Thủ tục và thẩm quyền đăng ký lại giấy khai sinh

Nhượng quyền thương mại: Thủ tục trình tự đăng hoạt động nhượng quyền thương mại pps

Nhượng quyền thương mại: Thủ tục và trình tự đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại pps
... sơ đề nghị đăng hoạt động nhượng quyền thương mại Bộ thương mại Hồ sơ đăng hoạt động nhượng quyền thương mại Bộ thương mại bao gồm:a) Đơn đăng hoạt động nhượng quyền thương mại; b) Bản ... thay đổi thông tin đăng hoạt động nhượng quyền thương mại: 2.1 Đăng lại hoạt động nhượng quyền thương mại Trường hợp thương nhân đăng hoạt động nhượng quyền thương mại nước chuyển địa ... quan đăng có trách nhiệm đăng hoạt động nhượng quyền thương mại thương nhân vào Sổ đăng hoạt động nhượng quyền thương mại thông báo cho thương nhân biết văn bản.Trường hợp từ chối đăng ký...
 • 8
 • 153
 • 0

TRÌNH TỰ THỦ TỤC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC CẠNH TRANH

TRÌNH TỰ THỦ TỤC VÀ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC CẠNH TRANH
... cạnh tranh 1) Nguyên tắc định xử lý vụ việc cạnh tranh quan quản lý cạnh tranh Vụ việc cạnh tranh có liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh thuộc thẩm quyền giải quan quản lý cạnh tranh ... xử lý vụ việc cạnh tranh tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín định theo đa số (Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh 2) Hiệu lực định xử lý vụ việc cạnh tranh: Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh ... 1 Việc giải vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh thực theo quy định Luật Việc giải vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh...
 • 10
 • 513
 • 1

Thủ tục thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

Thủ tục và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính
... CỦA THẨM QUYỀN VÀ THỦ TỤC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH 1.Tính hợp lý thẩm quyền xử phạt vi phạm hành Thẩm quyền xử phạt vi phạt hành quan cán quy định điều từ 28 đến điều 40 pháp lệnh xử vi phạm ... phát hành vi vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt định xử phạt Điều kiện để áp dụng thủ tục hành vi vi phạm người có thẩm quyền xác định hành vi vi phạm nào, tính chất, mức độ vi phạm ... phạt tiền, thẩm quyền xử phạt xác định vào mức tối đa khung tiền phạt quy định với hành vi vi phạm cụ thể Trong trường hợp xử phạt người thực nhiều hành vi vi phạm hành thẩm quyền xử phạt xác định...
 • 12
 • 91
 • 0

Hướng dẫn thủ tục đăng làm giấy khai sinh cho con năm 2013

Hướng dẫn thủ tục đăng ký làm giấy khai sinh cho con năm 2013
... sơ đăng khai sinh cấp Giấy khai sinh - Sau nhận kiểm tra giấy tờ trên, cán Tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ đăng khai sinh Giấy khai sinh, trình Chủ tịch UBND cấp xã vào Giấy khai sinh - Giấy ... trẻ - Trường hợp khai sinh cho giá thú, không xác định người cha, phần ghi người cha Sổ đăng khai sinh Giấy khai sinh để trống Nếu vào thời điểm đăng khai sinh có người nhận con, UBND cấp ... nơi đăng thường trú thực tế sinh sống, làm việc ổn định nơi đăng tạm trú, UBND cấp xã, nơi người mẹ đăng tạm trú có quyền đăng khai sinh cho trẻ - Trường hợp người mẹ nơi đăng thường...
 • 7
 • 267
 • 2

Hướng dẫn thủ tục đăng làm giấy khai sinh cho con năm 2014

Hướng dẫn thủ tục đăng ký làm giấy khai sinh cho con năm 2014
... Giấy khai sinh - Sau nhận kiểm tra giấy tờ trên, cán Tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ đăng khai sinh Giấy khai sinh, trình Chủ tịch UBND cấp xã vào Giấy khai sinh - Giấy khai sinh cấp Bản Giấy ... tháng 12 năm 2005 đăng quản lý hộ tịch thủ tục đăng khai sinh: Trong trường hợp khai sinh cho giá thú, không xác định người cha, phần ghi người cha Sổ đăng khai sinh Giấy khai sinh để ... ghi người cha Sổ đăng khai sinh Giấy khai sinh để trống Nếu vào thời điểm đăng khai sinh có người nhận con, UBND cấp xã kết hợp giải việc nhận đăng khai sinh - Trẻ sinh VN, có cha mẹ...
 • 5
 • 85
 • 0

Hướng dẫn điều kiện hành nghề thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại

Hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại
... III THỦ TỤC LẬP HỒ SƠ, ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI, CẤP PHÉP HÀNH NGHỀ QLCTNH, MÃ SỐ QLCTNH Tổ chức, cá nhân đồng thời làm thủ tục đăng ký chủ nguồn thải, đăng ký Giấy phép QLCTNH đáp ứng đủ điều kiện ... nguồn thải và/ hoặc có nhu cầu hành nghề xử lý, tiêu huỷ CTNH phải có đủ điều kiện hành nghề xử lý, tiêu huỷ theo quy định Mục Phần II, làm thủ tục đăng ký chủ nguồn thải và/ hoặc Giấy phép hành nghề ... phải làm thủ tục đăng ký Giấy phép QLCTNH với Cục Bảo vệ môi trường Thủ tục lập hồ cấp phép hành nghề QLCTNH cho chủ xử lý, tiêu huỷ CTNH: 3.1 Tổ chức, cá nhân đăng hành nghề xử lý, tiêu...
 • 56
 • 510
 • 0

Thủ tục xem xét cấp đăng cho dòng tu tu viện các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện - thị. Mã số hồ sơ 021396 pptx

Thủ tục xem xét cấp đăng ký cho dòng tu tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện - thị. Mã số hồ sơ 021396 pptx
... (nếu ) - Trụ sở dòng tu, tu vi n - Cam kết người đứng đầu dòng tu, tu vi n hoạt động dòng tu, tu vi n Đính kèm đơn gồm: Nội quy, quy chế điều lệ dòng tu, tu vi n, danh sách tu sĩ ... vi n tổ chức tu hành tập thể khác; dòng tu, tu vi n đăng đăng lại Dòng tu, tu vi n phạm vi hoạt động nhiều huyện gửi UBND cấp tỉnh 3.Căn vào quy định tổ chức tôn giáo ... gọi khác, tu i, địa chỉ, năm vào tu) Ngày tháng năm NGƯỜI ĐĂNG KÝ Đã nhận đủ hồ hợp lệ (Ký ghi rõ họ tên, chức danh) Cơ quan tiếp nhận (Ký, đóng dấu) Dòng tu, tu vi n tổ chức tu hành tập thể...
 • 4
 • 151
 • 0

Thủ tục : Tái thẩm định, xếp hạng lại khách sạn 1 sao đến 2 sao doc

Thủ tục : Tái thẩm định, xếp hạng lại khách sạn 1 sao đến 2 sao doc
... đồng/lần thẩm định tái thẩm định (Thông tư số 47 /2 010 /TT-BTC ngày 12 /4 /2 010 ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ (1) Đơn đề nghị xếp hạng sở lưu trú du lịch (Mẫu khai 26 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07 /2 011 /TT-BVHTTDL ... Thông tư số 07 /2 011 /TT-BVHTTDL ngày 07/6 /2 011 Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch -Thông tư số 47 /2 010 /TT-BTC ngày 12 /4 /2 010 Bộ Tài hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định xếp hạng sở lưu ... 44 /20 05/QH 11 ngày ban hành: 27 /6 /20 05; ngày có hiệu lực 01/ 01/ 20 06 - Nghị định số 92/ 2007/NĐ-CP ngày 01/ 06 /20 07 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật du lịch.Có hiệu lực từ ngày 14 /7 /20 07...
 • 8
 • 362
 • 0

Đăng đăng lại vắc xin, sinh phẩm thành phẩm để phòng bệnh, chữa bệnh sản xuất tại nước ngoài pot

Đăng ký và đăng ký lại vắc xin, sinh phẩm thành phẩm để phòng bệnh, chữa bệnh sản xuất tại nước ngoài pot
... sinh phẩm: Lưu Trung tâm Kiểm định quốc gia sinh phẩm y học Số hồ sơ: 03 (bộ) 01 gốc Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Đơn xin đăng vắc xin, sinh phẩm thành phẩm để phòng bệnh, chữa bệnh sản ... kiểm định nước vắc xin, sinh phẩm lần xuất nước ngoài, phải nêu rõ) 5- Giấy chứng nhận kết kiểm định vắc xin, sinh phẩm Trung tâm Kiểm định quốc gia sinh phẩm y học Việt Nam cấp cho lô sản phẩm 6- ... định vắc xin, sinh phẩm: + Hồ sơ tóm tắt sản xuất lô lô liên tiếp; + Giấy phép xuất xưởng quan có thẩm quyền nước sở lô lô vắc xin, sinh phẩm liên tiếp kèm theo kết kiểm định phòng kiểm định sở sản...
 • 5
 • 131
 • 0

Đăng đăng lại vắc xin, sinh phẩm thành phẩm để phòng bệnh, chữa bệnh sản xuất trong nước pptx

Đăng ký và đăng ký lại vắc xin, sinh phẩm thành phẩm để phòng bệnh, chữa bệnh sản xuất trong nước pptx
... vắc xin, sinh phẩm: Lưu Trung tâm Kiểm định quốc gia sinh phẩm y học Số hồ sơ: 03 (bộ) 01 gốc Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Đơn xin đăng vắc xin, sinh phẩm thành phẩm để phòng bệnh, chữa bệnh sản ... quản; + Hồ sơ tóm tắt sản xuất kiểm định vắc xin, sinh phẩm lô liên tiếp; + Tư liệu xuất xứ chủng gốc vi khuẩn, vi rút Thành phần hồ sơ 7- Kết lâm sàng đạt chất lượng. (Đăng lại nộp tài liệu này) ... không cấp số đăng Bước 3: Trả kết cho đơn vị nơi tiếp nhận Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1- Đơn xin đăng (mẫu 3) 2- Giấy chứng nhận sở sản xuất đạt tiêu chuẩn Bộ y tế cấp 3- Quy trình sản xuất, kiểm...
 • 5
 • 80
 • 0

Thủ tục tiếp nhận việc đăng người vào tu pot

Thủ tục tiếp nhận việc đăng ký người vào tu pot
... ghi ý kiến cha, mẹ người giám hộ người vào tu * Số lượng hồ sơ: 01 d Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc e Đối tượng thực thủ tục hành chính: Tổ chức f Cơ quan thực thủ tục hành chính: UBND ... xã g Kết thực thủ tục hành chính: Văn chấp thuận h Lệ phí: không i Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm: không k Yêu cầu, điều kiện thực thủ tục hành chính: không l Căn pháp lý thủ tục hành chính:...
 • 2
 • 149
 • 0

Hướng dẫn những thủ tục cần thiết khi Đăng thang bảng lương lần đầu 2015

Hướng dẫn những thủ tục cần thiết khi Đăng ký thang bảng lương lần đầu 2015
... nghiệp, Têncty xin đăng mức lương tối thiểu vùng với Phòng Lao động – Thương binh Xã hội quận … 3.100.000 đồng công ty thực xây dựng đăng hệ thống thang lương, bảng lương năm 2015 ứng với số ... 2015 HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG (Kèm theo định Số: …, ngày 06 tháng 07 năm 2015) I MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU CHUNG: Mức lương tối thiểu 3.100.000 đồng (Ba triệu trăm nghìn đồng) II HỆ THỐNG THANG ... định Số: …, ngày 06 tháng 07 năm 2015) I MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU CHUNG: Mức lương tối thiểu 3.100.000 đồng (Ba triệu trăm nghìn đồng) II HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG (Hệ thống bạn xây dựng thoải...
 • 10
 • 164
 • 0

Đơn xin đăng lại việc khai tử

Đơn xin đăng ký lại việc khai tử
... ), xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố (4) Chỉ cần thiết trường hợp nơi đăng lại việc tử khác với nơi đăng khai tử trước ... luật cam đoan Đề nghị Quý Ủy ban xem xét, đăng ., ngày tháng năm Người làm đơn (Ký ghi rõ họ tên) Xác nhận Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng khai tử trước (4) , ngày ... Tôi xin xác nhận lời khai thật xin chịu trách nhiệm trước pháp luật việc làm chứng , ngày .tháng .năm (Ký ghi rõ họ tên) Tôi xin cam đoan lời khai xác nhận hai người làm chứng thật xin...
 • 2
 • 1,472
 • 4

Mẫu bản đề nghị đăng lại giấy phép đầu tư

Mẫu bản đề nghị đăng ký lại giấy phép đầu tư
... DỰ ÁN ĐẦU TƯ Kính gửi: Nhà/các nhà đầu báo cáo tình hình hoạt động dự án đầu nước đến ngày tháng năm sau: I [02] NHÀ ĐẦU TƯ Tên nhà đầu thứ Tên nhà đầu thứ (Tên nhà đầu (nếu ... lập nước ngoài: Giấy chứng nhận đầu số Cấp ngày tháng năm Giấy chứng nhận đầu điều chỉnh số Cấp ngày tháng năm Giấy phép/ Văn chấp thuận đầu nước tiếp nhận đầu số ngày tháng ... Vốn đầu nước nhà đầu Việt Nam (bằng chữ) đô la Mỹ, ng đương (bằng chữ) đồng Việt Nam, đó: [09] [12] Vốn góp nhà đầu Việt Nam (Bảng mẫu – Phụ lục) Thời hạn tiến độ dự án III NHÀ ĐẦU...
 • 7
 • 219
 • 0

Tài liệu Đăng lại Giấy phép đầu tư áp dụng đối với các dự án đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư nay đăng lại pptx

Tài liệu Đăng ký lại Giấy phép đầu tư áp dụng đối với các dự án đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư nay đăng ký lại pptx
... nhận đầu Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn đề nghị đăng lại dự án đầu Bản có công chứng Giấy chứng nhận đầu Thành phần hồ sơ Báo cáo tình hình hoạt động dự án đầu thời điểm nhà đầu có ... chỉnh Giấy chứng nhận đầu Số hồ sơ: 03 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn đề nghị đăng lại dự án đầu Báo cáo tình hình hoạt động dự án đầu thời điểm nhà đầu có văn đề nghị điều chỉnh Giấy ... Các bước Tên bước Mô tả bước Doanh nghiệp lập hồ sơ đăng lại Nộp hồ sơ cho Bộ Kế hoạch đầu Bộ Kế hoạch Đầu tiếp nhận hồ sơ Bộ Kế hoạch Đầu xem xét, thẩm tra định việc cấp Giấy...
 • 4
 • 216
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: làm thủ tục đăng ký lại giấy khai sinhthủ tục đăng ký lại giấy khai sinhđăng ký lại giấy khai sinh ở đâuđăng ký lại giấy khai sinhquy định về đăng ký lại giấy khai sinhhướng dẫn đăng ký lại giấy khai sinhmẫu đơn xin đăng ký lại giấy khai sinhmẫu đăng ký lại giấy khai sinhmẫu tờ khai đăng ký lại giấy khai sinhthẩm quyền đăng ký lại khai sinhtrình tự thủ tục và thẩm quyền phân loạimẫu đơn xin đăng ký lại việc khai sinhđăng kí lại giấy khai sinhmẫu đăng ký làm giấy khai sinhthủ tục thay đổi nơi đăng ký thường trúSKKN Phát huy vai trò Phụ trách Sao Nhi đồng thông qua hoạt động Câu lạc bộ “Phụ Trách Sao” trong liên đội Tiểu họcCâu chuyện: bác hồ đến với các cháu mồ côi ở trại kim đồngKể chuyện Bác Hồ, câu chuyện: Bác đến thăm các cháu thiếu nhi mồ côi ở Trại Kim đồngNghiên cứu hiệu quả điều trị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt bằng kỹ thuật laser phóng bên (FULL TEXT)Đề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấnky thuat phong chong chay no p1 6415Đề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị tăng cường quản lí vốn đầu tư từ ngân sách nhà nướcBài giảng công tác tư tưởnghuawei instruction C80216h 06 023r1Installation method of DDF for BSS equipmentQuy Chuẩn Việt Nam 25 2009Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người việt và một số quốc gia đông nam áTìm hiểu về du lịch mua sắm ở lạng sơnỨng dụng hệ phân tán để tối ưu thời gian xử lý cho máy tìm kiếm2 BTS installation training (01 august 2006)3 antenna feeder installation training(01 august 2006)Tiểu luận tư tưởng hồ chí MInh về văn hóaTìm hiểu các di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu của tỉnh quảng ninh phục vụ khai thác phát triển du lịchTìm hiểu hát sình ca của dân tộc cao lan ở xã đại phú huyện sơn dương, tỉnh tuyên quang4 preparation of antenna feeder connector (01 august 2006)
Đăng ký
Đăng nhập