bai tap pu cua muoi no3 trong moi truong axit va bazo

Bai 3 bai tap kiim loai tac dung voi NO3 trong moi truong axit TB

Bai 3 bai tap kiim loai tac dung voi NO3 trong moi truong axit TB
... với dung dịch H+ /NO3- A B 10 C D Câu 13: Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu dung dịch X Trong chất: NaOH, Cu, Fe (NO3) 2, KMnO4, BaCl2, Cl2 Al, số chất có khả phản ứng với dung ... với dung dịch H+ /NO3- A 29,24 B 30 ,05 C 28,70 D 34 ,10 Câu 25:Thực hai thí nghiệm: 1) Cho 3, 84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch HNO3 1M thoát V1 lít NO 2) Cho 3, 84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung ... X dung dịch axit HNO3 loãng dư Thể tích khí NO (sản phẩm khử đktc) thu sau phản ứng A 2,24ml B 22,4ml C 33 ,6ml D 44,8ml Câu 21:Cho 1 ,35 gam hỗn hợp gồm Cu, Mg, Al tác dụng hết với dung dịch HNO3...
 • 3
 • 101
 • 0

Bai 3 dap an kiim loai tac dung voi NO3 trong moi truong axit k g

Bai 3 dap an kiim loai tac dung voi NO3 trong moi truong axit k g
... khối lượng Fe = 0,3m gam khối lượng Cu = 0,7m gam Sau phản ứng 0,75m gam → Fe phản ứng 0,25m gam; Fe dư sau phản ứng thu muối Fe2+ nHNO3 = 0,7 ; n(NO + NO2) = 0,25 Fe (NO3) 2 = 0,25m/56 Áp dụng bảo ... 0,02 – 1/150 = 1/75 ; n NO3- = 0,005 – 0,005 /3 = 1 /30 0 3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O 0,005 -1/75 1 /30 0 -1 /30 0 Sau phản ứng H+ NO3 - hết → n NO = 0,005 /3 + 1 /30 0 = 0,005 → V NO = ... mol nNO3=0,08 mol nFe=0,2 mol nCu=0 ,3 mol Fe → Fe3+ +3e Cu → Cu2+ + 2e 0,02 0,02 0,06 0, 03 0, 03 0,06 Tổng số mol e nhường = 0,12 mol NO3- +3e+4H+ →NO+2H2O 0,08 0,24 ne nhận>ne nhường nên Fe tan...
 • 4
 • 101
 • 0

Bai 3 dap an kiim loai tac dung voi NO3 trong moi truong axit TB

Bai 3 dap an kiim loai tac dung voi NO3 trong moi truong axit TB
... 0,02 – 1/150 = 1/75 ; n NO3- = 0,005 – 0,005 /3 = 1 /30 0 3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O 0,005 -1/75 1 /30 0 -1 /30 0 Sau phản ứng H+ NO3 - hết → n NO = 0,005 /3 + 1 /30 0 = 0,005 → V NO = ... n HNO3 = 0,08 mol HNO3  H+ + NO30 ,08 0,08 0,08 3Cu + 8H+ + 2NO3-  3Cu2+ + 2NO + 4H2O Ban đầu 0,06 0,08 0,08  Thể tích NO : V1 = 0,02.22,4 = 4,48 lít Trường hợp : n Cu = 0,06 mol , n HNO3 = ... 0 ,36 mol; nHNO3 = 0,4 mol → ne nhận = 0 ,3 mol - Do ne cho > ne nhận → Fe dư → dung dịch X có Fe2+ Fe3+ - Các phản ứng xảy là: Fe + 4HNO3 → Fe (NO3 )3 + NO + 2H2O 0,1 ← 0,4 → 0,1 Fe (dư) + 2Fe3+...
 • 3
 • 99
 • 0

Nghiên cứu sự biến động của vi khuẩn trong môi trường nuôi mức độ nhiễm vi khuẩn VIBRIO trong mẫu tôm sú ( PENAUS MONODON ) tại một số tỉnh khu vực phía bắc

Nghiên cứu sự biến động của vi khuẩn trong môi trường nuôi và mức độ nhiễm vi khuẩn VIBRIO trong mẫu tôm sú ( PENAUS MONODON ) tại một số tỉnh khu vực phía bắc
... tôm từ có biện pháp phòng trị kịp thời nhằm hạn chế rủi ro cho nghề nuôi tôm tiến hành thực đề tài: “ Nghiên cứu có mặt vi khu n Vibrio mẫu tôm S ( Penaeus monodon) biến động vi khu n môi trường ... nuôi tôm số tỉnh phía Bắc Mục đích đề tài: - Bước đầu làm quen với phương pháp nghiên cứu khoa học - Xác định biến động vi khu n hiếu khí tổng vi khu n vibrio spp môi trường ao nuôi tôm ... loài vi khu n[ 9] 2.4.3 Phương pháp xác định biến động vi khu n môi trường ao nuôi tôm - Định lượng số lượng tế bào vi khu n dựa vào phương pháp trang đĩa TCBS (Nu +) (MT)(theo Kock, 198 7) nhằm...
 • 31
 • 251
 • 1

TÝNH OXI HO¸ CñA ION NO3- TRONG MÔI TRƯỜNG AXIT (H+) ppt

TÝNH OXI HO¸ CñA ION NO3- TRONG MÔI TRƯỜNG AXIT (H+) ppt
... thúc phản ứng thu dung dịch X khí NO nhất, phải thêm ml dung dịch NaOH 1M vào X để kết tủa hết ion Cu2+ A 120 B 400 C 600 D 800 Gv: Sđt: 0919.107.387 & 0976.822.954 -2- ...
 • 2
 • 823
 • 14

Bai 3 bai tap kiim loai tac dung voi NO3 trong moi truong axitk g

Bai 3 bai tap kiim loai tac dung voi NO3 trong moi truong axitk g
... quốc gia PEN-C: Môn Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc) P/ư Fe, Cu với dung dịch H+ /NO3- A Cu (NO3) 2 B HNO3 C Fe (NO3) 2 D Fe (NO3 )3 Câu 12: Cho 3, 2 gam bột Cu tác dụng với 100 ml dung dịch hỗn hợp g m HNO3 ... dung dịch Fe (NO3) 2 (b) Cho FeS vào dung dịch HCl (c) Cho Si vào dung dịch NaOH đặc (d) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch NaF (e) Cho Si vào bình chứa khí F2 (f) Sục khí SO2vào dung dịch H2S Trong ... 150 ml dung dịch có pH = z Giá trị z A B C D Câu 18: Đun nóng m gam hỗn hợp Cu Fe có tỉ lệ khối lượng tương ứng : với lượng dung dịch HNO3 Khi phản ứng kết thúc, thu 0,75m gam chất rắn, dung dịch...
 • 3
 • 104
 • 0

Lựa chọn, xây dựng sử dụng bài tập hoá học thực tiễn về môi trường trong dạy học phần hoá học hữu cơ trường trung học phổ thông nhằm góp phần giáo dục môi trường cho học sinh

Lựa chọn, xây dựng và sử dụng bài tập hoá học thực tiễn về môi trường trong dạy học phần hoá học hữu cơ trường trung học phổ thông nhằm góp phần giáo dục môi trường cho học sinh
... trường cho học sinh, chọn đề tài: "Lựa chọn, xây dựng sử dụng tập hoá học thực tiễn môi trường dạy học phần hoá hữu trường trung học phổ thông nhằm góp phần giáo dục môi trường cho học sinh" Mục đích, ... 2.3.SỬ DỤNG BÀI TẬP THỰC TIỄN VỀ NÔI TRƯỜNG TRONG DẬY HỌC 2.3.1 .Sử dụng tập nghiên cứu tài liệu 2.3.2 .Sử dụng tập luyện tập, ôn tập 2.3.3 Sử dụng tập thực hành 2.3.4.Thiết kế giáo án dạy sử dụng ... liên quan đến môi trường, ô nhiễm môi trường, bảo vệ môi trường phần hoá học hữu Xây dựng sử dụng hệ thống tập liên quan đến thực tế BVMT phần hoá học hữu góp phần GDMT cho học sinh THPT b Nhiệm...
 • 168
 • 465
 • 5

khảo sát quá trình tự phân của enzyme bromelain trong môi trường muối nồng độ cao

khảo sát quá trình tự phân của enzyme bromelain trong môi trường muối nồng độ cao
... cứu cho thấy nồng độ muối 20% (w/v) có khả tác dụng làm chậm trình tự phân enzyme cao nhất, kéo dài thời gian tồn enzyme môi trường nồng độ muối cao lâu Và nồng độ muối hoạt độ enzyme chịu ... cuối nồng độ 20% muối Đáng ý mức nồng độ muối 20%, 25% 15% độ giảm hoạt độ mẫu nhỏ Nguyên nhân chủ yếu tạo nên khác biệt nồng độ muối cao gây ức chế trình tự phân phân tử enzyme nồng độ muối ... tƣơng tự ảnh hƣởng nồng độ muối lên độ giảm hoạt độ enzyme bromelain 4.2 ẢNH HƢỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ BẢO QUẢN LÊN ĐỘ GIẢM HOẠT ĐỘ CỦA ENZYME BROMELAIN Hệ số giảm hoạt độ nồng độ muối nhiệt độ khác...
 • 44
 • 63
 • 0

khảo sát quá trình tự phân của enzyme bromelain trong môi trường nước muối cao

khảo sát quá trình tự phân của enzyme bromelain trong môi trường nước muối cao
... thực tế tiến hành đề tài “KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH TỰ PHÂN CỦA ENZYME BROMELAIN TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MUỐI CAO , nhằm mục đích hỗ trợ cho việc ứng dụng enzyme bromelain vào qui trình sản xuất mắm, mặt ... hướng chất lượng giảm ô nhiễm môi trường Từ thực tế tiến hành đề tài “ KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH TỰ PHÂN CỦA ENZYME BROMELAIN TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MUỐI CAO , để biết hoạt tính enzyme có bền không giảm sau ... văn tốt nghiệp khóa 34-2012 Trường Đại học Cần Thơ Luận văn đính kèm theo đây, với đệ tựa “KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH TỰ PHÂN CỦA ENZYME BROMELAIN TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MUỐI CAO “CHÂU VĂN GIỎI” thực báo...
 • 47
 • 170
 • 0

Khảo sát quá trình tự phân của enzyme bromelain trong môi trường có nồng độ muối cao

Khảo sát quá trình tự phân của enzyme bromelain trong môi trường có nồng độ muối cao
... tài Khảo sát trình tự phân enzyme bromelain môi trường nồng độ muối cao cho biết hoạt tính enzyme bị ảnh hưởng NaCl nồng độ khác điều kiện nhiệt độ thường 4°c nào, enzyme khả tồn môi trường ... trên, việc Khảo sát trình tự phân enzyme bromelain môi trường muối cao cần thiết 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN cứu Tìm hiếu ảnh hưởng nồng độ muối cao đến thời gian tự phân enzyme CHUÔNG 2: LƯỢC KHẢO TÀI ... thuộc vào nồng độ enzyme ban đầu Từ thấy đuợc, nồng độ enzyme bromelain khác nồng độ muối, hoạt tính chúng bị ảnh huởng nồng độ muối NaCl thời gian tương tự Qua đó, kết luận nồng độ enzyme tiêu...
 • 37
 • 113
 • 0

Bài giảng tác hại của tiếng ồn trong môi trường lao động

Bài giảng tác hại của tiếng ồn trong môi trường lao động
... gian tiếp xúc kéo dài, có hại, thời gian tối thiểu để tiếng ồn gây bệnh điếc nghề nghiệp phi tháng Nếu dới tháng mà tiếng ồn gây hại thỡ coi là: tai nạn lao động tiếng ồn (Pháp quy định thời gian ... ngt thi gian t l giõy tr xung ( l giõy) 2 Theo nng lợng âm - Tiếng ồn gii rộng: nng lợng âm phân bố tất c gii tần số - Tiếng ồn gii hẹp: nng lợng âm phân bố không tất c gii tần số (trên dB) ... quy định thời gian tháng) Tính cm thụ cá nhân: tuỳ tính cm thụ cá nhân thời điểm khác mà tiếng ồn gây hại nhiều hay Tiờu chun gii hn ti a cho phộp vi ting n ti ni sn xut Theo t chc tiờu chun...
 • 23
 • 58
 • 0

LUẬN VĂN THẠC SĨ HÓA HỌC: Nghiên cứu một số tính chất của màng phủ polypyrol pha tạp molypđat tổng hợp trong môi trường axit sucxinic

LUẬN VĂN THẠC SĨ HÓA HỌC: Nghiên cứu một số tính chất của màng phủ polypyrol pha tạp molypđat tổng hợp trong môi trường axit sucxinic
... khác Vì lí trên, chọn đề tài: Nghiên cứu số tính chất màng phủ polypyrol pha tạp molypđat tổng hợp môi trường axit sucxinic Mục tiêu đề tài nhằm nghiên cứu tổng hợp loại vật liệu mới, có khả ... liên quan đến monome, chất oxi hóa chất pha tạp dung môi hữu dung dịch nước Trong số trường hợp đặc biệt, chất pha tạp đóng vai trò hoạt động chất oxi hóa Phản ứng trùng hợp monome thường xảy ... thân thiện với môi trường Đề tài tập trung vào vấn đề sau: 1) Tổng hợp polypyrol môi trường axit sucxinic phương pháp điện hóa 2) Nghiên cứu hình thái cấu trúc, thành phần màng phủ polypyrol phương...
 • 86
 • 69
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: muối nitrat trong môi trường axitbài tập một số muối quan tronggiải bài tập một số muối quan trọnggiai bai tap mot so muoi quan trong lop 9bai tap mot so muoi quan trong lop 9bai viet van nghi luan ve tac hai cua thuoc la trong moi truong va suc khoe con nguoitính chất cấu trúc và tính chất điện của màng mỏng zno pha tạp chất phốtpho chế tạo trong môi trường khí nitơbài tập môn kinh tế tài nguyên môi trườngvai trò của không khí trong môi trườngứng dụng của viễn thám trong môi trườngsự thích nghi của thực vật trong môi trường nướccác ứng dụng của viễn thám trong môi trườngbài tập về cơ sở dữ liệu moi trườngbài tập về tính phí bảo vệ môi trườngbài tập môn đánh giá tác động môi trườngĐề tài Tìm hiểu và nghiên cứu CPUBaì luận Nâng cấp và bảo trì máy tínhThiết kế dầm sàn dự ứng lực (công ty VSL)giáo án tích hợp bài cacbonLuận văn tốt nghiệp y khoa6would raherapple companybase and strong adjectivescreative ways to cook a turkeydays and monthshộp số tự động trên xe chevrolet captivaKhóa luận nghiên cứu kỹ thuật khai phá dữ liệu và ứng dụng trong hệ thống bán sách trực tuyếnhome and homesicknesskate middletonPhân tích thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng tại tổng công ty điện lực miền bắcpicturebased questionssamsung companyshapes and coloursstory of cinderella and youTrắc nghiệm chương 3 đại số 11 ( có đáp án)
Đăng ký
Đăng nhập