bttn sat va hop chat cua sat

SẮT HỢP CHẤT CỦA SẮT

SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT
... thu đợc chất A nung hỗn hợp bột (Fe S) đợc hợp chất B Bằng phản ứng hoá học, nhận biết thành phần hoá trị nguyên tố A B Đáp số: Tính chất hoá học chung hợp chất Fe(II) tính khử Tính chất hoá ... CO2 vào dung dịch nớc lọc thu đợc Al(OH)3 Dùng dung dịch HNO3 508 Viết cấu hình electron Fe (Z = 26) ion Fe2+, Fe3+ Hãy nêu tính chất hoá học chung của: a Các hợp chất Fe(II) ; b Các hợp chất ... Fe2(SO4)3 Cho vào ba ống nghiệm vài ml dung dịch A: Cho vài giọt dung dịch NaOH vào ống thấy có kết tủa trắng xanh đỏ nâu Cho vài giọt dung dịch KMnO4 vài giọt dung dịch H2SO4 vào ống thấy mầu...
 • 7
 • 2,086
 • 67

Tài liệu Các câu hỏi lý thuyết về Sắt hợp chất của Sắt doc

Tài liệu Các câu hỏi lý thuyết về Sắt và hợp chất của Sắt doc
... Chọn câu trả lời Câu 5: Cho oxit sắt vào dung dịch HNO3 đặc nóng thu dung dịch X không thấy khí thoát Oxit sắt là: A FeO B Fe2O3 C Fe3O4 D Không xác định Câu 6: Hoà tan oxit sắt từ vào dung ... Fe(NO3)3 B Fe(NO3)3 HNO3 C Fe(NO3)3 Fe(NO3)2 D Fe(NO3)2 Câu 43 Nhận xét tính chất hoá học hợp chất Fe(II) đúng? Hợp Tính axit - bazơTính oxi hoá - khử chất A.FeO Axit Vừa oxi hoá vừa khử B.Fe(OH)2 Bazơ ... màu đỏ nâu vào dung dịch H2SO4 thấy hình thành dung dịch màu vàng nâu D Thêm Cu vào dung dịch Fe(NO3)3 thấy dung dịch chuyển từ màu vàng nâu sang màu xanh Câu 45: Có ba lọ đựng hỗn hợp Fe + FeO;...
 • 9
 • 1,966
 • 108

Tài liệu Chuyên đề: Crom, Sắt hợp chất của chúng docx

Tài liệu Chuyên đề: Crom, Sắt và hợp chất của chúng docx
... gang : A Dùng Al khử oxit sắt thành Fe B Dùng kim loại mạnh khử ion sắt thành Fe C Dùng H2 để khử oxit Fe thành Fe D Dùng CO để khử oxit sắt thành Fe Câu 11: Từ hỗn hợp (Fe2O3 ,Al2O3, SiO2) để ... D Sản phẩm muối Fe2+ muối Fe3+ loại muối Câu 18: Chất không khử Fe3+ dd thành Fe2+ : A Cu B Fe C HCl D KI Câu 19: Tính chất hóa học chung hợp chất Fe2+ là: A Chỉ có tính oxi hóa B.Chỉ có tính ... Quặng sau quặng sắt B Xiđêrit A He matit C đôlômit D pyrit Câu 28: Nung hỗn hợp Fe2O3 Al điều kiện không khí đến phản ứng hoàn toàn chất rắn A A tác dụng với dd NaOH có thoát chất rắn A gồm :...
 • 5
 • 541
 • 15

Tài liệu Săt hợp chất của sắt pot

Tài liệu Săt và hợp chất của sắt pot
... (xementit) Ngoài thu ñư c xo t ph n ng ph sau: t CaCO3 CaO + CO2 to CaO + SiO2(cát) CaSiO3 (x ) khí lò cao g m CO, H2, CH4, dùng làm nhiên li u 18 Luy n thép: Kho ng 90% lư ng gang s n xu t ... măng) Ngày có m t s phương pháp luy n thép ch y u sau ñây: Phương pháp Bessemer: th i không khí vào gang l ng ñ ñ t cháy t p ch t trongogang: t 2MnO 2Mn + O2 to SiO2 Si + O2 to C + O2 CO2 to 2Fe ... mu i ferit: tonc 2NaFeO2 + H2O Fe2O3 +2NaOH (r n) tonc Fe2O3 +2Na2CO3 2NaFeO2 + CO2 (r n) (màu vàng) • Chú ý : Oxit s t t Fe3O4 ñư c coi s t (II) ferit Fe(FeO2)2 ñó t l Fe+2 : Fe+3 = 1:2 http://ebook.here.vn...
 • 6
 • 588
 • 6

CHUYÊN đề 13 bài TAP sắt hợp CHẤT của sắt

CHUYÊN đề 13 bài TAP sắt và hợp CHẤT của sắt
... -8- CHUYÊN ĐỀ 13: SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT 2+ 2− + − 3+ 2+ 2− 3+ + − C Mg , SO4 , NH , OH D Al , Mg , SO4 , Fe , NH , OH Câu 135 : Hãy nhận xét nhận xét sau: A Hợp chất sắt (III) bền hợp chất sắt ... -4- CHUYÊN ĐỀ 13: SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT A) 116,8 gam B) 70 ,13 gam C) 111,2 gam D) 139 gam *Đề chung câu 61 & 62: Dẫn chậm V lít (đktC) hỗn hợp hai khí H2 CO qua ống sứ đựng 20,8 gam hỗn hợp ... B Hợp chất sắt (III) bền hợp chất sắt (II) cấu hình electron ion Fe3+ bền ion Fe2+ C Hợp chất sắt (II) bền hợp chất sắt (III) cấu hình electron ion Fe2+ bền ion Fe3+ D A B Câu 136 : Có hỗn hợp...
 • 12
 • 2,954
 • 15

CHUYÊN đề 13 lý THUYẾT sắt hợp CHẤT của sắt

CHUYÊN đề 13 lý THUYẾT sắt và hợp CHẤT của sắt
... CHUYÊN ĐỀ 13 LÝ THUYẾT SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG http://aotrangtb.com -2- CHUYÊN ĐỀ 13 LÝ THUYẾT SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG http://aotrangtb.com -3- CHUYÊN ĐỀ 13 LÝ THUYẾT SẮT ... LÝ THUYẾT SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG http://aotrangtb.com -4- CHUYÊN ĐỀ 13 LÝ THUYẾT SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG http://aotrangtb.com -5- CHUYÊN ĐỀ 13 LÝ THUYẾT SẮT VÀ MỘT SỐ KIM ... LOẠI QUAN TRỌNG http://aotrangtb.com -6- CHUYÊN ĐỀ 13 LÝ THUYẾT SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG http://aotrangtb.com -7- CHUYÊN ĐỀ 13 LÝ THUYẾT SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG http://aotrangtb.com...
 • 8
 • 985
 • 35

CHUYÊN ĐỀ 13 LÝ THUYẾT SẮT HỢP CHẤT CỦA SẮT

CHUYÊN ĐỀ 13 LÝ THUYẾT SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT
... CHUYÊN ĐỀ 13 LÝ THUYẾT SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG Luyenthithukhoa.vn -2- CHUYÊN ĐỀ 13 LÝ THUYẾT SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG Luyenthithukhoa.vn -3- CHUYÊN ĐỀ 13 LÝ THUYẾT SẮT VÀ ... -4- CHUYÊN ĐỀ 13 LÝ THUYẾT SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG Luyenthithukhoa.vn -5- CHUYÊN ĐỀ 13 LÝ THUYẾT SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG Luyenthithukhoa.vn -6- CHUYÊN ĐỀ 13 LÝ THUYẾT SẮT VÀ ... -6- CHUYÊN ĐỀ 13 LÝ THUYẾT SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG Luyenthithukhoa.vn -7- CHUYÊN ĐỀ 13 LÝ THUYẾT SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG Luyenthithukhoa.vn -8- ...
 • 8
 • 1,374
 • 26

Bài tập về sắt hợp chất của sắt trong chương trình THPT

Bài tập về sắt và hợp chất của sắt trong chương trình THPT
... chất sắt (II) Khi hợp chất sắt (III) tác dụng với chất khử mạnh tạo hợp chất sắt (II) tạo đơn chất sắt 1.1.2- Các phản ứng thường gặp 1.1.2.1- Hợp chất sắt (III) tác dụng với chất khử yếu: - Các ... dụng với chất oxi hóa yếu tạo hợp chất sắt (II) Khi sắt tác dụng với chất oxi hóa mạnh tạo hợp chất sắt (II) hợp chất sắt (III) 1.2.2- Các phản ứng thường gặp 1.2.2.1- Sắt tác dụng với chất oxi ... ứng hợp chất sắt (II) - Khác với nhiều hợp chất khác kim loại có tính ôxi hóa, hợp chất sắt (II) thể tính ôxi hóa tính khử tùy chất phản ứng 4.6.1- Tính ôxi hóa - Nếu gặp chất khử mạnh, hợp chất...
 • 20
 • 2,573
 • 10

phương pháp giải nhanh một số dạng bài tập về sắt hợp chất của sắt trong luyện thi đại học

phương pháp giải nhanh một số dạng bài tập về sắt và hợp chất của sắt trong luyện thi đại học
... giúp học sinh học tốt tập sắt hợp chất sắt dự thi Đại học thi học sinh giỏi cấp tỉnh, giúp học sinh xác định tốt hướng giải tốt toán sắt hợp chất sắt để thi môn Hoá đạt điểm cao Từ khuyến khích học ... muối Dạng 2: Kim loại sắt hỗn hợp kim loại tác dụng với dung dd axit Dạng 3: Phản ứng nhiệt nhôm Dạng 4: Một số tập kinh điển Dạng 5: Một số tập phức tạp khác II PHƯƠNG PHÁP GIẢI TỪNG LOẠI VÀ VÍ ... nhất, thành thạo phương pháp giải loại toán sắt hợp chất sắt học sinh giỏi tìm thủ thuật để tìm kết nhanh Khi dạy sắt hợp chất sắt đưa thử nghiệm lớp 12D, 12M lớp 12D đưa sáng kiến vào dạy, lớp 12M...
 • 21
 • 8,471
 • 73

SẮT HỢP CHẤT CỦA SẮT

SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT
... tính khử, hợp chất sắt ba có tính oxi hoá, hợp chất sắt hai có tính khử B Fe có tính oxi hoá, hợp chất sắt ba có tính oxi hoá, hợp chất sắt hai có tính khử C Fe có tính khử, hợp chất sắt ba có ... oxi hoá, hợp chất sắt hai có tính oxi hoá D Fe có tính khử, hợp chất sắt ba có tính oxi hoá, hợp chất sắt hai có tính khử tính oxi hoá Câu 4: Hệ số đứng trước chất bị oxi hóa bên tác chất để ... chuyển hó thành hợp chất sắt ba, người ta có thể: A Cho thêm vào dung dòch lượng sắt dư B Cho thêm vào dung dòch lượng kẽm dư C Cho thêm vào dung dòch lượng HCl dư D Cho thêm vào dung dòch lượng...
 • 15
 • 3,698
 • 50

Bài tập TN chọn lọc: Sắt hợp chất của sắt

Bài tập TN chọn lọc: Sắt và hợp chất của sắt
... tính khử mạnh sắt B Crom kim loại nên tạo oxit bazơ C Crom có tính chất hóa học giống Al D Crom có hợp chất giống hợp chất S Trong câu sau, câu đúng? A Crom kim loại có tính khử mạnh sắt B Crom ... dư NaOH vào dd K2Cr2O7 dd chuyển từ màu da cam sang màu vàng B Thêm lượng dư NaOH Cl2 vào dd CrCl2 dd từ màu xanh chuyển thành màu vàng C Thêm từ từ dd NaOH vào dd CrCl3 xuất kết tủa vàng nâu ... 24,45g D 25,75g 28 Nhận định sau sai? A Sắt tan dung dịch CuSO4 B Sắt tan dung dịch FeCl3 C Sát tan dung dịch FeCl2 D Đồng tan dung dịch FeCl3 29 Hợp chất sau sắt vừa có tính oxi hóa, vừa có tính...
 • 4
 • 1,184
 • 41

Ôn thi tốt nghiệp 2010_Sat va hop chat cua sat

Ôn thi tốt nghiệp 2010_Sat va hop chat cua sat
... (đktc) dung dịch A Cho dung dịch A tác dụng với NaOH dư, thu kết tủa Nung kết tủa không khí đến khối lượng không đổi chất rắn có khối lượng là: A 11,2 gam B 12,4 gam C 15,2 gam D 10,9 gam Câu ... 0,56 gam B 1,12 gam C 11,2 gam D 5,6 gam Câu 24: Phân hủy Fe(OH)3 nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu chất rắn A FeO B Fe2O3 C Fe3O4 D Fe(OH)2 Câu 25: Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa ... HCl, Al(OH)3 C NaCl, Cu(OH)2 D Cl2, NaOH C Fe2O3 D Fe2(SO4)3 Câu 28: Hợp chất sắt (II) sunfat có công thức A FeSO4 B Fe(OH)3 Câu 29: Sắt tan dung dịch sau đây? A FeCl2 B FeCl3 C MgCl2 D AlCl3 Câu...
 • 5
 • 135
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: Chuyên Đề Cực Trị Chuyển ĐộngRisk management for Ministry of Health educational institutions (MOHEIS)Chương Trình Giáo Dục Phát Triển Kinh Tế - Tăng Thu NhậpNghiên cứu khả năng phát hiện mục tiêu radarHỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHI PHÍ THẤPMột Số Kinh Nghiệm Trong Việc Giúp Học Sinh Giải Các Bài Tập Về Giới Hạn Của Hàm SốSKKN Phương Pháp Giải Bài Toán Về Đa ThứcKinh Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhơn Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng NghiêmFrom the current global economic crisis - thinking of a development model in VietnamMBA international marketing local marketingHiệu năng của hệ thống tìm phương sử dụng anten không tâm pha bất đối xứngThe portable MBA in strategythpt chuyen khoa hoc tu nhien lan 2 nam 2017 file word có lời giải chi tiếtNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cươngBộ đề trắc nghiệm luyện thi THPT quốc gia 2017 Khoa học xã hội (tập 1)kiểm tra 1tiết nhôm và cromQuyết định ban hành quy chế quản lý chương trình xây dựng mô hình chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn miền núi giai đoạn từ nay đến năm 201Hải thượng y tông tâm lĩnh tập 1 tập 2 hải thượng lãn ông lê hữu trác và bộ hải thượng y tông tâm lĩnhNiên giám thống kê 2013 một số chỉ tiêu thống kê đầu tư và xây dựngGiúp học sinh lớp 4 học tốt phần so sánh phân số
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập