bai tap dan xuat amino axit

BÀI TẬP DẪN XUẤT HALOGEN-ANCOL

BÀI TẬP DẪN XUẤT HALOGEN-ANCOL
... Hố 12 - ƠN THI TỪNG PHẦN Giáo viên : Bùi Thị Nguyệt B- PHẦN BÀI TẬP VỀ ANCOL I/ Phần tập tự luận B01 Cho cơng thức phân tử : C4H8O , C3H8O , C8H10O Hãy viết cấu tạo rượu ... H2SO4 đặc khơng tạo anken b) B thực thu anken c) C khơng bị ơxihoa t/d CuO, đun nóng II/ PHẦN BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu : Phương pháp tổng hợp ancol etylic công nghiệp thích hợp phương pháp sau...
 • 3
 • 3,026
 • 123

bài tập chương amin, amino axit và protein

bài tập chương amin, amino axit và protein
... C4H9NO BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HĨA HỮU CƠ CHƯƠNG 3: AMIN, AMINO AXIT PROTEIN 10 Cho 23,9g hỗn hợp gồm axit aminoaxetic axit α-aminopropionic vào 0,6 lít dung dịch NaOH 0,5M Phần trăm số mol axit ... đỏ A axit glutamic B axit α -amino propionic C axit 2,3-điamino butiric D axit phenic 76 Dung dịch khơng làm đổi màu q tím A axit 2 -amino pentanđioic B axit α -amino ađipic C axit lactic D axit ... protein đơn giản nhờ xúc tác thích hợp A α − amino axit B β − amino axit C Axit cacboxylic D Este 117 Cho loại hợp chất: amino axit (X), muối amoni axit cacboxylic (Y), amin (Z), este amino axit...
 • 10
 • 5,964
 • 455

CHUYÊN đề 5 bài tập dẫn XUẤT HALOGEN PHENOL ANCOL

CHUYÊN đề 5 bài tập dẫn XUẤT HALOGEN  PHENOL  ANCOL
... 123A 133B 143B 153 B 163A 173B 183A 44A 54 A 64D 74B 84A 94D 104B 114B 124C 134AA 144C 154 C 164B 174A 184D 45C 55 D 65A 75C 85C 95B 105A 115B 125B 135A 145D 155 B 165D 175D 185A 46D 56 C 66A 76B 86A ... C2H4(OH)2 C3H5(OH)3 C CH3OH C2H5OH D Không xác định CHUYÊN ĐỀ : DẪN XUẤT HALOGEN- PHENOL- ANCOL 1A 11C 21B 31D 2A 12B 22D 32B 3C 13B 23C 33C http://aotrangtb.com 4B 14D 24C 34C 5B 15A 25B 35B 6A 16DD ... C6H4(CH3)OH ; C6H5OCH3 ; C6H5CH2OH.B C6H5OCH3 ; C6H5CH2OH ; C6H4(CH3)OH C C6H5CH2OH ; C6H5OCH3 ; C6H4(CH3)OH D C6H4(CH3)OH ; C6H5CH2OH ; C6H5OCH3 Câu 159 : Cho chất C 2H5Cl, C2H5OH, C6H5OH, C6H5Cl vào...
 • 12
 • 4,909
 • 20

Bai tap: Dẫn xuất của Hidorocacbon. Polime

Bai tap: Dẫn xuất của Hidorocacbon. Polime
... ngành dệt VIII POLIME Khái niệm Polime chất có phân tử khối lớn nhiều mắt xích liên kết lại với tạo nên Phân loại Dựa vào nguồn gốc polime chia thành loại: - Polime tự nhiên: polime có sẵn tự ... sẵn tự nhiên tinh bột, protein - Polime tổng hợp: polime người tạo từ chất đơn giản, polime PE tạo từ etilen Cấu tạo HOCHOAHOC.COM – Chun trang hóa học - Phân tử polime cấ u tạo từ nhiều mắ t xích ... lớn polime chất rắn, không bay hơi, khó tan nước dung môi thông thường Ở nhiệt độ cao polime dễ bò phân hủy Ứng dụng - Chất dẻo - Tơ sợi B CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu 1: Các nhóm chất sau dẫn xuất...
 • 26
 • 418
 • 10

chủ đề 5 - lý thuyết phương pháp và bài tập dẩn xuất halogen-phenol-ancol

chủ đề 5 - lý thuyết phương pháp và bài tập dẩn xuất halogen-phenol-ancol
... Câu 59 : Anken thích hợp để điều chế 3-etylpentan-3-ol phản ứng hiđrat hóa A 3, 3- imetyl pent-2-en B 3-etyl pent-2-en C 3-etyl pent-1-en D 3-etyl pent-3-en Câu 60: Hiđrat hóa 2-metyl but-2-en ... Metanol ; etanol ; butan -1 -ol B Etanol; butan -1 , 2- iol ; 2-metylpropan-1-ol C Propanol-1; 2-metylpropan-1-ol; 2,2 đimetylpropan-1-ol D Propan-2-ol ; butan -1 -ol ; pentan -2 -ol Câu 98: Ancol X tách ... CHUYÊN ĐỀ : LÝ THUYẾT DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL - PHENOL Luyenthithukhoa.vn -7 - CHUYÊN ĐỀ : LÝ THUYẾT DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL - PHENOL Luyenthithukhoa.vn -8 - CHUYÊN ĐỀ : LÝ THUYẾT DẪN XUẤT HALOGEN...
 • 23
 • 1,820
 • 9

bài tập dẫn xuất halogen

bài tập dẫn xuất halogen
... Dẫn xuất halogen hiđrocacbon no, mạch hở: VD: C2H5Cl : etyl clorua; CHCl3: Clorofom( triclometan) - Dẫn xuất halogen hiđrocacbon không no, mạch hở: VD: CH 2=CH-CH2Cl anlyl clorua - Dẫn xuất halogen ... có C, H, halogen (CH3Cl, CH2=CH-Cl, C6H5Br, CH3Br, CH2Cl2… Phân loại: Dựa vào - Bản chất halogen, Số lượng nguyên tử halogen, Đặc điểm cấu tạo gốc hiđrocacbon * Một số loại dẫn xuất halogen hay ... hiđrocacbon thơm: VD: C6H5Br : phênyl bromua hay brom benzen * Bậc dẫn xuất halogen bậc nguyên tử cacbon liên kết với nguyên tử halogen VD - Bặc I : CH3-CH2-Cl etyl clorua - Bậc II: CH3-CHCl-CH3...
 • 2
 • 444
 • 11

Bài tập dẫn xuất halogen ancol phenol

Bài tập dẫn xuất halogen ancol phenol
... chất sau: phenol, etanol, nước A Etanol < nước < phenol B nước < phenol < etanol C Etanol < phenol < nước D phenol < nước < etanol Câu 39: So với nhóm –OH etanol, nguyên tử H nhóm –OH phenol linh ... 22*: Oxi hóa gam ancol đơn chức A oxi không khí (có xúc tác đun nóng) thu 5,6 gam hỗn hợp anđehit, ancol dư nước Ancol A có công thức A CH3OH B C2H5OH C C3H5OH D C3H7OH Câu 23: Dẫn C2H5OH qua ống ... Câu 18: Đun nóng ancol đơn chức X với H2SO4 đặc 140°C thu Y Tỉ khối Y X 1,4375 Ancol X A CH3OH B C2H5OH C C3H7OH D C4H9OH Câu 19: Đun nóng hỗn hợp hai ancol đơn chức, mạch hở với H2SO4...
 • 4
 • 1,227
 • 49

Bài tập dẫn xuất halogen doc

Bài tập dẫn xuất halogen doc
... xảy phản ứng A B C Hiện PVC sản xuất công nghiệp theo sơ đồ sau : CH2=CH2 + Cl2 CH2ClCH2Cl - HCl to D CH2=CHCl xt, to PVC Giả sử hiệu suất trình đạt 90% để sản xuất 4,5 PVC cần khối lượng etilen...
 • 2
 • 287
 • 3

Bài giảng dẫn xuất Hydrocacbone - Axit cacboxylic part 1 docx

Bài giảng dẫn xuất Hydrocacbone - Axit cacboxylic part 1 docx
... 4 .1 Định nghĩa- Phân loại 4 .1. 1 Định nghĩa • Axit cacboxylic hợp chất hữu phân tử có nhóm cacboxyl (-COOH) liên kết trực tiếp với gốc hydrocacbon Hay nói cách khác axit cacboxxylic dẫn xuất ... 4 .1. 2 Phân loại • Tùy thuộc vào cấu tạo gốc hidrocacbon mà ta có axit mạch hở mạch vòng, axit no hay không no thơm • Tùy thuộc vào số lượng nhóm cacboxyl phân tử 1, 2,…mà ta có axit mono, đi cacboxylic ... Người ta gọi tên số axit đơn giản theo tên axit axetic c) Danh pháp IUPAC Có hai hệ thống danh pháp, phụ thuộc vào cấu trúc axit mà người ta thường dùng hệ thống + Đối với axit cacboxylic mà mạch...
 • 5
 • 300
 • 0

Bài giảng dẫn xuất Hydrocacbone - Axit cacboxylic part 2 pot

Bài giảng dẫn xuất Hydrocacbone - Axit cacboxylic part 2 pot
... ankyl thu axit benzoic, có từ nhóm ankyl trở lên thu axit di, tri cacboxylic Ví dụ O2N CH3 KMnO4 H2O, 95oC p-Nitrotoluen KMnO4 CH3(CH2)7CH CH(CH )7COOH H2O, K2CO3 Acid oleic O2 N COOH Acid p-Nitrobenzoic ... tác cho hỗn hợp axit mạch ngắn + Oxi hóa anken, ankin chất oxi hóa mạnh liên kết bội bị bẻ gãy tạo hỗn hợp axit mạch ngắn + Ôxy hoá alkylbenzen với KMnO4 Na2Cr2O7 cho sản phẩm axit thơm Nếu aren ... (ankan, anken,ankin, aren) • Hợp chất hydroxi • Hợp chất cacbonyl 4.5 .2 Phương pháp thuỷ phân • Gem-trihalogen • Nitrin, dẫn xuất axit 4.5.3 Từ hợp chất magiê 4.5.4 Phương pháp cacbonyl hoá 4.5.5...
 • 5
 • 182
 • 0

Bài giảng dẫn xuất Hydrocacbone - Axit cacboxylic part 3 pdf

Bài giảng dẫn xuất Hydrocacbone - Axit cacboxylic part 3 pdf
... gem-trihalogen R-CX3 + NaOH → R-COOH + 3NaX + H2O 4.5 .3. Từ hợp chất Grignard Br H3C MgBr CH3 Mg H3C CH3 Eter CH3 1-Bromo-2,4,6-trimetylbenzen COOH CO2, eter H3C CH3 H3O CH3 CH3 Acid 2,4,6-trimetylbenzoic ... nitril, dẫn xuất gem-trihalogen a) Hợp chất nitrin RCH2Br Na CN RCH2 C N CH3 O H3O NaCN HO H3O Br RCH2COOH + NH3 CH3 O Fenopropen COOH (Thuoác khaùng vieâm khôùp ) khoâng steroid b) Từ gem-trihalogen ... P= 6-8 atm NaOH + C ≡ O → HCOONa NaO-R + C ≡ O → R-COONa 4.5.5 Ankyl hóa este malonat COOC2H5 C2H5ONa CH2 -C2H5OH COOC2H5 COOC2H5 CH COOC2H5 RX -X COOC2H5 R- CH COOH HCl,H2O t0 COOC2H5 COOH t R-CH2-COOH...
 • 5
 • 263
 • 0

Bài giảng dẫn xuất Hydrocacbone - Axit cacboxylic part 4 pot

Bài giảng dẫn xuất Hydrocacbone - Axit cacboxylic part 4 pot
... ion carboxylat, gia tăng tính axit so với hợp chất nhóm 4. 6.2 Phản ứng nhóm OH: tạo dẫn xuất axit cacboxylic a)Tạo clorua axit Axit carboxylic chyển thành clorua axit carboxylic tác chất SOCl2 ... anhydrit axit • Anhydrit axit dẫn xuất từ tách phân tử nước phân tử axit carboxylic Các anhydrit khó điều chế trực tiếp từ axit tương ứng, có anhydrit axetic điều chế trực tiếp Các anhydrit axit ... Cl Clorur oleyl (97%) + HCl + CO + CO2 b) Phản ứng tạo ester • Axit phản ứng với ancol có xúc tác axit tạo thành este, axit nhóm -OH, ancol H • Để tạo este metyl dùng CH2N2 thay cho MeOH • Ví...
 • 5
 • 294
 • 2

Bài giảng dẫn xuất Hydrocacbone - Axit cacboxylic part 5 doc

Bài giảng dẫn xuất Hydrocacbone - Axit cacboxylic part 5 doc
... OH Br Acid 2-bromoheptanoic (90%) b) Phản ứng theo chế gốc CH3-CH2-CHCl-COOH (5% ) CH3-CH2-CH2-COOH + Cl2 as, t0 CH3-CHCl-CH2-COOH (64%) CH2Cl-CH2-CH2-COOH 31%) 4.7 Dẫn xuất axit cacboxylic 4.7.1 ... cis-9-Octadecen-1-ol (87%) 4.6.4 Phản ứng gốc hydrrocacbon a) Halogen hóa C • Do nguyên tử H vị trí α hoạt hóa nhóm COOH nên dễ bị tác dụng với halogen axit R-CH2-COOH ●Phản + Cl2 → R-CHCl-COOH ... R-CH2-COOH ●Phản + Cl2 → R-CHCl-COOH + HCl ứng Hell-Volhard-Zelinskii: Axit carboxylic  hỗn hợp brom tribromua phospho PBr3, PCl3 gọi phản ứng Hell-VolhardZelinski O CH3CH2CH2CH2CH2CH2 C OH Acid...
 • 5
 • 232
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài tập dẫn xuất halogen ancol phenol violetbài tập dẫn xuất halogen ancol phenolbài tập dẫn xuất halogen violetbài tập dẫn xuất halogen nâng caobài tập trắc nghiệm amino axit có đáp ánbài tập trắc nghiệm amino axitphương pháp giải bài tập dẫn xuất halogen ancol phenolbài tập chương amin amino axit và proteinbài tập về amin amino axitbài tập chương amin amino axitbài tập amin và amino axitbài tập về amin amino axit proteinbài tập chương amin amino axit có đáp ánbài tập dẫn xuất halogen có đáp ánbài tập dẫn xuất halogen ancol phenol có đáp ánÁn phí, lệ phí tòa án thực trạng trên địa bàn tỉnh trà vinh (tt)CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH THÁI HỌC 12 CÓ ĐÁP ÁNCác kỹ thuật cầm máu cơ bảnDự án làm quảng cáo cho sản phẩm café nguyên chất VNFARM (tệp đính kèm hay)Giáo án nhận biết hình khối chủ đề phương tiện giao thôngthiet ke nha may, thiết kế hệ thống sấy thăng hoaăn quả nhớ kẻ trồng câyCác yếu tố tạo động lực cho giảng viên tại Trường đại học Kinh tế TP. Hồ Chí MinhQuản lý rủi ro tín dụng tại hội sở ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượngPháp luật về bảo hiểm xã hội tự nguyện ở việt nam thực trạng và hướng hoàn thiện (tt)Pháp luật về bảo vệ quyền của bên vay trong hợp đồng tín dụng (tt)Giáo án BD HSG địa lí 943446 1892014153015phamxuandaonoidungcam nghi ve mai truongTư tưởng triết học chính trịTrọn bộ chữa đề economy vol 3 ms hoa TOEICĐập đất Thi công trên mặt đậpKế hoạch chiến thuật: Nâng cao sự hiểu biết Pháp luật của người dân thông qua việc thành lập tổ trợ giúp pháp lý xã Thới An HộiKê biên tài sản của người phải thi hành án là doanh nghiệp (tt)Pháp luật về quảng cáo thương mại trên truyền hình thực trạng và giải pháp (tt)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập