axit cacboxylic

Tài liệu Axit Cacboxylic

Tài liệu Axit Cacboxylic
... : Rượu no, chức axit đơn chức chưa no có liên kết C=C Rượu chưa no có liên kết C=C, chức axit chức Rượu chức có liên kết п axit đon chức có liên kết C=C Rượu chức có liên kết п axit Giải: Chọn ... A, B hai axit no, đơn chức, mạch hở Hỗn hợp X gồm 0,1 mol A + 0,1 mol B Đốt cháy hồn tồn X 0,6 mol CO2 Mặt khác, lấy 10g hai axit cho tác dụng với Na dư lượng H2 sinh lớn 0,05 mol Hai axit A B ... là: 100% B 83,33% C 66,67% D A, B, C sai Giải: Chọn câu B Câu 30: Hỗn hợp X gồm A axit hữu no, lần axit mạch hở B axit khơng no có chứa nối đơi C = C mạch hở, đơn chức Số ngun tử cacbon chất lần...
 • 5
 • 901
 • 27

Bài 55: Axit Cacboxylic

Bài 55: Axit Cacboxylic
... isobutiric Axit valeric Axit acrylic Axit metacrylic Axit oxalic Axit bezoic Tên IUPAC Axit metanoic Axit etanoic Axit propanoic Axit 2-metylpropanoic Axit pentanoic Axit propenoic Axit 2-metylpropenoic ... (HCOOH, CH3COOH) Axit không no: CH2=CH-COOH CHC-COOH Axit thơm: C6H5COOH Axit đa chức: HOOC-COOH, HOOCCH2COOH Danh pháp IUPAC: axit cacboxylic mạch hở không nhóm cacboxyl: axit+ tên hiđocacbon ... số axit thường gặp Công thức H-COOH CH3-COOH CH3CH2-COOH (CH3)2CH-COOH CH3(CH2)3-COOH CH2=CH-COOH CH2=C(CH3)-COOH HOOC-COOH C6H5-COOH Tên thông thư ờng Axit fomic Axit axetic Axit propionic Axit...
 • 21
 • 472
 • 9

ONTHI HKI 12 ANCOL-AXIT CACBOXYLIC

ONTHI HKI 12 ANCOL-AXIT CACBOXYLIC
... hòa gam axit cacboxylic no, đơn chức (X), cần 150 ml dung dịch NaOH 1M Tên X A) axit fomic B) axit axetic C) axit propionic D) axit acrylic Phản ứng xảy đun hỗn hợp gồm ancol axit cacboxylic ... dịch amoniac sinh 4,32 gam kết tủa CTCT andehit A H-CHO B CH3-CHO C CH3-CH2-CHO D CH3-CH2-CH2-CHO 12 Cho 4,48 gam hỗn hợp CH3COOH CH3CHO tác dụng với CaCO3 dư sau phản ứng kết thúc người ta thu ... (2) , (1) B (2) , (1) , (3) D (1) , (2) , (3) 17 Oxihóa 2,2 gam anđehit đơn chức X thu gam axit cacboxylic tương ứng Công thức phân tử anđehit X A CH3CH=O B HCH=O C C2H5CH=O D C3H7CH=O 18 Đốt...
 • 18
 • 212
 • 1

Axit cacboxylic

Axit cacboxylic
... isobutiric Axit valeric Axit acrylic Axit metacrylic Axit oxalic Axit bezoic Tên IUPAC Axit metanoic Axit etanoic Axit propanoic Axit 2-metylpropanoic Axit pentanoic Axit propenoic Axit 2-metylpropenoic ... (HCOOH, CH3COOH) Axit không no: CH2=CH-COOH CHC-COOH Axit thơm: C6H5COOH Axit đa chức: HOOC-COOH, HOOCCH2COOH Danh pháp IUPAC: axit cacboxylic mạch hở không nhóm cacboxyl: axit+ tên hiđocacbon ... số axit thường gặp Công thức H-COOH CH3-COOH CH3CH2-COOH (CH3)2CH-COOH CH3(CH2)3-COOH CH2=CH-COOH CH2=C(CH3)-COOH HOOC-COOH C6H5-COOH Tên thông thư ờng Axit fomic Axit axetic Axit propionic Axit...
 • 21
 • 180
 • 2

trac nghiem axit cacboxylic

trac nghiem axit cacboxylic
... este hóa axit axetic etanol A.dùng H2SO4 đặc làm xt B chng cất este tạo C tăng nồng độ axit ancol D lấy số mol ancol axit 27 Trong dãy đồng đẳng axit fomic,khi số nguyên tử C tăng, tính axit A ... Công thức đơn giản axit cacboxylic đa chức C3H4O3 Công thức axit A C2H5(COOH)2 B C3H5(COOH)3 C C4H7(COOH)3 D HOC2H2COOH 29 Số đồng phân axit mạch hở có CTPT C4H6O2 A B C D 30 Axit fomic tác dụng ... đimetyl ete (2), etanol (3), anđehit axetic (4), axit axetic (5) Thứ tự giảm dần nhiệt độ sôi A 1,2,3,4,5 B 5,3,4,2,1 C 5,4,3,1,2 D 5,3,4,1,2 18 Axit cacboxylic no, mạch hở X có CTPT dạng CnH2n-2Om...
 • 2
 • 261
 • 9

Andehit-axit cacboxylic

Andehit-axit cacboxylic
... dụng với Na dư, thu 2,8 lít H2(đktc) - Phần 2: Tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu muối axit cacboxylic 32,4 gam Ag - Phần 3: Đốt cháy hoàn toàn thu 17,92 lít khí CO2 (đktc) 25,65 gam H2O *...
 • 5
 • 258
 • 8

AXIT CACBOXYLIC

AXIT CACBOXYLIC
... CH3CH2-COOH Axit propionic Axit propanoic Axit isobutiric Axit 2-metylpropanoic Axit valeric Axit pentanoic Axit acrylic Axit propenoic Axit metacrylic Axit 2-metylpropenoic Axit oxalic Axit etanoic Axit ... HOOC-CH2-COOH,………… (Axit pic) (Axit malonic) 3)Danh pháp: Tên thông thường: nguyên tắc mà phải học thuộc Công thức Tên thông thường Tên thay H-COOH Axit fomic Axit metanoic CH3-COOH Axit axetic Axit etanoic ... kết hidro axit bền rượu -Ba axit đầu dãy đồng đẳng tan vô hạn nước -Độ tan nước axit giảm dần theo chiều tăng phân tử khối -Mỗi axit có vò chua riêng VD: axit axetic có vò chua dấm, axit xitric...
 • 20
 • 143
 • 0

TN AXIT CACBOXYLIC co dap an

TN AXIT CACBOXYLIC co dap an
... lit CO2 (đktc) Để trung hoà hoàn toàn phần II cần 250 ml dd NaOH 2M công thức cấu tạo hai axit công thức sau A CH3COOH CH2 = CH - COOH B HCOOH HOOC - COOH C CH3CH2COOH HCOOH D CH3COOH HOOC - COOH ... gam axit no đa chức có mạch cacbon không phân nhánh ta thu 0,6 mol CO2 0,5 mol H2O Công thức cấu tạo thu gọn axit A HCOO - (CH2)3 - COOH B HCOO - (CH2)4 - COOH C HCOO CH2 - CH2 - COOH D HCOO ... chất sau A An ehit B Este C Axit D Ancol 35 trung hoà 250 gam dd 7,4% axit đơn chức cần 200 ml dd KOH 1,25M Công thức cấu tạo axit công thức A HCOOH B CH2 = CH - COOH C CH3COOH D CH3CH2COOH 36 Để...
 • 5
 • 547
 • 27

Giáo án điện tử axit cacboxylic

Giáo án điện tử axit cacboxylic
... Axit valeric Axit acrylic Axit metacrylic Axit oxalic Axit bezoic Tên IUPAC Axit metanoic Axit etanoic Axit propanoic Axit 2metylpropanoic Axit pentanoic Axit propenoic Axit 2metylpropenoic Axit ... CnH2n+1COOH (HCOOH, CH3COOH) Axit không no: CH2=CH-COOH CHCCOOH Axit thơm: C6H5COOH Axit đa chức: HOOC-COOH, Danh pháp IUPAC: axit cacboxylic mạch hở không nhóm cacboxyl: axit+ tên hiđocacbon tương ... nghĩa-Phân loại-Danh pháp Định nghĩa Axit cacboxylic hợp chất hữu mà phân tử có nhóm cacboxyl (-COOH) liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon nguyên tử hiđro 2 Phân loại Axit no, mạch hở, đơn chức: CnH2n+1COOH...
 • 21
 • 518
 • 4

Bai tap co ban ve axit cacboxylic

Bai tap co ban ve axit cacboxylic
... Công thức axit là: A HCOOH C4H7COOH CH3COOH C3H7COOH B HCOOH C4H9COOH CH3COOH C3H5COOH C HCOOH C4H9COOH CH3COOH C2H5COOH D HCOOH C4H9COOH CH3COOH C3H7COOH Câu 33 Cho m gam hỗn hợp axit cacboxylic ... thức axit là: A CH3COOH C2H5COOH B HCOOH CH3COOH C C2H5COOH C3H7COOH D HCOOH C2H3COOH Câu 34 Công thức đơn giản axit no, axit chức, mạch hở (C3H4O3)n Xác định công thức axit đó? A CH2 (COOH)2 ... 7,4g hỗn hợp axit cacboxylic đồng đẳng axit fomic có số mol cần 200ml dung dịch NaOH 0,5M Công thức axit là: A CH3COOH C2H5COOH B HCOOH CH3COOH C CH3COOH C3H7COOH D C3H7COOH C4H9COOH Câu 30 Hỗn...
 • 2
 • 376
 • 14

axit cacboxylic

axit cacboxylic
... 40 : A C [ANHIT -AXIT CACBOXYLIC] CH2=C(CH3)COOH * CH2=CHCOOH C6H5COOH Trong s cỏc axit sau õy axit no khụng lm mt mu dung dch brom Axit benzoic * B Axit metacrylic C axit fomic D Axit acrylic Trung ... 30 tn axit axetic Gi s hiu sut chung ca c quỏ trỡnh 70% 20 tn * B 14 gam C 45 tn D 28 tn Trong s cỏc axit sau õy axit no tham gia phn ng gng: Axit fomic * B Axit acrylic C Axit axetic D Axit benzoic ... Quý ụn Chuyờn [ANHIT -AXIT CACBOXYLIC] 26 27 ng Cụng Anh Tun Trng THPT Chuyờn Lờ Quý ụn Chuyờn [ANHIT -AXIT CACBOXYLIC] phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : Andehit _Axit Mã đề : 122 01...
 • 9
 • 227
 • 2

Bài tập andehit xeton – axit cacboxylic

Bài tập andehit  xeton – axit cacboxylic
... n-propylic, axeton, axit propionic axit butyric, chất có nhiệt độ sôi thấp là: A Ancol n-propylic B Axeton C .Axit propionic D Axit butyric 24 Trong số chất propan, etyl clorua, axeton, etyl axetat, ... thay là: A Axit 2-metyl-3-etylbutanoic B Axit 3-etyl-2metylbutanoic C Axit đi-2,3 metylpentanoic D Axit 2,3-đimetylbutanoic 58 Tên gọi axit CH2=C(CH3)COOH là: A Axit 2-metylpropenoic B Axit 2-metyl-propaoic ... 3,3-điclo-2-metylpentanoicB Axit 3,3-điclo-4-metylpentanoic C 2-metyl-3,3-điclopentanoic D Axit 3,3-điclo-3-etyl-2-metylpentanoic 61 Cho axit HOOC-CH2CH2CH2CH2-COOH Tên gọi axit là: A Axit ađipic B Axit 1,4-butanđicacboxylic...
 • 10
 • 1,731
 • 122

Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm về anđehit, xeton, axit cacboxylic- este

Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm về anđehit, xeton, axit cacboxylic- este
... ứng este hóa Hãy chọn đáp án Đáp án B Một este có CTPT C4H8O2 đợc tạo thành từ rợu metylic axit sau A Axit fomic B Axit propionic C Axit axetic D Axit oxalic Hãy chọn đáp án Đáp án C Phân tử axit ... dụng mỡ động vật, thay vào sử dụng dầu thực vật nh dầu lạc, dầu vừng, dầu nành B Bài tập trắc nghiệm có lời giải Anđehit bị oxi hoá chất sau đây? A Dung dịch brom B Cu(OH)2 / OH-, t0 C K2Cr2O7 ... chất khác Các axit fomic, axetic, propionic tan vô hạn nớc Khi số nguyên tử C tăng lên độ tan nớc giảm, tính chất kị nớc gốc hiđrocacbon Este Este axit cacboxylic sản phẩm thay nhóm OH axit nhóm...
 • 10
 • 12,487
 • 805

CHUYENDE AXIT CACBOXYLIC

CHUYENDE AXIT CACBOXYLIC
... Câu Để trung hoà 4,44g axit cacboxylic (thuộc dãy đồng đẵng axit axetic) cần 60ml dung dịch NaOH 1M Công thức axit là: A C2H5COOH B HCOOH C CH3COOH D C3H7COOH Câu Cho 3g axit đơn chức no X tác ... 1,92g axit hữu no đơn chức mạch hở ta thu 1,152 gam nước Vậy axit có công thức là: A HCOOH B C2H5COOH C CH3COOH D C3H7COOH Câu 18 Một hỗn hợp gồm axit cacboxylic đơn chức (A) (B) chứa chức axit ... TÍNH CHẤT HÓA HỌC Câu Khi nói axit axetic phát biểu sau sai: A Chất lỏng không màu, mùi giấm B Tan vô hạn nước C Tính axit mạnh axit cacbonic D phản ứng muối ăn Câu Axit acrylic (CH2=CH−COOH) không...
 • 5
 • 532
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: Các khái niệm Cơ sở hạ tầngkhả năng chống oxi hoá của tảo navicula incertaSỰ PHÁ SẢN CỦA CÁC HÃNG HÀNG KHÔNGTiêu chuẩn Châu Âu EC9: Kết cấu nhôm phần 1.5: Kết cấu tấm vỏ (Eurocode9 BS EN1999 1 5 e 2007 shell structures Design of aluminum structures part 1.5: Shell structures)Tiêu chuẩn Châu Âu EC7: Kết cấu nền móng phần 1.1: Quy định chung (Eurocode7 BS EN1997 1 e 2004 Geotechnicl desgn part 1.1: General rules)Tiểu luận quan điểm của đảng về phát triển kinh tế hàng hoá thị trường định hướng XHCNTiêu chuẩn Châu Âu EC8: Kết cấu chống động đất phần 4: Bể chúa, ống dẫn (Eurocode8 BS EN1998 4 e 2006 Design of structure for earthquake resistance part 4:Silos, tanks and pipelines)Tiểu luận HCM người là hiện thân sáng chói của tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, là mẫu mực của tinh thần độc lập tự chủ tự lực tự cường, đổi mới và sáng tạo (5)Tiểu luận phân tích mặt chất và mặt lượng giá trị của hàng hoá thực trạng và các giải pháp của nền kinh tếTiêu chuẩn Châu Âu EC8: Kết cấu chống động đất phần 3: (Eurocode8 BS EN1998 3 e 2005 Design of structure for earthquake resistance part 3: Assessment and retrofitting of buildings)Tiểu luận biện chứng giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong tư tưởng HCM (16)Tiểu luận luận chứng giá trị tư tưởng về tự do của hêgenTiểu luận luật giá trị trong nền kinh tế thị trường và sự vận dụng quy luật đó vào điều kiện ở VNTiểu luận dùng cặp phạm trù nội dung hình thức và QL lượng chất để phân tích tình trạng dạy thêm và học thêm ở nước ta hiện nayTiểu luận lý luận tích luỹ tư bản và vận dụng vào tình hình thực tiễn ở việt nam trong giai đoạn hiện nayTiêu chuẩn Châu Âu EC5: Kết cấu gỗ phần 2: Thiết kế cầu (Eurocode5 EN1995 2 e 2004 Design of timber structures part 2: Bridge)Tiêu chuẩn Châu Âu EC6: Kết cấu gạch đá phần 1.2: Kết cấu chịu lửa (Eurocode6 EN1996 1 2 e 2005 Design of masonry structures part 1.2: General rules and structural fire design)Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng đối với hoạt động Mobile Marketing tại khu vực nội thành Hà Nội.PDFCác yếu tố ảnh hưởng đến mức độ chấp nhận mô hình thẻ điểm cân bằng trong quản trị chiến lược tại các doanh nghiệp Việt Nam.PDFTiêu chuẩn Châu Âu EC4: Kết cấu bê tông cốt thép liên hợp phần 2: Thiết kế cầu (Eurocode4 BS EN1994 2 e 2005 Design of composite structures part 2: General rules and rules for bridges)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập