hop chat cua sat

PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN HỖN HỢP SẮT VÀ CÁC HỢP CHẤT CỦA SẮT

PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN HỖN HỢP SẮT VÀ CÁC HỢP CHẤT CỦA SẮT
... Chun đề phân loại pp giải tốn hỗn hợp sắt hợp chất sắt C Các giải pháp I TÍNH CHẤT HỐ HỌC CỦA SẮT VÀ CÁC OXIT SẮT 1/ Tính chất hố học sắt a/ Tác dụng với phi kim: Khi đun nóng sắt tác dụng trực ... Chun đề phân loại pp giải tốn hỗn hợp sắt hợp chất sắt THƠNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN Tên sáng kiến: “Chuyền đề phân loại phương pháp giải tập hỗn hợp sắt oxit sắt Lĩnh vực áp dụng ... chất oxi hóa mạnh: Loại 1: Hỗn hợp sắt oxit sắt tác dụng với chất oxi hố mạnh Trang Chun đề phân loại pp giải tốn hỗn hợp sắt hợp chất sắt Ví dụ1: Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 Fe3O4...
 • 21
 • 5,609
 • 35

Bài 43: Hợp chất của sắt

Bài 43: Hợp chất của sắt
... FeCl2 I- HỢP CHẤT SẮT (II) : Tính chất hóa học : (III) : II- HỢP CHẤT SẮT Ngoài : Fe2+ - 1e → Fe3+ Fe2+ + 2e → Fe ⇒ Hợp chất sắt (II) vừa có tính khử ( ) vừa có tính oxh a Tính khử : Tính chất hóa ... 3p6 3d4 4s2 Câu Hợp chất sắt (II) thể tính chất :: Câu Hợp chất sắt (II) thể tính chất A Tính khử B Tính oxy hóa C Tính khử tính oxh D Tất sai Câu Phản ứng sau chứng tỏ hợp chất sắt (II) bị khử ... FeCl2 + H2O Fe(OH)2 + 2HCl → FeCl2 + 2H2O II- HỢP CHẤT SẮT (III) : Tính chất hóa học : Fe3+ + 3e → Fe Fe3+ + 1e → Fe2+ ⇒ Tính chất hóa học chung hợp chất sắt (III) tính oxh a Ở nhiệt độ cao Fe3+ oxh...
 • 15
 • 769
 • 10

Sắt và các hợp chất của sắt

Sắt và các hợp chất của sắt
... H2SO4 + 15NO2 + 7H2O B- Hợp chất sắt( III) I- Sắt( III) oxit: Fe2O3 1- Trạng thái, màu sắc, tính tan: Là chất rắn màu nâu đỏ, không tan nớc 2- Tính chất hoá học: - Tính chất oxit bazơ: Fe2O3 + ... thu đợc 3,84 gam hỗn hợp chất rắn B Mặt khác, cho 4,16 gam hỗn hợp A phản ứng hoàn toàn với dung dịch CuSO thu đợc 4,32 gam hỗn hợp chất rắn D Hoà tan hoàn toàn 4,16 gam hỗn hợp A lợng vừa đủ dung ... 30,4 gam chất rắn 1- Viết phơng trình phản ứng 2- Tính nồng độ mol/l chất dung dịch B Sắt hợp chất sắt Bài 1: Có 5,56 gam hỗn hợp A gồm Fe kim loại M ( có hoá trị không đổi ) Chia A làm hai phần...
 • 17
 • 1,440
 • 74

SẮTHỢP CHẤT CỦA SẮT

SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT
... thu đợc chất A nung hỗn hợp bột (Fe S) đợc hợp chất B Bằng phản ứng hoá học, nhận biết thành phần hoá trị nguyên tố A B Đáp số: Tính chất hoá học chung hợp chất Fe(II) tính khử Tính chất hoá ... CO2 vào dung dịch nớc lọc thu đợc Al(OH)3 Dùng dung dịch HNO3 508 Viết cấu hình electron Fe (Z = 26) ion Fe2+, Fe3+ Hãy nêu tính chất hoá học chung của: a Các hợp chất Fe(II) ; b Các hợp chất ... Fe2(SO4)3 Cho vào ba ống nghiệm vài ml dung dịch A: Cho vài giọt dung dịch NaOH vào ống thấy có kết tủa trắng xanh đỏ nâu Cho vài giọt dung dịch KMnO4 vài giọt dung dịch H2SO4 vào ống thấy mầu...
 • 7
 • 2,106
 • 67

bài 41. một số hợp chất của sắt

bài 41. một số hợp chất của sắt
... ? Nhận xét sau đúng? A Sắt tác dụng với HNO3, H2SO4 điều kiện B Sắt có tính khử mạnh nhôm C Trong hợp chất, sắt số oxi hoá +2 +3 D Sắt có lẫn tạp chất không bị n mòn không khí ẩm ... Fe(OH)3 ? NHóM 1: Trong phản ứng hoá học hợp chất sắt (II) có khả nng thể tính chất gỡ? NHóM 2: Trong phản ứng hoá học hợp chất sắt (III) có khả nng thể tính chất gỡ? thí nghiệm Quan sỏt, nờu hin...
 • 17
 • 612
 • 4

hợp chất của sắt

hợp chất của sắt
... sắt (II) điều chế cần dùng không khí chuyển dần thành muối sắt (III) II- HP CHẤT SẮT (III): hợp chất sắt (III)? Vì sao? Gv: Viết phương trình phản ứng minh họa cho tính chất oxi hóa của hợp chất ... tính chất hóa học Hs: Dung dòch muối sắt (II) điều chế cần dùng không khí chuyển dần thành muối sắt (III) Hs: Tính chất hóa học đặc trưng hợp chất sắt muối sắt (II) điều chế cách cho Fe [hoặc ... Fe :do Fe3+ có tính chất OXH Fe3+ + 1e = Fe2+ Fe3+ + 3e = Fe Do Fe3+ có tính chất oxi hóa 1) Sắt (III) oxit * Sắt (III) oxit (Fe2O3) chất rắn màu đỏ nâu, không tan nước * Sắt (III) oxit oxit...
 • 4
 • 1,568
 • 9

hop chat cua sắt

hop chat cua sắt
... HỢP CHẤT SẮT (II) Tính chất hoá học đặc trưng hợp chất sắt (II) tính khử Tính chất hóa học Fe2+ → Fe3+của hợp chất Sắt (II )? + 1e Fe2+ Fe0 Ngoài : Fe2+ + 2e → Fe Fe3+ I HỢP CHẤT SẮT (II) Sắt (II) ... 2NaCl I- HỢP CHẤT SẮT (II) Muối sắt (II) - Đa số muối sắt (II) tan nước, kết tinh dạng ngậm nước thí dụ : FeSO4.7H2O ; FeCl2.4H2O… - Muối sắt (II) dễ bị oxi hoá thành muối sắt (III) +2 +3 2FeCl2 ... HỢP CHẤT SẮT (III) Muối sắt (III) - Đa số muối sắt (III) tan nước, kết tinh dạng ngậm nước thí dụ : Fe2(SO4 )3.9H2O ; FeCl3.6H2O… - Muối sắt (III) có tính oxi hoá dễ bị khử thành muối sắt (II)...
 • 15
 • 195
 • 0

Lý thuyết và bài tập Sắt và các hợp chất của Sắt

Lý thuyết và bài tập Sắt và các hợp chất của Sắt
... thêm vào lò để khử oxit sắt: FeO + Mn → Fe + MnO II/ KIẾN THỨC BỔ SUNG: 1/ Sắt bị oxi hóa thành hỗn hợp muối Fe(II) Fe(III): Do sắt có hóa trị 3, nên tác dụng với chất oxi hóa, tùy thuộc vào tỉ ... hỗn hợp Fe Fe3+ 3/ Các phản ứng chuyển đổi Fe(II) thành Fe(III) ngược lại: a/ Fe(II) thành Fe(III): Các chất oxi hóa mạnh: Cl2, Br2, O2, HNO3, H2SO4 đ, Ag+, KMnO4 oxi hóa hợp chất Fe(II) lên hợp ... oxit sắt, hòa tan hết dung dịch HNO3 thu 0,07 mol NO2 Giá trị a A 0,07 mol B 0,035 mol C 0,08 mol D 0,075 mol Câu 6/ Trong phản ứng oxi hóa – khử, hợp chất sắt (III) A chất khử B chất oxi hóa C chất...
 • 12
 • 1,593
 • 28

Hợp chất của sắt

Hợp chất của sắt
... FeCl2 I- HỢP CHẤT SẮT (II) : Tính chất hóa học : (III) : II- HỢP CHẤT SẮT Ngoài : Fe2+ - 1e → Fe3+ Fe2+ + 2e → Fe ⇒ Hợp chất sắt (II) vừa có tính khử ( ) vừa có tính oxh a Tính khử : Tính chất hóa ... 3p6 3d4 4s2 Câu Hợp chất sắt (II) thể tính chất :: Câu Hợp chất sắt (II) thể tính chất A Tính khử B Tính oxy hóa C Tính khử tính oxh D Tất sai Câu Phản ứng sau chứng tỏ hợp chất sắt (II) bị khử ... FeCl2 + H2O Fe(OH)2 + 2HCl → FeCl2 + 2H2O II- HỢP CHẤT SẮT (III) : Tính chất hóa học : Fe3+ + 3e → Fe Fe3+ + 1e → Fe2+ ⇒ Tính chất hóa học chung hợp chất sắt (III) tính oxh a Ở nhiệt độ cao Fe3+ oxh...
 • 15
 • 171
 • 0

Bài 32: Hợp chất của sắt Hóa 12

Bài 32: Hợp chất của sắt Hóa 12
... 2KI 2FeCl2 + 2KCl + I2 c, Fe2O3 + 6HCl 2FeCl3 + 3H2O d, 2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O Hợp chất sắt (III) thể tính oxi hóa phản ứng nào? A b,d B c,d C a,c D a,b Cõu 4: Dựng thuc th no sau õy phõn bit...
 • 20
 • 776
 • 6

Tài liệu Các câu hỏi lý thuyết về Sắthợp chất của Sắt doc

Tài liệu Các câu hỏi lý thuyết về Sắt và hợp chất của Sắt doc
... Chọn câu trả lời Câu 5: Cho oxit sắt vào dung dịch HNO3 đặc nóng thu dung dịch X không thấy khí thoát Oxit sắt là: A FeO B Fe2O3 C Fe3O4 D Không xác định Câu 6: Hoà tan oxit sắt từ vào dung ... Fe(NO3)3 B Fe(NO3)3 HNO3 C Fe(NO3)3 Fe(NO3)2 D Fe(NO3)2 Câu 43 Nhận xét tính chất hoá học hợp chất Fe(II) đúng? Hợp Tính axit - bazơTính oxi hoá - khử chất A.FeO Axit Vừa oxi hoá vừa khử B.Fe(OH)2 Bazơ ... màu đỏ nâu vào dung dịch H2SO4 thấy hình thành dung dịch màu vàng nâu D Thêm Cu vào dung dịch Fe(NO3)3 thấy dung dịch chuyển từ màu vàng nâu sang màu xanh Câu 45: Có ba lọ đựng hỗn hợp Fe + FeO;...
 • 9
 • 1,997
 • 110

Tài liệu Trắc nghiệm sắt và các hợp chất của sắt-Lương Văn Huy ppt

Tài liệu Trắc nghiệm sắt và các hợp chất của sắt-Lương Văn Huy ppt
... Lương văn Huy 01694426892 Câu 11: Cho luồng khí CO qua m gam Fe2O3 đun nóng, thu 39,2 gam hỗn hợp gồm bốn chất rắn sắt kim loại ba oxit nó, đồng thời có hỗn hợp khí thoát Cho hỗn hợp khí hấp thụ vào ... phản ứng CO khử oxit sắt, thu 5,76 gam hỗn hợp chất rắn hỗn hợp hai khí gồm CO2 CO Cho hỗn hợp hai khí hấp thụ vào lượng nước vôi có dư thu gam kết tủa Đem hòa tan hết 5,76 gam chất rắn dung dịch ... Câu 16: Giả sử gang thép hợp kim Sắt với Cacbon Sắt phế liệu gồm Sắt, Cacbon Fe2O3 Coi phản ứng xảy lò luyện thép Martin là: t Fe2O3 + 3C 2Fe + 3CO↑ Khối lượng Sắt phế liệu (chứa 40% Fe2O3, 1%C)...
 • 12
 • 763
 • 54

Tài liệu SẮT VÀ MỘT SỐ HỢP CHẤT CỦA SẮT docx

Tài liệu SẮT VÀ MỘT SỐ HỢP CHẤT CỦA SẮT docx
... chuyển hóa thành hợp chất sắt ba, người ta cho thêm vào dd: A lượng sắt dư B lượng kẽm dư C lượng HCl dư D lượng HNO3 dư 22 Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,02 mol FeS 0,03 mol FeS vào lượng dư ... Cho 0,01 mol m t hợp chất sắt tác dụng hết với H 2SO4 đặc nóng, dư, thoát 0,112 lít khí SO (ở đktc sản phẩm khử nhất) Công thức hợp chất sắt A FeS B FeO C FeS2 D FeCO3 54 Cho hỗn hợp gồm 0,3 mol ... hỗn hợp A gồm Fe Zn vào 200 ml dung dịch Z chứa CuCl2 FeCl3 Phản ứng xong thu chất rắn B nguyên chất dung dịch C Cho C tác dụng với dung dịch NaOH dư thu kết tủa D dung dịch E Sục CO2 đến dư vào...
 • 5
 • 549
 • 5

Tài liệu Lý thuyết sắt và các hợp chất của sắt pptx

Tài liệu Lý thuyết sắt và các hợp chất của sắt pptx
... xanh Prusse Fe+3 Fe3+ + 6CN[Fe(CN)6]3Fe3[Fe(CN)6]2 Feroxianua xanh Turn bull 3+ • Các mu i Fe ñư c ñi u ch b ng cách oxi hóa mu i s t (II) ho c s t (II) hiddroxxit b ng axit tương ng: 3Fe(OH)2 ... (xementit) Ngoài thu ñư c xo t ph n ng ph sau: t CaCO3 CaO + CO2 to CaO + SiO2(cát) CaSiO3 (x ) khí lò cao g m CO, H2, CH4, dùng làm nhiên li u 18 Luy n thép: Kho ng 90% lư ng gang s n xu t ... măng) Ngày có m t s phương pháp luy n thép ch y u sau ñây: Phương pháp Bessemer: th i không khí vào gang l ng ñ ñ t cháy t p ch t trongogang: t 2MnO 2Mn + O2 to SiO2 Si + O2 to C + O2 CO2 to 2Fe...
 • 6
 • 921
 • 41

Xem thêm

Từ khóa: Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 8 (có đáp án)tổng hợp đề thii học sinh giỏi toán 12 các tỉnh có đáp ánChính sách công nghệ xử lý xung đột môi trường giữa bệnh viện và cộng đồng dân cư sống xung quanh (Nghiên cứu trường hợp Bệnh viện Bạch Mai)bồi dưỡng học sinh giỏi ngữ văn 9 hat nhất quả đấtĐặc điểm thể chân dung văn học của Hồ Anh TháiGiá trị văn hóa của lễ hội cổ truyền ở tỉnh Phú ThọHỗ trợ hoàn thiện chương trình giáo dục giới tính nhằm khắc phục tình trạng quan hệ tình dục trước hôn nhân trong học sinh Trung học phổ thông hiện nayHoàn thiện chế định về người thực hiện trợ giúp pháp lý ở Việt Nam hiện nayHoàn thiện pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đấtMotif và biểu tượng trong Hồ Quý Ly của Nguyễn Xuân KhánhNghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm ĐồngNghiên cứu thuật toán tìm kiếm chuỗi DNA sử dụng phương pháp tìm kiếm tương tự nhanhNgôn ngữ văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX Ngôn ngữ văn xuôi mới qua một số tác phẩm văn học chữ quốc ngữPháp luật về quảng cáo căn hộ chung cư trên thị trường bất động sản ở Việt NamPhát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường trung học cơ sở huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dụcQuản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực giáo dục cho giáo viên trường THCS Anh Dũng - Dương Kinh - Hải Phòng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dụcQuản lý hoạt động dạy học tại các trường Trung học cơ sở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam theo tiếp cận phát triển năng lực học sinhBáo cáo thực tập nghành quản lý nhà nướcHoạt động marketing tại Cục Thông tin KH&CN Quốc giaMột số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH Sao Việt Hải Phòng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập