hidro clorua axit clohidric

Hiđro clorua axit clohiđric và muối clorua.doc

Hiđro clorua axit clohiđric và muối clorua.doc
... hữu (chủ yếu hiđrocacbon) III Muối clorua nhận biết ion clorua Một số muối clorua Muối Axit clohiđric gọi muối clorua Đa số muối clorua tan nhiều nước, trừ số muối không tan tan Muối clorua có nhiều ... nứoc gia ven Nhận biết ion clorua Nhỏ dung dịch bạc nitrat vào dung dịch muói clorua dung dịch axit clohiđric có kết tủa trứng bạc clorua xuất hiện, kết tủa không tan axit mạnh: Vậy dung dịch thuốc ... phân kali; tẩm vào tà vẹt làm gỗ để chống mục chất có khả diệt khuẩn; dùng làm chất xúc tác tổng hợp hữu cơ; dùng khử sâu bệnh nông nghiệp Muối clorua quan trọng Ngoài việc dùng làm muối ăn bảo...
 • 5
 • 991
 • 11

HIĐRO CLORUAAXIT CLOHIDRIC VÀ MUỐI CLORUA pptx

HIĐRO CLORUA – AXIT CLOHIDRIC VÀ MUỐI CLORUA pptx
... ® 2 phương trình hóa học phản t H2 + Cl2 ¾¾ HCl ® ứng để điều chế hiđro clorua o o Bài 7(GK - 106): Tính nồng độ hai dung dịch axit clohđric trường hợp sau đây: a Cần phải dùng 150ml dd HCl để ... t Có chất sau: axit sunfuric đặc , KCl (rắn)+H2SO4(đặc) ¾¾ K2 SO4 + HCl ­ ® dpdd, mnx nước , kali clorua rắn Hãy viết KCl + HCl ¾¾ ¾ ¾ KOH + H ­ +Cl ­ ... phải dùng 150ml dd HCl để kết tủa hoàn toàn 200 g dd AgNO3 8,5 % b, Khi cho 50 g dung dịch HCl vào cố đựng NaHCO3 (dư) thu 2,24 lit khí đktc 4, Củng cố 5, Hướng dẫn nhà Bài 7(GK - 106): 200.8...
 • 2
 • 809
 • 2

HIDRO CLORUA, AXIT CLOHIDRIC

HIDRO CLORUA, AXIT CLOHIDRIC
... I Hidroclorua Cấu tạo phân tử Cặp electron bị lệch phía clo clo có độ âm điện lớn hidro ==> LK CHTr có cực Tính chất - Hidroclorua chất khí, không màu, tan ... lít HCl) - Hidroclorua nặng không khí II Axít Clohyđric Tính chất vật lý - DddHCl = 1,19 g/cm3 (370C); - Bốc khói không khí 2.Tính chất hóa học: * dd HCl axit mạnh mang tính chất chung axit - Làm ... t ≤ 2500 C ) NaClr +H2SO4 đ → Na2SO4 +2HCl (t ≥ 4000 C) Sau hòa tan HCl vào nước cất b sản xuất axit clohiđric công nghiệp: H2 + Cl2  2HCl Phương pháp sunfat từ NaCl H2SO4 đ NaClr +H2SO4 đ →...
 • 7
 • 153
 • 0

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 31 HIĐRO CLORUA - AXIT CLOHIĐRIC ppsx

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 31 HIĐRO CLORUA - AXIT CLOHIĐRIC ppsx
... DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỦA CỦA THẦY TRÒ Hoạt động 1: I Tính chất vật lí GV + Làm thí nghiệm - HS quan sát rút kết luận điều chế hiđro clorua tính chất vật lí hiđro thử tính tan clorua clorua: ...  2HCl IV Muối axit clohiđric Nhận biết ion clorua - Đa số muối clorua dễ tan nước, số không tan: AgCl, PbCl2, CuCl, Hg2Cl2(PbCl2 tan nhiều nước nóng) - NaCl, KCl, ZnCl2, AlCl3 - DD AgNO3 thuốc ... không màu , hiđro. Yêu cầu HS quan tan nhiều nước tạo thành sát rút kết luận dd axit tính chất vật lí hiđro clorua - HS quan sát rút kết luận + Mở nút bình dd tính chất vật lí dd hiđro HCl đặc...
 • 7
 • 1,430
 • 11

Tiết thứ 40: BÀI 23: HIĐRO CLORUA- AXIT CLOHIĐRIC MUỐI CLORUA (tiết 2 pdf

Tiết thứ 40: BÀI 23: HIĐRO CLORUA- AXIT CLOHIĐRIC MUỐI CLORUA (tiết 2 pdf
... KIẾN THỨC TRÒ Hoạt động 1: Muối clorua Mục tiêu: Biết tính chất vật lí ứng dụng số muố clorua; Phương pháp nhận biết ion clorua IV MUỐI CLORUA – CÁCH NHẬN BIẾT ION CLORUA (Cl–) 1/ Muối Clorua: ... Clorua: Đa số muối clorua tan nước, s - Gv yêu cầu hs xem muối clorua không tan nước nh SGK, cho biết tính tan AgCl (tr) ; tan PbCl2(tr), muối clorua CuCl(tr) 2/ .Ưng dụng: - Muối clorua có ... ứng + NaCl: Muối ăn, đ/c NaOH, Cl2, nướ dụng quan trọng Javel, axit HCl muối clorua đời sống sản xuất? + KCl: dùng làm phân Kali + ZnCl2: Chất chống mục gỗ, t/d - Ngoài ra, muối clorua tẩy gỉ...
 • 8
 • 554
 • 5

Tiết thứ 39: BÀI 23: HIĐRO CLORUA- AXIT CLOHIĐRIC MUỐI CLORUA (tiết 1) ppt

Tiết thứ 39: BÀI 23: HIĐRO CLORUA- AXIT CLOHIĐRIC MUỐI CLORUA (tiết 1) ppt
...  MgCl2 + 2H2O HCl + NaOH  NaCl + H2O Tác dụng với muối: HCl + Muối Muối Clorua + Axit (mớ (Sản phẩm phải có muối clorua  hay ax (mới) axit yếu, dễ bay hơi) Ví dụ: + CO2  2HCl + CaCO3  ... luận tính chất axit HCl - Viết PTHH chứng minh tính chất hố học axit HCl 3.Thái độ: Tích cực, chủ động, ý thức độc hại clo II TRỌNG TÂM: Cấu tạo phân tử, tính chất hiđro clorua axit clohiđric III.PHƯƠNG ... g - Gv u cầu hs viết cơng thức e, cơng thức cấu tạo hiđro clorua hay H-Cl Tính chất: - Hidro Clorua chất khí, khơ màu, mùi xốc, độc - Gv phát vấn hs tính chất hiđro clorua  - Tỉ khối d M 36,5...
 • 9
 • 754
 • 4

Bài 23: HIĐRO CLORUAAXIT CLOHIDRIC doc

Bài 23: HIĐRO CLORUA – AXIT CLOHIDRIC doc
... Bài mới: Hiđro clorua axit clohiđric có giống khác nhau? Axit clohiđric có tính chất hoá học giống khác so với axit khác? HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH GHI BẢNG I Hiđro clorua I .Hiđro clorua ... cứu độ tan hiđro clorua nước - GV yêu cầu HS: quan sát, nêu tượng, giải thích: giải thích? + Vì nước lại phun vào bình? + Vì dung dịch thu làm quỳ tím hoá đỏ? II Axit clohiđric II Axit clohidrric ... tượng “bốc khói”? Tính chất hoá học Tính chất hoá học a Tính axit mạnh a Tính axit mạnh Hoạt động 5: HCl + Mg  ……… ………………… - Gv: axit có tính chất chung gì? HCl + FeO ………………………… hs nêu tính...
 • 6
 • 418
 • 4

bài giảng hóa học 10 bài 23 hiđro clorua - axit clohiđric và muối clorua

bài giảng hóa học 10 bài 23 hiđro clorua - axit clohiđric và muối clorua
... Hiđro clorua axit clohiđric có đâu? I HIĐRO CLORUA Cấu tạo phân tử I HIĐRO CLORUA Cấu tạo phân tử - Hiđro hợp chất cộng hóa trị - Công thức e: Công thức e: H Cl - Công thức cấu ... Tính chất vật lý CÁC EM HÃY QUAN SÁT LỌ CHỨA DD HCl SAU: II AXIT CLOHIĐRIC Tính chất hóa học a Tính axít II AXIT CLOHIĐRIC Tính chất hóa học a Tính axít * Làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ Vd: Mg + ... Next II AXIT CLOHIĐRIC Tính chất hóa học b Tính khử +4 II AXIT CLOHIĐRIC Tính chất hóa học b Tính khử -1 +2 * Axit HCl thể tính khử phân tử Cl cĩ số oxi hĩa thấp -1 Vd: MnO2 + 4HCl to Cl2 + H2O MnCl2...
 • 10
 • 1,658
 • 1

HIDRO CLORUA - AXIT CLOHIDRIC

HIDRO CLORUA - AXIT CLOHIDRIC
... AlCl + 3H2O BÀI 23: HIDRO ClORUA AXIT ClOHIDRIC VÀ MUỐI ClORUA I HIDRO ClORUA II AXIT ClOHIDRIC Tính chất vật lý Tính chất hóa học Điều chế a Trong phòng thí nghiệm Điều chế axit clohidric phòng ... tan) BÀI 23: HIDRO ClORUA AXIT ClOHIDRIC VÀ MUỐI ClORUA III MUỐI ClORUA VÀ NHẬN BIẾT ION ClORUA Một số muối clorua b Ứng dụng - KCl: dùng làm phân kali - ZnCl2: có khả diệt khuẩn - AlCl3: chất ... AXIT ClOHIDRIC VÀ MUỐI ClORUA III MUỐI ClORUA VÀ NHẬN BIẾT ION ClORUA Một số muối clorua a Khái niệm - Tính tan - Muối clorua muối axit clohidric - Đa số muối clorua tan nhiều nước, trừ AgCl (không...
 • 15
 • 178
 • 0

Hidro clorua axit clohidric và muối clorua

Hidro clorua axit clohidric và muối clorua
... III Muối clorua nhận biết ion clorua 1) Một số muối clorua Muối axit clohidric gọi muối clorua Đa số muối clorua tan nhiều nước Trừ muối không tan AgCl muối tan CuCl, PbCl Muối NaCl muối clorua ... trước hidro dãy hoạt động Tác dụng với muối axit yếu • I HIDRO CLORUA Cấu tạo phân tử H Cl H- Cl Hidro clorua hợp chất cộng hóa trị phân tử có cực ( hiệu độ âm điện nguyên tử clo nguyên tử hidro: ... chất Hidro clorua chất khí không màu, mùi xốc, nặng không khí Khí HCl tan nhiều nước, 200C thể tích nước hòa tan tới gần 500 thể tích khí HCl II AXIT CLOHIDRIC Tính chất vật lí Hidro clorua tan vào...
 • 18
 • 264
 • 0

giáo án giảng dạy Bài 31 HIĐRO CLORUA AXIT CLOHIĐRIC

giáo án giảng dạy Bài 31 HIĐRO CLORUA AXIT CLOHIĐRIC
... style Khi gọi Hiđro clorua? Khi gọi Axit clohiđric? Bài 31: HIĐRO CLORUA AXIT CLOHIĐRIC HCl NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÀI HỌC CẤU TẠO PHÂN TỬ TÍNH CHẤT VẬT LÝ TÍNH CHẤT HÓA HỌC ĐIỀU CHẾ MUỐI CLORUA- NHẬN ... MUỐI CLORUA – NHẬN BIẾT ION CLORUA Muối Clorua - Là muối axit clohiđric - Tính tan: đa số muối clorua dễ tan nước, trừ AgCl, PbCl2, CuCl, Hg2Cl2 không tan V MUỐI CLORUA – NHẬN BIẾT ION CLORUA ... khói không khí ẩm Dung dịch ( Axit clohiđric)  → ¬  Bay Tan nước Khí Hiđro clorua III TÍNH CHẤT HÓA HỌC  Nhận xét: + dung dịch HCl (axit clohiđric) có tính axit + HCl khí dung dịch có tính...
 • 37
 • 218
 • 2

Bài giảng điện tử hiđro clorua axit clohiđric, hóa học lớp 10NC

Bài giảng điện tử hiđro clorua axit clohiđric, hóa học lớp 10NC
... gì? Khi gọi Hiđro clorua? Khi gọi Axit clohiđric? BÀI 31: HIĐRO CLORUA AXIT CLOHIĐRIC NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÀI HỌC CẤU TẠO PHÂN TỬ TÍNH CHẤT VẬT LÝ TÍNH CHẤT HÓA HỌC ĐIỀU CHẾ - MUỐI CLORUA- NHẬN ... KIỂM TRA BÀI CŨ Nêu tính chất hóa học khí clo? 2) Viết phương trình phản ứng khí clo với: sắt, khí hiđro, nước? 1) KIỂM TRA BÀI CŨ 1) 2) Tính chất hóa học khí clo tính oxi hóa mạnh Các phương ... +7 HCl Hãy dự đoán tính chất hóa học HCl?  Tính axit dung dịch HCl Nhắc lại tính chất chung axit Làm quỳ tím hóa đỏ Tác dụng với kim loại đứng trước hiđro Tính axit Tác dụng với oxit bazơ Tác...
 • 37
 • 114
 • 0

Bài giảng bài hiđro clorua axit clohiđric và muối clorua hóa học 10 (2)

Bài giảng bài hiđro clorua  axit clohiđric và muối clorua hóa học 10 (2)
... 0) HIĐROCLORUA, AXIT CLOHIĐRIC VÀ MUỐI CLORUA Kết luận: Axit clohiđric Tính axit, tính + oxihoá (H ) Tính khử (Cl ) HIĐROCLORUA, AXIT CLOHIĐRIC VÀ MUỐI CLORUA IV Muối clorua nhận biết ion clorua ... KHÍ HIĐRO CLORUA, KHI NÀO THÌ GỌI LÀ AXIT CLOHIĐRIC? SỰ GIỐNG VÀ KHÁC NHAU VỀ TÍNH CHẤT GIỮA KHÍ HIĐROCLORUA VÀ AXIT CLOHIĐRIC? ĐÁP ÁN KHÍ HIRĐROCLORUA HCl H2O AXIT CLOHIĐRIC ĐÁP ÁN Hiđroclorua: ... phương trình phản ứng? Sơ đồ thiết bị sản xuất axit clohiđric công nghiệp HIĐROCLORUA, AXIT CLOHIĐRIC VÀ MUỐI CLORUA I Điều chế khí hiđroclorua axit clohiđric Trong công nghiệp ( SGK )  Phương pháp...
 • 25
 • 136
 • 0

Bài giảng bài hiđro clorua axit clohiđric và muối clorua hóa học 10 (4)

Bài giảng bài hiđro clorua  axit clohiđric và muối clorua hóa học 10 (4)
... NỘI DUNG I-Hiđroclorua Tính chất vật lí Tính chất hoá học II -Axit clohiđric Tính chất vật lý Tính chất hoá học Điều chế ứng dụng III- Muối clorua - nhận biết ion clorua Độ tan muối clorua Nhận ... chuyển axit clohđric : Trong xitec có lót cao su không bị ăn mòn, lọ thuỷ tinh, lọ polietilen III-MUỐI CLORUA - NHẬN BIẾT ION CLORUA 1.Độ tan muối clorua *Dựa vào bảng tính tan nhân xét độ tan muối ... tan muối clorua? - Hầu hết muối tan: NaCl, MgCl2, FeCl2 - Một số tan : AgCl, PbCl2,CuCl,Hg2Cl2 ( PbCl2 tan nhiều nước nóng ) II-MUỐI CLORUA - NHẬN BIẾT ION CLORUA 2.Nhận biết ion clorua Bài tập:...
 • 16
 • 123
 • 0

Bài giảng bài hiđro clorua axit clohiđric và muối clorua hóa học 10 (5)

Bài giảng bài hiđro clorua  axit clohiđric và muối clorua hóa học 10 (5)
... III Muối clorua nhận biết ion clorua 1) Một số muối clorua Muối axit clohidric gọi muối clorua Đa số muối clorua tan nhiều nước Trừ muối không tan AgCl muối tan CuCl, PbCl Muối NaCl muối clorua ... dịch axit clohidric Là chất lỏng không màu, mùi xốc -Dung dịch HCl đặc đạt tới nồng độ 37% D  1,19 g / cm - Bốc khói không khí ẩm Tính chất hóa học HCl axit mạnh có đầy đủ tính chất hóa học chung ... quan trọng nhất, dùng làm muối an bảo quản thực phẩm NaCl nguyên liệu quan trọng nghành công nghiệp hóa chất 2) Nhận biết ion clorua Bằng phương pháp hóa học nhận biết muối sau: FeSO , NaCl, Cu(NO...
 • 18
 • 109
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Gạch men CosevcoKế toán quản trị tại Trường Cao đẳng Điện lực miền TrungKhả năng chịu lực tại vùng neo của cấu kiện bê tông ứng lực trước căng sauKhống chế bề rộng vết nứt của dầm bê tông cốt thép theo các tiêu chuẩn thiết kếLựa chọn tiết diện cột hợp lý của khung thép nhà một tầnMở rộng cho vay kinh tế trang trại tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Quảng NgãiNâng cao hiệu quả và hạn chế rủi ro trong các dự án đầu tư xây dựng bằng công tác thanh tra trong quá trình thực hiện dự án tại thành phố Đà NẵnNghiên cứu biến tính mùn cưa làm vật liệu hấp phụ chất màu hữu cơ trong nướcNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty ngành sản xuất chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamNghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng đối với dịch vụ internet của FPT Telecom chi nhánh Đà NẵnNghiên cứu dao động của nhà cao tầng dưới tác động của tải trọng động đấtNghiên cứu khai thác Robot hàn TA 1400 phục vụ đào tạoNghiên cứu sự tác động của truyền miệng điện tử (EWOM) đến quyết định mua mỹ phẩm của nữ giớiNghiên cứu thái độ của người tiêu dùng đối với hoạt động quảng cáo trong ngành hàng mỹ phẩm tại thành phố Đà NẵngNghiên cứu thiết kế chế tạo động cơ sử dụng hai nhiên liệu Biogas Diesel trên cơ sở động cơ một xi lanh tĩnh tạNghiên cứu thiết kế hệ thống đóng mở cửa âu tàuNghiên cứu ứng dụng kết cấu sàn chuyển bê tông dự ứng lực trong nhà cao tầng tại Đà NẵngNghiên cứu và chế tạo mô hình Robot song songNghiên cứu xử lý thuốc nhuộm xanh Methylen bằng bùn đỏ từ nhà máy Alumin Tân Rai - Lâm ĐồngNghiên cứu, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn tại thành phố Khaysome Phomvihane giai đoạn 2015 - 20
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập