bào A cho đoạn AND mang ... nói A S R Đacuyn B Galilê C J Brunô D Côpecnic Đóng góp quan trọng học thuyết Lamac A giải thích đợc đa dạng sinh giới thuyết biến hình B nêu bật vai trò ngời lịch sử tiến hóa C chứng minh sinh ... đổi tính trạng thể D gây đột biến làm ngừng trệ hoạt động tất gen khác để việc nghiên cứu gen đợc thu n tiện ngời, tật dính ngón tay đợc di truyền theo A qui luật đa gen B qui luật đa hiệu C gen...
 • 9
 • 283
 • 0

Bộ đề thi thử ĐH môn Vật lý-hay

Bộ đề thi thử ĐH môn Vật lý-hay
... ******************************************************************* Ghi chú: - Đề thi có trang - Giám thị không giải thích thêm 1C 11B 21B 31B 41C 2A 12D 22D 32C 42D Đáp án đề thi thử đại học lần năm 2006-2007 Môn Vật lí 3B 4B 5D 6D 7A 8D 9B ... Khoảng cách vật ảnh ảo đến gơng nhận giá trị sau đây: A Vật cách gơng 24 cm, ảnh cách gơng 12 cm B Vật cách gơng 12 cm, ảnh cách gơng 48 cm C Vật cách gơng 12 cm, ảnh cách gơng 24 cm D Vật cách ... gơng Vật kính máy ảnh có tiêu cự f = 9,0 cm Tính khoảng cách từ phim đến vật kính A cm B 9,6 cm C 10 cm D 10,6 cm Câu 32: Một ngời có điểm cực cận cách mắt 25 cm điểm cực viễn vô cực, quan sát vật...
 • 7
 • 300
 • 4

Đề thi thử ĐH-CĐ Sinh học lần 2 - 2008 (THPT Sơn Tây-Hà Tây)

Đề thi thử ĐH-CĐ Sinh học lần 2 - 2008 (THPT Sơn Tây-Hà Tây)
... lên cao để lấy thức ăn nên cổ dài Câu 22 : Tính đa hình cân nhóm máu người ví dụ minh họa cho luận điểm của: A Kimura B La Mác C Sinh học đại D Đác Uyn Câu 23 : Yếu tố đóng vai trò việc làm cho ... thống tỷ lệ sinh tử C Quần thể khác điều chỉnh D Tự điều chỉnh Câu 42: Trong phân tử ADN mạch kép thực vật, số liên kết photpho este tính bằng: A (Số nuclêotít x 2) - B Số nuclêotít - C Số nuclêotít ... bào, xác định tật sứt môi, thừa ngón, chết yểu người do: A Có ba NST cặp 1 3-1 5 B Mất đoạn NST số 21 22 C Có ba NST cặp 1 6-1 8 D Thừa NST cặp giới tính Câu 46: Ở đậu Hà Lan A quy định hạt vàng trội...
 • 4
 • 343
 • 4

15 đề thi thử ĐH

15 đề thi thử ĐH
... ·¿›-´Ÿ[I·tù¹¸6n°oGd=FŒ[á-^Ë¥Ơר0½{f{6þ’$V1·=pŸ¡žÏ[2¥#ÊžF...
 • 147
 • 243
 • 0

De thi thu DH - 08-09 - Lan 1 - Ma 579

De thi thu DH - 08-09 - Lan 1 - Ma 579
... sang phải ? A CH3-NH-CH3 > CH3-NH2 > NH3 > C6H5NH2* B NH3 > C6H5-NH2 > CH3-NH2 > CH3-NH-CH3 C CH3-NH2 > CH3-NH-CH3 > NH3 > C6H5-NH2 D C6H5-NH2 > NH3 > CH3-NH2 > CH3-NH-CH3 48 Cho 10 0 mL dung dịch ... axit axetic A A 0,005 mol B 0, 010 mol* C 0, 015 mol D 0,020 mol 23 Có hợp chất sau : C2H5OH, n-C10H21OH, C6H5OH, C6H5NH2, CH3COOH, n-C6H14, HOCH2CHOHCH2OH, C6H6 C6H12O6 (glucozơ) Trong chất có x ... HNO đặc H2SO4 đặc thu 2,94 gam hỗn hợp B gồm NO2 SO2 tích 1, 344 lít (đktc) Khối lượng kim loại có hỗn hợp A A 1, 08 gam Ag 1, 92 gam Cu * C 2 ,16 gam Ag 0,84 gam Cu B 1, 72 gam Ag 1, 28 gam Cu D 0,54...
 • 6
 • 233
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử đhde thi thu dh 2013 toande thi thu dh toan 2014dề thi thử đh 2014đề thi thử đh môn hóađề thi thử đh 2014đề thi thử đh khối dđề thi thử đh môn toán 2014đề thi thử đh môn toán 2013đề thi thử đh môn toánđề thi thử đh môn hóa 2014đề thi thử đh môn sinhđề thi thử đh môn sinh 2014đề thi thử đh 2013đề thi thử đh môn anh 2013Những vấn đề liên quan tới sử dụng kháng sinhMa trận RACI phân định trách nhiệm trong quản lý dự ánBáo cáo thực tập tốt nghiệp tại viện pasteurPhân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần xây lắp công nghiệp thực phẩm (LV tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH gỗ Hoàng Giang (LV tốt nghiệp)Ảnh hưởng một số tổ hợp phân bón đến sinh trưởng và phát triển của giống lúa Thiên ưu 8 vụ Mùa 2015 và vụ Xuân 2016 tại Hoành Bồ, Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Đánh giá hàm lượng sắt và mangan trong nước sinh hoạt cấp từ nhà máy cấp nước Diễn Vọng thành phố Hạ Long bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử (LV thạc sĩ)Đánh giá hoạt tính sinh học của một số hợp chất phân lập từ loài Trung quân Ancistrocladus cochinchinensis ở Việt Nam (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực cạnh tranh của một mặt hàng thủy sản Việt Nam trên thị trường EU từ khi Việt Nam gia nhập tổ chức Thương mại Thế giới (LA tiến sĩ)Đánh giá đa dạng di truyền một số giống lạc địa phương phục vụ chọn tạo giống lạc kháng bệnh héo xanh vi khuẩn (LV thạc sĩ)Hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Sông Công (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường giao thông nối các khu chức năng khu kinh tế Vân Đồn, huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý các khoản thu từ đất tại Chi cục Thuế huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Điều khiển vector động cơ đồng bộ từ thông dọc trục trong hệ thống truyền động có tích hợp ổ đỡ từ hai đầu trục (LV thạc sĩ)Giải pháp tạo việc làm cho Thanh niên dân tộc thiểu số ở huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu (LV thạc sĩ)Nghiên cứu sản xuất, tinh sạch Pfu DNA polymerase tái tổ hợp từ Escherichia coli (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình đê điều tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Dạy học các tác phẩm TRUYỆN thời đổi mới trong chương trình, sách giáo khoa Ngữ văn bậc Trung học theo đặc trưng thể loại (LV thạc sĩ)22 Đề thi toán tuyển sinh vào lớp 10 các tỉnhthành phố ( có đáp án ) năm học 20172018tiểu luận lý luận nhà nước và pháp luật (đề tài quá trình hình thành của Viện kiểm sát nhân dân Việt Nam)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập