HE PT 2016 PHAN 1

giáo án dạy đại 8(phần 1)

giáo án dạy hè đại 8(phần 1)
... b) (x+3)3- x(3x +1)2 +(2x +1)( 4 x2-2x +1) =28 3+9x2+27x+27+x(9x2+6x +1)+ 8x3+1=28 3x2+26x+28 =28 x(3x+26) =0 x =0 x= - Vậy x = x = - 26 26 giá trị cần tìm d) (x2 -1)3 -(x4+x2 +1)( x2 -1) = x6+3x2-3x4-1- ... 4x2 c) (x+y-z)2+(z-y)2+2(x-y+z)(y-z) = (x-y+z+y-z)2 = x2 Bài 4: Rút gọn biểu thức a) (x -1)3 -(x4+x2 +1)( x2 -1) = x6-3x4+3x2-1-x6+1 = 3x2-3x4 b) (x4+3x2+9)(x2+3) - (3+x2)3 = (x2)3+33 - ( 33+3x232+3.3.(x2)2+(x2)3) ... Ngày dạy: 8/7 / 09 Luyện dạng Toán phân tích đa thức thành nhân tử Nm hc 2009-2010 Giỏo ỏn hố toỏn 7- th Phng A Mục tiêu: - Luyện kỹ phân tích đa thức thành nhân tử thông qua dạng toán tìm...
 • 12
 • 356
 • 0

Quan hệ công chúng phần 1

Quan hệ công chúng phần 1
... PR Các hoạt động        Quan hệ với truyền thông Quan hệ với khách hàng Quan hệ với nhân viên Quan hệ với nhà đầu tư Truyền thông tiếp thị Quan hệ với quan công quyền Từ thiện hoạt động ... dựng mối quan hệ qua lại hữu ích với công chúng Năm 2000:  “quản trị mối quan hệ PR số nước     Nước Đức (18 66): Krupp, công ty hoạt động lĩnh vực công nghiệp Đức gửi báo cáo cho công chúng ... TTĐC Chuyển giao bên Tập trung gia tăng quan hệ với giới tài Chuyên môn hóa Hoạt động PR tổ chức   Công ty Cơ quan công quyền Hoạt động PR công ty  Công ty ngày nay:    Các tập đoàn khổng...
 • 10
 • 335
 • 1

Tài liệu Trí tuệ nhân tạo và hệ chuyên gia phần 1 docx

Tài liệu Trí tuệ nhân tạo và hệ chuyên gia phần 1 docx
... Quan Về Trí Tuệ Nhân Tạo 1. 1) Trí tuệ nhân tạo ? Trí tuệ nhân tạo lónh vực khoa học chuyên nghiên cứu phương pháp chế tạo trí tuệ máy cho giống trí tuệ người Vài đònh nghóa trí tuệ nhân tạo điển ... 71 N 15 1 Z 87 75 I 99 14 0 S A 92 F V 11 8 80 T R 11 1 14 2 211 P 97 L U 16 4 10 1 85 70 M 13 8 B 75 Học kì năm học 2005-2006 12 0 90 C G H 98 86 Trang 23 E Bài giảng môn Trí tuệ nhân tạo hệ chuyên gia ... giảng môn Trí tuệ nhân tạo hệ chuyên gia Nội dung giảng: CHƯƠNG : TỔNG QUAN VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO 1. 1) Trí tuệ nhân tạo ? .5 1. 2) Lòch sử phát triển trí tuệ nhân tạo : ...
 • 72
 • 488
 • 0

Tài liệu Trí tuệ nhân tạo và hệ chuyên gia phần 1 ppt

Tài liệu Trí tuệ nhân tạo và hệ chuyên gia phần 1 ppt
... http://www.khvt.com Trang 10 2 Biên soạn: Tiến só Nguyễn Thiện Thành μ A ( x1 ) μ A ( x2 ) μ B ( y) A 11 A12 B1 11 Input(x1) 12 x1 Input(x2) x2 y μ A ( x1 ) μ A ( x2 ) μ B ( y) A 21 A22 B2 21 Input(x1) 22 x1 Input(x2) ... Trang 11 1 Bài giảng môn Trí tuệ nhân tạo hệ chuyên gia đó, Ci tổng số mẫu chứa bảng liệu Ci , C tổng số mẫu chứa bảng liệu C I(Ci) thông tin nhân tố muốn học bảng liệu Ci + Thông tin giành nhân ... môn Trí tuệ nhân tạo hệ chuyên gia 1) Xác đònh vò trí xảy cố hệ thống 2) Xác đònh trạng thái vận hành trạng thái không vận hành máy cắt hệ thống 3) Chỉ rõ thành phần hệ thống 4) Xác đònh hệ thống...
 • 46
 • 338
 • 2

Tài liệu Hệ thống nhúng - Phần 1 pptx

Tài liệu Hệ thống nhúng - Phần 1 pptx
... quan trọng hệ thống nhúng ngày cao kinh tế quốc dân 1 Hệ thống nhúng gì? Theo định nghĩa IEEE hệ thống nhúng hệ tính toán nằm sản phẩm, tạo thành phần hệ thống lớn thực số chức hệ thống Nói ... khỏi Vậy hệ thống nhúng gì? HỆ THỐNG NHÚNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PGS TSKH Phạm Thượng Cát Viện Công nghệ Thông Tin-Viện Khoa học Công nghệ Việt nam Tel : 0 4-8 3 614 45 ; E-mail: ... Nói cách đơn giản hệ tính toán (có thể PC, IPC, PLC, vi xử lý, vi hệ thống, DSP vv…) nhúng vào sản phẩm hay hệ thống cách hữu thực số chức cụ thể hệ thống ta gọi hệ thống nhúng Ví dụ quanh ta...
 • 5
 • 268
 • 3

Tài liệu Tăng cường an ninh cho hệ thống Linux (Phần 1) .By ThanhNL Linux đã tạo ra một sự ppt

Tài liệu Tăng cường an ninh cho hệ thống Linux (Phần 1) .By ThanhNL Linux đã tạo ra một sự ppt
... Vấn đề an toàn an ninh cho hệ thống Linux ngày trở nên quan trọng thiết Tài liệu cho bạn nhìn tổng quát an toàn hệ thống hướng dẫn giúp tăng cường mức độ an toàn cho hệ thống Linux bạn (Tài liệu ... bao gồm tất mặt việc an toàn hệ thống máy tính TĂNG CƯỜNG AN NINH CHO KERNEL Mặc dù thừa hưởng đặc tính hệ thống UNIX an ninh số hệ điều hành khác, hệ thống GNU /Linux tồn nhược điểm sau: Quyền ... hacker sau thâm nhập hệ thống Để cải thiện tính an ninh cho server Linux, cần có kernel an toàn Điều thực cách sửa đổi kernel nguyên thuỷ ‘patch’ tăng cường tính an ninh cho hệ thống Các patch có...
 • 6
 • 110
 • 0

TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC VÀ THPT CHUYÊN; MÔN TOÁN; CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH ; BÀI TẬP SỬ DỤNG LƯỢNG LIÊN HỢP – TRỤC CĂN THỨC – HỆ TẠM THỜI (PHẦN 1) doc

TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC VÀ THPT CHUYÊN; MÔN TOÁN; CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH ; BÀI TẬP SỬ DỤNG LƯỢNG LIÊN HỢP – TRỤC CĂN THỨC – HỆ TẠM THỜI (PHẦN 1) doc
... x + 11) + x = x + 29, x − + − x = x − 13 x + 17 CREATED BY HOÀNG MINH THI; XYZ1431988@GMAIL.COM TRUNG ĐOÀN SƯ ĐOÀN QUÂN ĐOÀN BỘ BINH Bài 10 Giải phương trình bất phương trình sau tập hợp số ... x − x2 + x x 19, CREATED BY HOÀNG MINH THI; XYZ1431988@GMAIL.COM TRUNG ĐOÀN SƯ ĐOÀN QUÂN ĐOÀN BỘ BINH Bài Giải phương trình bất phương trình sau tập hợp số thực 1, x + − + x − x = x 2, x + ... ( x − x − ) x − CREATED BY HOÀNG MINH THI; XYZ1431988@GMAIL.COM TRUNG ĐOÀN SƯ ĐOÀN QUÂN ĐOÀN BỘ BINH Bài Giải phương trình bất phương trình sau tập hợp số thực + 3x 1, x + − + x = 3  2,...
 • 13
 • 734
 • 21

giáo trình tự động hóa trong hệ thống điện - phần 1 - đhbk hà nội

giáo trình tự động hóa trong hệ thống điện - phần 1 - đhbk hà nội
... $ 4679 5 23 63 1 5 & ()9* * +-( *9 ' ( ,./ , 0 1- 3- 96) /2()34& 5/9 ! " Nguyen Xuan Tung - DHBK HN 3567 24 35  74 434 1 35 673  3#6$ ... - /! * + , 13 &  3 60  1 2* 4 13 & 68 9 65  7 4 13 &  !  6:  ; 4< * 4 6=  !?@A$D 13 & > ?"B C E 13 ... # ' 13 &  C EI "M # 6L  6GD JD+ * A"$ %& ' 13 &  !2 @ E (  ! R 6N  O HP ) Q ...
 • 48
 • 1,240
 • 10

Nguyên lý hệ điều hành-Phần 1 docx

Nguyên lý hệ điều hành-Phần 1 docx
... 18 Các thành phần hệ thống Quản tiến trình Quản nhớ Quản tệp Quản vào/ra Quản lưu trữ nhớ Liên kết mạng Bảo vệ an ninh Thông dịch lệnh Cấu trúc hệ điều hành 19 Các dịch vụ hệ điều ... tài nguyên) Cung cấp cho NSD môi trường làm việc tiện lợi hiệu Hệ thống máy tính Hai cách nhìn hệ điều hành Phần cứng Các Hệ điều hành Phần cứng 10 Hệ điều chương Người sử dụng hành trình hệ thống ... ứng dụng 11 Người sử dụng Phần cứng: Quản & cấp phát tài nguyên để sử dụng tối đa lực phần cứng Người sử dụng: Dễ sử dụng, hiệu quả, ứng dụng phong phú 12 Một số loại hệ điều hành Xử theo...
 • 6
 • 228
 • 1

Bệnh ở tứ chi, xương khớp, hệ tiết niệu và hệ sinh dục - Phần 1 doc

Bệnh ở tứ chi, xương khớp, hệ tiết niệu và hệ sinh dục - Phần 1 doc
... đơn giản tiến hành nạo ổ viêm, lấy hết xương chết, chờ cho xương tự lành (không rò mủ, chụp Xquang kiểm tra thấy hình ảnh xương trở lại bình thường) Nếu phần xương lại không nhiều, phải tháo khớp ... trì phẫu thuật đã: - Không đánh giá trước mức độ dính phần (không dính da mà dính mỡ da, chí bắp thịt ngón tay), tưởng đơn giản nên nhận làm phẫu thuật sở không chuyên khoa - Không biết đến kỹ ... 383 Không nên làm "Cháu có người chị gái 21 tuổi, bị dính bẩm sinh ngón tay đeo nhẫn ngón tay trái Chị bệnh viện tư mổ tách cách năm, bị dính khoảng cm phần ngón; thiếu da mổ nên từ tay chị bị...
 • 11
 • 175
 • 0

Toán - Tin Học Hệ Quản Trị phần 1 potx

Toán - Tin Học Hệ Quản Trị phần 1 potx
... files: 19 60s – 19 80s − Hierarchical: 19 70s 19 90s − Network : 19 70s – 19 90s − Relational: 19 80s – n − Object-oriented: 19 90s – n Bài gi ng tóm t t H qu n tr s d li u − Object-relational: 19 90s ... .11 VI Truy v n d li u 12 VII T o s d ng khung nhìn (View) 14 VIII T o s d ng ch m c (Index) 14 IX Chuy n i d li u v i ng d ng khác 18 Chương 3: T-SQL ... ch a d li u không lưu tr h t t p tin d li u − T p tin nh t ký giao tác (transaction log file) g m có 1- n t p tin nh t ký, thư ng có ph n m r ng “ldf”: ch a thông tin v nh t ký giao tác, dùng ph...
 • 12
 • 169
 • 0

SỬA CHỮA HỆ THỐNG PHANH - PHẦN 1 docx

SỬA CHỮA HỆ THỐNG PHANH - PHẦN 1 docx
... tra, sửa chữa điều nhả bàn đạp phanh điều chỉnh không chỉnh lại Các công việc sửa chữa thường gặp THAY XILANH PHANH CHÍNH - Píttông với cúppen; - Nắp bình chứa; - Phanh hãm; - Bulông hãm; - Xylanh ... nới lỏng ống phanh, làm hỏng đai ốc bắt ống dầu phanh (2) Tháo xylanh phanh gioăng - SST (Cờlê đai ốc dầu phanh) ; Thay phụ kiện xylanh phanh - Đai ốc nối; - Giẻ - Êtô; - Tấm nhôm; - Phanh hãm; ... giác đai ốc 5 Xả khí cho dầu phanh - Bộ thay dầu phanh; - Dầu phanh ; - Bình chứa dầu xylanh phanh ; - Bọt khí; - Nút xả khí ; - Dầu phanh cũ (có không khí bên trong); - Máy nén khí ...
 • 11
 • 437
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: cẩm nang tư thế quan hệ vợ chồng phần 1he pt chua phan lehệ tọa độ trụ r j z pt vi phân dẫn nhiệt 2 1 có dạnghệ thống kiểm soát khí xả phần 1hệ thống kích từ máy phát điện phần 1đề thi hệ thống thông tin kế toán phần 1phân tích thiết kế hệ thống thông tin 150 bài mẫutop 10 phiên bản hệ điều hành linux phần 1giáo trình hệ thống thông tin kế toán phần 1phần 10 khóa đào tạo tính toán ổn định và ứng dụng trên phần mềm psse cho kỹ sư hệ thống điệnphần mềm tối ưu hóa hệ thống win 8 1ôn tập hệ thống kiến thức 11 phần hữu cơbài tập hệ thống thông tin kế toán phần 1thực hiện phép tính sau trong hệ nhị phân 1101 11tài liệu phần 1 tổng quan về hệ thống sản xuất chương 1 giới thiệu potPhân tích hoạt động quan hệ truyền thông của tập đoàn tân hiệp phát trong môi trường truyền thông đại chúng thế kỷ XXIChọn gang chế tạo trục truyền động trên máy may công nghiệp Bài Tập 05 môn Vật Liệu HọcTHIẾT KẾ QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO TẤM TRƯỢT ĐẦU BÀO BÁO CÁO CUỐI KÌ MÔN HỌC CƠ SỞ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁYHoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP công thương việt nam – chi nhánh nam thừa thiên huếNghiên cứu phân tích thành phần một số nguyên tố trong vật liệu vỏ động cơ khí cụ bay bằng phương pháp VonAmpe (LV thạc sĩ)Cẩm nang về Quyền lợi Nha khoaKhóa đào tạo sư phạm y học cơ bảnẢnh hưởng của chế độ ngập đến tỷ lệ sống và khả năng sinh trưởng của cây mắm biển (avicennia marna) tại xã hương phong, thị xã hương trà, tỉnh thừa thiên huếcông nghệ chế biến surimiBÀI tập TIẾNG ANH lớp 5 THEO TỪNG UNITĐề cương Môn công nghệ phần mềm (Khoa Công Nghệ Thông Tin)quy trình sản xuất chocolate trắngquy trình sản xuất tàu hủ kyGiáo trình triết học bộ giáo dục và đào tạo (tt)công nghệ chế biến đường phènCác yếu tố ảnh hưởng đến cầu lao động tại thành phố đà nẵng (tt)tập hợp hồ sơ cần thiết của chủ nhiệm lớpTiểu luận môn tài chính quốc tế mức giá cố định mô hình mundell flemingTiểu luận môn tài chính quốc tế chương 5 giá linh hoạt mô hình tiền tệTiểu luận môn quản trị học việc quản trị trong điều kiện môi trường năng động và phức tạp có điểm gì khác biệt
Đăng ký
Đăng nhập