tinh bot xenlulozo

Tinh bot-xenlulozo

Tinh bot-xenlulozo
... Tác dụng tinh bột với iot: Axit t n C6H12O6 Nhỏ vài giọt dung dịch iốt vào hồ tinh bột thấy xuất màu xanh Iốt dùng để nhận biết hồ tinh bột ngược lại Tiết 63 : TINH BỘT VÀ XENLULOZƠ V Tinh bột ... Gỗ Tiết 63 : TINH BỘT VÀ XENLULOZƠ I/Trạng thái tự nhiên: II/ Tính chất vật lí: Tinh bột xenlulozơ chất rắn, màu trắng , không tan nước Riêng tinh bột tan nước nóng Tiết 63 : TINH BỘT VÀ XENLULOZƠ ... hợp vào dấu chấm A .Tinh bột xenlulozơ chất Rắ , màu trắng, không n Tinh bột Riêng tan nước tan nước nóng ( - C6H10O5 -)n B.Công thức chung tinh bột xenlulozơ C .Tinh Glucozơxenlulo...
 • 8
 • 163
 • 0

tinh bot xenlulozo

tinh bot xenlulozo
... -Xenlulozơ: Màu sắc Rắn -Xenlulozơ: -Tinh bột: Trắng -Tinh bột: -Xenlulozơ: Sự hoà tan nớc -Tinh bột: Trắng Không tan nớc - Xenlulozơ: -Xenlulozơ: -Tinh bột: Dung dịch keo (hồ tinh bột) Rắn Trắng Trắng ... tinh bột xenlulozơ Tinh bột xenlulozơ đóng vai trò quan trọng đời sống sản xuất Ghi nhớ Tinh bột xenlulozơ chất rắn, màu trắng, không tan nớc Riêng tinh bột tan đợc nớc nóng Công thức chung tinh ... khối nhỏ tinh bột C Xenlulozơ tinh bột có phân tử khối D Xenlulozơ tinh bột có phân tử khối lớn, nhng phân tử khối xenlulozơ lớn nhiều so với tinh bột Tiết 63 Tinh bột xenlulozơ I Trạng thái...
 • 19
 • 129
 • 0

CHƯƠNG 2: GLUCOZƠ - SACCAROZƠ - TINH BỘTXENLULOZƠ docx

CHƯƠNG 2: GLUCOZƠ - SACCAROZƠ - TINH BỘT – XENLULOZƠ docx
... phản ứng thuỷ phân môi trường axit? A Tinh bột, xenlulozơ, glucozơ B Tinh bột, xenlulozơ, fructozơ C Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ D Tinh bột, saccarozơ, fructozơ ... phân môi trường axit, đun nóng không tạo glucozơ Chất B saccarozơ A protit D xenlulozơ C tinh bột Câu 20: Cho dãy chất: glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, tinh bột, fructozơ Số chất dãy tham gia phản ... xenlulozơ dung dịch axit vô cơ, thu sản phẩm A saccarozơ B glucozơ C fructozơ D mantozơ Câu 17: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic X Y A ancol etylic, anđehit axetic B glucozơ, ...
 • 5
 • 630
 • 8

bài giảng hóa học 12 bài 6 saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ

bài giảng hóa học 12 bài 6 saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ
... phân tử xenlulozơ Công thức phân tử Xenlulozơ (C6H10O5)n Do mắt xích Xenlulozơ có chứa nhóm –OH nên Xenlulozơ viết [C6H7O2(OH)3]n OH [C6H7O2(OH)3]n (C6H7O2) OH OH Khối lượng phân tử Xenlulozơ ... C12H22O11 + H2O Mantozơ Axit, t0 C6H12O6 + C6H12O6 Glucozơ Glucozơ Khác với saccarozơ, Mantozơ có phản ứng tráng gương phản ứng khử Cu(OH)2 Mantozơ điều chế cách thủy phân tinh bột nhờ men amylaza xúc ... : HỒ TINH Tinh bột sắn BỘT ngấm nước 2- Cấu trúc phân tử tinh bột Tinh bột polisaccarit, phân tử gồm mắt xích α - glucozơ liên kết với Công thức phân tử tinh bột (C6H10O5)n (n từ 1000 đến 60 00)...
 • 48
 • 726
 • 1

Tinh bột - xenlulozơ

Tinh bột - xenlulozơ
... nước Bài: 52: TINH BỘT VÀ XENLULOZƠ II Cấu tạo phân tử CTPT chung: (-C6H10O 5- )n Tinh bột - n = 1200 – 1600 phân tử - Mạch nhánh Tinh bét Xenlulozơ - n = 10.000 – 14.000 phân tử - Mạch thẳng Xenlulz¬ ... -Có phản ứng -Không phản ứng dụng Nhỏ dd Iốt Màu Dd với tinh Tinh bột (Vàng) xanh tím bột ⇒ Phản ứng nhận biết Tinh bét Bài: 52: TINH BỘT VÀ XENLULOZƠ IV Điều chế Ứng - Tinh bột xenlulozơ tạo ... Bài: 52: TINH BỘT VÀ XENLULOZƠ I TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN: Tinh bột - Có nhiều loại hạt, củ, thuộc lương thực - Chất rắn, tan nước nóng Xenlulozơ - Có nhiều loại rau, thân cây, ( chất xơ) - Chất rắn,...
 • 15
 • 489
 • 0

tinh bột, xenlulozơ

tinh bột, xenlulozơ
... khối nhỏ tinh bột C Xenlulozơ và tinh bột có phân tư khối bằng D Xenlulozơ và tinh bột đều có phân tư khối rất lớn, phân tư khối của xenlulozơ lớn nhiều so với tinh bột Câu ... lang Tinh bột Ngô Khoai mì(sắn) Bông Nứa Xenlulozơ Tre Gỗ II TÍNH CHẤT HOÁ HỌC: Phản ứng thủy phân: Khi đun nóng axit loãng, tinh bột hoặc Quá trình hấp chuyển hoá tinhglucozơ xenlulozơ ... hợp (xenlulozơ hoặc tinh bột) rồi điền vào các chỗ trống: Tinh bột a Trong các loại củ, quả, hạt chứa nhiều………… b Thành phần chính của sợi bông, gỗ, Xenlulozơ nứa là ……… Tinh...
 • 16
 • 68
 • 0

Slide hóa 12 saccarozo, tinh bột, xenlulozo _P.Đ Long

Slide hóa 12 saccarozo, tinh bột, xenlulozo _P.Đ Long
... 7: Cơng thức phân tử saccarozo, tinh bột glucozo : A) C12H22O11 , C6H12O6 , C12H21O11 B) C12H22O11 , (C6H10O5)n , C6H12O6 C) C6H12O6 , C6H10O5 , C12H22O11 D) (C6H10O5)n , C6H12O6 , C11H22O11 Tiếp ... tử TINH BỘT Phản ứng thủy phân Tính chất hóa học Phản ứng màu với iot Cấu trúc phân tử XENLULOZO Phản ứng thủy phân Tính chất hóa học Phản ứng với HNO3 Câu hỏi củng cố Câu 1: Saccarozo, tinh bột, ... Saccarozo Tinh bột Xenlulozo SACCAROZO NỘI DUNG BÀI HỌC TINH BỘT XENLULOZO Trạng thái tự nhiên Tính chất vật lí SACCAROZO Cấu trúc phân tử Tính chất hóa học Ứng dụng I SACCAROZO (C12H22O11) Trạng...
 • 46
 • 140
 • 0

Tinh bot Xenlulozo cho lop 9 CHUYEN

Tinh bot  Xenlulozo cho lop 9 CHUYEN
... B/ 21Câu B 657 ,9 mlCâu B 657 ,9 ml Câu D 197 ,4 ml Câu 6.A 280 lítCâu A 10000Câu C.30000Câu 9. D 4000 10000Câu 10 A.10 802 gốc Câu 11 A.C2H5OH,CH3COOH.Câu 12 a 1382716 litCâu 13 B .94 9,2 g ...
 • 2
 • 46
 • 0

TINH BỘTXENLULOZO

TINH BỘT VÀ XENLULOZO
... LAO BẢO - Kết luận: (-C6H10O5-)n +nH2O nC6H12O6 Tác dụng tinh bột với Iốt - Hiện tượng tinh bột chuyển màu xanh, không màu, màu xanh Là uỳ vào nhiệt độ Hoạt động (10 phút ) GV: Phân tích sơ đồ ? ... III Ứng dụng: SX giấy VLXD Glucôzơ SX vải, gỗ Củng cố, dặn dò ( phút): Nêu tính chất đặc trưng tinh bột xenlulôzơ( tính chất hoá học) thành phần cấu tạo chúng Học làm tập SGK xem GIÁO ÁN HOÁ ...
 • 2
 • 1,993
 • 12

Saccarozo, tinh bộtxenlulozo

Saccarozo, tinh bột và xenlulozo
... để kết tinh, lọc Nước rỉ đường b) Ứng dụng Bánh kẹo Nước giải khát Tráng gương Đồ hộp Tráng phích Thuốc II Tinh bột Tính chất vật lí Tinh bột chất rắn vô đònh hình, màTrong ng, kh tinh bột có ... glucozơ b) Phản ứng màu với iot Khi nhỏ dung dòch iot lên hồ tinh bột có màu xanh tím 4.Ứng dụng Tinh bột chất dinh dưỡng người bánh kẹo tinh bột glucozơ keo dán III Xenlulozơ Sợi xenlulozơ Tính chất ... g Hoàn thành cacù PTHH theo sơ đồ sau (ghi rõ đk p/ư) Tinh bột → glucozơ → ancol etylic → axit axetic → etyl axetat SACCAROZƠ, TINH BỘT VÀ I Saccarozơ (C12 XENLULOZƠH22O11) Có nhiều mía, củ cải...
 • 18
 • 1,238
 • 9

bai 52.Tinh bộtxenlulozơ

bai 52.Tinh bột và xenlulozơ
... 63: TINH BỘT VÀ XENLULOZƠ V Tinh bột xenlulozơ có ứng dụng gì? Tinh bột xenlulozơ tạo thành xanh nhờ trình quang hợp : 6nCO2 + 5nH2O Tinh bột Clorophin Ánh sáng (-C6H10O5 - )n + 6n O2 xenlulozơ ... Nước xenlulozơ Nước bột * Quan sát: Trạng thái, màu sắc , hoà tan nước tinh bột xenlulozơ trước sau đun nóng 2.Kết luận: Tinh bột xenlulozơ chất rắn, màu trắng , không tan nước Riêng tinh bột ... TINH BỘT VÀ XENLULOZƠ I/Trạng thái tự nhiên: II/ Tính chất vật lí: III/ Đặc điểm cấu tạo: Tinh bột xenlulozơ có phân tử khối lớn Bằng nhiều thí nghiệm khác người ta biết phân tử tinh bột xenlulozơ...
 • 10
 • 1,846
 • 11

Tinh bot va xenlulozo.

Tinh bot va xenlulozo.
... Mạch Xenlulzơ Tinh bột Mạch II Tính chất HóA HọC Phản ứng thủy phân Tác dụng hồ tinh bột với Iốt Enzim mantaza Enzim amilaza Tinh bt Mantozơ Glucozơ Thí nghiệm: Nhỏmàu giọt dung hồ tinh bột Dung ... tranh cho biết loại chứa nhiều tinh bột, Xenlulôzơ rút kết luận trạng thái tự nhiên chúng II Tính chất vật lí nghiệm: Lần lượt nước nhiệt độ Th Tinh bột không tan cho tinh bột thường(nước lạnh) ... lắc nhẹ tinh un sôi khoảng 2-3 phút Xenlulôzơ không tan nước ? Em nhận xét về: trạng thái, màu sắc khả hòa tan chúng nước lạnh nước nóng IIi đặc điểm cấu tạo phân tử Xenlulzơ Xenlulzơ Tinh bột...
 • 10
 • 462
 • 2

bai 52 Tinh bot va xenlulozo

bai 52 Tinh bot va xenlulozo
... 32 Ngày dạy : / /2008 Tiết : 63 Lớp 9A Bài 52 Tuần : 32 Ngày :2425/ / 08 Tiết 63: TINH BỘT VÀ XENLULOZƠ I/Trạng thái tự nhiên: Tinh bột Xenlulozơ Tinh bột có nhiều loại hạt, củ , : lúa, ngô, ... dụng tinh bột với iot: * Thí nghiệm: Nhỏ vài giọt dung dòch iot vào ống nghiệm đựng hồ tinh bột *Quan sát : Ống đựng hồ tinh bột xuất , u mà xanh .Đun nóng.mà.u xanh .biế.n Tác dụng hồ tinh ... Kết luận: Tinh bột xelulozơ bò thuỷ phân dung dòch axit tạo glucozơ Tinh bột tác dụng với iot tạo màu xanh đặc trưng Tuần : 32 Ngày :2425/ / 08 Tiết 63: TINH BỘT VÀ XENLULOZƠ V Tinh bột xenlulozơ...
 • 10
 • 579
 • 2

TINH BOT VA XENLULOZO VA DE THI DAI HOC

TINH BOT VA XENLULOZO VA DE THI DAI HOC
... xenlulozơ, tinh bột có phản ứng a màu với iôt b với dung dịch NaCl c tráng gơng d thủy phân môi trờng axit Câu 23: ( Đại học khối B-2009) Cho số tính chất: có dạng sợi (1); tan nớc (2); tan nớc Svayde ... lợt là: a tinh bột, glucozơ ancol etylic b tinh bột, glucozơ khí cacbonic c xenlulozơ, fructozơ khí cacbonic d xenlulozơ, glucozơ khí cacbon oxit Câu 44: (Đại học khối A-2007) Cho m gam tinh bột ... thủy phân môi trờng axit, đun nóng không tạo glucôzơ chất a tinh bột b saccarozơ c xenlulozơ d protit Câu 27: (Đại học khối A-2007) Tinh bột, xelulozơ, saccarozơ, mantozơ có khả tham gia phản...
 • 4
 • 250
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu nội dung và tiêu chuẩn đánh giá kết quả học tập theo chương trình môn học giáo dục thể chất các trường đại họcTIỂU LUẬN bài học KINH NGHIỆM độc lập, tự CHỦ, SÁNG tạo, tự lực, tự CƯỜNG, tìm RA CON ĐƯỜNG THÍCH hợp THỰC HIỆN mục TIÊU cụ THỂ PHÙ hợp với điều KIỆN VIỆT NAM ý NGHĨA CÔNG CUỘC đổi mớiTIỂU LUẬN CÁCH nói, CÁCH VIẾT TRONG TUYÊN TRUYỀN THEO PHONG CÁCH hồ CHÍ MINHCông tác xã hội với nhóm trẻ em khuyết tật, thực trạng, nguyên nhân và giải pháp can thiệp ở tỉnh quảng trịDi chúc chung của vợ chồngHoàn thiện những qui định pháp luật việt nam về công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lênHoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ theo pháp luật việt namPháp điển hóa cơ sở nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật việt namthần tốc luyện đề trung học phổ thông quốc gia môn tiếng anh năm 2017 PHẦN 1Pháp luật về doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểmPháp luật về việc sinh con theo phương pháp khoa họcPháp luật việt nam về vấn đề nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoàiQuy định của pháp luật việt nam về tỉ lệ đảm bảo an toàn của ngân hàng thương mại trong nướcQuyền của người lao động trong các dịch vụ oshin thời đạiVi phạm hành chính của cá nhân, hộ gia đình có đất bị thu hồi trong quá trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cưTình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái nuôi tại trại đặng đức khang hướng đạo tam dương vĩnh phúc và thử nghiệm một số phác đồ điều trị37 đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toánBộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàuHỗ trợ tìm việc làm cho thanh niên hiện nay (nghiên cứu trường hợp trường cao đẳng nghề công nghiệp hà nội)Nghiên cứu giá trị sống của người già việt nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập