ESTE LIPIT mới đầy đủ

GA TIN 8 MOI (DAY DU) - TANG BAN

GA TIN 8 MOI (DAY DU) - TANG BAN
... Tiết - 67 Tiết - 68, 69 Tiết - 70 Thc hnh Bi Thc hnh Bi Kim tra thc hnh ễn cui nm Kiểm tra học kì II t/ m ban giám hiệu Phó hiệu trởng Ngày soạn : 23 /8/ 20 08 Ngày dạy : 8A :25 /8/ 20 08 8B :26 /8/ 20 08 ... Viết lệnh dẫn để rôbốt giúp em áo Ngày soạn : 23 /8/ 20 08 Trờng THCS Tân Tiến - Giáo án tin Ngày dạy : 8A :25 /8/ 20 08 8B :26 /8/ 20 08 8C : 26 /8/ 20 08 Tiết : Bài : Máy tính chơng trình máy tính A Mục ... Ngày soạn : 6/9/20 08 Ngày dạy : 8A : 8/ 9/20 08 8B : 9/9/20 08 Tiết : Bài : Làm quen với chơng trình ngôn ngữ lập trình A Mục tiêu : 11 8C : 9/9/20 08 Trờng THCS Tân Tiến - Giáo án tin Biết cấu trúc...
 • 16
 • 146
 • 0

Tài liệu giao an van 12 moi (day du)

Tài liệu giao an van 12 moi (day du)
... thực đời sống đề tài kháng chiến chống Pháp: Sống với Thủ đô Nguyễn Huy Tưởng ; đề tài thực đời sống trước Cách mạng: Tranh tối tranh sáng Nguyễn Công Hoan, Mười năm Tô Hoài; đề tài công xây dựng ... máu lửa chiến tranh phản ánh nhanh nhạy kịp thời chiến đấu quân dân miền Nam anh dũng tác phẩm Người mẹ cầm súng Nguyễn Thi, Rừng xà nu Nguyễn Trung Thành, Chiếc lược ngà Nguyễn Quang Sáng + Ở ... sâu chất liệu thực, đồng thời tăng cường sức khái quát, chất suy tưởng, luận Nhiều tập thơ có tiếng vang , tạo lôi cuốn, hấp dẫn như: Máu hoa Tố Hữu, Hoa ngày thường, chim báo bão Chế Lan Viên,...
 • 7
 • 163
 • 0

Lop 3 Tuan 29 KTC Moi, day du, (M Vui)

Lop 3 Tuan 29 KTC Moi, day du, (M Vui)
... làm a)18257 52819 b )35 046 2475 + 64 439 + 6546 + 26 734 + 6820 82696 5 936 5 61780 9295 - HS đọc - HS tìm hiểu đề - HS làm Bài giải Quãng đường từ A đến C là: 235 0 – 35 0 = 200 0(m) = 2(km) Quãng đường ... động 2: Thực hành • Bài : Tính - Cho HS tự làm - HS làm 64827 86149 37 092 72468 + + + 21957 12 735 35 864 + 6 829 86784 98884 7295 6 7 9297 - Nhận xét-sửa • Bài : Đặt tính tính - HS đọc Giáo viên thực ... dài 5cm 10cm 32 cm Chiều rộng Diện tích hình chữ nhật 3cm 4cm 8cm × 3= 15(cm2) 10 × 4=40(cm2 )32 × 8=256(cm2) Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Minh Vui Chu vi (5 +3) × 2=16( (10+4) × 2=28( (32 +8) × 2=80(c...
 • 26
 • 129
 • 0

G Án vật lý 8 09-10 ( mới - đầy đủ )

G Án vật lý 8 09-10 ( mới - đầy đủ )
... q.bóng tơng tự sách Nhận xét : + Khi vật đứng yên chịu tác dụng lực cân đứng yên mãi (V = 0) + Đặc điểm lực cân - Tác dụng vào vật - Cùng độ lớn (cờng đ ) - Ngợc hớng (cùng phơng, ngợc chiều) Tác ... C3:Miếng g thả vào nớc lên Pgỗ< Fđ1 Fđ1 -3 4- Fđ1 P - GV thông báo : Vật lên F đ > P, lên mặt thoáng thể tích phần vật chìm chất lỏng giảm Fđ giảm Fđ = P vật lên mặt thoáng (Ghi v ) - Y/c thảo ... công kéo vật lên A2 lớn công kéo vật lực ma sát (tức công kéo vật không dùng MC G) - HD C6: C6 : P = 420N Giải S = 8m a) Dùng ròng rọc động lợi lần lực : a) F = ? h = ? F = P/2 = 210(N) b) A...
 • 89
 • 153
 • 0

GA âm nhạc 8 Mới , Đầy đủ !

GA âm nhạc 8 Mới , Đầy đủ !
... giai iu, ỳng nt nhc (3 im) - Hỏt cú v phỏch (1 im) PHN KIM TRA L THUYT Gm cõu hi trc nghim (6 im) v mt cõu t lun (4 im) ỏp ỏn: Cõu c,f,d,a,b,e; Cõu b; Cõu c; Cõu 4b; Cõu 5b; Cõu 1,1 ,1 / 2,1 , 1,1 ,1 /2; ... a, mi cõu c th hin bng õm hỡnh: Trờng THCS Bùi Nhân ==== ==== Nguyễn Xuân Long Theo dừi Trỡnh by Lng nghe Theo dừi Trỡnh by Theo dừi Nhc li GV: 50 Âm âm nhạc (n, n, n, n, / en dụi, n, en, ... Âm âm nhạc Phân phối ch ơng trình môn âm nhạc - Lớp HKIi Học kì II Tên tiết 19 Tên Học hát: Khát vọng mùa xuân Ôn tập hát: Khát vọng mùa xuân 20 Nhạc lí: Nhịp 6 /8 Tập đọc nhạc số Ôn...
 • 57
 • 113
 • 0

BTTN HOA 12 CHUONG ESTE-LIPIT (MOI)

BTTN HOA 12 CHUONG ESTE-LIPIT (MOI)
... cacboxylic Câu 120 :Phản ứng sau dùng để điều chế xà phòng? A.Đun nóng axit béo với dung dịch kiềm B.Đun nóng chất béo với dung dịch kiềm C.Đun nóng glixerol với axit béo D.Cả A, B Câu 121 :Từ dầu ... axit tự xà phòng hoá hết lượng este gam lipit Câu 125 :Muốn trung hoà 2,8 gam chất béo cần ml dd KOH 0,1M Chỉ số axit chất béo A.2 B.5 C.6 D.10 Câu 126 : Để trung hoà chất béo có số axit Khối lượng ... KOH là: A.28 mg B.280 mg C.2,8 mg D.0,28 mg Câu 127 : Khối lượng Ba(OH)2 cần để gam chất béo có số axit là: A.36mg B.20mg C.50mg D.54,96mg Câu 128 :Xà phòng hoá 100 gam chất béo cần 19,72 gam KOH...
 • 11
 • 95
 • 0

GIAO AN TD LƠP 7 (MOI DAY DU)

GIAO AN TD LƠP 7 (MOI DAY DU)
... - T XPC chạy nhanh 60m Tiết: 19 Bài: 19 Chạy nhanh TD- Chạy bền Ngày soạn: 258/10/2008 Ngày dạy: 27/ 10/2008 - Lớp 7B - Bài TD: Ôn động tác: Vơn thở, Tay, Chân, Lờn - Chạy nhanh: Ôn chạy bớc ... soạn: 11/10/2008 Ngày dạy: 132/10/2008 - Lớp 7B Chạy nhanh TD- Chạy bền - Bài TD: Học động tác: Vơn thở, Tay - Chạy nhanh: Trò chơi phát triển sức nhanh Chạy tiếp sức - Chạy bền: Trò chơi Chạy ... 17 x x x x x x x Chạy nhanh TD- Chạy bền Ngày soạn: 18/10/2008 Ngày dạy: 20/10/2008 - Lớp 7B - Bài TD: Ôn động tác: Vơn thở, Tay Học động tác: Chân , Lờn - Chạy nhanh: Ôn chạy bớc nhỏ, chạy...
 • 69
 • 58
 • 0

giáo án Tin học 3 mới + đầy đủ

giáo án Tin học 3 mới + đầy đủ
... Hoạt động 3: Giáo viên vẽ mẫu cho học sinh quan sát thực hành IV/ Củng cố: - Giáo viên nhận xét tiết học - Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hành vẽ phần mềm Paint - Giáo viên dặn dò học sinh ... thả * Hoạt động 3: Giáo viên gõ mẫu cho học sinh quan sát IV/ Củng cố: - Giáo viên nhận xét tiết học - Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hành vẽ phần mềm Word - Giáo viên dặn dò học sinh nhà cần ... học sinh đặt tay hàng phím - Học sinh quan sát thực hành lần cho học sinh nhớ đặt tay hàng phím cho thành thạo Giáo viên đặt tay mẫu cho học sinh quan sát * Hoạt động 3: Giáo viên hướng dẫn học...
 • 69
 • 80
 • 0

Giáo án hình 9 mới đầy đủ

Giáo án hình 9 mới đầy đủ
... tìm gì? GV vẽ hình 29 lên bảng Hs lên bảng trình bày BC = VD4: AC BC AC 9, 434 = sin B sin 58 0,8480 P ?3 Giải 360 Ta có: Q = 90 0 - P = 90 0 - 360 = 540 OP = PQ cosP = cos360 O 0, 890 5,663 OQ ... PQ.cosQ = cos540 0,5878 4,115 N VD5 Q Giải N = 90 0 - M = 90 0 - 510 = 390 LN = LM tgM = 2,8 tg510 2,8 M L 2,8 1,23 49 3,478 2,8 LM MN = = 4,4 49 0,6 293 cos51 GV: Có thể tính cạnh MN cách khác không? ... AB = AC sin700 A =167 sin 700 167 0 ,93 97 = 156 ,9 ( m) =157 ( m) B 28 C 9, 6 D Giỏo ỏn hỡnh hc HS làm 31 GV vẽ hình lên bảng, yêu cầu HS nêu GT,KL toán GV: Tính AB ta xét tam giác nào? sử dụng...
 • 146
 • 33
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Giáo trình Triết học Mác - LêninTiểu luận phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến, vận dụng trong tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trườngtiểu luận tình huống chuyên viên: giải quyết khiếu nại trong tuyển dụng, bổ nhiệm viên chức của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Xbáo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục THCSTổng hợp câu hỏi đề thi và đáp án lý thuyết tài chính tiền tệ cao học ueh (có mục lục)Giáo án tỏ lòng (chi tiết)Tiểu luận cao học môn kinh tế quốc tế lý luận và thực tiễn khi việt nam hội nhập kinh tế quốc tếSKKN Ngữ văn 9 dạy văn nghị luậnĐề cương ôn tập triết 2phuong phap nghieng cuu hoa hoc moi truongCâu hỏi ôn tập triết 2Đề cương ôn tập triết 2Đề cương triết 2Lý Thuyết và dạng bài tập chuyển động thẳng đềuHọc thuyết giá trịBáo cáo thực tập tốt nghiệp tại viện pasteurPhân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần vicem vật tư vận tải xi măng (LV tốt nghiệp)Phân tích tình tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Nam Hải (LV tốt nghiệp)Biểu diễn mô hình 3D bằng kỹ thuật NURBS trong máy tính (LV thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập