De DA TS 10 mon toan dak lak 20142015 (1)

GIẢI ĐỀ THI TS 10 MÔN TOÁN năm 2010:HÀ NỘI.TPHCM,ĐÀ NẴNG

GIẢI ĐỀ THI TS 10 MÔN TOÁN năm 2010:HÀ NỘI.TPHCM,ĐÀ NẴNG
... book.mathvn.com MATHVN.COM - www.mathvn.com - Gii TS 10 H Ni, Tp HCM, Nng 2 010 S GIO DC V O TO TP.HCM CHNH THC K THI TUYN SINH LP 10 THPT Nm hc: 2 010 2011 MễN: TON Thi gian lm bi: 120 phỳt Bi 1: (2 im) ... book.mathvn.com MATHVN.COM - www.mathvn.com - Gii TS 10 H Ni, Tp HCM, Nng 2 010 THI TUYN SINH LP 10 TRUNG HC PH THễNG KHểA NGY 21 THNG NM 2 010 ti Nng MễN THI : TON Bi (2,0 im) a) Rỳt gn biu thc ... MATHVN.COM - www.mathvn.com - Gii TS 10 H Ni, Tp HCM, Nng 2 010 ỡ3 ỡ1 ỡ x = -1 ỡ x = -1 ùx - y = ù x = -1 ù ù ù ù b) Gii h phng trỡnh : ớ1 = -10 ù2 - = ù - =8 ùy ù y = - 10 ợ ợ ùx y ùx y ợ ợ Bi 3:...
 • 10
 • 88
 • 0

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Đắk Lắk năm 2014

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Đắk Lắk năm 2014
... trị nhỏ biểu thức: Đáp án đươc Tuyensinh247 cập nhật sau Các em thường xuyên theo dõi Để nhận điểm thi vào lớp 10 tỉnh Đắk lắk năm 2014 nhanh nhất, soạn tin: THI (dấu cách) daklak (dấu cách) SBD ... nhất, soạn tin: THI (dấu cách) daklak (dấu cách) SBD gửi 8712 VD: Số Báo Danh bạn 13001 thi Đắk Lắk Soạn tin: THI daklak 13001 gửi 8712 ...
 • 2
 • 111
 • 0

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Đắk Lắk năm 2014

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Đắk Lắk năm 2014
... trị nhỏ biểu thức: Đáp án đươc Tuyensinh247 cập nhật sau Các em thường xuyên theo dõi Để nhận điểm thi vào lớp 10 tỉnh Đắk lắk năm 2014 nhanh nhất, soạn tin: THI (dấu cách) daklak (dấu cách) SBD ... nhất, soạn tin: THI (dấu cách) daklak (dấu cách) SBD gửi 8712 VD: Số Báo Danh bạn 13001 thi Đắk Lắk Soạn tin: THI daklak 13001 gửi 8712 ...
 • 2
 • 125
 • 0

20 Đề thi TS 10 môn Toán của các Tỉnh

20 Đề thi TS 10 môn Toán của các Tỉnh
... GIO DC V O TO HI PHềNG K THI TUYN SINH LP 10 THPT Nm hc 200 9 201 0 THI CHNH THC MễN THI : TON Thi gian lm bi 120 phỳt ( Khụng k thi gian giao ) Ngy thi : 24 thỏng nm 200 9 A TRC NGHIM:( IM) (ó ... Trang 16 S GD & O TO TNH KIấN GIANG THI TUYN SINH VO LP 10 THPT Nm hc 200 9 201 0 Mụn thi : Toỏn Thi gian lm bi: 120 phỳt (khụng k thi gian giao ) Ngy thi: 25/6 /200 9 Bi 1: (1,5 im) Gii h phng trỡnh ... dục đào tạo HảI dơng Kì thi tuyển sinh lớp 10 THPT Năm học 200 8 -200 9 Thi gian lm bi: 120 phỳt, khụng k thi gian giao Ngy 28 thỏng nm 200 8 (bui chiu) thi gm : 01 trang Đề thi thức Cõu I: ( 2,5...
 • 28
 • 185
 • 0

De thi TS 10 mon toan 2010 tinh nghe an co dap an

De thi TS 10 mon toan 2010 tinh nghe an co dap an
... SỞ GD&ĐT NGHỆ AN THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2 010 - 2011 HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Hướng dẫn biểu điểm chấm gồm 03 trang) Môn : TOÁN I Hướng dẫn ... thời gian người thứ hoàn thành công (1,5đ) việc Gọi y thời gian người thứ hai hoàn thành công việc 0,25 0,25 0,25 0,25 0,50 0,50 0,50 0,25 ( x > 0, y > 0, đơn vị x,là ) Người thứ làm thời gian ... Người thứ làm thời gian gìờ 1/x công việc Người thứ hai làm thời gian 1/y công việc Vì hai người làm hoàn thành công việc thời gian 1 3 4giờ 30 phút nên x + y = Vì người thứ làm giờ,sau người thứ...
 • 4
 • 165
 • 0

GỢI Ý GIẢI ĐỀ THI TS 10 MÔN TOÁN - BẾN TRE NH 2013-2014

GỢI Ý GIẢI ĐỀ THI TS 10 MÔN TOÁN - BẾN TRE NH 2013-2014
... GI Ý GIẢI CÂU Câu a) THI TUY N SINH L P 10 –BẾN TRE NĂM H C 2013 – 2014 NỘI DUNG Gi i phương tr nh: x − 3x − = Đặt t = x (t ≥ 0) , ta pt ; t − 3t − =  t = −1 (loại)  t2 = ( nh n) Vì a ... 2− −  = 2 2 2  a) x y = x2 y (P) -2 -1 1 4 Bảng giá trò y = 2x + Cho x = → y = → (0;3) y=0→x=− b) c) x -2 -1   → − ;0     O (d) Phương tr nh ho nh độ giao điểm (P) (d):  x = −1 → y1 ... phương tr nh: x − x = ⇔ x ( x − ) = ⇔  b) ∆ = 36 − ( −m + ) = 4m Pt (1) có nghiệm ⇔ ∆ ≥ ⇔ 4m ≥ ⇔ m ≥ c) Phương tr nh (1) có hai nghiệm phân biệt ⇔ ∆ > ⇔ 4m > ⇔ m > Vì m số nguyên nh 10 nên :...
 • 3
 • 129
 • 2

ĐỀ & ĐA THI THỬ MÔN TOÁN NĂM 2010 - SỐ 1

ĐỀ & ĐA THI THỬ MÔN TOÁN NĂM 2010 - SỐ 1
... giác F1NF2: ( F1 F2 ) = NF12 + NF22 − NF1 NF2 cos 60 ↔ ( F1 F2 ) = ( NF1 + NF2 ) − NF1 NF2 − NF1 NF2 4 ( a − c2 ) = 3 32 ↔ x2 = ; y2 = 18 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 ↔ NF1 NF2 = 0,25  1 1 ... ; ,      II ( 2,0 điểm) 1. (1, 0 điểm) 3π π   13 13  ↔ cos 3x +  + cos x −  = 4  1 + +  4  - - 0,25 0,25 0,25 VII.a (1, 0 điểm) VI.a ( 2,0 điểm) Gọi số cần tìm có dạng : abcd + Nếu ... đối xứng 2. (1, 0 điểm) Pt đường trung trực đọan AB : y = x Những điểm thuộc đồ thị cách A B có hoàng độ nghiệm pt : x+2 = x 2x 1 ↔ x2 − x 1 =  1 x = ↔  1+ x =  1 1   1+ 1+    ...
 • 5
 • 132
 • 0

đềđa TS 10 môn VĂN NH 09-10

đề và đa TS 10 môn VĂN NH 09-10
... th nh phần t nh thái, th nh phần cảm thán, th nh phần gọi - đáp, th nh phần phụ (đúng th nh phần 0,5 điểm) Đọc đoạn trích sau thực yêu cầu đề: a Câu có chứa th nh phần khởi ngữ: “Còn anh, anh ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT Năm học 2009 – 2 010 Môn NGỮ VĂN ĐỀ CH NH THỨC HƯỚNG DẪN CHẤM THI I Hướng dẫn chung - Giám khảo cần nắm vững yêu cầu hướng dẫn chấm để đ nh ... Duật h nh nh người l nh lái xe thơ “Bài thơ tiểu đội xe không k nh , học sinh diễn đạt tr nh bày theo nhiều cách khác cần làm rõ ý sau: - Vẻ đẹp người l nh lái xe lên thực xe không k nh: + Tư...
 • 3
 • 140
 • 0

Đề+ĐA chọn HSG môn Toán - Bn-10-11.doc

Đề+ĐA chọn HSG môn Toán - Bn-10-11.doc
... HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HSG QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2010 - 2011 Mụn thi: Toỏn Ngày thi: 08 tháng 10 năm 2010 ========== Câu ... Với n tự nhiên, đặt un = f(x0 + n) Khi  - Nếu u0 > thì, quy nạp: từ (1) suy un > từ (2) suy < un+1 < un với n tự nhiên Do tồn lim(un) = L L = L + ⇒ L = - Nếu < u0 < 3 thì, quy nạp: từ (1) suy ... Ta chứng minh: k = k0, bđt dã cho với cặp số thực x, y không âm _ Dễ thấy bđt x không âm y = x - Xét trường hợp x ≥ y > 0.Đặt t = y ≥ , bđt trở thành: t4 +1 t +1 − − k (t − 1) ≤ 2 (*) t4 +1 t...
 • 4
 • 147
 • 0

78 đề TS 10 môn Toán (từ 2002 đến nay)

78 đề TS 10 môn Toán (từ 2002 đến nay)
... th tỏch thnh tng ca cỏc s chớnh phng nh vy thụi) 2a -100 = 100 hay 2a -100 = 10 2b -10= 10 hay 2b -10= 100 2c-1=1 hay 2c-1=1 LP 10 CHUYấN TON-THPT CHUYấN THNG LONG, LM NG Cõu 1: rỳt gn M= Cõu 2:cho ... ngc vo l Bi 4: 12 78 tuyn sinh 10 mụn Toỏn t 2002 n 2 010 13 ( su tõm) -> (vỡ cỏc a nhn giỏ tr 0-1) -> ( gi s |x| ->|x|-1 ->pcm ): ( 1-> VP ) < ( vụ lớ) Đề tuyển sinh vào 10 - Chuyên Lam Sơn ... 10: Cho hình chóp SABCD Có đáy ABCD hình vuông, SA đáy M điểm di động BC , K hình chiếu S DM Tìm quỹ tích điểm K M di động 13 14 78 tuyn sinh 10 mụn Toỏn t 2002 n 2 010 ( su tõm) Đáp án toán...
 • 169
 • 221
 • 1

Đề thi thử TS 10 môn toán không chuyên + Đáp án

Đề thi thử TS 10 môn toán không chuyên + Đáp án
... hàng chục (đk: x ∈ N; ≤ x ≤ ) Số hàng đơn vị là: 10 – x Số cần tìm là: 10x + (10 – x) = 9x + 10 Theo đề toán ta có phương trình: 9x + 10 – x (10 –x ) = 52 Thu gọn phương trình ta được: x2 – x ... BÀI ĐÁP ÁN CHẤM MÔN TOÁN NỘI DUNG CÂU 12 − 15 1a (0,75điểm) x y−y x 1b (0,5 điểm) xy xy ( x− y ) xy  x+ y =3  x = 12 ⇔  3 x − y = x + y =  x=3 ⇔ 3 + y = x = ⇔ y = 0.25 ... đ 0,25 đ 13 + 4m > 13  13  m > − ⇔  5>0 ⇔  ⇔ − < m < (*)  3− m >  m...
 • 4
 • 347
 • 5

de, da thi thu mon toan vao 10

de, da thi thu mon toan vao 10
... tốc xe thư x ( km/h) ( x> 6) Vân tốc xe thứ hai x − ( km/h) 108 ( ) x 108 Thời gian xe thứ hai hết quãng đường AB là: ( ) x−6 108 108 − Theo ta có phương trình: = (*) x−6 x Thời gian xe thứ hết...
 • 3
 • 181
 • 1

Gợi ý giải đề thi vào 10 môn toán - Đà Nẵng 2010

Gợi ý giải đề thi vào 10 môn toán - Đà Nẵng 2010
... −1 x − y =  x = −1     b) Giải hệ phương trình :  ⇔ ⇔ 1 ⇔ 2 − = 2 − =  y = 10  y = − 10   x y x y   Bài 3: a) Đồ thị: học sinh tự vẽ Lưu ý: (P) qua O(0;0), ( ±1; ) (d) ... −1; ) ,  ; ÷ ⇒ A ( −1; ) 2 2 Phương trình đường thẳng (∆) qua A có hệ số góc -1 : y – = -1 (x + 1) ⇔ (∆) : y = -x + c) Đường thẳng (∆) cắt trục tung C ⇒ C có tọa độ (0; 1) Đường thẳng (∆) cắt ... thẳng (∆) cắt trục hoành D ⇒ D có tọa độ (1; 0) Đường thẳng (d) cắt trục hoành B ⇒ B có tọa độ (-3 ; 0) Vì xA + xD = 2xC A, C, D thẳng hàng (vì thuộc đường thẳng (∆)) ⇒ C trung điểm AD tam giác...
 • 3
 • 247
 • 2

De TS 10 mon Toan Tinh Thanh Hoa 2000 den 2008

De TS 10 mon Toan Tinh Thanh Hoa 2000 den 2008
... sở giáo dục & đào tạo Kỳ thi tuyển sinh vào 10 THPT hoá năm học 2001 2002 Môn thi: Toán ( Thời gian làm 150 phút ) Đề thức Bài (1,5 điểm ): 10 x x2 + Cho biểu thức : A = ữ: x + x ... Hết - sở giáo dục & đào tạo Kỳ thi tuyển sinh vào 10 THPT hoá năm học 2007 2008 Đề thức Đề D Môn thi: Toán ( Thời gian làm 120 phút ) Bài ( 2,0 điểm ): a Phân ... Hết sở giáo dục & đào tạo Kỳ thi tuyển sinh vào 10 THPT hoá năm học 2008 2009 Môn thi: Toán ( Thời gian làm 120 phút ) Đề thức Đề D Câu 1: (2 điểm) Cho hai...
 • 9
 • 86
 • 0

De TS 10 mon Toan Phu Tho 2010 2011

De TS 10 mon Toan Phu Tho 2010 2011
... thức A + B AB Với A,B không âm dấu = xảy A=B A= x+ y+ 1 + xy + x y xy Đặt t = xy x+ y = 2 10 10 13 + 2t + = Ta có A xy + xy = 2t + t = 2t + 9t ữ 9t 9t xy = 13 Min( A) = x=y= 3 x...
 • 3
 • 282
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo luật hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh hòa bìnhHợp đồng dịch vụ pháp lý giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp từ thực tiễn thành phố hồ chí minhẨm thưc việt trong tác phẩm của nguyễn tuân (tt)nghiên cứu liên kết trong sản xuất và tiêu thụ ngao thương phẩm tại huyện tiền hải, tỉnh thái bìnhTranh tụng tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh cà mau (tt)Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh kiên giang (tt)Giáo dục ý thức pháp luật cho thanh niên tỉnh đồng nai trong giai đoạn hiện nay (tt)Lao động giúp việc gia đình theo pháp luật lao động việt nam từ thực tiễn thành phố hồ chí minh (tt)Quyết định hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn quận long biên – thành phố hà nội (tt)Thực hiện chính sách xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn từ thực tiễn huyện bình chánh, thành phố hồ chí minh (tt)Vai trò của gia đình trong việc định hướng nghề nghiệp cho con cái, nghiên cứu trường hợp 9 phường thuộc thành phố tuy hoà, tỉnh phú yênNhân thân người phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trên địa bàn thành phố hồ chí minh (tóm tắt)Kiểm sát việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn thị xã đồng xoài, tỉnh bình phướcThực hành quyền công tố trong vụ án hiếp dâm trẻ em theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh bình phướcCác tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo luật hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh hòa bìnhVai trò của tòa án trong thi hành án hình sự từ thực tiễn quận bình tân, thành phố hồ chí minhGiải quyết tranh chấp giữa các thành viên về tài sản góp vốn trong quá trình thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn theo pháp luật việt nam (tóm tắt)Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh kiên giang (tóm tắt)Hỗ trợ việc làm đối với người sau cai nghiện ma túy từ thực tiễn thành phố hà nộiTổ chức và hoạt động của thanh tra bộ công an
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập