Bài giảng Hoá học Hữu cơ 1 powerpoint hay

Bài giảng hóa học hữu - Liên kết hóa học part 1 pot

Bài giảng hóa học hữu cơ - Liên kết hóa học part 1 pot
... Chính Liên kết hóa học Đồng phân HCHC Hiệu ứng cấu trúc HCHC chế phản ứng HCHC Ankan 10 Dẫn xuất halogen Anken 11 .Alcohol-Phenol Ankyn 12 Aldehyde-Ketone Ankadien 13 Carboxylic acid Aren 14 Amin ... Ankadien 13 Carboxylic acid Aren 14 Amin Hoá học hữu – môn khoa học nghiên cứu hợp chất hữu Hợp chất hữu (HCHC) - hợp chất chứa cacbon Thành phần nguyên tố HCHC: - Nguyên tố chính: C, H Vd : than chì ... – Leibig Công thức cấu tạo phẳng - biểu diễn cấu trúc phân tử quy ước mặt phẳng a/ Công thức Lewis - biểu diễn liên kết phân tử electron CHƯƠNG I LIÊN KẾT HOÁ HỌC ...
 • 5
 • 250
 • 0

bài giảng hóa học hữu

bài giảng hóa học hữu cơ
... tranh l O-ankyl hóa anion có dạng cộng hởng: (4) O R' O C R' C CH2 CH2 Nếu dẫn xuất halogen có độ hoạt động hóa học cao sản phẩm O-ankyl l sản phẩm chính, dẫn xuất halogen có độ hóa học tạo sản phẩm ... D B i tập Nhiều qui tắc v phản ứng hóa học hữu mang tên tác giả đ phát v nghiên cứu chúng Trong có phản ứng có nhiều ứng dụng tổng hợp, phân tích hữu Có phản ứng m chế chúng đợc nghiên cứu ... Salixylanđehit) A.9 Phản ứng Friedel-Crapts: ankyl hóa v axyl hóa vòng thơm dùng ankyl halogenua, clorua axit có xúc tác l axit lewis, hay dùng l AlCl3 khan A.9.1 Ankyl hóa: + CH3 CH2 Br CH2 CH3 AlCl3 (12)...
 • 27
 • 1,028
 • 1

bài giảng hóa học hữu phan thanh sơn nam rất hay

 bài giảng hóa học hữu cơ phan thanh sơn nam rất hay
... Hoa, Phan Thanh Sơn Nam, Hóa hữu , NXB Đại Học Quốc Gia – HCM, 2007 [6] Trần Thị Việt Hoa, Trần Văn Thạnh, Bài tập hoá hữu , NXB Đại Học Quốc Gia – HCM, 2004 [8] Thái Doãn Tĩnh, sở ... hoá hữu , NXB Khoa Học Kỹ Thuật, 2000 [9] Trần Quốc Sơn, sở lý thuyết hóa hữu , NXB Giáo Dục, 1979 http://hhud.tvu.edu.vn NỘI DUNG CHÍNH • Đồng phân hợp chất hữu • Hiệu ứng hợp chất hữu ... hợp chất hữu có công thức phân tử giống nhau, công thức cấu tạo khác tính chất hóa học, vật lý, sinh học khác • Phân loại: + Đồng phân cấu tạo (phẳng) + Đồng phân lập thể: đồng phân hình học (cis,...
 • 458
 • 8,737
 • 20

Bài giảng hóa học hữu

Bài giảng hóa học hữu cơ
... hợp phải biểu diễn hai cơng thức cổ điện trở lên (còn gọi cơng thức giới hạn hay cơng thức cộng hưởng) cơng thức thực cơng thức trung gian cơng thức - + CH2 = CH - CH = CH2 CH - CH = CH - CH + - ... (hay lai hố ng th ng) Lai hóa sp: Một obitan 2s lai hóa với obitan 2p tạo thành obitan lai hóa sp giống hệt Hai obitan nằm đường thẳng tạo thành góc hai obitan lai hóa 180 (hình 1.7) Chương ... Chương 1: i cương v hố h c h u Trang 15 BÀI T P 1.1 Hãy nêu nh nghĩa: ch t h u cơ, hố h c h u cơ, H – C, g c H – C, g c t do, d n xu t c a hi rocacbon 1.2 Cho cơng th c sau ây: CH3Cl (A); COCl2 (B);...
 • 178
 • 592
 • 3

Bài giảng hóa học hữu - Liên kết hóa học part 2 pdf

Bài giảng hóa học hữu cơ - Liên kết hóa học part 2 pdf
... nguyên tử tăng lên 3p 3s 2p 2s E 1s Mức lượng obitan Obitan phân tử a/ Obitan phân tử liên kết - xảy có xen phủ obitan dấu – xen phủ dương b/ Obitan phân tử phản liên kết - xảy có xen phủ obitan...
 • 5
 • 196
 • 0

Bài giảng hóa học hữu - Liên kết hóa học part 3 ppt

Bài giảng hóa học hữu cơ - Liên kết hóa học part 3 ppt
... lai hóa khác với obitan s, p, d f; chúng mang đặc tính phụ thuộc vào tỷ lệ obitan nguyên tử tham gia tạo nên chúng (obitan sp2 có 1 /3 chất obitan s 2 /3 chất obitan p) a/ Lai hóa sp (lai hóa nhị ... mô tả sơ đồ sau Obitan lai hóa • Đó tương tác obitan có lượng gần giống để tạo thành obitan với lượng thấp obitan ban đầu có khả xen phủ cao liên kết • Obitan lai hóa có nguyên tử phân tử, nguyên...
 • 5
 • 167
 • 0

Bài giảng hóa học hữu - Liên kết hóa học part 4 pps

Bài giảng hóa học hữu cơ - Liên kết hóa học part 4 pps
... lớn thuỳ lớn obitan để tham gia tạo liên kết thuỳ nhỏ có mật độ electron gần 0, không tham gia xen phủ với obitan khác, thường gọi obitan trống hay phản liên kết • Các obitan lai hoá có khả xen ... trống hay phản liên kết • Các obitan lai hoá có khả xen phủ trục với obitan s, p, … để tạo thành liên kết σ b/ Lai hoá sp2 (lai hoá tam giác – trigonal hybridization) •Các obitan sp2 phân bố không ... nằm mặt phẳng với góc 120o Cấu trúc lai hoá sp2 C obitan lai hoá sp2 Giải thích cho hình thành liên kết hợp chất etylen ...
 • 5
 • 209
 • 0

Bài giảng hóa học hữu - Liên kết hóa học part 5 ppsx

Bài giảng hóa học hữu cơ - Liên kết hóa học part 5 ppsx
... liên kết, lượng tạo thành liên kết đặc tính quang phổ 3 Tính hình học phân tử a/ Chiều dài liên kết - tổng bán kính hóa trị nguyên tố tạo nên liên kết Bán kính hóa trị - nửa chiều dài liên kết ... đối xứng Vd chiều dài liên kết H-Cl lH-Cl = (rH + rCl) = 1/2(rH-H + rCl-Cl) b/ Năng lượng liên kết – lượng cần để phân cắt liên kết A – B → A● + B● c/ Góc liên kết – góc liên kết hay gọi góc hoá ... eV 2 .5 2.8 3 .5 • χ ≠ const, χ phụ thuộc vào định hướng liên kết vào nhóm khác có thành phần nguyên tử, đặc biệt nguyên tử liên kết trực tiếp Nhóm CH3 C6H5 CBr3 CCl3 χ , eV 2.472 2.717 2 .56 1 2.666...
 • 5
 • 229
 • 0

Bài giảng hóa học hữu - Liên kết hóa học part 6 pot

Bài giảng hóa học hữu cơ - Liên kết hóa học part 6 pot
... nhân hai nguyên tử tham gia liên kết o Liên kết cộng hoá trị là: • σ với 2e gọi liên kết đơn • σ + π với 4e gọi liên kết đôi • σ + 2π với 6e gọi liên kết ba Thuyết liên kết hoá trị: • LKCHT hình ... có lượng thấp AO ban đầu tạo MO liên kết, cao MO phản liên kết, lượng với AO ban đầu MO không liên kết b.2 Phương pháp liên kết hoá trị o Đặc tính chung liên kết cộng hoá trị để chung cặp e ... lưỡng cực - lưỡng cực mạnh liên kết ion yếu …X – H ……….:Y… liên kết hydro • Đó tương tác hydro liên kết X – H phân cực X có độ âm điện lớn nguyên tử Y có cặp electron n • Có loại : liên kết hydro...
 • 5
 • 217
 • 0

lồng ghép những kiến thức bản của hóa học hữu để giải thích hiện tượng và ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày vào bài giảng hóa học hữu

lồng ghép những kiến thức cơ bản của hóa học hữu cơ để giải thích hiện tượng và ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày vào bài giảng hóa học hữu cơ
... để học sinh lĩnh hội toàn kiến thức hóa học hữu Trong sáng kiến kinh nghiệm muốn lồng ghép Hóa học hữu với sống hàng ngày vào tiết dạy hóa học hữu cơ. Với mục đích góp phần cho học sinh học ... rác để có cách xử lí cho phù hợp để không gây ô nhiễm môi trường IV KIỂM NGHIỆM: Trong năm học 2012 – 2013 áp dụng đề tài “ Lồng ghép kiến thức hóa học hữu để giải thích tượng ứng dụng sống hàng ... sáng kiến kinh nghiệm cần thiết III GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN Giải pháp thực hiện: - Để tạo cho em có hứng thú học tập yêu thích môn hóa học hữu lồng ghép câu hỏi hóa học có liên quan đến sống...
 • 18
 • 894
 • 2

bài giảng hóa học hữu

bài giảng hóa học hữu cơ
... Chương 1: Đại cương hố học hữu Trang Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ HỐ HỌC HỮU CƠ 1.1 Hợp chất hữu hố học hữu 1.1.1 Khái niệm hợp chất hữu hố học hữu Cacbon ngun tố hố học đặc biệt: ngun tử C kết ... triển vũ bảo hố học lập thể, thuyết electron cấu trúc phân tử chế phản ứng Sự thâm nhập tốn học, học, vật lý học, vào hố học hữu thâm nhập sâu mạnh hố học hữu vào ngành sinh học, y dược, nơng ... hợp chất hữu có lực liên kết yếu lực hút lưỡng cực giũă phân tử phân cực, lực Vandecvan, Chương 1: Đại cương hố học hữu Trang 16 BÀI TẬP 1.1 Hãy nêu định nghĩa: chất hữu cơ, hố học hữu cơ, H –...
 • 174
 • 206
 • 7

BÀI GIẢNG HÓA HỌC 1,2

BÀI GIẢNG HÓA HỌC VÔ CƠ 1,2
... Na2CO3 + CaCl2 Hồ Bích Ngọc Khoa Hóa Học http://hhud.tvu.edu.vn - 22 - Giáo Trình Hoá Hồ Bích Ngọc Khoa Hóa Học http://hhud.tvu.edu.vn - 23 - Giáo Trình Hoá CHƯƠNG III : KIM LOẠI KIỀM ... nguyên tố lại nên hóa học B có nhiều nét khác hóa học nguyên tố lại Nét giống nguyên tố số e- hóa trò giống nên thể số oxy hóa tương tự nhau, chúng có số orbital hóa trò lớn số e- hóa trò nên hình ... đặc tính ion cộng hóa trò Hồ Bích Ngọc Khoa Hóa Học http://hhud.tvu.edu.vn - 32 - Giáo Trình Hoá - Trạng thái lai hóa đặc trưng B sp3 với số phối trí (Trạng thái lai hóa sp2 với số phối...
 • 130
 • 264
 • 0

BÀI GIẢNG hóa học hữu

BÀI GIẢNG hóa học hữu cơ
... kết hóa học Đồng phân HCHC Hiệu ứng cấu trúc HCHC chế phản ứng HCHC Ankan 10 Dẫn xuất halogen Anken 11.Alcohol-Phenol Ankyn 12 Aldehyde-Ketone Ankadien 13 Carboxylic acid Aren 14 Amin Hoá học ... Ankyn 12 Aldehyde-Ketone Ankadien 13 Carboxylic acid Aren 14 Amin Hoá học hữu – môn khoa học nghiên cứu hợp chất hữu Hợp chất hữu (HCHC) - hợp chất chứa cacbon Thành phần nguyên tố HCHC: - Nguyên ... halogen - Nguyên tố kim loại (hợp chất kim) : Zn, Mg, Hg… (cơ kẽm, magie, thủy ngân) - Nguyên tố phi kim (cơ phi kim) : P, Si, N… (cơ photpho, silic, nitơ…) I Phương pháp mô tả HCHC Công thức...
 • 30
 • 88
 • 0

Bài giảng Hoá học hữu alcohol

Bài giảng Hoá học hữu cơ alcohol
... 4-hydroxybutanoic acid Common Names • Alcohol can be named as alkyl alcohol • Useful only for small alkyl groups • Examples: CH3 CH3 CH CH2OH isobutyl alcohol OH CH3 CH CH2CH3 sec-butyl alcohol => Naming Diols ... dilute acid protonates the alkoxide to produce an alcohol R C O R C O R C OH HOH => OH Synthesis of 1° Alcohols Grignard + formaldehyde yields a primary alcohol with one additional carbon CH3 H3C C ... of 2º Alcohols Grignard + aldehyde yields a secondary alcohol CH3 H3C C CH2 C H H CH3 H3C H MgBr C O H CH3 CH2 C O MgBr H CH3 CH3 CH CH2 CH3 CH CH2 CH3 CH2 C O H HOH H => Synthesis of 3º Alcohols...
 • 68
 • 137
 • 0

Bài giảng hoá học hữu amine

Bài giảng hoá học hữu cơ amine
... Neurotransmitter Hallucinogenic Amines Ecstasy drug Dopamine Nomenclature Aliphatic amines are named as “alkylamines” CH3NH2 methylamine 1o CH3CH2NHCH3 ethylmethylamine 2o (CH3)2NH dimethylamine 2o CH3CH2CHCH3 ... I Amines :NH3 RNH2 1o amine (R or Ar) R2NH 2o amine R3N 3o amine NR4+ 4o ammonium salt Amines Antidepressant Neurotransmitter Neurotransmitter Treatment of chronic urticaria and Allergy Amines ... dimethylamine 2o CH3CH2CHCH3 NH2 sec-butylamine 1o (CH3)3N trimethylamine 3o CH3 CH3CCH3 NH2 tert-butylamine 1o Nomenclature NH2 CH2NH2 cyclohexylamine 1o benzylamine Complex amines are named by prefixing...
 • 54
 • 34
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: video bài giảng hóa học hữu cơbài giảng hóa học hữu cơ 11bài tập hóa học hữu cơ ngô thị thuận tập 1bài tập hóa học hữu cơ tập 1 ngô thị thuậnbài tập hóa học hữu cơ tập 1bài tập hóa học hữu cơ tập 1 docxbài tập hóa học hữu cơ 11bài tập hóa học hữu cơ lớp 9phương pháp giải bài tập hoá học hữu cơthiết kế bài giảng hóa học 11 cơ bảnbài giảng hóa học vô cơthiết kế bài giảng hóa học 10 cơ bảnbài 25 hóa học hữu cơ và hợp chất hữu cơcông thức giải nhanh bài tập hóa học hữu cơcác dạng bài tập hóa học hữu cơ 11kỹ thuật sửa chữa ô tôTÌM lại IPHONE bị mấtĐỀ TÀI CƠ SỞ Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, điện cơ và siêu âm doppler năng lượng trong hội chứng ống cổ tay nguyên phátKhảo sát tình trạng đau do nguyên nhân thần kinh ở bệnh nhân thoái hóa khớp gối bằng thang điểm LANSS và IDpainNghiên cứu ảnh hưởng xử lý kiềm đến một số tính chất cơ lý của vải bôngNghiên cứu các yếu tố chính ảnh hưởng đến độ bền đường may và mối quan hệ giữa các yếu tốNghiên cứu công nghệ nhuộm vải cotton bằng dung dịch chất màu tách nhiệt từ lá xà cừ và đánh giá hiệu quả của công nghệ nàyNghiên cứu đánh giá chất lượng của một số loại vải thông dụng cho may mặc trên các phương diện tiện nghi, an toàn và sức khỏeNghiên cứu đánh giá một số tính chất cơ lý cơ bản của da cá sấu việt namNghiên cứu đặc điểm cấu tạo hình dáng phần dưới cơ thể học sinh nữ lứa tuổi 15 17 ở hà nộiNghiên cứu một số chỉ số huyết động của động mạch thận và mức lọc cầu thận ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát (LA tiến sĩ)Nghiên cứu khả năng nhuộm màu cho vải của củ nghệNghiên cứu tính cách âm của tấm xơ khoáng (rockwool)Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình nhuộm sợi cotton và tơ tằm bằng dung dịch tách chiết từ lá bàngNghiên cứu thiết lập cỡ số cơ thể trẻ em từ 18 đến 36 tháng tuổi khu vựcXác định chế độ công nghệ may dán (sew free) tối ưu gia công sản phẩm thểNghiên cứu phẫu thuật phaco đặt thể thủy tinh nhân tạo đa tiêu điều trị đục thể thuỷ tinhTÌNH TRẠNG MẮC HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA CỦA CÁN BỘ VIÊN CHỨC VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘINghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia độ dẫn điện đến chất lượng nhiên liệu phản lực jet a 1Nghiên cứu cải tiến quy trình tổng hợp thuốc điều trị ung thư ALTRETAMIN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập