bttn tinh toan su dien li

Giáo án hoá học 12 - chương 1 - Sự điện li - Bài 5 - Bài thực hành TÍNH AXIT - BAZƠ ppt

Giáo án hoá học 12 - chương 1 - Sự điện li - Bài 5 - Bài thực hành TÍNH AXIT - BAZƠ ppt
... Chương : SỰ ĐIỆN LI HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN - HỌC SINH Hoạt động : Thí nghiệm NỘI DUNG Thí nghiệm : Tính axit bazơ HS : Thực thí SGK Quan sát đổi màu a) Đặt ... dd HCl loãng vào ống nghiệm, vừa nhỏ, vừa lắc quan sát chuyển màu dung dịch Bài – BÀI THỰC HÀNH Trang Chương : SỰ ĐIỆN LI Hiện tượng : Thuốc thử phenolphtalein dung dịch NaOH có màu hồng Nhỏ giọt ... cầu HS viết tường trình - Tên thí nghiệm - Hiện tượng quan sát - Giải thích, viết phương trình hóa học phản ứng Dặn dò : Ôn tập, chuẩn bị kiểm tra viết Bài – BÀI THỰC HÀNH Trang ...
 • 3
 • 621
 • 1

mô phỏng tính toán quá điện áp do sét trên đường dây truyền tải sử dụng phương pháp monte carlo

mô phỏng tính toán quá điện áp do sét trên đường dây truyền tải sử dụng phương pháp monte carlo
... phƣơng pháp Monte Carlo Sau xét lần lƣợt phƣơng pháp tính toán 2.1 Phƣơng pháp cổ điển Phƣơng pháp đƣợc sử dụng tính toán đồ án giáo học [7] Phƣơng pháp sử dụng khoảng cột đại diện cho toàn đƣờng dây ... định suất cắt sét đƣờng dây truyền tải, ngƣời ta thƣờng sử dụng ba phƣơng pháp sau: 1- Phƣơng pháp cổ điển 2- Phƣơng pháp CIGRE 3- Phƣơng pháp trình độ kết hợp với phƣơng pháp Monte Carlo gọi ... đường dây truyền tải sử dụng phương pháp Monte Carlo CHƢƠNG TÍNH TOÁN SUẤT CẮT CHO ĐƢỜNG DÂY TRUYỀN TẢI 220kV BẰNG PHƢƠNG PHÁP MONTE CARLO Trong chƣơng này, ta áp dụng phƣơng pháp Monte Carlo...
 • 64
 • 314
 • 1

Đồ án tốt nghiệp kỹ xây dựng tính toán sàn điển hình hoàn chỉnh

Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng tính toán sàn điển hình hoàn chỉnh
... 2.2.2 Chc nng ca cỏc tng Tnghmcao3mdựnggixe,phũngthitbkthutthangmỏy,mỏyphỏtin,phũng xlýnccpvncthi Tngtrtcao3.6m:Dintớchbngcỏctngkhỏcnhngkhụngxõytngngnnhiu ,dựng lmkhuvcsnhili,phũngthitb,phũngbov,phũngtangl,nhtr ... Tngtrtcao3.6m:Dintớchbngcỏctngkhỏcnhngkhụngxõytngngnnhiu ,dựng lmkhuvcsnhili,phũngthitb,phũngbov,phũngtangl,nhtr Tnginhỡnh(ttng2ntng11)cao3.2m:dựnglmcnh. Tngmỏi:dựngtcỏcthitbkthut,hncchotonbchungc. 2.2.3 Gii phỏp i li Giaothụngngcmbobngbabungthangmỏyvbacuthangb ... Cỏckhuphũngvsinh,nnlỏtgchchngtrt,tngpgchmentrngcao2m. Vtliutrangtr dựng loi caocp,sdng vt lium botớnhkthutcao, mu sc trangnhótrongsỏngtocmgiỏcthoimỏikhinghngi. Hthngcadựngcakớnhkhuụnnhụm. SVTH:LngThKụng MSSV:20761162...
 • 236
 • 79
 • 0

bí mật đề thi đại học phần 3 vô cơ, các chiều hướng ra đề thi phần chất điện li sự điện li phương trình ion và tính ph

bí mật đề thi đại học phần 3 vô cơ, các chiều hướng ra đề thi phần chất điện li sự điện li phương trình ion và tính ph
... thị PH N 3: CHẤT ĐIỆN LI- SỰ ĐIỆN LI- PH ƠNG TRÌNH ION- AXIT, BAZO THEO BROSTET- TÍNH PH Chiều hướng 1: Lí thuyết pứ Chiều hướng 2: Định luật bảo toàn điện tích cách làm toán ph ơng trình ion Chiều ... Chiều hướng 6 :Tính PH li n quan đến ph ơng trình pứ Ph n 5: Chiều hướng 1: lí thuyết điện ph n Chiều hướng 2: toán điện ph n muối Chiều hướng 3: toán điện ph n hỗn hợp nhiều muối muối với axit… Chiều ... – li n kết hóa học - Ph n 2: Tốc độ ph n ứng - Cân hóa 2)Kinh nghiệm viết kiểm điểm học - Ph n 3: Chất điện li Sự điện li PT ion Axit - bazo – Tính pH - Ph n 4: Oxi hóa khử kim loại - Ph n...
 • 53
 • 545
 • 0

Báo cáo tổng hợp phương pháp thử nghiệm và tính toán sử lý sai số ,thiết kế bàn thử nghiệm công tơ điện 1 pha và 3 pha

Báo cáo tổng hợp phương pháp thử nghiệm và tính toán sử lý sai số ,thiết kế bàn thử nghiệm công tơ điện 1 pha và 3 pha
... 0.0 03 Idd Xác định sai số Các giới hạn sai số tính phần trăm: a >Công pha nhiều pha chịu tải cân Giá trị dòng công trăm công cấp nối qua nối trực tiếp Giới hạn sai số tính phần công công ... GIỚI THIỆU MỘT SỐ LOẠI CÔNG TƠ I Công điện pha Bộ số Ổ đấu dây Rô to Đế Cơ cấu chống quay ngược Nam châm hãm 10 Gối đỡ Khung 11 Phần tử dòng điện Phần tử điện áp 12 Mặt số 13 Nắp 14 Nắp che ổ ... 21. Chọn sơ chiều cao cuộn thứ cấp h1=h2 =10 cm 22 Tính số vòng dây lớp h 10 W12= d kc = 0, 072 0,95 = 13 2(vong ) 23 .Tính số lớp dây quấn thứ cấp n12 = w 12 66 = = 9, w12 13 2 lớp 24.Chọn số...
 • 82
 • 183
 • 0

Mạch AD DA Sử Dụng tính toán môn điện tử

Mạch AD DA Sử Dụng tính toán môn điện tử
... 1111 vA/D ; D/A 2.2 : Mạch D/A vMạch D/A – mạch điện trở trọng số vO = - iORf = - VREFD 2.2 : Mạch D/A vMạch R-2R I1 = 2I2 = 4I3 = … = 2N-1IN = Vref / 2R 2.2 : Mạch D/A vMạch thực tế I1 = 2I2 ... Chương : Mạch biến đổi liệu 2.1 : Mạch D/A 2.2 : Mạch A/D 2.1 : Mạch biến đổi liệu vMẫu tín hiệu tương tự 2.1 : Mạch biến đổi liệu v Nguyên tắc chung 2.1 : Mạch biến đổi liệu vLượng tử hóa tín ... : Mạch D/A vCác chuyển mạch dòng 2.3 : Mạch A/D vChuyển đổi loại phản hồi 2.3 : Mạch A/D vChuyển đổi độ dốc kép 2.3 : Mạch A/D vChuyển đổi song song 2.3 : Mạch A/D vBộ biến đổi phân bố lại điện...
 • 14
 • 28
 • 0

Tính toán sự phụ thuộc của tốc độ ion hóa của ion phân tử h2+ dưới tác dụng của điện trường tĩnh vào khoảng cách liên phân tử

Tính toán sự phụ thuộc của tốc độ ion hóa của ion phân tử h2+ dưới tác dụng của điện trường tĩnh vào khoảng cách liên phân tử
... phát triển tính toán phụ thuộc tốc độ ion hóa ion phân tử H + tác dụng điện trường tĩnh vào khoảng cách liên phân tử Ngoài ra, mở rộng việc tính toán phụ thuộc tốc độ ion hóa phân tử có cấu trúc ... cách xác phụ thuộc tốc độ ion hóa nguyên tử, phân tử vào độ mạnh cường độ điện trường Từ kết thu nhận tác giả nhận thấy việc tính toán phụ thuộc tốc độ ion hóa ion phân tử H + tác dụng điện trường ... đổi tốc độ ion hóa theo khoảng cách liên phân tử Hình 3.7 Sự phụ thuộc tốc độ ion hóa vào khoảng cách liên phân tử điện trường F = 0.05, F = 0.07, F = 0.1, F = 0.15 Khi có điện trường, tốc độ...
 • 49
 • 202
 • 0

Bai 3 bai tap su dien li axit bazo muoi va tinh chat cua muoiv1

Bai 3 bai tap su dien li axit bazo muoi va tinh chat cua muoiv1
... 2SO4  2NH3  2H 2O (3) BaCl2  Na 2CO3  BaCO3  2NaCl (4) 2NH3  2H 2O  Fe  OH 2   NH 2 SO (5) 3Na 2CO3  2AlCl3  3H 2O  2Al(OH )3  3CO2  6NaCl Các ph n ng thu c lo i ph n ng axit- baz ... i phân t ion dãy v a có tính axit, v a có tính baz B NH4+, HCO3, CO32-, CH3COO A HSO4, Al2O3, HCO3, H2O, CaO D Zn(OH)2, Al(OH )3, HCO3, H2O C HCO3, Al2O3, Al3+, BaO Câu 27 Cho ph n ng: (1) ... Na[Al(OH)4] hay NaAlO2, Al(NO3 )3, NaHCO3, NH4NO3 S dung d ch có pH > A B C D Câu 18:Cho dung d ch K2CO3, C6H5ONa, CH3NH3Cl, KHSO4, Na[Al(OH)4] hay NaAlO2, Al(NO3 )3, NaHCO3,NH4NO3 S dung d ch có pH ...
 • 3
 • 35
 • 0

Bai 3 dap an su dien li axit bazo muoi va tinh chat cua muoiv2

Bai 3 dap an su dien li axit bazo muoi va tinh chat cua muoiv2
... axit A HSO4, Al2O3, HCO3, H2O, CaO NH4+ ch có tính axit B NH4+, HCO3, CO32-, CH3COO  3+ BaO ch có tính bazo C HCO3 , Al2O3, Al , BaO Chu n D Zn(OH)2, Al(OH )3, HCO3, H2O áp án: D Câu 27 ... pH < 7: CH3NH3Cl, KHSO4, Al(NO3 )3, NH4NO3 Ch t có pH = : Không có ch t áp án: C Câu 18: Nh ng ch t có pH > 7: K2CO3, C6H5ONa, Na[Al(OH)4] hay NaAlO2, NaHCO3, Nh ng ch t có pH < 7: CH3NH3Cl, KHSO4, ... CH3NH3Cl, KHSO4, Al(NO3 )3, NH4NO3 Ch t có pH = : Không có ch t áp án: C Câu 19: Nh ng ch t làm qu tím hóa xanh : CH3COOK, , K2S, Na2CO3 Nh ng ch t làm qu tím hóa đ : FeCl3, NH4NO3, Zn(NO3)2,\ áp án: B...
 • 4
 • 37
 • 0

Tài liệu ôn tập 8: dung dịch - sự điện li

Tài liệu ôn tập 8: dung dịch - sự điện li
... 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | - Khóa học LTĐH đảm bảo môn Hóa –Thầy Sơn Bài 25 Dung dịch điện li A 13,0 B 1,2 C 1,0 D 12,8 Câu 39: Trộn 200 ml dung dịch gồm HCl 0,1M H2SO4 0,05M với 300 ml dung dịch ... H2SO4 Câu 26: Dung dịch X có chứa Mg2+, Ca2+, Ba2+, K+, H+ Cl- Để thu dung dịch có KCl từ dung dịch X, cần thêm vào dung dịch X hoá chất A Na2CO3 B K2CO3 C NaOH D AgNO3 Câu 27: Cho dung dịch có nồng ... 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | - Khóa học LTĐH đảm bảo môn Hóa –Thầy Sơn Bài 25 Dung dịch điện li C có kết tủa màu lục nhạt D có kết tủa màu nâu đỏ đồng thời bọt khí sủi lên Câu 23: Cho dung dịch chứa...
 • 4
 • 1,286
 • 44

Thiết kế sách giáo khoa điện tử chương "dung dịch - sự điện li" lớp 10 chuyên hóa học

Thiết kế sách giáo khoa điện tử chương "dung dịch - sự điện li" lớp 10 chuyên hóa học
... tài: THIẾT KẾ SÁCH GIÁO KHOA ĐIỆN TỬ (E - BOOK) CHƯƠNG “DUNG DỊCH - SỰ ĐIỆN LI” LỚP 10 CHUYÊN HÓA HỌC nhằm hỗ trợ hoạt động tự học môn hóa học HS góp phần vào việc đổi PPDH Mục đích nghiên cứu Thiết ... nghiên cứu Chương “Dung dịch - Sự điện li” chương trình chuyên hóa học lớp 10 THPT Giả thuyết khoa học Nếu thiết kế e – book chương “Dung dịch điện li” cách khoa học tăng cường lực tự học, tự ... luận đề tài - Tìm hiểu thực trạng sử dụng CNTT dạy học hóa học trường phổ thông - Thiết kế sách giáo khoa điện tử chương “Dung dịch - Sự điện li” - Thực nghiệm sư phạm để đánh giá kết nghiên cứu...
 • 105
 • 547
 • 3

Vận dụng dạy học theo góc vào phần sự điện li chương trình hóa học 11 nâng cao với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin

Vận dụng dạy học theo góc vào phần sự điện li chương trình hóa học 11 nâng cao với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin
... Nghiên cứu áp dụng dạy học theo góc vào phần điện li chương trình Hóa học lớp 11 nâng cao Sử dụng CNTT nhằm hỗ trợ dạy học theo góc, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Hóa học lớp 11 trường ... nghị áp dụng vào trình dạy học phần Kết thực nghiệm sư phạm chứng tỏ đề tài Vận dụng dạy học theo góc vào phần điện li chương trình hóa học lớp 11 nâng cao với hỗ trợ công nghệ thông tin cần ... SỰ ĐIỆN LI CHƢƠNG TRÌNH HÓA HỌC LỚP 11 NÂNG CAO THPT VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2.1 Phân tích chƣơng trình hóa học lớp 11 nâng cao 2.1.1 Mục tiêu chương trình hóa học 11 nâng cao * Về...
 • 19
 • 1,353
 • 15

Xem thêm

Từ khóa: Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Dược Phú Thọ (LV thạc sĩ)Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở phường Gia Cẩm Việt Trì (LV thạc sĩ)Giải pháp phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Thái nguyên (LV thạc sĩ)Sách tiếng nga giáo khoa Lop 7Sách tiếng nga cơ bản đầy đủgiáo án lets learn english 1,2,3 unit 3Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ văn lớp 9 Phòng GDĐT Tĩnh Gia, Thanh Hóa lần 1 năm học 2016 2017Văn mẫu lớp 9: Thuyết minh về cây đào ngày tếtĐề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 9 Phòng GDĐT Tân Hiệp, Kiên Giang năm học 2016 2017Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 Sở GDĐT Nghệ An năm học 2015 2016 bảng BBài tập di truyền ngườiOutwitting the devilSKKN Rèn kĩ năng phát hiện, tìm hiểu, phân tích, giải thích các mối quan hệ địa lí trong dạy – học một bài lí thuyết Địa lí 8.cẩm nang soạn tài liệuBài văn mẫu lớp 9 số 5 đề 4: Hãy nêu suy nghĩ của em về hiện tượng vứt rác thải ra nơi công cộngTài liệu qui trình đào tạoĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 thành phố Hải Phòng năm học 2016 201743 bộ đề tiếng anh luyện thi thpt quốc giaThuyết trinh về đà lạt bằng tiếng anh (đà lạt natural beauty)Đề thi thử THPT Quốc gia môn Ngữ văn của sở GD ĐT tỉnh Quảng Ninh, tổ chức thi ngay 2832017
Đăng ký
Đăng nhập