lien ket cong hoa tri

tiết 23 liên kết cộng hóa trị (Ban cơ bản)

tiết 23 liên kết cộng hóa trị (Ban cơ bản)
... tổ chức HS so sánh để rút kết luận giống Tính chất chất có liên kết cộng hoá trò khác liên kết cộng hoá trò Các chất mà phân tử có liên kết cộng hoá trò không cực, lk cộng hoá trò có cực, lk ion ... phía clo, lk cộng hóa trò bò phân cực H + Cl → H :Cl b Sự tạo thành phân tử CO2 O: + : C : + :O → O = C = O Vậy: Liên kết cộng hoá trò cặp e chung bò lệch phía nguyên tử gọi liên kết cộng * Hoạt...
 • 2
 • 736
 • 17

Bài 13: Liên kết cộng hóa trị

Bài 13: Liên kết cộng hóa trị
... : Liên kết hình thành phân tử H2; Cl2 ; HCl gọi liên kết cộng hoá trị Vậy, liên kết cộng hoá trị ?? Chú ý vai trò electron ?? II.Định nghĩa liên kết cộng hoá trị Liên kết cộng hoá trị liên kết ... liên kết cho nhận CT eletron CTCT: O :: S : O O S O So sánh liên kết cộng hoá trị liên kết ion Liên kết cộng hoá trị Liên kết ion + Là dùng chung electron + Là lực hút tĩnh điện ion mang điện ... liên kết biểu diễn cặp electron dùng chung : Nhận xét : - Nếu cặp electron chung nguyên tử đóng góp liên kết hai nguyên tử liên kết cho nhận CT eletron CTCT: O :: S : O O S O So sánh liên kết...
 • 24
 • 643
 • 4

Bài 12: Liên kết ion, liên kết cộng hóa trị

Bài 12: Liên kết ion, liên kết cộng hóa trị
... liên kết Liên kết cộng hóa trị Liên kết cộng hóa trị loại liên kết hình thành hai nguyên tử hay nhiều cặp electron chung • Liên kết cộng hóa trị hình thành nguyên tử phi kim loại • Liên kết cộng ... loại liên kết Liên kết ion • Liên kết cộng hóa trị Click lên loại liên kết bạn muốn xem Liên kết ion Liên kết ion liên kết tạo thành lực hút tĩnh điện ion mang điện tích trái dấu • Liên kết ... thực nghiệm Giúp cho học sinh hiểu rõ chất liên kết hóa học Cung cấp cho học sinh vài ví dụ cụ thể hình thành phân tử hợp chất hóa học Liên kết hóa học kết hợp nguyên tử tạo thành phân tử hay tinh...
 • 13
 • 1,068
 • 9

Liên kết cộng hóa trị

Liên kết cộng hóa trị
...   Liên kết phân bố theo phương mà mức độ xen phủ obitan liên kết có giá trị cực đại, liên kết cộng hóa trị liên kết tính phân tử tạo từ liên kết cộng có định hướng hình học hóa trị có ... H2S Nhận xét Liên kết phân bố theo phương mà mức độ mức độ xen phủ obitan liên kết có giá trị cực đại, liên kết cộng hóa trị liên kết có tính định hướng phân tử hợp chất cộng hóa trị có cấu tạo ... thích hợp Mỗi liên kết cộng hóa trị được hình thành xen phủ cách hai obitan nguyên tử electron độc thân hai nguyên tử liên kết có  Bản chất lực liên kết liên kết cộng hóa trị lực hút tĩnh...
 • 16
 • 329
 • 3

Bài 13: Liên kết cộng hóa trị

Bài 13: Liên kết cộng hóa trị
... nhiêu liên kết - Đối với axit có oxi, CTCT có nhóm –OH xung quanh nguyên tử phi kim - CTCT anion suy từ CTCT axit tương ứng bớt 1, ion H+ VỀ NHÀ - So sánh liên kết ion liên kết cộng hóa trị (vị ... liên kết ion liên kết cộng hóa trị (vị trí cặp e chung, chất liên kết, đặc điểm nguyên tử liên kết ) - Soạn phần II (liên kết cộng hóa trị xen phủ AO) - Viết CTCT chất sau: H3PO4, HClO, HNO3, NH4NO3 ... BÀI 17: LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ Sự hình thành phân tử hiđro H H2 H Biể u diễn: H + H→ H H CT e → H H → H2 CTCT...
 • 7
 • 725
 • 19

Bài liên kết cộng hóa trị - Lớp 10 NC

Bài liên kết cộng hóa trị - Lớp 10 NC
... e liên kết Liên kết cộng hóa trị hình thành Đó liên kết ba Nguyn Th Kim Oanh - G i hình thành liên kết cộng hóa trị cặp electron chung 1) Sự hình thành phân tử đơn chất Kết luận: Liên kết cộng ... thức cấu tạo: HH Giữa nguyên tử H có cặp e liên kết Liên kết cộng hóa trị hình thành Đó liên kết đơn Nguyn Th Kim Oanh - G i hình thành liên kết cộng hóa trị cặp electron chung 1) Sự hình thành ... tử hợp chất 3) Tính chất chất có liên kết cộng hóa trị Các chất có liên kết cộng hóa trị không cực không dẫn điện trạng thái Các chất có liên kết cộng hóa trị tồn trạng thái rắn, lỏng, khí...
 • 31
 • 737
 • 7

Liên kết cộng hóa trị

Liên kết cộng hóa trị
... Vậy liên kết cộng hoá trị gì? Liên kết cộng hoá trị phân thành loại? Đó loại nào? * Liên kết cộng hoá trị liên kết tạo nên hai nguyên tử hay nhiều cặp electron dùng chung *Liên kết cộng hoá trị ... CO2 O: :O :C: CO O: + :C: + :O -> O :: C :: O Liên kết phân tử CO2 (O = C = O) liên kết có cực Liên kết cộng hoá trị phân tử CO2 hay liên kết cộng hoá trị không cực không cực? I Sự hình thành Đơn ... Phân tử N2 N Vậy Liên kết cộng hoá trị gì? N2 N : N M M → : N MN: (N ≡ N) + N: M Liên kết cộng hoá trị liên kết tạo nên hai nguyên tử hay nhiều cặp electron dùng chung Liên kết tạo nên hai nguyên...
 • 10
 • 292
 • 1

lien kết cộng hóa trị (t2)

lien kết cộng hóa trị (t2)
... hoá trị * Các kiểu xen phủ AO chủ yếu ? s–s,s–p,p-p CỦNG CỐ 1/ Liên kết phân tử H2 , Cl2 thuộc loại: S A Liên kết ion S C Liên kết cho - nhận S Liên kết cộng hoá trị có cực B § D Liên kết cộng ... X Y thuộc loại: § A Liên kết ion S C Liên kết cho - nhận S Liên kết cộng hoá trị có cực B S D Liên kết cộng hoá trị không cực 4/ Nguyên tố A ( 1s1) B ( 2s2 2p5 ) Liên kết hình thành A B xảy xen ... tử H2S • Liên kết phân tử H2S liên kết CHT có cực • Góc liên kết 920 KẾT LUẬN * Cách thức để đạt tới cấu hình bền vững nguyên tử hình thành liên kết cộng hoá trị ? Góp chung e hoá trị * Cặp e...
 • 21
 • 231
 • 4

bài 17: Liên kết cộng hóa trị (hóa học 10 nâng cao)

bài 17: Liên kết cộng hóa trị (hóa học 10 nâng cao)
... liên kết ion theo quy tắc tĩnh điện tạo thành phân tử NaCl Xem Bài 17: LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ (hóa học lớp 10 nâng cao) I Sự hình thành liên kết cộng hóa trị cặp e chung II Liên kết cộng hóa trị ... Cl-Cl  Liên kết hình thành phân tử H2, N2, Cl2 , liên kết cộng hóa trị  Thế liên kết cộng hóa trị? Liên kết cộng hóa trị liên kết hình thành nguyên tử hay nhiều cặp e dùng chung - Liên kết phân ... + Cl : H - Cl Hay Cl H - Cặp e dùng chung lệch phía clo - Liên kết cộng hóa trị có cực hay liên kết cộng hóa trị phân cực Phiếu học tập số 3: Giải thích hình thành cặp e chung - Nguyên tử...
 • 23
 • 2,423
 • 17

Liên kết cộng hóa trị

Liên kết cộng hóa trị
... âm điện liên kết hóa học + Liên kết ion trường hợp riêng liên kết cộng hóa trị Liên kết HĐ12: Đã học loại liên kết nào? Nêu khái niệm loại liên kết HĐ12: Liên kết ion, liên kết cộng hóa trị có ... điện liên kết hóa học Bậc 2: + Học sinh phân biệt đâu liên kết cộng hóa trị, liên kết cộng hóa trị phân cực, liên kết cộng hóa trị không phân cực + Học sinh nêu ví dụ hình thành liên kết cộng hóa ... B liên kết cộng hóa trị phân cực C liên kết ion D liên kết cộng hóa trị không phân cực Câu 4: Trong trường hợp sau đây, hợp chất có liên kết cộng hóa trị ? A NaF B CaF2 C KBr D CCl4 Câu 5:Liên...
 • 6
 • 426
 • 4

lien ket cong hoa tri

lien ket cong hoa tri
... Hoa ̣t Đô ̣ng Của GV & HS HOẠT ĐỘNG 1: GV kiểm tra HS kiến thức cũ liên kết ion để từ hệ thống...
 • 3
 • 170
 • 4

Liên Kết Cộng Hóa trị 10NC

Liên Kết Cộng Hóa trị 10NC
... e liên kết Liên kết cộng hóa trị hình thành Đó liên kết ba Nguyn Th Kim Oanh - G i hình thành liên kết cộng hóa trị cặp electron chung 1) Sự hình thành phân tử đơn chất Kết luận: Liên kết cộng ... Oanh - G i hình thành liên kết cộng hóa trị cặp electron chung 2) Sự hình thành phân tử hợp chất 3) Tính chất chất có liên kết cộng hóa trị Các chất có liên kết cộng hóa trị không cực không dẫn ... Th Kim Oanh - G O i hình thành liên kết cộng hóa trị cặp electron chung 2) Sự hình thành phân tử hợp chất c) Liên kết cho nhận Liên kết cho nhận liên kết cộng hóa trị mà cặp e chung nguyên tử đóng...
 • 31
 • 198
 • 0

Bài 1: Liên kết cộng hóa trị

Bài 1: Liên kết cộng hóa trị
... ước liên kết Liên kết đơn: Giữa nguyên tử liên kết với đôi e dùng chung ký hiệu vạch ngang: Liên kết đơn: H - N - H I H b Liên kết đôi: O O a C: Liên kết N N Liên kêt bền liên kết đơi, liên kết ... xẩy liên kết cộng hoá trò có độ âm điện Một đôi e dùng chung kí hiệu vạch ngang (liên kết đơn) liên kết ba bền liên kết đôi 1, liên kết đôi bền liên kết đơn Bài tập:    Tại nguyên tử liên kết ... CHƯƠNG II LIÊN KẾT HOÁ HỌC BÀI 1: LIÊN KẾT CỘNG HOÁ TRỊ I Sự tạo thành liên kết cộng hóa trò A Vì nguyên tử lại liên kết với nhau? LOẠI KHÍ VÍ DỤ TỒN TẠI VÌ SAO?...
 • 18
 • 282
 • 2

Giáo án 10_ Bài liên kết cộng hóa trị

Giáo án 10_ Bài liên kết cộng hóa trị
... thành liên kết cộng hóa trò: 2/ Đònh nghóa: II/ LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ KHÔNG PHÂN CỰC VÀ LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ PHÂN CỰC: 1/ Đònh nghóa độ âm điện: 2/ Liên kết cộng hóa trò không phân cực: 3/ Liên kết ... 2/ LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ KHÔNG PHÂN CỰC: Là liên kết cộng hóa trò, cặp electron dùng chung không bò lệch phía nguyên tử VD: H – H ; Cl – Cl ; N ≡ N ; … 3/ LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ PHÂN CỰC: Là liên ... không phân cực: 3/ Liên kết cộng hóa trò phân cực: III/ LIÊN KẾT CHO NHẬN (PHỐI TRÍ): I/ SỰ TẠO THÀNH LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ: 1/ NGUYÊN NHÂN HÌNH THÀNH LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ: VD: Cấu hình electron:...
 • 22
 • 2,020
 • 8

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập