K2pi net vn toa do trong mp

tóm tắt PP Hình học tọa độ trong mptrong kg

tóm tắt PP Hình học tọa độ trong mp và trong kg
... (d ) : A( x − x ) + B ( y − y ) = x − x0 y − y z − z = = a b c + Nếu biết (d) giao tuyến hai mp (P), (Q) ta viết PTTQ (d) hệ hai phương trình (P) (Q) Phương trình mặt phẳng Viết ptdt (P) qua...
 • 4
 • 1,150
 • 50

Hinh 10 chuong 3 PP toa do trong mp

Hinh 10 chuong 3  PP toa do trong mp
... minh" Page 39 Chng Phng phap toa ụ mt Ths Lờ Vn on phng , , S: BC : 3x - 5y + 37 = AB : 8x - 3y - 47 = AC : 2 535 x - 30 16y + 29 033 = Bai 186 hoc khụi A nm 2002 Trong mt phng vi hờ toa ụ ờcac vuụng ... 3y - 11 = , 2/ 2x - y + = 3x + y - = , 3/ 3x - 7y + 26 = 2x + 5y - 13 = , 4/ 3x + 4y - = 4x - 3y + 11 = Bai 76 Tinh sụ o cua cac goc tam giac ABC, vi 1/ A ( 3; 5) , B ( 4;6) , C ( 3; 1) ; ;3 ... ( - 3; 0) , C ( 7;0) , ban kinh ng tron nụi tiờp r = 10 - Tim toa ụ tõm I cua ng tron nụi tiờp ABC, biờt iờm I co honh ụ dng ( ) ( S: I + 10; 10 - I Bai 100 ) 10; 10 - Cao ng Tai Chinh K Toan...
 • 153
 • 222
 • 0

chuyen de phuong phap toa do trong mp ( moi nhat 2010)

chuyen de phuong phap toa do trong mp ( moi nhat 2010)
... tiếp xúc với d A(4; 2) Bài tập nhà Bài Trong mặt phẳng toạ độ cho ba đờng tròn (C1), (C2), (C3) lần lợt có phơng trình là: (C1): x2 + y2 8x 10y + 16 = 0; (C2): x2 + y2 6x 8y = 0; (C3): x2 + y2 ... cận (H) không phụ thuộc vào vị trí M d) Tìm toạ độ điểm N thuộc (H) cho MF1 = 2MF2 e) Viết phơng trình đờng chuẩn (H) Bài Lập phơng trình tắc parabol (P) biết: a) (P) có tiêu điểm F(1; 0) b) (P) ... thuộc (E) ;1ữ d) (E) qua hai điểm M(1; 0) N x2 y + = Bài Cho elip (E) có phơng trình 12 a) Tìm toạ độ đỉnh, toạ độ hai tiêu điểm F 1, F2, tìm tâm sai (E) Tính diện tích hình chữ nhật sở (E)...
 • 8
 • 196
 • 2

pp toa do trong mp tu 02-09

pp toa do trong mp tu 02-09
... (B_06) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đờng tròn (C):x2+y2 -2x- 6y + 6= điểm M( -1; 3) Gọi T1 T2là tiếp điểm tiếp tuyến kẻ từ M đến (C) Viết phơng trình đờng thẳng T1T2 Bi 14: (D_06) Trong ... thi TSH 2 Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho điêmt C(2; 0) elip (E) : x + y = Tìm tọa độ điểm A, B thuộc (E) biết A B đối xứng qua trục hoành tam giác ABC tam giác Bi 12: (A_06) Trong mặt ... 16: (B_07) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho điểm A(2, 2) đờng thẳng D1: x+y-2=0, d2: x + y- = 0.Tìm tọa độ điểm B C lần lợt thuộc d1 d2 cho tam giác ABC vuông cân A Bi 17: (D_07) Trong mặt...
 • 10
 • 134
 • 0

MỘT SỐ BT VỀ PP TỌA ĐỘ TRONG MP

MỘT SỐ BT VỀ PP TỌA ĐỘ TRONG MP
... TRỊNH KIM NHUNG 7/7/2014 24 Tìm toạ độ đỉnh tg biêt1 cạnh có trung điểm M(-1;1) hai cạnh có PT: x+y-2=0, 2x+6y+3=0 25 Tìm tiếp tuyến...
 • 2
 • 232
 • 1

LUYỆN THI ĐH TOÁN - CĐ tọa độ trong MP

LUYỆN THI ĐH TOÁN - CĐ tọa độ trong MP
... đề: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG b Tìm khỏang cách từ F đến đường thẳng (D) Tìm tọa độ tiếp điểm 11 Trong mpOxy cho Elip (E) có phương trình : x + 25 y − 225 = a Tìm tọa độ tiêu điểm tâm ... Tìm tọa độ giao điểm đường tròn trục hoành b Lập phương trình tắc đường Elíp qua A B 20 Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hypebol có phương trình : x − y = 36 a Xác định tọa độ đỉnh, tọa độ ... PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG x2 y2 + = a Xác định tọa độ tiêu điểm độ dài trục (E) b Điểm M thuộc (E) nhìn hai tiêu điểm góc vuông Viết phương trình tiếp tuyến (E) M 23 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy...
 • 8
 • 180
 • 0

25 bài hình pp tọa độ trong mp'' thi ĐH

25 bài hình pp tọa độ trong mp'' thi ĐH
... 25 bµi TO¸N pp täa m¨t ph¼ng ®é THI ®¹iI HäC Bµi 1 6Trong mp toạ độ (Oxy) cho đường thẳng: (d1): x − y + 17 = , (d2): x + y − = ... x2 y Bµi 20 Trong mặt phẳng với hệ tọa Oxy ,cho elip (E): + = điểm M(1 ; 1) Viết phương trình đường thẳng (d) qua M cắt (E) hai điểm A, B cho M trung điểm AB Bµi 21 Trong hệ tọa độOxy, cho hai ... A Bµi 22 .Trong hệ toạ độ Oxy, cho đường tròn (C) : x + y + x − y − = Viết phương trình đường thẳng song song với đường thẳng d: 3x+y-2=0 cắt đường tròn theo dây cung có độ dài Bµi 23 Trong mặt...
 • 2
 • 88
 • 0

9_PP tọa độ trong mp

9_PP tọa độ trong mp
... Tìm tọa độ giao điểm đường tròn trục hoành b Lập phương trình tắc đường Elíp qua A B 20 Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hypebol có phương trình : x − y = 36 a Xác định tọa độ đỉnh, tọa độ ... làm tiêu điểm đỉnh gốc tọa độ b Tìm khỏang cách từ F đến đường thẳng (D) Tìm tọa độ tiếp điểm 11 Trong mpOxy cho Elip (E) có phương trình : x + 25 y − 225 = a Tìm tọa độ tiêu điểm tâm sai (E) ... gốc tọa độ O Gọi OA đường kính đường tròn, viết phương trình tiếp tuyến đường tròn (C) điểm A x2 y2 22 Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho Elíp (E) : + = a Xác định tọa độ tiêu điểm độ...
 • 8
 • 71
 • 0

Chuyên đề tọa độ trong mp HH10

Chuyên đề tọa độ trong mp HH10
... (4; 1) đờng cao ( AH ) : x y = trung tuyến ( BM ) : x + y = Chuyên đề 2: vị trí tơng đối hai đờng thẳng A tóm tắtlí thuyết I Bài toán: Trong mặt phẳng Oxy cho hai đờng thẳng ; có phơng trình (1 ... 90 o - Nếu ( , ) = // II Công thức xác định góc hai đờng thẳng mặt phẳng toạ độ Trong mặt phẳng toạ độ Oxy , giả sử đờng thẳng ; có phơng trình (1 ) : a1 x + b1 y + c1 = 0, ( a12 + b12 ... thẳng cắt toạ độ giao điểm nghiệm hệ Nếu hệ (1) vô nghiệm hai đờng thẳng song song Nếu hệ (1) nghiệm với ( x; y ) hai đờng thẳng trùng * Chú ý: Nếu toán không quan tâm đến toạ độ giao điểm, ta...
 • 9
 • 93
 • 0

Đ.A BAI TAP PP TOA DO TRONG MP

Đ.A BAI TAP PP TOA DO TRONG MP
... (Loi b = -5 vỡ B v C phi nm khỏc phớa i vi ng phõn giỏc trong) b = Vy phng trỡnh ca BC l: 3x + 4y 16 = ( ) Cõu VI.b(Ban A) Trong mp Oxy cho im A(2; ) v (E): x + y = Gi F1, F2 l cỏc tiờu ... trỡnh AB: 4x + 3y = M d M(2m+1; m) SMAB = AB.d ( M , AB ) = 15 d(M,AB) = m = ? Bi 8(D-2004) .Trong mp Oxy cho tam giỏc ABC cú A(-1; 0), B(4; 0) v C(0; m) vi m Gi G l trng tõm ABC Tỡm m GAB ... 6y) = (C) Vỡ (C2) khụng tip xỳc vi d nờn (C) khụng trựng (C2) Do ú m 0, chn m = T iu kin tip xỳc n = ? pt (C) Bi 3: Cỏch 1: S dng pp vec t n v vit pt ng phõn giỏc Tỡm giao im ca chỳng suy tõm...
 • 12
 • 54
 • 0

BAI TAP PP TOA DO TRONG MP OXY OTDH 2011

BAI TAP PP TOA DO TRONG MP OXY OTDH 2011
... Trong Oxy cho tam giác ABC vuông A có C(-4;1) phân giác góc A có phương trình: x+y5=0 Viết phương trình BC biết diện tích tam giác 24 đỉnh A có hoành độ dương ĐS: B(4;7) : BC:3x-4y-16=0 16) Trong ... phân giác góc A x − y + = Tìm tọa độ B biết x A = y A dt(ABCD)=18 ĐS: B ( −3; −12 ) 55) Trong mp tọa độ Oxy cho hình thoi ABCD có cạnh AB, CD nằm đường thẳng d1 : x − y + = 0; d : x − y + = Viết ... tròn ngoại tiếp tam giác I(0;2) Tìm tọa độ đỉnh tam giác ĐS: B(2;0); C ( − 1;1 − 3) 12) Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C) : x + y − x + y − 15 = Gọi I tâm đường tròn (C) Đường thẳng ∆ qua...
 • 5
 • 109
 • 0

Tuyển tập các bài hình giải tích phẳng Oxy trong đề thi thử đại học K2Pi.net.vn

Tuyển tập các bài hình giải tích phẳng Oxy trong đề thi thử đại học K2Pi.net.vn
... độ lớn tích IA.IB đạt giá trị nhỏ Bài toán 10: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho Elip có phương trình: Lời giải: B c b I a A Gọi I , A , B hình chiếu I, A, B xuống trục hoành, theo tính chất hình ... K trung điểm AE nên suy A(1; 0) Bài toán 7: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Đề -các vuông góc Oxy, cho đường tròn (C) : x− + (y − 1)2 = Xác định tọa độ đỉnh hình vuông ABCD biết đỉnh B C thuộc ... B(−1; 1) C(−1; −2) ∨ B(−1; −2) C(−1; 2) tam giác ABC có diện tích lớn Bài toán 5: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ vuông góc Oxy cho hình thoi ABCD có A = 600 Trên cạnh AB, BC lấy điểm M, N cho...
 • 20
 • 63
 • 0

K2pi net vn mot so phuong phap tim cuc tri trong hinh hoc khonggian

K2pi net vn  mot so phuong phap tim cuc tri trong hinh hoc khonggian
... TÀI LIỆU TOÁN THPT www .k2pi. net Do mặt bên đối diện song song với nhau, nên cạnh đối thiết diện song song; mặt phẳng qua BD’ cắt hình hập phương theo thiết diện ...  b2  c2 ; a.b.c ; (1) TÀI LIỆU TOÁN THPT www .k2pi. net C k R O j B A Gọi r bán kính mặt cầu nội tiếp tứ diện OABC ta có: V= r r ( S OAB +SOBC + SOCA+SABC) = ( a.b + b.c + c.a + a 2b  a c  b ... x Trải mặt bên mặt phẳng đáy, ta có hình khai tri n hình chóp hình vẽ (các đỉnh hình vuông trùng với đỉnh hình chóp) TÀI LIỆU TOÁN THPT www .k2pi. net C Dj B A Bây ta xét với giá trị x (0 < x ...
 • 7
 • 112
 • 0

Hình học giải tích: Phương pháp toạ độ trong không gian

Hình học giải tích: Phương pháp toạ độ trong không gian
... thẳng d Phương pháp : - Tìm hình chiếu H A d - H trung điểm AA’ Bài toán : Tìm điểm A’ đối xứng với A qua mặt phẳng α Phương pháp : - Tìm hình chiếu H A α - H trung điểm AA’ Bài toán : Tìm phương ... dk ⊥ (P) ⇔ ad phương nP ⎧k = 3k − − k − −1 − 3k ⎪ ⇔ ⇔ ⎨ = = ⇔k=1 −1 −2 ⎪k = ∨ k = − ⎩ Ví dụ9 ( ĐH KHỐI A-2004): Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thoi, AC ... lên mặt phẳng (α) Phương pháp : - Tìm phương trình đường thẳng (Δ) qua A song song với (d) - Hình chiếu H giao điểm (Δ) (α) Bài toán : Tìm hình chiếu (Δ) đường thẳng (d) theo phương đường thẳng...
 • 18
 • 31,127
 • 79

Xem thêm

Từ khóa: Tiểu luận Đầu tư quốc tế Nguyên nhân thất bại của một số thương vụ M&A trên thế giớiTiểu luận Đầu tư quốc tế Thuận lợi, khó khăn của nguồn nhân lực Việt Nam trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài5 nguyên nhân gây phản ứng sau tiêm chủng vắc xinSƠ cứu BỆNH NHÂN bị TAI nạn DO nướcSƠ cứu gãy XƯƠNGTiểu luận Giải pháp thu hút khách du lịch quốc tế đến Quảng NamTrắc nghiệm bệnh viêm não mô cầu có đáp ánTRỢ GIÚP THẦY THUỐC đặt CATHETER và đặt nội KHÍ QUẢNTiểu luận Kế hoạch E – MARKETING cho công ty CP TM-DV quảng cáo ATAPhan ra chuoi thoi gianTiểu luận kinh tế lượng Sự ảnh hưởng của tổng sản phẩm quốc nội, lãi suất và mật độ dân số đến việc huy động vốn dân cư tại hệ thống Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt NamTiểu luận Kinh tế phát triển so sánh Nghiên cứu về đất nước HungaryTiểu luận Lý thuyết về chính sách tiền tệ và vận hành chính sách tiền tệ trong nền kinh tế MỹTiểu luận Marketing dịch vụ vận tảiTiểu luận môn Thị trường chứng khoán Quyền tiên mãi - Thực hiện quyền tiên mãi trên thị trường chứng khoán Việt NamTiểu luận Phân tích báo cáo tài chính Công ty thế kỉ 21Tiểu luận Phân tích các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến tăng trưởng công nghiệp bằng mô hình kinh tế lượngTiểu luận Phân tích và Đánh giá về chiến lược kinh doanh của MHB Đồng ThápTrắc nghiệm môn giáo dục công dân lớp 12Các rối loạn phát triển ở trẻ em
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập