Đáp án đề thi mẫu hóa megabook

Đề đáp án đề thi chuyên hóa SP 2008-2009

Đề đáp án đề thi chuyên hóa SP 2008-2009
... không hợp lệ file bị xóa (violet.vn/uploads/resources/241/209209//De%20da-ChuyenhoaSP08.doc) Quay trở http://violet.vn ...
 • 2
 • 406
 • 5

onthi.com đáp án đề thi thử hóa mã 224

onthi.com đáp án đề thi thử hóa mã 224
... = 0,03* 12 = 0,36g % = Đáp án : A Bài (1) (2) Trong phản ứng , P đóng vai trò Chọn đáp án A Chất oxi hóa B Chất khử C Tự oxi hóa D (1) chất oxi hóa , (2) chất khử Đáp án/ Giải thích | Viết cách ... Oxi CTPT X ,Y Chọn đáp án A B C D Đáp án/ Giải thích | Viết cách giải bạn Bài 39 Cho sơ đồ : andehit(X)->(Y)->(Z)->HCHO Các chất X,Y,Z : Chọn đáp án A HCHO , B C D Đáp án/ Giải thích | Viết ... Chọn đáp án A 34.95g B 46.6g C 46.75g D Đáp án khác Đáp án/ Giải thích | Viết cách giải bạn Bài giải bạn: chuloan | 13:17:40 Ngày 03-04-2008 Ta có: Mà kết tủa cho dư vào B Nên: Vậy đáp án B Bài...
 • 24
 • 208
 • 0

Đáp án đề thi HSG Hóa 9 cấp tỉnh

Đáp án đề thi HSG Hóa 9 cấp tỉnh
... toán học 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0, 5đ 0,5đ 10,2 34,2 = R + 48 R + 288 ⇒ R = 27 (Al) ⇒ CTPT oxit: Al2O3 0,5đ Chú ý: Giáo khảo thẩm định phương án khác đáp án linh hoạt cách đánh ... 112,0cm3 > VCO2 (tt) ⇒ CaCO3 hết, HCl dư ⇒ phản ứng dừng mẩu CaCO3 hết (2,5đ) c - phút (1,0đ) - tán nhỏ mẩu CaCO3 đun nóng hệ phản ứng Không giống Vì: đ CaCO3 + H2SO4 → CaSO4 + CO2 ↑+ H2O (0,5đ) ... 4 a (0,5đ) thời điểm 90 giây: v pư (3) = 0,867 (cm3/giây) > v pư (2) = 52 − 30 = 0,733; 30 ngược quy luật (tốc độ phản...
 • 3
 • 513
 • 4

Đáp án đề thi môn hoá khối A- 2009

Đáp án đề thi môn hoá khối A- 2009
... Gợi ý giải đề thi ĐH môn Hóa học khối A năm 2009 ...
 • 6
 • 248
 • 2

đáp án đề thi môn hóa vào chuyên năm 2010-2011

đáp án đề thi môn hóa vào chuyên năm 2010-2011
... ĐÁP ÁN ĐỀ CHÍNH THỨC (gồm 05 trang) Môn thi: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề) CÂU NỘI DUNG Nêu tượng - giải thích PTHH ... tan canxi sunfat thấm vào mô thực vật hại cho cây, ngược lại chúng chất độc nấm - Khi pha dung dịch Boocdo lấy vôi lượng cần thi t phần CuSO4 không tham gia phản ứng thấm vào mô thực vật gây tác ... trường hợp người ta dùng đinh sắt để kiểm tra xem CuSO4 có dư hay không cách nhúng đinh sắt đánh vào thuốc trừ sâu Boocdo, đinh sắt có màu đỏ chứng tỏ CuSO4 dư : CuSO4 + Fe FeSO4 + Cu↓ 2.Viết...
 • 4
 • 221
 • 3

Đáp án đề thi môn Hóa khối A và B hệ Cao Đẳng năm 2009

Đáp án đề thi môn Hóa khối A và B hệ Cao Đẳng năm 2009
... ẩm A < /b> dung dịch H2SO4 đậm đặc C CaO B Na2SO3 khan D dung dịch NaOH đặc Câu 17: Để phân biệt CO2 SO2 cần dùng thuốc thử A < /b> dung dịch Ba(OH)2 B CaO C dung dịch NaOH D nước brom Câu 18: Phát biểu sau ... dịch AgNO3 NH3 đun nóng thu 21,6 gam Ag Tên gọi X A < /b> axit acrylic B axit propanoic C axit etanoic D axit metacrylic Câu 40: Cho 0,1 mol hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, dãy đồng đẳng ... H2O Câu 13: Dãy gồm chất v a < /b> tan dung dịch HCl, v a < /b> tan dung dịch NaOH : A < /b> NaHCO3, ZnO, Mg(OH)2 B Mg(OH)2, Al2O3, Ca(HCO3)2 C NaHCO3, MgO, Ca(HCO3)2 D NaHCO3, Ca(HCO3)2, Al2O3 Câu 14: Chất X có...
 • 7
 • 184
 • 1

dap an de thi hk2 hoa 8 nam 2009-2010

dap an de thi hk2 hoa 8 nam 2009-2010
... = 0,1 mol Sau phản ứng thu đợc gồm CH3COOC2H5 C2H5OH d Khối lợng là: CH3COOC2H5 : m = 0,1 x 88 = 8, 8 (gam) C2H5OH d : m = ( 0,15 0,1 ) x 46 = 2,3 ( gam) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 ... CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O (3) n H2 = 2 ,80 0/ 22,4 = 0,125 (mol) a/ Gọi số mol CH3COOH A x mol Số mol C2H5OH A y mol Theo PTHH (1) (2) ta...
 • 2
 • 731
 • 3

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ HÓA QUỐC HỌC HUẾ

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ HÓA QUỐC HỌC HUẾ
... < b đpCm 22a − 7b (0,25điểm) b x > 22a − 7b- k Chú ý: - Không cân phản ứng, thi u điều kiện phản ứng trừ số điểm - Học sinh giải cách khác, cho điểm tối đa ... (0,5điểm) (0,25điểm) (0,25điểm) Vậy: CM HCl = 0,13/0,25= 0,52mol/l (0,25điểm) b (1điểm) Gọi R bán kính viên bi Suyra thể tích viên bi: V0 = 3π 3 R  R  V0  Thể tích viên bi đường kính ½: V1...
 • 3
 • 177
 • 0

ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC SỐ 1 – tháng 5/2012 doc

ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC SỐ 1 – tháng 5/2012 doc
... phần 1: nH+ = 2 (15 5,4 − 78,4) = 2,8mol ⇒ nO = 1, 4mol ⇒ mFe = 56 gam 71 16 + phần 2: nSO42- = 16 7,9 − 15 5,4 16 7,9 − 96 × 0,5 − 56 = 0,5mol ⇒ nCl- = = 1, 8mol 96 − 71 35,5 ⇒ nHCl = 1, 8mol Đáp án: ... 64,52% 12 a + 4b = 0,6452.( 17 a + 7b ) => 1, 0 316 a - 0, 516 4b = (2) Số mol a = 0, 014 5 b = 0,0289 Tổng số mol gốc SO4 = 0,0724.233= 16 ,87 gam Đáp án C Hệ thống tư liệu Dạy học Hóa học Câu 42 : Trong nguyên ... tủa thu A 15 ,15 gam B 14 ,32 gam C 16 ,88 gam D 17 ,95 gam Hướng dẫn: Trong 10 gam hỗn hợp gọi số mol muối Al2(SO4)3 a mol K2SO4 b mol 342a + 17 4b = 10 (1) Số mol oxi nguyên tử chiếm 64,52% 12 a + 4b...
 • 14
 • 499
 • 0

ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN HÓA NĂM 2013

ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN HÓA NĂM 2013
... Câu số 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Mã đề thi 273 318 482 641 758 925 C A C D B B D D B C A B B A C D B D A C A B D B D A B B B B D D C...
 • 2
 • 144
 • 0

ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN HÓA KHỐI B NĂM 2013

ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN HÓA KHỐI B NĂM 2013
... 60 Mã đề < /b> thi < /b> 153 429 517 638 794 846 B B B A D A A B A B A A B B D A C A D B D C D C D D B D A A C C C D A A A A C C A A A A D B A A D B D A C C D A B D A D A D C B A B B A B C D A A B B B B A ... B B A C C C C D C C B C B B C D D C A C A B A A B B D D B A D D B A D C B A A D C A C B B A D C A C D A C D D C D C C B C D C A D D A B B A C B D B B C D D D C D C C D B B A ...
 • 2
 • 235
 • 1

đáp án đề thi TNPTTH Hóa 2013

đáp án đề thi TNPTTH Hóa 2013
... điện hóa A B C D Câu 40: Tơ sau thuộc loại tơ nhân tạo? A Tơ nitron B Tơ capron C Tơ visco D Tơ tằm B Theo chương trình Nâng cao (8 câu, từ câu 41 đến câu 48) Câu 41: Tơ sau có nguồn gốc từ thi n ... CO (đktc) Giá trị V A 5,60 B 8,96 C 4,48 D 11,20 Câu 28: Xenlulozơ có cấu tạo mạch không phân nhánh, gốc C6H10O5 có nhóm OH, nên viết A [C6H7O2(OH)3]n B [C6H5O2(OH)3]n C [C6H7O3(OH)2]n D [C6H8O2(OH)3]n ... Các kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy cao D Các kim loại kiềm mềm nhẹ Câu 30: Bằng phương pháp hóa học, thuốc thử dùng để phân biệt ba dung dịch : metylamin, anilin, axit axetic A natri clorua...
 • 3
 • 45
 • 0

Đáp án đề thi HSG hóa 9 tỉnh Đăk Lắc năm 2010-2011.

Đáp án đề thi HSG hóa 9 tỉnh Đăk Lắc năm 2010-2011.
... 39, 9 – 34,575 = 5,325 gam Chứng tỏ thí nghiệm kim loại hết, axit dư Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 a mol a mol Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 b mol b mol Ta có hệ pt: 65a + 56b = 18,6 (1) 136a + 127b = 39, 9 ... lọc kết tủa: = mdd +mCO2 + m H2O – mCaCO3 = 1000 + 24,2 + – 55 = 97 8,2 g Sau lọc kết tủa, nồng độ % dung dịch Ca(OH)2 = 33,3.100%/ 97 8,2 = 3,4% 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 1đ Câu 3:(4 điểm) ... hỗn hợp M 3,36 : 22,4 = 0,15 ⇒ Số mol CaHb 0,1; CxH2x – 0,05 Khối lượng hỗn hợp 50,66 0,15 = 7, 599 ≈ 7,6 (g) Đun sôi dung dịch không thấy có thêm kết tủa chứng tỏ dung dịch muối Ca(HCO3)2 Vậy...
 • 6
 • 70
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Phân Tích Những Tác Động Của Tình Trạng Đô La Hóa Ở Việt Nam Và Các Biện Pháp Khắc PhụcChuyên Đề Áp Dụng Phương Pháp Dạy Học Bàn Tay Nặn Bột Vào Môn TNXH Và Khoa Học Ở Tiểu Học25 Nguyên Tắc Cơ Bản Về Giám Sát Hệ Thống Ngân Hàng Hiệu Quả Của Uỷ Ban BaselChuyên Đề Dạy Học Đối Tượng Học Sinh Bị Hổng Kiến Thức Môn Hoá Học THCSTHỰC HÀNH ĐO CHỨC NĂNG THÔNG KHÍ PHỔI VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUANĐề Án Xây Dựng Nông Thôn Mới Xã Phục Lễ Đến Năm 2015trắc nghiệm công dân 12 giữa học kì 2Hoàn thiện tổ chức kiểm soát nội bộ nhằm tăng cường chất lượng thông tin kế toán tài chính của các công ty niêm yết thuộc nhóm ngành xây dựng trên thị trường chứng khoán tp HCMBài toán chẩn đoán kỹ thuật công trình trong trường hợp thiếu số liệu và ứng dụng cho dầm bê tông cốt thép bị ăn mònViêm Phổi Mắc phải Ở Cộng ĐồngCác phương tiện ngôn ngữ biểu thị quyền lực trong giao tiếp hành chính tiếng ViệtNghiên cứu các nhân tố tác động đến giá bán căn hộ của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tại thành phố hồ chí minhÁp dụng thuật toán gravitational search algorithm tính toán phân bố công suất tối ưu trong hệ thống điệnCác yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội bộ tại vietnam airlines khu vực miền namPhuong phap phan tich kinh te va moi truong thong qua mo hinh input outputCác nhân tố ảnh hưởng đến nguồn nhân lực khi việt nam tham gia vào cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)Nghiên cứu tua bin gió cỡ nhỏ kết hợp tấm solar cho hộ gia đìnhKhai thác điểm học tập để dự đoán kết quả thi trung học phổ thông quốc gia cho học sinh trung họcTái cơ cấu tổ chức công ty TNHH SX TM cơ khí hồng kýCác nhân tố bên trong công ty kiểm toán độc lập tắc động đến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính tại việt nam