họp chất kháng khuản FLAVONOID

Nghiên cứu điều kiện thích hợp cho lên men sinh tổng hợp chất kháng khuẩn từ chủng xạ khuẩn biển HP411

Nghiên cứu điều kiện thích hợp cho lên men sinh tổng hợp chất kháng khuẩn từ chủng xạ khuẩn biển HP411
... tích lũy chất men sinh tổng hợp chất kháng khuẩn kháng khuẩn chủng HP411 trình tích lên men chủng HP411 3.3 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN TÁCH CHIẾT CHẤT KHÁNG KHUẨN TỪ DỊCH LÊN MEN CHỦNG HP411 3.3.1 ... kiện thích hợp cho sinh trưởng sinh tổng hợp chất kháng khuẩn chủng xạ khuẩn HP411 nghiên cứu số điều kiện tách chiết chất kháng sinh thô từ dịch lên men chủng xạ khuẩn HP411 Nguyễn Thị Phương ... xạ khuẩn có khoảng nhiệt độ thích hợp cho trình sinh trưởng sinh tổng hợp chất kháng sinh chủng sinh kháng sinh cao nhiệt độ 18 0C, có chủng lại sinh kháng sinh 280C [9] pH: pH thích hợp cho...
 • 60
 • 671
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm và điều kiện lên men sinh tổng hợp chất kháng khuẩn của chủng xạ khuẩn streptomyces cavourensis ybq75 nội sinh

Nghiên cứu đặc điểm và điều kiện lên men sinh tổng hợp chất kháng khuẩn của chủng xạ khuẩn streptomyces cavourensis ybq75 nội sinh
... tài: "Nghiên cứu đặc điểm điều kiện lên men sinh tổng hợp chất kháng khuẩn chủng xạ khuẩn Streptomyces cavourensis YBQ75 nội sinh" 1.2 Mục đích yêu cầu nghiên cứu Nghiên cứu đặc điểm sinh học chủng ... MỞ HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM VÀ ĐIỀU KIỆN LÊN MEN SINH TỔNG HỢP CHẤT KHÁNG KHUẨN CỦA CHỦNG XẠ KHUẨN STREPTOMYCES CAVOURENSIS YBQ75 NỘI SINH ... chủng xạ khuẩn Streptomyces cavourensis YBQ75 nội sinh có khả sinh tổng hợp kháng sinh cao Lựa chọn môi trường điều kiện thích hợp cho lên men lên men xạ khuẩn nội sinh Streptomyces cavourensis YBQ75...
 • 48
 • 40
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp nano đồng từ dung dịch cu2+ bằng dịch chiết nước lá bàng và ứng dụng làm chất kháng khuẩn

Nghiên cứu tổng hợp nano đồng từ dung dịch cu2+ bằng dịch chiết nước lá bàng và ứng dụng làm chất kháng khuẩn
... ứng dụng làm chất kháng khuẩn Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá khả tổng hợp nano đồng từ dung dịch CuSO4 tác nhân khử dịch chiết nước bàng - Xây dựng quy trình tổng hợp hạt nano đồng từ dung dịch ... khuẩn nano vàng, bạc để dần thay cho hạt nano vàng, bạc hướng cấp thiết 3 Với lý trên, định chọn đề tài nghiên cứu với nội dung Nghiên cứu tổng hợp nano đồng từ dung dịch Cu2+ dịch chiết nước Bàng ... 0,807) dung dịch chứa hạt nano đồng tổng hợp bền, không bị keo tụ Ø Cơ chế tạo nano đồng từ dung dịch Cu2+ tác nhân khử dịch chiết nước bàng: Dựa kết phân tích định tính cho thấy dịch chiết nước Bàng...
 • 26
 • 181
 • 1

hợp chất kháng kháng sinh của vi khuẩn

hợp chất kháng kháng sinh của vi khuẩn
... loại vi khuẩn đề kháng tự nhiên với số kháng sinh ,tức vi khuẩn không chịu tác dụng số kháng sinh có tính chất mặt cấu trúc hay sinh lý đặc biệt khiến kháng sinh phát huy tác dụng với vi khuẩn ... Và người ta gọi : tượng đề kháng kháng sinh( antibioresistance) I Kháng kháng sinh … …Trong số trường hợp, vi khuẩn đề kháng đề kháng giả Nó không chịu tác động kháng sinh( ở trạng thái không phát ... truyền vi sinh vật kháng kháng sinh chúng lây truyền vào người thông qua chuỗi thực phẩm Biện pháp hạn chế kháng thuốc Chỉ dùng kháng sinh để điều trị bệnh nhiễm vi khuẩn (không dùng kháng sinh...
 • 21
 • 32
 • 0

PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN LACTIC CÓ KHẢ NĂNG SINH CHẤT KHÁNG KHUẨN doc

PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN LACTIC CÓ KHẢ NĂNG SINH CHẤT KHÁNG KHUẨN doc
... Xác định chọn lọc tính kháng khuẩn vi khuẩn lactic Hoạt tính kháng khuẩn dòng vi khuẩn lactic phân lập tính đường kính vòng vô khuẩn quanh khuẩn lạc hay quanh miệng giếng đĩa Tính kháng khuẩn biểu ... kiểm tra tính kháng khuẩn, kết luận 23 dòng vi khuẩn lactic biểu kháng vi khuẩn thị Bacillus subtilis, 10 dòng sinh chất bacteriocin để chống lại vi khuẩn thị Vì vậy, 10 dòng vi khuẩn tổng ... men tiêu hóa phân lập thu 46 dòng vi khuẩn đặc tính thuộc hệ vi khuẩn lactic: Gram dương, catalase oxydase âm tính, nội bào tử khả sinh phân giải CaCO3 Kết khảo sát tính kháng khuẩn hai phương...
 • 9
 • 577
 • 12

Khai thác hợp chất kháng vi sinh vật từ phụ phẩm nhà máy thuỷ sản bằng phương pháp sinh học và ứng dụng trong bảo quản thịt tươi

Khai thác hợp chất kháng vi sinh vật từ phụ phẩm nhà máy thuỷ sản bằng phương pháp sinh học và ứng dụng trong bảo quản thịt tươi
... án: Khai thác hợp chất kháng vi sinh vật từ phụ phẩm nhà máy thủy sản phương pháp sinh học ứng dụng bảo quản thịt tươi Mã số đề tài, dự án: KC07.TN01/11-15 Thuộc chương trình “Nghiên cứu ứng dụng ... trình: sản xuất chế phẩm chitosan/COS có tính kháng khuẩn sử dụng phương pháp sinh học giải pháp bảo quản thịt tươi chitosan kháng vi sinh vật Chế phẩm tạo đạt tiêu chuẩn sản phẩm ngang với sản phẩm ... KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHƢƠNG TRÌNH KHCN CẤP NHÀ NƢỚC KC07 BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI KHAI THÁC HỢP CHẤT KHÁNG VI SINH VẬT TỪ PHỤ PHẨM NHÀ MÁY CHẾ...
 • 165
 • 170
 • 0

Nghiên cứu chế tạo bạc nano gắn trên silica dùng làm chất kháng khuẩn bằng phương pháp chiếu xạ gamma Co-60

Nghiên cứu chế tạo bạc nano gắn trên silica dùng làm chất kháng khuẩn bằng phương pháp chiếu xạ gamma Co-60
... bạc nano gắn silica dùng làm chất kháng khuẩn phương pháp chiếu xạ gamma Co-60 3 MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI Mục tiêu: Ứng dụng phương pháp chiếu xạ gamma Co-60 để chế tạo bạc nano gắn ... vấn đề nhiễm khuẩn bạc nano có hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm cao [30, 47] Trên giới có nhiều nghiên cứu chế tạo ứng dụng bạc nano thực Một số phương pháp áp dụng để chế tạo bạc nano khử hóa ... nghiên cứu cách hệ thống hạt nano vàng nghiên cứu phương pháp chế tạo, tính chất ứng dụng hạt nano kim loại thực bắt đầu Khi nghiên cứu, nhà khoa học thiết lập phương pháp chế tạo hiểu tính chất...
 • 81
 • 320
 • 0

Báo cáo chuyên đề: hợp chất thiên nhiên(FLAVONOID )

Báo cáo chuyên đề: hợp chất thiên nhiên(FLAVONOID )
... Anthocyanidin Flavonol (flavon-3-ol) Rotenoid (2-phenylbenzopyrilium) Isoflavon Flavon Flavon (= Flav-2-en-4-on) Flavon phổ biến thực vật: thông, hoàng cầm(r ), mè (l ) anh thảo, la apirenin luteolin ... Flavan-4-on) Flavanon chất không màu làm phản ứng cyanidin màu rõ flavon, điểm chảy thấp flavon tương ứng Flavanol (flavon-3-ol) Flavanol (= Flavan-3-ol) (= 3-Hydroxy-4-oxoflav-2-en) Khác với ... pháp khác tùy theo chất flavonoid tạp chất chứa dịch chiết Cô dịch chiết đến cắn, sau hòa với nước nóng, qua loại tạp chất học, chlorophyl Để dịch chiết 3-4º C qua đêm, sau lọc chất nhày, nhựa…...
 • 20
 • 315
 • 0

HÓA hợp CHẤT THIÊN NHIÊN FLAVONOID (TT)

HÓA hợp CHẤT THIÊN NHIÊN  FLAVONOID (TT)
... Lọc, cô dịch chiết Cắn chứa flavonoid thô Tinh chế qua polyamid Flavonoid tinh khiết Sơ đồ chiết flavonoid từ Hepa passifloreae 142 Giáo trình Hóa học Hợp chất Tự nhiên Lá tươi + nước, xay máy ... lọc Tủa tạp Cô giảm áp Dịch đậm đặc Cột polyamid Flavonoid Sơ đồ chiết flavonoid từ Etoplasten avenasativa 143 Giáo trình Hóa học Hợp chất Tự nhiên Bột khô Loại mỡ ete dầu DL loại mỡ Chiết AcOEt ... phòng 24h, lọc Dịch lọc Tủa silymarin Cột Sephadex Flavonoid khác Sơ đồ chiết flavonoid từ Silybum marianum L 144 Giáo trình Hóa học Hợp chất Tự nhiên Bột dược liệu Bột dược liệu Cồn 70O Hồi lưu...
 • 5
 • 133
 • 3

HÓA hợp CHẤT THIÊN NHIÊN FLAVONOID

HÓA hợp CHẤT THIÊN NHIÊN FLAVONOID
... dẫn chất z-methoxy isoflavon số thứ tự caarbon khơng theo quy tắc chung Tác dụng quan trọng nhóm hợp chất diệt sâu bọ, 131 Giáo trình Hóa học Hợp chất Tự nhiên hạn chế khả thu nhận oxy sâu bọ Chất ... dẫn chất nhóm flavonoid Dung dịch flavonoid ethanol, cho thêm bột Mg nhỏ từ từ HCl đậm đặc sau – phút có màu đỏ cam, đỏ thẫm đỏ 134 Giáo trình Hóa học Hợp chất Tự nhiên tươi tuỳ theo dẫn chất ... trình Hóa học Hợp chất Tự nhiên VI.2 Kết tinh lại: Dịch lọc sau loại tạp áp suất đến cắn, sau kết tinh lại dung mơi hỗn hợp dung mơi thích hợp để thu tinh thể tủa flavonoid VII TÁCH VÀ TINH CHẾ FLAVONOID...
 • 15
 • 572
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: 3 11 đồ thị động thái quá trình lên men sinh tổng hợp chất kháng khuẩn của chủng hp411chất kháng khuẩn trong sản phẩm thực phẩmphân lập và tuyển chọn vi khuẩn lactic có khả năng sinh chất kháng khuẩnphương pháp thu nhận các hợp chất kháng oxi hóa của thực vậthoạt chất kháng khuẩnnghiên cứu sử dụng chitosan việt nam như chất kháng khuẩn cho vải bông   tính mẫn cảm đối với chất kháng khuẩn               phân biệt bằng loại hoạt chất kháng khuẩn bacteriocinkhả năng sản xuất chất kháng khuẩn phân lập từ các loài vi khuẩn sinh acid lactic lab khác nhaucác chất kháng khuẩn để phòng bệnh đường ruột và kích thích tăng trọng bị cấm sử dụngxác định tính chất kháng khuẩn của chế phẩm polyphenoltổng hợp các chất có hợp chất kháng vi sinh vậtcơ chế sinh tổng hợp chất kháng sinh ở vi sinh vậtkhả năng tổng hợp chất kháng sinh của các chủng t41 d423 9 khả năng sinh chất kháng khuẩn của hp411 trên các mt lên menbai du thi day hoc tich hop lien mon trong vat lyKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần xây dựng Hoàng LộcTai lieu on thi vao lop 10 mon toan có đáp án chi tiếtGiáo trình tài chính doanh nghiệpKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần xây dựng Hoàng Lộc (LV thạc sĩ)CẬP NHẬT DBR Phải làm được hết các vấn đề trên rồi chuyển lớp rừng gốc sang lớp rừng cập nhật (???r1.tab) và cập nhật theo hướng dẫn trong bộ tài liệu.CÁC DẠNG ĐỀ HAY GẶP TRONG CÂU NGHỊ LUẬN VĂN HỌC DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 12SKKN Rèn luyện ý thức bảo vệ môi trường cho Học sinh lớp 10 thông qua bài “ Nguyên tắc hoạt động của động cơ nhiệt và máy lạnh” – Vật lí 10 Nâng caoBài tập trắc nghiệm lịch sử 9555 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 9Đề thi trắc nghiệm môn tiếng anh vào lớp 10Bộ đề trắc nghiệm tự luận địa lý 10 (NXB đại học quốc gia 2006) huỳnh trà, 159 tranghướng dẫn thực hiện chuan kien thuc ky nang các môn học ở tiểu học lop 236 de on luyen toan lop 3 (tap hai)Áp dụng hiệp ước vốn basel II kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho việt namBáo cáo tài chính ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam 2014 q4 hopnhatCung sao duong da sieu reBáo cáo tài chính ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam 2009Báo cáo tài chính ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam 2010 q2 hopnhatBáo cáo tài chính ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam 2011 q3 hopnhat
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập