Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công viên chức

Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công viên chức

Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công viên chức
... tóm tắt ý kiến nhận xét, đánh giá tập thể) III KẾT QUẢ TỔNG HỢP ĐỂ XẾP LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC: (Phần Thủ ... STT Nội dung Xếp loại Chấp hành sách pháp luật Nhà nước Kết công tác Tinh thần kỷ luật Tinh thần phối hợp công tác Tính trung thực công tác Lối sống đạo đức Tinh thần học tập nâng cao trình độ ... Năng lực, lãnh đạo quản lý Ghi Kết luận: ……………………………… : Ngày tháng năm Thủ trưởng trực tiếp đánh giá (Ký tên, ghi rõ họ tên) ...
 • 2
 • 1,672
 • 4

Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công viên chức

Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công viên chức
... ……………………… chịu trách nhiệm quản lý Biên lập thành có giá trị Bên giao giữ bản, bên nhận giữ CHỮ KÝ BÊN GIAO CHỮ KÝ BÊN NHẬN Thư ký họp Chủ tọa họp ... Tổng giá trị: Bằng số ……………………………………………………………………………………… Bằng chữ ……………………………………………………………………………………… Kể từ ngày ……………………………………… số tài bên ……………………… chịu trách nhiệm quản lý Biên lập thành có giá...
 • 2
 • 991
 • 1

Bản tự nhận xét đánh giá cán bộ công chức

Bản tự nhận xét đánh giá cán bộ công chức
... ni c trỳ IV - V T CHC K LUT - Nờu cao tinh thn phờ bỡnh v t phờ bỡnh, cú ý thc t chc k lut - Phc tựng s phõn cụng, iu ng ca ngnh v nh trng - Thc hin tt ni quy, quy ch lm vic ca n v, t chc on th...
 • 4
 • 191,378
 • 1,400

Ban tu nhan xet danh gia can bo Dang vien năm 2010

Ban tu nhan xet danh gia can bo Dang vien năm 2010
... Hàng năm có tham mưu với BGH, BCĐ phổ cập THCS địa bàn xã đề kế hoạch phúc tra, cập nhật kịp thời Để có hướng gà soát lại đối tượng học sinh bỏ học hàng năm có kế hoạch mở lớp ... huyện đợt (đợt PGD – đợt Trung tân hướng nghiệp) khoảng 150 giáo viên tham gia Và câu vào phận CNNT huyện để sẳn sàn tham gia kiểm tra đơn vị trường học để tháo rỡ vướng mắc công tác giảng dạy d.Tổ ... đối tượng học sinh bỏ học hàng năm có kế hoạch mở lớp kịp thời Về hồ sơ sổ sách hoàn thành theo năm công nhận (đúng thời điểm) c Công nghệ thông tin: Bản thân phân công phụ trách thêm CNTT nhà...
 • 3
 • 31,235
 • 111

Tài liệu ban tu nhan xet danh gia can bo cong chuc.canh pptx

Tài liệu ban tu nhan xet danh gia can bo cong chuc.canh pptx
... yêu mến Sức khỏe hoàn thành nhiệm vụ giao Sức khỏe tốt, đáp ứng nhiệm vụ thời gian tới Triển vọng phát triển cán bộ: Tự xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao - So với năm 2010 : Giữ mức hoàn ... Bản thân tu dưỡng đạo đức, lối sống lành mạnh nhắc nhở người thân gia đình chấp hành tốt pháp luật, thực theo chủ trương,đường lối,chính...
 • 2
 • 51,860
 • 394

Tài liệu ban tu nhan xet danh gia can bo cong chuc.huong pptx

Tài liệu ban tu nhan xet danh gia can bo cong chuc.huong pptx
... yêu mến Sức khỏe hoàn thành nhiệm vụ giao Sức khỏe tốt, đáp ứng nhiệm vụ thời gian tới Triển vọng phát triển cán bộ: Tự xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao - So với năm 2010 : Giữ mức hoàn ... Bản thân tu dưỡng đạo đức, lối sống lành mạnh nhắc nhở người thân gia đình chấp hành tốt pháp luật, thực theo chủ trương,đường lối,chính...
 • 3
 • 36,135
 • 236

Bản tự nhận xét đánh giá cán bộ cuối năm

Bản tự nhận xét đánh giá cán bộ cuối năm
... hoạt động Đoàn, Hội, Đội Trên tự nhận xét, đánh giá cá nhân, thân mong nhận góp ý Lãnh đạo quan, đồng nghiệp để thân ngày hoàn thiện hơn./ NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ Bùi Đức Trung ... thức thái độ phục vụ nhân dân Sở trường công tác, chiều hướng phát triển: - Đủ tư cách, tiêu chuẩn cán theo quy định - Có uy tín, trách nhiệm công tác, tập thể tin tưởng - Có triển vọng phát triển, ... - Giữ gìn đoàn kết nội bộ, có mối quan hệ mực với đồng nghiệp, giữ gìn tình cảm gia đình, hàng xóm, địa phương nơi cư trú;...
 • 2
 • 942
 • 6

MẪU BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊN docx

MẪU BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊN docx
... …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Tóm tắt nhận xét, đánh giá, xếp loại Thủ trưởng đơn vị (Sau ghi nhận xét, xếp loại, ký ghi rõ họ tên, đóng dấu) …………………………………………………………………………………… ... nhiệm vụ): Xếp loại: ……………………………………………………… Ngày tháng năm 2010 Người tự đánh giá (Ký, ghi rõ họ tên) Nhận xét, đánh giá, xếp loại tổ chuyên môn ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ... …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Xếp loại hồ sơ: ………………………………………………………………… Xếp loại tiết dự để đánh giá, xếp loại: Tiết 1: ……… Tiết 2: ……… Tiết 3: ………… b Tinh thần học...
 • 5
 • 5,736
 • 4

Mẫu bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giảng viên,giáo viên năm học 2010 2011

Mẫu bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giảng viên,giáo viên năm học 2010 2011
... V.TỰ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHUNG:(Xuất sắc, khá, trung bình, kém) ngày .tháng năm 2011 Người tự đánh giá ( Ký, ghi rõ họ tên) TÓM TẮT NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI ... Đề nghị xếp loại: ( Xuất sắc, khá, trung bình, Tổ trưởng ( Ký, ghi rõ họ tên) ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ ... lý học sinh, sinh viên: 1.5 Kết học tập học sinh, sinh viên: 1.6 Việc học...
 • 4
 • 620
 • 1

Bài giảng Ban tu nhan xet danh gia, xep loai giao vien

Bài giảng Ban tu nhan xet danh gia, xep loai giao vien
... tác chủ nhiệm hạn chế kết đạt đợc năm học thấp Bên cạnh u điểm nêu số khuyết điểm nh : Do tu i đời nh tu i nghề trẻ kinh nghiệm cha nhiều đặc biệt cha thực nắm bắt đợc tình hình học sinh nhiều ... Công tác chuyên môn: + Tích cực nghiên cứu, tham khảo học hỏi đồng nghiệp để nâng cao chất lợng giảng dạy theo phơng pháp + Tham gia đầy đủ phong trào + Có ý thức xây dựng tập thể nhà trờng vững ... triển (về chuyên môn, nghiệp vụ, lực quản lý hoạt động xã hội ) Để nâng cao trình độ chuyên môn khả giảng dạy theo phơng pháp thờng xuyên tìm tòi học hỏi qua sách, báo, Internet dự đồng nghiệp nh...
 • 4
 • 14,388
 • 95

bản tự nhận xét đánh giá quá trình công tác

bản tự nhận xét đánh giá quá trình công tác
... động Nhà trờng tổ chức xã hội phát động Ba Bể, ngày 26 tháng 08 năm 2009 Nhận xét đánh giá hiệu trởng Ngời tự nhận xét, đánh giá (Họ tên, chữ ký) Lý Thị Cúc ... tình hình số gia đình học sinh để có biện pháp giáo dục thích hợp Đợc học sinh tin yêu, kính trọng Các công tác khác : - Tham gia phong trào, công tác Công Đoàn đầy đủ - Tham gia phong trào, hoạt ... bỡnh:1/41= 2.4% Yu: 1/41=2,4% Kộm: Kộm: - Tự xếp loại chuyên môn nghiệp vụ : khỏ Công tác kiêm nhiệm: - Luôn theo sát tình hình lớp chủ nhiệm.Có biện pháp giáo dục thích hợp với đối tợng học sinh...
 • 3
 • 2,768
 • 17

BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI GIÁO VIÊN

BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI GIÁO VIÊN
... Đủ nhận xét xếp loại (4 đ) Đủ số lợng (2 đ) Sổ liên lạc Đủ cột mục, nội dung (3 đ) Hình thức chung hồ sơ (5 đ) Tổng điểm: điểm C Tổng điểm chung: D Xếp loại: Tóm tắt nhận xét, đánh giá , xếp loại ... tiêu chí xếp loại Soạn đủ, chơng trình (2 đ) Giáo án Hình thức chung (2 đ) Ký lịch (4 đ) Chất lợng tốt (12 đ) Đủ cột mục (1 đ) Sổ điểm Hình thức đẹp (4 đ) Lấy đủ điểm, đánh giá, xếp loại xác ... loại Thủ trởng đơn vị: ( Ghi tóm tắt , ký tên , đóng dấu ) Kim Tân, ngày tháng năm 2009 Ngời tự đánh giá ...
 • 3
 • 999
 • 0

BAN TU NHAN XET DANH GIA, XEP LOAI GIAO VIEN NAM HOC 2010 2011

BAN TU NHAN XET DANH GIA, XEP LOAI GIAO VIEN NAM HOC 2010 2011
... đổi Râùt mong BGH, Hội đồng sư phạm nhà trường ban ngành tham gia góp ý, giúp đỡ để tiếp tục vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng nhà Nước giao cho Tôi xin chân thành cảm ơn! Người tự nhận ... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… PHÒNG GD & ĐT HUYỆN CHƯ SÊ NAM TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Độc lập –Tự ... phúc Chư Sê, ngày 25 tháng năm 2008 BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN Kính gửi: - Ủy ban Nhân dân huyện Chư Sê; - Phòng Nội vụ huyện Chư Sê; - Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Chư Sê; -...
 • 4
 • 778
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mẫu bản tự nhận xét đánh giá cán bộmẫu bản tự nhận xét đánh giá cán bộ 2011bản tự nhận xét đánh giá cán bộ giáo viênbản tự nhận xét đánh giá cán bộ đảng viênban tu nhan xet danh gia can bo cong chucbản tự nhận xét đánh giá cán bộ đảng viên năm 2014bản tự nhận xét đánh giá cán bộ cong tac thu quybản tự nhận xét đánh giá cán bộ công chức nganh y tetài liệu ban tu nhan xet danh gia can bo cong chuc 2014bản tự nhận xét đánh giá cán bộ công chức y tếban tu nhan xet danh gia can bo cong chuc nam 2014bản tự nhận xét đánh giá cán bộ công chức can bo dia chinh xay dungtài liệu ban tu nhan xet danh gia can bo cong chuc canh pptxbản tự nhận xét đánh giá cán bộ công chức viên chứcbản tự nhận xét đánh giá cán bộ công chức tập sựCác Chiến Lược Và Chính Sách Của Trung Quốc Nhằm Thúc Đẩy Đổi Mới Giáo Dục Đại Học Và Đào Tạo Nhân Công Tay Nghề CaoSKKN Rèn Luyện Kỹ Năng Nói Tiếng Anh Cho Học Sinh Lớp 6 -7Tiểu luận đường đi HAMILTONTiểu Luận Dược Lâm Sàng Viêm Phổi Ở Trẻ EmKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm’’ tại công ty TNHH sơn NGAKế toán nguyên liệu, vật liệu tại công ty cổ phần đầu tư phát triển VICENZAKế toán nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ tại công ty TNHH ánh dươngKế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần dụng cụ thể thao deltaKế toán thanh toán với người mua và người bán tại công ty TNHH sản xuất – xây dựng thương mại thành longKế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần bia sài gòn – nghệ tĩnhKế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư và phát triển công nghệ AICTHỰC tế CÔNG tác kế TOÁN THUẾ GTGT tại CÔNG TY cổ PHẦN kỹ THUẬT bàn TAY VIỆTBài tập cấu tạo nguyên tửbài tập kiểu mảng xâu tin họcBài tập ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn toán năm học 2015 2016tuyển tập bài tập toán lớp 1632 cau trac nghiem mon sinh lop 11BO 10 DE LUYEN THI DH a1d1đề ktra vật lý 15 phút khối 11đề thi anh lớp 11 và hdc
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập