De DA TS 10 mon toan dak lak 20142015 (1)

GIẢI ĐỀ THI TS 10 MÔN TOÁN năm 2010:HÀ NỘI.TPHCM,ĐÀ NẴNG

GIẢI ĐỀ THI TS 10 MÔN TOÁN năm 2010:HÀ NỘI.TPHCM,ĐÀ NẴNG
... book.mathvn.com MATHVN.COM - www.mathvn.com - Gii TS 10 H Ni, Tp HCM, Nng 2 010 S GIO DC V O TO TP.HCM CHNH THC K THI TUYN SINH LP 10 THPT Nm hc: 2 010 2011 MễN: TON Thi gian lm bi: 120 phỳt Bi 1: (2 im) ... book.mathvn.com MATHVN.COM - www.mathvn.com - Gii TS 10 H Ni, Tp HCM, Nng 2 010 THI TUYN SINH LP 10 TRUNG HC PH THễNG KHểA NGY 21 THNG NM 2 010 ti Nng MễN THI : TON Bi (2,0 im) a) Rỳt gn biu thc ... MATHVN.COM - www.mathvn.com - Gii TS 10 H Ni, Tp HCM, Nng 2 010 ỡ3 ỡ1 ỡ x = -1 ỡ x = -1 ùx - y = ù x = -1 ù ù ù ù b) Gii h phng trỡnh : ớ1 = -10 ù2 - = ù - =8 ùy ù y = - 10 ợ ợ ùx y ùx y ợ ợ Bi 3:...
 • 10
 • 91
 • 0

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Đắk Lắk năm 2014

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Đắk Lắk năm 2014
... trị nhỏ biểu thức: Đáp án đươc Tuyensinh247 cập nhật sau Các em thường xuyên theo dõi Để nhận điểm thi vào lớp 10 tỉnh Đắk lắk năm 2014 nhanh nhất, soạn tin: THI (dấu cách) daklak (dấu cách) SBD ... nhất, soạn tin: THI (dấu cách) daklak (dấu cách) SBD gửi 8712 VD: Số Báo Danh bạn 13001 thi Đắk Lắk Soạn tin: THI daklak 13001 gửi 8712 ...
 • 2
 • 125
 • 0

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Đắk Lắk năm 2014

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Đắk Lắk năm 2014
... trị nhỏ biểu thức: Đáp án đươc Tuyensinh247 cập nhật sau Các em thường xuyên theo dõi Để nhận điểm thi vào lớp 10 tỉnh Đắk lắk năm 2014 nhanh nhất, soạn tin: THI (dấu cách) daklak (dấu cách) SBD ... nhất, soạn tin: THI (dấu cách) daklak (dấu cách) SBD gửi 8712 VD: Số Báo Danh bạn 13001 thi Đắk Lắk Soạn tin: THI daklak 13001 gửi 8712 ...
 • 2
 • 140
 • 0

20 Đề thi TS 10 môn Toán của các Tỉnh

20 Đề thi TS 10 môn Toán của các Tỉnh
... GIO DC V O TO HI PHềNG K THI TUYN SINH LP 10 THPT Nm hc 200 9 201 0 THI CHNH THC MễN THI : TON Thi gian lm bi 120 phỳt ( Khụng k thi gian giao ) Ngy thi : 24 thỏng nm 200 9 A TRC NGHIM:( IM) (ó ... Trang 16 S GD & O TO TNH KIấN GIANG THI TUYN SINH VO LP 10 THPT Nm hc 200 9 201 0 Mụn thi : Toỏn Thi gian lm bi: 120 phỳt (khụng k thi gian giao ) Ngy thi: 25/6 /200 9 Bi 1: (1,5 im) Gii h phng trỡnh ... dục đào tạo HảI dơng Kì thi tuyển sinh lớp 10 THPT Năm học 200 8 -200 9 Thi gian lm bi: 120 phỳt, khụng k thi gian giao Ngy 28 thỏng nm 200 8 (bui chiu) thi gm : 01 trang Đề thi thức Cõu I: ( 2,5...
 • 28
 • 199
 • 0

De thi TS 10 mon toan 2010 tinh nghe an co dap an

De thi TS 10 mon toan 2010 tinh nghe an co dap an
... SỞ GD&ĐT NGHỆ AN THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2 010 - 2011 HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Hướng dẫn biểu điểm chấm gồm 03 trang) Môn : TOÁN I Hướng dẫn ... thời gian người thứ hoàn thành công (1,5đ) việc Gọi y thời gian người thứ hai hoàn thành công việc 0,25 0,25 0,25 0,25 0,50 0,50 0,50 0,25 ( x > 0, y > 0, đơn vị x,là ) Người thứ làm thời gian ... Người thứ làm thời gian gìờ 1/x công việc Người thứ hai làm thời gian 1/y công việc Vì hai người làm hoàn thành công việc thời gian 1 3 4giờ 30 phút nên x + y = Vì người thứ làm giờ,sau người thứ...
 • 4
 • 170
 • 0

GỢI Ý GIẢI ĐỀ THI TS 10 MÔN TOÁN - BẾN TRE NH 2013-2014

GỢI Ý GIẢI ĐỀ THI TS 10 MÔN TOÁN - BẾN TRE NH 2013-2014
... GI Ý GIẢI CÂU Câu a) THI TUY N SINH L P 10 –BẾN TRE NĂM H C 2013 – 2014 NỘI DUNG Gi i phương tr nh: x − 3x − = Đặt t = x (t ≥ 0) , ta pt ; t − 3t − =  t = −1 (loại)  t2 = ( nh n) Vì a ... 2− −  = 2 2 2  a) x y = x2 y (P) -2 -1 1 4 Bảng giá trò y = 2x + Cho x = → y = → (0;3) y=0→x=− b) c) x -2 -1   → − ;0     O (d) Phương tr nh ho nh độ giao điểm (P) (d):  x = −1 → y1 ... phương tr nh: x − x = ⇔ x ( x − ) = ⇔  b) ∆ = 36 − ( −m + ) = 4m Pt (1) có nghiệm ⇔ ∆ ≥ ⇔ 4m ≥ ⇔ m ≥ c) Phương tr nh (1) có hai nghiệm phân biệt ⇔ ∆ > ⇔ 4m > ⇔ m > Vì m số nguyên nh 10 nên :...
 • 3
 • 139
 • 2

ĐỀ & ĐA THI THỬ MÔN TOÁN NĂM 2010 - SỐ 1

ĐỀ & ĐA THI THỬ MÔN TOÁN NĂM 2010 - SỐ 1
... giác F1NF2: ( F1 F2 ) = NF12 + NF22 − NF1 NF2 cos 60 ↔ ( F1 F2 ) = ( NF1 + NF2 ) − NF1 NF2 − NF1 NF2 4 ( a − c2 ) = 3 32 ↔ x2 = ; y2 = 18 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 ↔ NF1 NF2 = 0,25  1 1 ... ; ,      II ( 2,0 điểm) 1. (1, 0 điểm) 3π π   13 13  ↔ cos 3x +  + cos x −  = 4  1 + +  4  - - 0,25 0,25 0,25 VII.a (1, 0 điểm) VI.a ( 2,0 điểm) Gọi số cần tìm có dạng : abcd + Nếu ... đối xứng 2. (1, 0 điểm) Pt đường trung trực đọan AB : y = x Những điểm thuộc đồ thị cách A B có hoàng độ nghiệm pt : x+2 = x 2x 1 ↔ x2 − x 1 =  1 x = ↔  1+ x =  1 1   1+ 1+    ...
 • 5
 • 145
 • 0

đềđa TS 10 môn VĂN NH 09-10

đề và đa TS 10 môn VĂN NH 09-10
... th nh phần t nh thái, th nh phần cảm thán, th nh phần gọi - đáp, th nh phần phụ (đúng th nh phần 0,5 điểm) Đọc đoạn trích sau thực yêu cầu đề: a Câu có chứa th nh phần khởi ngữ: “Còn anh, anh ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT Năm học 2009 – 2 010 Môn NGỮ VĂN ĐỀ CH NH THỨC HƯỚNG DẪN CHẤM THI I Hướng dẫn chung - Giám khảo cần nắm vững yêu cầu hướng dẫn chấm để đ nh ... Duật h nh nh người l nh lái xe thơ “Bài thơ tiểu đội xe không k nh , học sinh diễn đạt tr nh bày theo nhiều cách khác cần làm rõ ý sau: - Vẻ đẹp người l nh lái xe lên thực xe không k nh: + Tư...
 • 3
 • 148
 • 0

Đề+ĐA chọn HSG môn Toán - Bn-10-11.doc

Đề+ĐA chọn HSG môn Toán - Bn-10-11.doc
... HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HSG QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2010 - 2011 Mụn thi: Toỏn Ngày thi: 08 tháng 10 năm 2010 ========== Câu ... Với n tự nhiên, đặt un = f(x0 + n) Khi  - Nếu u0 > thì, quy nạp: từ (1) suy un > từ (2) suy < un+1 < un với n tự nhiên Do tồn lim(un) = L L = L + ⇒ L = - Nếu < u0 < 3 thì, quy nạp: từ (1) suy ... Ta chứng minh: k = k0, bđt dã cho với cặp số thực x, y không âm _ Dễ thấy bđt x không âm y = x - Xét trường hợp x ≥ y > 0.Đặt t = y ≥ , bđt trở thành: t4 +1 t +1 − − k (t − 1) ≤ 2 (*) t4 +1 t...
 • 4
 • 156
 • 0

78 đề TS 10 môn Toán (từ 2002 đến nay)

78 đề TS 10 môn Toán (từ 2002 đến nay)
... th tỏch thnh tng ca cỏc s chớnh phng nh vy thụi) 2a -100 = 100 hay 2a -100 = 10 2b -10= 10 hay 2b -10= 100 2c-1=1 hay 2c-1=1 LP 10 CHUYấN TON-THPT CHUYấN THNG LONG, LM NG Cõu 1: rỳt gn M= Cõu 2:cho ... ngc vo l Bi 4: 12 78 tuyn sinh 10 mụn Toỏn t 2002 n 2 010 13 ( su tõm) -> (vỡ cỏc a nhn giỏ tr 0-1) -> ( gi s |x| ->|x|-1 ->pcm ): ( 1-> VP ) < ( vụ lớ) Đề tuyển sinh vào 10 - Chuyên Lam Sơn ... 10: Cho hình chóp SABCD Có đáy ABCD hình vuông, SA đáy M điểm di động BC , K hình chiếu S DM Tìm quỹ tích điểm K M di động 13 14 78 tuyn sinh 10 mụn Toỏn t 2002 n 2 010 ( su tõm) Đáp án toán...
 • 169
 • 229
 • 1

Đề thi thử TS 10 môn toán không chuyên + Đáp án

Đề thi thử TS 10 môn toán không chuyên + Đáp án
... hàng chục (đk: x ∈ N; ≤ x ≤ ) Số hàng đơn vị là: 10 – x Số cần tìm là: 10x + (10 – x) = 9x + 10 Theo đề toán ta có phương trình: 9x + 10 – x (10 –x ) = 52 Thu gọn phương trình ta được: x2 – x ... BÀI ĐÁP ÁN CHẤM MÔN TOÁN NỘI DUNG CÂU 12 − 15 1a (0,75điểm) x y−y x 1b (0,5 điểm) xy xy ( x− y ) xy  x+ y =3  x = 12 ⇔  3 x − y = x + y =  x=3 ⇔ 3 + y = x = ⇔ y = 0.25 ... đ 0,25 đ 13 + 4m > 13  13  m > − ⇔  5>0 ⇔  ⇔ − < m < (*)  3− m >  m...
 • 4
 • 367
 • 5

de, da thi thu mon toan vao 10

de, da thi thu mon toan vao 10
... tốc xe thư x ( km/h) ( x> 6) Vân tốc xe thứ hai x − ( km/h) 108 ( ) x 108 Thời gian xe thứ hai hết quãng đường AB là: ( ) x−6 108 108 − Theo ta có phương trình: = (*) x−6 x Thời gian xe thứ hết...
 • 3
 • 194
 • 1

Gợi ý giải đề thi vào 10 môn toán - Đà Nẵng 2010

Gợi ý giải đề thi vào 10 môn toán - Đà Nẵng 2010
... −1 x − y =  x = −1     b) Giải hệ phương trình :  ⇔ ⇔ 1 ⇔ 2 − = 2 − =  y = 10  y = − 10   x y x y   Bài 3: a) Đồ thị: học sinh tự vẽ Lưu ý: (P) qua O(0;0), ( ±1; ) (d) ... −1; ) ,  ; ÷ ⇒ A ( −1; ) 2 2 Phương trình đường thẳng (∆) qua A có hệ số góc -1 : y – = -1 (x + 1) ⇔ (∆) : y = -x + c) Đường thẳng (∆) cắt trục tung C ⇒ C có tọa độ (0; 1) Đường thẳng (∆) cắt ... thẳng (∆) cắt trục hoành D ⇒ D có tọa độ (1; 0) Đường thẳng (d) cắt trục hoành B ⇒ B có tọa độ (-3 ; 0) Vì xA + xD = 2xC A, C, D thẳng hàng (vì thuộc đường thẳng (∆)) ⇒ C trung điểm AD tam giác...
 • 3
 • 261
 • 2

De TS 10 mon Toan Tinh Thanh Hoa 2000 den 2008

De TS 10 mon Toan Tinh Thanh Hoa 2000 den 2008
... sở giáo dục & đào tạo Kỳ thi tuyển sinh vào 10 THPT hoá năm học 2001 2002 Môn thi: Toán ( Thời gian làm 150 phút ) Đề thức Bài (1,5 điểm ): 10 x x2 + Cho biểu thức : A = ữ: x + x ... Hết - sở giáo dục & đào tạo Kỳ thi tuyển sinh vào 10 THPT hoá năm học 2007 2008 Đề thức Đề D Môn thi: Toán ( Thời gian làm 120 phút ) Bài ( 2,0 điểm ): a Phân ... Hết sở giáo dục & đào tạo Kỳ thi tuyển sinh vào 10 THPT hoá năm học 2008 2009 Môn thi: Toán ( Thời gian làm 120 phút ) Đề thức Đề D Câu 1: (2 điểm) Cho hai...
 • 9
 • 91
 • 0

De TS 10 mon Toan Phu Tho 2010 2011

De TS 10 mon Toan Phu Tho 2010 2011
... thức A + B AB Với A,B không âm dấu = xảy A=B A= x+ y+ 1 + xy + x y xy Đặt t = xy x+ y = 2 10 10 13 + 2t + = Ta có A xy + xy = 2t + t = 2t + 9t ữ 9t 9t xy = 13 Min( A) = x=y= 3 x...
 • 3
 • 344
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu cải tiến bộ điều khiển sử dụng đại số gia tử cho đối tượng phi tuyến. (LA tiến sĩ)Đề tài phân tích những điều khoản chủ yếu của hợp đồng, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài tranh chấp lao động cách giải quyết tranh chấp lao động, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpPython recipes handbook a problem solution approach 1st edition (2016)Nghiên cứu sinh trưởng và cấu trúc làm cơ sở khoa học đề xuất biện pháp kỹ thuật góp phần kinh doanh rừng trồng Tếch (Tectona grandis L. f.) tại Sơn La (LA tiến sĩ)Đánh giá khả năng sinh sản, sinh trưởng của tổ hợp lợn lai giữa nái f1(landrace x yorkshire) phối với đực 402 và PIDU nuôi tại thị xã phú thọ tài liệu, ebook, giáo trìnhĐánh giá tác động của các chương trình, dự án phát triển nông thôn tới xoá đói giảm nghèo tại huyện điện biên đông tỉnh điện biên tài liệu, ebook, giáo trìnhNghiên cứu thuật toán điều khiển thích nghi luồng tham chiếu để nâng cao tốc độ cho các hệ xử lý song song chuyên dụng (LA tiến sĩ)Object Constraint Language (OCL)SACH LOP 12 2SACH LOP 12 1Tài liệu AngularJS 2 đầy đủnang cao va phat trien toán 8Nghiên cứu phân lập và chuyển gen NAC2 liên quan đến tính chịu hạn ở cây lạc (Arachis hypogaea L.) (LA tiến sĩ)Tiểu luận khảo sát việc sử dụng ngôn từ trên chuyên mục phóng sự báo lao độngNghiên cứu phong cách quản lý của hiệu trưởng và các yếu tố cấu thành ảnh hưởng đến việc xếp hạng của các trường trung học phổ thông ở thành phố Hải Phòng, Việt Nam. (LA tiến sĩ)Các đề thi vào lớp 10 chuyên toán tin trường phổ thông năng khiếu ĐHQG TP HCMNghiên cứu mô hình kiểm soát tăng huyết áp ở người cao tuổi thị xã Hưng Yên (LA tiến sĩ)Nghiên cứu chuyển gen mã hóa protein bề mặt của virus H5N1 vào cây đậu tương phục vụ sản xuất vaccine thực vật (LA tiến sĩ)BCTT: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VCS
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập