LÍ THUYẾT hữu cơ 12

TỔNG ôn THUYẾT hữu 11 12

TỔNG ôn lí THUYẾT hữu cơ 11 12
... LÝ THUYẾT VỀ PHENOL I Khái niệm – Công thức – Đồng phân – Danh pháp Khái niệm Công thức a Công thức chung: b Công thức tổng ... LÝ THUYẾT VỀ ANĐEHIT I Khái niệm – Công thức – Đồng phân – Danh pháp Khái niệm Công thức a Công thức chung: b Công thức tổng ... Công thức a Công thức chung: b Công thức tổng quát (k=1): c Công thức tổng quát (k=2): ...
 • 12
 • 193
 • 0

TÔNG HOP LI THUYÊT HUU CO 2009

TÔNG HOP LI THUYÊT HUU CO 2009
... glixerol axit cacboxylic đơn chức A, B (A B ntC) CTCT A, B lần lợt là: A CH3COOH & C2H5COOH B C2H5COOH & C3H7COOH C HCOOH & CH3COOH D CH3COOH & C2H3COOH Câu Cho nớc Br2 vào hh gồm: phenol CH3COOH, ... mol CO2 0,2 mol H2O Mặt khác, cho a gam hỗn hợp X tác dụng với NaHCO3 d thu đợc 3,136 lít CO2 (đktc) Xác định công thức axit A CH3COOH HOOC-CH2-COOH B HCOOH HOOC-COOH C HCOOH HOOC-(CH2)4-COOH ... mol CO2 0,2 mol H2O Mặt khác, cho a gam hỗn hợp X tác dụng với NaHCO3 d thu đợc 3,136 lít CO2 (đktc) Xác định công thức axit A CH3COOH HOOC-CH2-COOH B HCOOH HOOC-COOH C HCOOH HOOC-(CH2)4-COOH...
 • 16
 • 198
 • 0

THUYẾT HỮU 12 ÔN THI ĐẠI HỌC 2014

LÝ THUYẾT HỮU CƠ 12 ÔN THI ĐẠI HỌC 2014
... thành phần cấu tạo chứa chủ yếu gốc axit béo không no C Các chất béo nặng nước, không tan chất hữu xăng, bezen… D Các chất béo nhẹ nước , tan chât hữu xăng , bezen… Câu 19: Cho chất: axit propionic ... dd NaOH không tác dụng với Na A B C D Câu 31: Hai hợp chất hữu X, Y có công thức phân tử C3H6O2 Cả X Y tác dụng với Na; X tác dụng với NaHCO3 Y có khả tham gia phản ứng tráng bạc Công thức cấu ... 76 (DH A-2009): Xà phòng hoá hợp chất có công thức phân tử C10H14O6 dung dịch NaOH (dư), thu glixerol hỗn hợp gồm ba muối (không có đồng phân hình học) Công thức ba muối là: A CH2=CH-COONa, CH3-CH2-COONa...
 • 20
 • 1,143
 • 19

Các dạng thuyết hữu

Các dạng lí thuyết hữu cơ
... biểu sau không đúng? A Glucozơ tồn dạng mạch hở dạng mạch vòng B Glucozơ tác dụng với nước brom C Khi glucozơ dạng vòng tất nhóm OH tạo ete với CH 3OH D Ở dạng mạch hở, glucozơ có nhóm OH kề ... thành phần hợp chất hữu thiết phải có cacbon (c) Liên kết hóa học chủ yếu hợp chất hữu liên kết cộng hóa trị (d) Những hợp chất hữu khác có phân tử khối đồng phân (e) Phản ứng hữu thường xảy nhanh ... dịch màu xanh lam (e)Trong dung dịch, fructozơ tồn chủ yếu dạng mạch hở (f) Trong dung dịch, glucozơ tồn chủ yếu dạng mạch vòng cạnh (dạng α β) Số phát biểu A.5 B Câu 65: Chất cho vào dung dịch...
 • 27
 • 305
 • 0

thuyết hữu 12

Lý thuyết hữu cơ 12
... gam) Chn ỏp ỏn B DNG 3: Phn ng thy phõn saccaroz (C12H22O11) C12H22O11 (saccaroz) C6H12O6 (glucoz) + C6H12O6 (fructoz) C12H22O11 (mantoz) 2C6H12O6 (glucoz) VD 3: Mun cú 162 gam glucoz thỡ lng ... lờn men: 0 C6H12O6 enzim ,30 C2H5OH + 2CO2 35 Húa tớnh ca saccaroz: Dung dch saccaroz + Cu(OH)2 dung dch ng saccarat mu xanh lam + C12H22O11 + H2O H C6H12O6 (glucoz) + C6H12O6 (fructoz) ... + KOH RCOOK + ROH T ú: x(R + 83) +( 0,14 x).56 = 12, 88 Mol: x x x Bin lun c R l CH3-v nX= 0 ,12 mol (R+27) = 5,04 R = 15, x = 0 ,12 m = 0 ,12. 74 = 8,88 gam Chn ỏp ỏn C CHNG II: CACBOHIRAT A.TểM...
 • 11
 • 259
 • 2

ôn tập lý thuyết hữu 12

ôn tập lý thuyết hữu cơ 12
... Ôn thi tốt nghiệp 12 năm 2010 A CH3NH2 B C6H5NH2, CH3NH2 C C6H5OH, CH3NH2 D C6H5OH, CH3COOH Câu 12: Trung hòa 50 ml dd metylamin cần 30 ml dung dịch HCl 0,1M Giả sử thể tích không thay ... gọi hợp chất có công thức cấu tạo : A C2H5COOCH3 B HCOOC3H7 C C3H7COOH D.C2H5COOH Câu 17: Một este có công thức phân tử C3H6O2 , có phản ứng tráng gương với dung dịch AgNO3 NH3, công thức cấu tạo ... dịch glucozơ dùng (Cho Ag = 108) -2- Ôn thi tốt nghiệp 12 năm 2010 A 0,20M B 0,01M C 0,02M D 0,10M Câu 24: Một chất thủy phân môi trường axit, đun nóng không tạo glucozơ Chất A protit B saccarozơ...
 • 5
 • 165
 • 0

thuyết hữu trong các đề thi đại học

Lí thuyết hữu cơ trong các đề thi đại học
... cao su: Cao su thi n nhiờn v cao su tng hp a Cao su thi n nhiờn * Cu to: Cao su thi n nhiờn l polime ca isopren: ( CH2-C=CH-CH2 )n vi n 1500 15000 CH * Tớnh cht - ng dng - Cao su thi n nhiờn cú ... (do ngi tng hp): polietilen, polivinylclorua + Polime thi n nhiờn (cú sn thi n nhiờn): tinh bt, xenluloz + Polime bỏn tng hp (polime thi n nhiờn c ch bin mt phn): t visco II C IM CU TRC - ... (C6H10O5)n BI GLUCOZ I TNH CHT VT TRNG THI T NHIấN - Glucoz l cht rn, tinh th khụng mu, d tan nc v cú v ngt nhng khụng bng ng mớa - Glucoz cú nhiu qu nho chớn - Trong mỏu ngi luụn cú mt lng nh...
 • 46
 • 191
 • 10

thuyết hữu phần ancol

Lí thuyết hữu cơ phần ancol
... 400 (Rượu đế 400): 100 lít rượu có 40 lít C2H5OH Cồn 700: 100 phần thể tích cồn có chứa 70 phần thể tích C2H5OH, lại nước Bia 50: có phần thể tích etanol (C2H5OH) 100 phần thể tích bia L.4 Có ... hóa hữu Biên soạn: Võ Hồng Thái 134 L.2 CuO O2 khơng oxi hóa hữu hạn rượu bậc 3, CuO O2 oxi hóa hồn tồn rượu bậc (cũng chất hữu chứa C, H, O khác) tạo CO2 H2O (giống phản ứng đốt cháy chất hữu cơ) ... hai axit hữu đơn chức, dãy đồng đẳng Mặt khác, đốt cháy hết 9,44 gam A cần vừa đủ 12,096 lít khí O2, thu 10,304 lít khí CO2 Các thể tích khí đo đktc Xác định cơng thức phân tử, viết cơng thức...
 • 33
 • 127
 • 2

Tổng hợp lý thuyết hữu 12

Tổng hợp lý thuyết hữu cơ 12
... LIPIT KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ CĨ NHIỀU NHĨM CHỨC Định nghĩa Những hợp chất hữu phân tử có từ hai nhóm chức trở lên hợp chất hữu có nhiều nhóm chức hung.vaio@yahoo.com.vn 13 * Hợp chất đa chức ... kết tủa Chất tẩy rửa tổng hợp Thường gặp đời sống tên gọi bột giặt, kem giặt tổng hợp Thành phần bột giặt, kem giặt tổng hợp DBSA (dodexyl bezen sufonic axit) có cơng thức C12H25 - C6H4 - SO3H ... hỗn hợp nhiều chất : Polime (thiên nhiên tổng hợp) , chất hóa dẻo chất độn, chất phụ Một số polime dùng làm chất dẻo a PE : Cơng thức (-CH2 - CH2-)n - Sản phẩm trùng hợp CH2 = CH2 b PS : Cơng...
 • 21
 • 179
 • 3

T dự đoán câu hỏi thuyết hữu trong đề thi đại học

T dự đoán câu hỏi lí thuyết hữu cơ trong đề thi đại học
... CH3OCO-CH2-CH2-COOC2H5 Câu 90 Thủy phân este Z môi trường axit thu hai ch t hữu X Y (MX < MY) Bằng pư chuyển hoá X thành Y Ch t Z A metyl propionat B metyl axetat C etyl axetat D vinyl axetat Câu 91 Xà phòng ... Facebook: https://www.facebook.com/thay.trantrongtuyen (Trần Trọng Tuyền) Nhóm Chinh phục điểm 8, 9, 10 Hóa học: https://www.facebook.com/groups/trantrongtuyen/ C t o este chứa gốc axit phân t D phản ... đimêtyl ete ; ; axitfomic ; metylfomat ; axit axetic ; axetilen ; axeton stiren Số ch t phản ứng với Cu(OH)2 : A B C D Câu 115 Cho ch t : etanol; anđêhit fomic; axetanđêhit; metyl axetat; axit...
 • 17
 • 78
 • 0

Dự đoán câu hỏi thuyết hữu

Dự đoán câu hỏi lí thuyết hữu cơ
... ĐÃ TẶNG DỰ ĐOÁN dạng câu hỏi điểm 8,9,10 – Phần 1: Vô cơ: https://drive.google.com/file/d/0B4b2ABK4Y0jdeGVMMUszc05ueEk/view?usp=drive_web DỰ ĐOÁN dạng câu hỏi điểm 8,9,10 – Phần 2: Hữu cơ: https://drive.google.com/file/d/0B4b2ABK4Y0jdUG40WFREYkZBdHc/view?usp=drive_web ... cơ: https://drive.google.com/file/d/0B4b2ABK4Y0jdUG40WFREYkZBdHc/view?usp=drive_web DỰ ĐOÁN câu hỏi thuyết VÔ CƠ -KHÔNG ĐÁP ÁN:https://drive.google.com/file/d/0B4b2ABK4Y0jdQkhhT2l5bDRfQUE/view ... môi trường axit pư thuận nghịch Câu 82 Chất C4H6O2 có đồng phân este mạch hở: A B C D Câu 83 Tổng số chất hữu mạch hở, có công thức phân tử C2H4O2 là: A B C D Câu 84 Có este có công thức phân...
 • 17
 • 105
 • 0

THUYẾT VÀ BÀI TẬP HOÁ HỮU 12 PHÂN DẠNG TỪ DỄ ĐẾN KHÓ FULL

LÍ THUYẾT VÀ BÀI TẬP HOÁ HỮU CƠ 12 PHÂN DẠNG TỪ DỄ ĐẾN KHÓ FULL
... xanh lam (un núng khụng cú kt ta gch) H , t /enzim - Phn ng thu phõn: C12H22O11 + H2O C6H12O6 + C6H12O6 + o - + o HO HC 12 CHNG I: ESTE LIPIT ThS PHAN TT HO Saccaroz glucoz fructoz Trang 15 ... kt ta gch Cú Khụng C6H12O6 M = 180 o Fructoz dd xanh lam, t cú kt ta gch Cú Khụng C6H12O6 M = 180 o Mantoz C12H22O11 M = 342 dd xanh lam, t cú kt ta gch Cú Cú Saccaroz C12H22O11 M = 342 Ch cú ... 178kg cht bộo trung tớnh, phn ng va vi 120 kg dung dch NaOH 20% Khi lng x phũng thu c l: A 146,8 kg B 61,2 kg C 183,6 kg D 122 ,4 kg Cõu 4: X phũng hoỏ 12kg cht bộo trung tớnh bng dung dch NaOH...
 • 40
 • 390
 • 3

li thuyet VO CO day du 12

li thuyet VO CO day du 12
... muối axit yếu khơng bền CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + H2O + CO2 ↑ CaCO3 + 2CH3COOH = Ca(CH3COO)2 + H2O + CO2 ↑ nhiệt độ thấp CaCO3 tan dần H2O có CO2 CaCO3 + H2O + CO2 = Ca(HCO3)2 Canxi sunfat: CaSO4 ... với nước cứng vĩnh cửu nước cứng hồn tồn Dùng dung dịch Na 2CO3 CaSO4 + NaCO3 = CaSO3↓ + Na2SO4 Ca(HCO3)2 + Na 2CO3 = CaCO3↓ + 2NaHCO3 2Ca2+ + CO3 = CaCO3↓ b Phương pháp trao đổi ion Cho nước cứng ... Phản ứng tạo chất khử CO t C + O2 = CO2 0 t CO2 + C = 2CO Phần thân lò 4000C đến 120 00C 3Fe3O3 + CO = 2Fe3O4 + CO2 Phần thân lò nhiệt độ (5000C - 6000C) Fe3O4 + CO = 3FeO + CO2 Phần thân lò nhiệt...
 • 13
 • 104
 • 0

TRẮC NGHIỆM THUYẾT VẬT LÝ 12 CHƯƠNG SÓNG HỌC doc

TRẮC NGHIỆM LÍ THUYẾT VẬT LÝ 12 CHƯƠNG SÓNG CƠ HỌC doc
... thân kèn đóng vai trũ hộp cộng hưởng D Cả A, B, C sai Đáp án trắc nghiệm thuyết Chương Sóng học A B x x 10 C D x x x x x x x x A B 11 12 x 13 14 15 16 17 18 x 19 20 C D x x x x x x x x A B 21 ... ta sóng dừng vỡ cú cỏc bụng đường cực đại, nút đường cực tiểu B Trong giao thoa sóng, khoảng cách hai cực đại liên tiếp ½ bước sóng C Sóng tổng hợp từ hai nguồn kết hợp mặt nước giao thoa mà sóng ... 16: Điều kiện xảy sóng dừng sợi dây đàn hồi hai đầu cố định là: A Chiều dài ¼ bước sóng B Bước sóng gấp đụi chiều dài dõy C Chiều dài dây bội số nguyên lần nửa bước sóng D Bước sóng số lẻ lần chiều...
 • 3
 • 2,712
 • 84

Xem thêm

Từ khóa: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ AN NINH PHI TRUYỀN THỐNGChuyên Đề Cực Trị Chuyển ĐộngBảo Tạng Tùng ThưSKKN Ứng Dụng Phương Pháp Tọa Độ Vectơ, Tọa Độ Điểm Vào Việc Giải Bất Đẳng Thức, Phương Trình, Bất Phương Trình, Hệ Phương TrìnhSKKN Rèn Luyện Kỹ Năng Nói Tiếng Anh Cho Học Sinh Lớp 6 -7Kinh Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhơn Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng NghiêmGiảm nghèo bền vững và trợ giúp các đối tượng yếu thế ở Hà Nội Những vấn đề đặt ra và giải pháp hoàn thiệnMBA international marketing local marketingMBA theory of financial risks from statistical physics to risk management, cambridgeMba mcgraw hill 201 ways to turn any employee into a star performerA guide to effective human resources managementThe portable MBA in strategyBộ đề trắc nghiệm luyện thi THPT quốc gia 2017 Khoa học xã hội (tập 1)Tiêu chuẩn máy nông lâm nghiệp và thủy lợi đánh giá rung động của máy phương pháp đo trên các bộ phận không quay tại hiện trườngHải thượng y tông tâm lĩnh tập 1 tập 2 hải thượng lãn ông lê hữu trác và bộ hải thượng y tông tâm lĩnhNiên giám thống kê 2013 một số chỉ tiêu thống kê giáo dụcgiao an am Nhac 6 2016Cơ sở hóa học hữu cơ tập 1 thái doãn tĩnhGiúp học sinh lớp 4 học tốt phần so sánh phân sốGiúp học sinh lớp 1 giữ vở sạch rèn chữ đẹp
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập