DE CUONGMON VI XU LY

300 cau hoi de thi vi xu ly trac nghiem hay nhat

300 cau hoi de thi vi xu ly trac nghiem hay nhat
... làm vi c port nối tiếp B Tần số làm vi c Thanh ghi C Tần số làm vi c nhớ D Tần số làm vi c Câu 226: Tần số dao động vi xử lý 8051 chủ yếu định bởi: A Tần số điện lưới B Tần số thi t bị ngoại vi ... LCALL DELAY MOV P1,#0FFH LCALL DELAY LCALL DELAY LCALL DELAY LCALL DELAY SJMP TD Với tần số dao động thạch anh 12M chương trình DELAY 5ms led đơn nối P1 tích cực mức cao chu kỳ Duty cycle xung ... CPU là: A Tìm nạp lệnh B Thực thi lệnh C Giao thi t thi t bị ngoại vi D Tìm nạp lệnh thực thi lệnh RI, WAIT có ý nghĩa: Câu 89: A Chip 8051 hoạt động với tần số xung clock chuẩn là: MHz B 12...
 • 53
 • 1,781
 • 8

Đề cương Vi xử (P1) - Hệ Trung cấp&Cao đẳng

Đề cương Vi xử lý (P1) - Hệ Trung cấp&Cao đẳng
... n t Công nghi p ð cương ôn thi môn ði n t s h Trung c p, Cao ñ ng ð i h c ! -3 & 275 a bit b bit c bit d bit M\ch cGng bán phVn HA (Haft Adder) có bi5u thac tRng S o ngõ ra: ! -3 & 276 a S = AB ... DCBA=0011 tr\ng thái ngõ là: a abcdefg=1111001 b abcdefg=0000110 c abcdefg=1011111 d abcdefg=0100000 - - - 0 / 264 M\ch giLi mã BCD sang ño\n lo\i catod chung hình 3.13 ñó D – A ngõ vào d= li...
 • 54
 • 210
 • 1

Đề cương Vi xử (P2) - Hệ Trung cấp&Cao đẳng

Đề cương Vi xử lý (P2) - Hệ Trung cấp&Cao đẳng
... d 3.125KHz Biên so n: B( môn Đi n t Công nghi p Đ cương ôn thi môn Vi x h Trung C p, Cao ñ ng & Đ i h!c 31 Tìm ño n chương trình t o tr6 vi( t sai: b a DELAY: DELAY: MOV TMOD,#01H MOV TMOD,#10H ... RET RET RET Biên so n: B( môn Đi n t Công nghi p Đ cương ôn thi môn Vi x h Trung C p, Cao ñ ng & Đ i h!c 10 35 Tìm ño n chương trình t o tr6 vi( t sai: d c b a DELAY: DELAY: DELAY: DELAY: MOV ... 76.8s TF0,$ Biên so n: B( môn Đi n t Công nghi p Đ cương ôn thi môn Vi x h Trung C p, Cao ñ ng & Đ i h!c 62 Tìm ño n chương trình t o tr6 vi( t sai: c b a DELAY: DELAY: DELAY: PUSH 00H PUSH...
 • 76
 • 160
 • 2

Tài liệu Đề tài " Vi xử 8051" pptx

Tài liệu Đề tài
... nhiều trường Đại học kỹ thuật, vi xử thực trở thành mơn học quan trọng, vi xử 8051 gần mơn học sử dụng để trang bị cho kiến thức vi xử lý, từ mở rộng loại vi xử khác có cấu trúc phức tạp ... bus liệu bit), nói 8051 họ vi điều khiển bit Với độ rộng bus liệu vậy, chip họ 8051 xử tốn hạng bit chu kỳ lệnh CPU (Central Processing Unit) CPU đơn vị xử trung tâm, não tồn hệ thống vi ... tiếp xảy trước xử ngắt timer0 có xảy khơng thể chen vào, làm dừng q trình xử ngắt cổng nối tiếp - Nếu ngắt timer0 xảy trước xử mà ngắt cổng nối tiếp xảy CPU phải dừng vi c xử ngắt timer0...
 • 54
 • 296
 • 2

ĐỀ CƯƠNG VI xử full HD

ĐỀ CƯƠNG VI xử lý full HD
... Hz chu kì làm vi c 50% Vậy tốc độ động 500(v/p) với tần số xung 10kHz chu kì làm vi c 25%.Các nút ấn chưa ấn ( lojic) ,ấn (1lojic) f = 10kHz => Độ rộng xung ứng với thời gian làm vi c 50% = 50 ... 30h,#0FFh Mov 30h,#00h Nop SJMP Main END Câu 12: f = 100kHz => s có 100000 xung ,mà chu kì làm vi c D =40%  Độ rộng xung cao −6 (s) = Chu kì máy 10  Độ rộng xung thấp −6 (s) = Chu kì máy 10 ... rộng xung ứng với thời gian làm vi c 50% = 50 chu kì máy => Độ rộng xung ứng với thời gian làm vi c 25% = 25 chu kì máy #include Org 00h Main: Setb P1.0 Setb P1.1 Setb P1.2 Dung bit...
 • 12
 • 261
 • 2

Đề thi vi xử có đáp án 1

Đề thi vi xử lý có đáp án 1
... 10 0H LED7S: ; hgfedcba DB 11 000000B; DB 11 111 001B; DB 10 10 010 0B; DB 10 110 000B; DB 10 011 001B; DB 10 010 010 B; DB 10 000 010 B; DB 11 111 000B; DB 10 000000B; DB 10 010 000B; b) Count EQU P1.0 MOV P1,#01H ... sáng theo qui luật mẫu (TD: trước hết tất LED tắt 15 0 ms, LED P1.3 P1.4 sáng 15 0 ms, , cuối LED P1.7 P1.0 sáng 15 0 ms, lặp lại) , ngõ vào P0.0 = sáng theo qui luật mẫu Các LED P1.7 P1.0 ... VXL _Thi HK_AY1 213 -S2_trang 5/9 Câu 10 : (1 đ) Vi t chương trình hợp ngữ C (chỉ chọn một) cho 80 51 để làm sáng LED đơn nối với cổng P1 (hình tròn đen tương ứng LED sáng ngõ 80 51 mức làm LED sáng)...
 • 9
 • 965
 • 47

Đề thi vi xử có đáp án 2

Đề thi vi xử lý có đáp án 2
... ORG SETB P2.0 LOOP: JNB P2.0, $ JB P2.0, $ ; cạnh xuống P2.0 ACALL P20_ODD JNB P2.0, $ JB P2.0, $ ; cạnh xuống P2.0 ACALL P20_EVEN SJMP LOOP P20_ODD: ; Xử số lần cạnh ; xuống P2.0 lẻ MOV ... SJMP LOOP P20_EVEN: ; Xử số lần cạnh ; xuống P2.0 chẵn MOV A,#0 ACALL BCD2LED7S ACALL DELAY_500MS ACALL DELAY_500MS SJMP LOOP Chú ý: Phần xử số lần cạnh xuống P2.0 lẻ thể vi t cách khác: ... CJNE R0, #2, R0NE2 CASE2: CPL A INC A MOV R2,A RET R0NE3: ; R0 > MOV R2,#0 RET R0NE2: CJNE R0,#3,R0NE3 CASE3: SWAP A MOV R2,A RET VXL _Đáp án đề Thi HK_AY11 12- S2_trang 7/8 Câu 6: Một cách giải khác...
 • 8
 • 626
 • 32

Đề thi vi xử có đáp án 3

Đề thi vi xử lý có đáp án 3
... 1/16 + 1 /32 ) = Tổng x 0 .34 Ngoài ra: 1 /3 = 0 .33 33 Như tính gần Tổng /3 VXL_KTGHK_AY12 13- S2_trang 3/ 6 Câu 6: (1 đ) Lập trình hợp ngữ Z80 a) (0.5 đ) Vi t chương trình COMP_U8 để thực so sánh số bit ... bù R2 001 011 011 00101 R3  R3 + R3 R3 = 2R1 – 2(bù R2) 011 011 011 00010 R3  R3 – R0 Kết cần tính 011 000 011 00101 VXL_KTGHK_AY12 13- S2_trang 5/6 Câu 6: Các cách vi t khác cho chương trình ... 2: (1 đ) Thi t kế nhớ RAM tĩnh 16Kx8 từ RAM 8Kx4, RAM 8Kx8, số cổng logic: Câu 3: (1 đ) Vi t “từ điều khiển” (control word) để thực phép toán sau: R3  x R1/2 – x (bù R2) Các tác vụ R3  R1/2...
 • 6
 • 419
 • 19

Đề thi vi xử có hướng dẫn giải

Đề thi vi xử lý có hướng dẫn giải
... F, R1 CPU lệnh địa LOAD B ADD C STORE T LOAD A MUL T ADD D STORE F CPU lệnh địa PUSH A PUSH B PUSH C ADD MUL PUSH D ADD POP F ĐHBK Tp HCM – Khoa ĐĐT–BMĐT GVPT: Hồ Trung Mỹ Vi xử – AY1213-S2 ... ĐĐT–BMĐT GVPT: Hồ Trung Mỹ Vi xử – AY1213-S2 Đáp án Kiểm tra lớp đợt Thời gian làm bài: 30 phút (Cho mở TL) 1) (1 đ) Trước thực thi lệnh sau PSW=5FH A=19H, sau thực thi PSW A=? a) RLC A b) RRC ... dung stack Sau Z80 thực thi đoạn chương trình trên, BG SP = 11FEH   Bộ nhớ  Địa chì     56H  34H     11FEH  11FFH  1200H  ĐHBK Tp HCM – Khoa ĐĐT–BMĐT GVPT: Hồ Trung Mỹ Vi xử – AY1213-S2 Đáp án...
 • 12
 • 1,782
 • 2

Tuyển tập đề thi Vi Xử

Tuyển tập đề thi Vi Xử Lý
... mã ASCII dạng nhị phân của A là: Giải tập Vi xử – BachDH – TTM K51 v1.0 Phần 1: Kỹ thuật vi xử Bộ vi xử 8088 khởi tạo đoạn ngăn xếp SS = 4200H Giả thi t thời điểm BP=00FCH, BX=1234H, AX= ... http://dientubachkhoa.com - DTBK Group ĐỀ THI KỸ THUẬT VI XỬ LÝ ĐT 7, 8, 9, 10, 11, 12- K47 Ngày thi: 21/12/2005 Thời gian làm bài: 90 phút (Không sử dụng tài liệu) Đề 1: Câu ( điểm): Vi xử phân loại nào? Trình ... Core - bus 800 - SK 775 báo giá vi xử Trình bày DMA Trình bày tiêu chí lựa chọn vi xử cho vi c thi t kế máy ảnh kỹ thuật số Trình bày ưu điểm công nghệ vi xử đa lõi Câu ( điểm) Cho IC RAM...
 • 53
 • 1,276
 • 4

Đề cương Vi Xử doc

Đề cương Vi Xử Lý doc
... trúc VXL có khối chức xử song song bên gọi kiến trúc siêu hướng, nghĩa lúc nhiều hướng xử khác bên VXL Kiến trúc siêu hướng phát triển kiến trúc RISC, nâng cao tốc độ xử mà nâng cao độ tin ... cho phép số lệnh đồng thời đc giải mã (xử song song ) SFU (special function unit): khối chức đặc biệt, là: - khối đồ họa - khối xử tín hiệu - khối xử ảnh - XL ma trận vector Cache: BN ... bảo chia sẻ cho tất đvị x .lý, nguyên gọi máy tính có BN chia sẻ Câu : Các BVXL cấu trúc ống (pipeline Processors) - XL ống gồm có chuỗi liên tiếp mạch xử mà mạch xử thường đgl phân đoạn...
 • 6
 • 78
 • 0

Đề cương vi xử & kỹ thuật số potx

Đề cương vi xử lý & kỹ thuật số potx
... CL=3 Vi t đoạn chương trình thực công vi c sau hợp ngữ: a Tính biểu thức - 3*(Y*Y - 3*X) - 5*Y b Cấu trúc If (A=5) or (A=15) then BX= else BX=1 Thiết kế mạch chuyển mã nhị phân sang mã Gray số ... Trong CL=3 12 Vi t đoạn chương trình thực công vi c sau hợp ngữ: a Thực tính biểu thức: 3*X + - 3*Y b Thực tính S = 1+2+3+…+100 theo cấu trúc FOR – DO 13 Thiết kế mạch giải mã BCD (1 số) sang đèn ... ; Trong CL=2 16 Vi t đoạn chương trình thực công vi c sau hợp ngữ: a Tính biểu thức - (3*X + 7*Y) + Y*Y b Tính S = 1+2+3+…+100 theo cấu trúc WHILE – DO 17 Thiết kế mạch so sánh số bit, từ mạch...
 • 6
 • 116
 • 0

Ngân hàng đề thi Vi xử ngành điện tử viễn thông - 1 doc

Ngân hàng đề thi Vi xử lý ngành điện tử viễn thông - 1 doc
... chiều vi xử b Các ngõ vi xử c Các ngõ vào vi xử d Là đường trở kháng cao nhớ 10 / Các thi t bị ngoại vi nối tới vi xử lý: a Thông qua nhớ b Thông qua Bus liệu c Thông qua Bus địa d Thông ... Trong cổng vào Các đệm vi xử Trên Bus liệu Trong nhớ bán dẫn 8/ Bus địa là: a Các ngõ vào vi xử b Là đường trở kháng cao nhớ c Các đường hai chiều vi xử d Các ngõ vi xử 9/ Bus liệu là: ... b 64200H c 00642H d A07FFH 18 / Cần nhớ 8KB để có dung lượng nhớ 1MB a 256 b 10 0 c 11 2 d 12 8 19 / Cần 16 nhớ bao nhiều KB để có dung lượng nhớ 1MB a 256 b 64 c 32 d 12 8 20/ Trong hệ thống 80286...
 • 8
 • 238
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề thi vi xử lý trắc nghiệmđề thi vi xử lý 2 spktđề thi vi xử lý 8086đề thi vi xử lý 1đề thi vi xử lý bách khoađề thi vi xử lý spktđề thi vi xử lý bách khoa hcmđề thi vi xử lý bách khoa hà nộiđề tài vi xử lýđề tài về vi xử lýđề cương kỹ thuật vi xử lýđề tài kiến trúc vi xử lýchân đế của bộ vi xử lý core 2đề thi môn vi xử lýđề thi trắc nghiệm môn vi xử lýXây dựng website bán hàng cho công ty thế giới sốĐề thi vào lớp 10 môn Tiếng AnhĐề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anhchuyên đề khóa luận tốt nghiệp giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng hộ ND tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện mỹ lộc – nam địnhthiết kế quy trình công nghệ chế tạo dao tiện định hình trònTìm hiểu tiêu chuẩn quốc tế mới về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp theo ISO/DIS 45001Bao cao tai chinh hop nhat quy III nam 2016Thiết kế quy trình gia công chi tiết trục vít t3Báo cáo giữa kỳ môn Nghiên cứu khoa họcThiết kế qui trình công nghệ chế tạo dao phay lăn răngthiết kế quy trình công nghệ chế tạo bàn ren trònLý thuyết tài chính tiền tệ BTVNĐánh giá hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2010 2014 (LV thạc sĩ)Góc định hướng và ứng dụng (LV thạc sĩ)quy trình sản xuất kẹo dừaVi khuẩn acetobacter xylinum trong quá trình sản xuất thạch dừaPHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN BACILLUS SUBTILISlớp 10Geographic perimiter state routingcó file cad thiết kế máy phay ngang vạn năng hạng trung trên cơ sở các máy phay tương tự đã có trong công nghiệp
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập