Kiem tra 1 tiet chuong 1

Kiêm tra một tiêt chương II

Kiêm tra một tiêt chương II
... 1.55 Một cầu nhôm rỗng đợc nhiễm điện điện tích cầu A phân bố mặt cầu B phân bố mặt cầu C phân bố mặt mặt cầu D phân bố mặt cầu nhiễm điện dơng, mặt cầu nhiễm điện âm 1.56 Phát biểu sau đúng? A Một ... (C) 1.66 Một tụ điện phẳng gồm hai có dạng hình tròn bán kính (cm), đặt cách (cm) không khí Điện dung tụ điện là: A C = 1,25 (pF) B C = 1,25 (nF) C C = 1,25 (F) D C = 1,25 (F) 1.67 Một tụ điện ... 1.81 Một tụ điện có điện dung C, đợc nạp điện đến hiệu điện U, điện tích tụ Q Công thức xác định mật độ lợng điện trờng tụ điện là: C W = Q2 C B w = CU 2 C w = QU A w = D w = E 9.10 9.8 1.82 Một...
 • 121
 • 141
 • 0

KIEM TRA MOT TIET CHUONG 6

KIEM TRA MOT TIET CHUONG 6
... nước A N2 B CO2 D CFC Câu 16: Trong phản ứng sau đây, Lưu huỳnh vừa chất Oxihoá vừa chất khử ? A B C D  SO2 → → S + 6HNO3  H2SO4 + 6NO2 + 2H2O → S + 3F2  SF6 → 3S + 6NaOH  2Na2S + Na2SO3 ... đây, Lưu huỳnh vừa chất Oxihoá vừa chất khử ? A B C D  SO2 → → S + 6HNO3  H2SO4 + 6NO2 + 2H2O → S + 3F2  SF6 → 3S + 6NaOH  2Na2S + Na2SO3 + 3H2O S + O2 Câu 9: Để pha loãng H2SO4 đậm đặc ... KClO3 Trộn kó đun nóng đến phản ứng xảy hoàn toàn thu 76 gam chất rắn Y Thể tích khí Oxi thu điều kiện tiêu chuẩn là: A 5 ,6 lít B 11,2 lít C 16, 8 lít D 22,4 lít Câu 5: Sự có mặt Ozon thượng tầng...
 • 5
 • 134
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG IV ĐẠI SỐ 9

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG IV ĐẠI SỐ 9
... Lớp : 9/ Điểm KIỂM TRA MỘT TIẾT Môn : ĐẠI SỐ – CHƯƠNG IV Nhận xét giáo viên ĐỀ A I/Trắc nghiệm : Khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời 1)Cho hàm số y = Khẳng định sau : A/Hàm số đồng biến ... Lớp : 9/ BÀI LÀM KIỂM TRA MỘT TIẾT Môn : ĐẠI SỐ – CHƯƠNG IV Điểm Nhận xét giáo viên ĐỀ B I/Trắc nghiệm : Khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời 1)Cho hàm số y = có đồ thị (P) ... BIỂU ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN Bài kiểm tra tiết chương IV – Môn Đại số – HK II I/Trắc nghiệm (4 điểm) : Mỗi câu trả lời cho 0,5 điểm Câu ĐỀ A ĐỀ B A B D D C C II/Tự luận (6 điểm) : ĐỀ A Bài a) M∈(P) ...
 • 4
 • 5,805
 • 68

Bài giảng kiểm tra một tiết chương II số học 6

Bài giảng kiểm tra một tiết chương II số học 6
... điểm) b) 5x - 12 = 48 5x = 60 x = 60 : = 12 (0,75 điểm) Bài 5: (1 điểm) a) Các ước (- 10) là: ±1 ; ±2 ; ±5 ; ±10 (0,5 điểm) b) Các bội : 6 ; ±12 ; 18 (0,5 điểm) Bài 6: (1 điểm) X = - ; - ; - ... = 152 c) 16 - 10 - 20 (0, 75 điểm) = 48 - 30 = 18 Bài 3: (2 điểm) a) 32 = 32; −10 = 10; = (1 điểm) b) a = ⇒ a = ±3 a + = −1 ⇒ số nguyên a thoả mãn GTTĐ số nguyên không âm (1 điểm) Bài 4: (1,5 ... - BIỂU ĐIỂM : Bài 1: (2 điểm) a) - Phát biểu quy tắc cộng hai số nguyên dấu, cộng hai số nguyên khác dấu SGK (1 điểm) b) (- 15) + (- 40) = - 55 (+ 52) + (- 70) = - 18 (1 điểm) Bài 2: (2,5 điểm)...
 • 2
 • 191
 • 1

KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG 3 HÌNH HỌC 8

KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG 3 HÌNH HỌC 8
... Đáp án: A TRẮC NGHIỆM: Câu 1: 1/S;2/S; 3/ Đ; 4/Đ Câu 2: 1/A; 2/B B BÀI TẬP: Câu 1: Chia đoạn thẳng AB thành phần nhau: Kẻ đường thẳng a ... Câu 2: A ∆ BCD (g.g) a/ ∆ AHB ∆ HAD (g.g) b/ ∆ ABD AD BD ⇒ ⇒ AD =DH.DB = HD AD H c/ DB=10cm; AH=4 ,8 cm D M A N B O C B C D E G a ...
 • 3
 • 230
 • 0

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM BÀI KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG I - Mã đề 357 doc

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM BÀI KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG I - Mã đề 357 doc
... 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B D C C D B D A A D C B A C D B C B D C Trang 4/5 - đề thi 357 357 357 357 357 ... 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A B B A A D A A C B A B C B C D C D D A Trang 5/5 - đề thi 357 ... s) T i th i i m t = 5s, vận tốc chất i m có giá trị A 5cm/s B -2 0 cm/s C cm/s D 20 cm/s Câu 12: Một vật dao động tắt dần có đ i lượng giảm liên tục theo th i gian A biên độ gia tốc B biên...
 • 5
 • 150
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG 3 potx

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG 3 potx
... Tr­êng THPT NguyÔn §×nh ChiÓu a,121 b, 13 c, 25 d, 40 Câu 9.Tính tổng S   0 ,3  0 ,32   0,3n a, b, 10 c, 10 d, kết khác Câu 10 Tìm x biết 1+4+7+…+x = 92 với x ... biết số thứ giảm ta số lập thành cấp số cộng Bài 3( 3 điểm) Cho dãy (un), kí hiệu tổng n số hạng Sn, xác định Sn  7n  3n 2 a, Tính u1, u2, u3 b, Chứng minh dãy số cấp số cộng xác định số hạng ... 1+4+7+…+x = 92 với x số hạng cấp số cộng1, 4, 7, … a, 19 b, 28 c, 22 d, 25 Câu 11.Tìm x để 10 – 3x, 2x + 3, – 4x lập thành cấp số cộng a, 4 b, 11 11 c, 11 d,  11 Câu 12 Nếu số thực a, b, c mà abc...
 • 4
 • 100
 • 0

KIỂM TRA MỘT TIẾT - CHUONG 2 - SO HOC 6

KIỂM TRA MỘT TIẾT - CHUONG 2 - SO HOC 6
... A 12 B 35 C D Một kết khác Câu : Kết : ( - 5) ( +8 )+ ( - ) = A + 53 B + 43 C - 46 D Một kết khác Câu : A -3 > -5 > +6 < - < - B -3 > -5 > -7 > - 14 C - 13 > -5 > -2 < - < - sai D ( -9 ) ... + ( - ) - (- ) -2 = -9 sai II Phần tự luận ( điểm ) : Bài : (2 điểm) Thực phép tính: a ) 165 - (- 35) + 32 - (28 + 72) b ) (- 3) + (- 5) - 20 Bài : (1, điểm) Tìm x thuộc Z biết : x + 16 = - 14 ... KIỂM TRA MỘT TIẾT SỐ HỌC Lớp : Nhận xét làm I Phần trắc nghiệm ( điểm ) : Khoanh tròn A, B , C , D chọn Câu : Kết : ( - 12) - ( -3 ) = A 15 B - 15 C -9 D Một kết khác Câu : ( - ) ( -...
 • 3
 • 62
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG IV

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG IV
... n+2 + x n+ + x n+ ) (3 x n + x n + x n ) = x n+ x n = 2 2 x n ( x 1) = x = 0; x = 1; x = IV. Cng c - Thu bi - V nh lm li bi KT vo v bi V Hớng dẫn nhà c trc bi : Đa thức biến Chữ ký tổ trởng...
 • 3
 • 55
 • 0

de kiem tra mot tiet chuong 4 giai tich 12

de kiem tra mot tiet chuong 4 giai tich 12
... thi có 01 trang) Thời gian làm bài: 45 phút Câu 1.( điểm) Xác định phần thực phần ảo số phức sau: z = 2i – ( – 3i ) – ( + 4i ) Câu (4 điểm) ( ) ( a Tìm x, y biết − 2i x + + 4i  ) y = 4 + 18i ... Đáp án Câu ( điểm) Biến đổi z = 4 + i Phần thực : -4 Phần ảo: ( Nội dung đáp án ) ( ) Biến đổi x − 8y + 24 y − x i = 4 + 18i ( điểm)  x − y = 4  −2 x + 24 y = 18 x = ⇔ y = Điểm điểm 0.5 ... ) =  ÷( − i ) = − 7i 2+i    − 2i + ∆’=-1 ( điểm) ⇒ ∆ ' = i Phương trình có nghiệm z1= -4+ i z2= -4- i Phương trình có nghiệm ( điểm) −k + − k i z1= 2 − k − − k i z2= điểm 0.5 diểm 0.5 điểm 0,5...
 • 3
 • 253
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại City View Hotel và các giải phápThực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Nhà xuất bản Thống kêThực trạng hoạt động đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty Cao su Sao vàngThực trạng hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Quân ĐộiThực trạng kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần công nghệ lehutSơ đồ hướng dẫn phân tích khổ 1 bài thơ Tây TiếnThực trạng công tác kế toán Công ty TNHH Một Thành Viên 45Tuyển tập những bài văn tham khảoThực tế công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàngThực trạng công tác kiểm toán doanh thu và nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm Toán Đại Tín thực hiệnNghiên cứu đánh giá hiện trạng thoát nước và đề xuất giải pháp thoát nước tại Khu vực phí Bắc quận Sơn Trà thành phố Đà NTang ma của người Cống ở xã Nậm Khao, huyện Mường Tè, tỉnh Lai ChâuTôn nhân xuyên biên giới của người Hmông tại xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ AnQuan tri thuong hieuThực trạng công tác hoạch định chiến lược và kế hoạch phát triển của công ty dệt vải công nghiệp Hà NộiTăng cường vai trò nhà nước trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nayTăng trưởng kinh tế với vấn đề công bằng xã hội tại thị xã Bà Rịa - Mai Văn NghĩaSlide Bài giảng Lập trình ứng dụng trên LiferayThiết kế nhà máy sản xuất bánhThu hoạch thực tập tốt nghiệp Hoạt động kinh doanh, phân phối sản phẩm thuốc của Công ty TNHH Dược phẩm An Vượng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập