Kiem tra 1 tiet chuong 1

Kiêm tra một tiêt chương II

Kiêm tra một tiêt chương II
... 1.55 Một cầu nhôm rỗng đợc nhiễm điện điện tích cầu A phân bố mặt cầu B phân bố mặt cầu C phân bố mặt mặt cầu D phân bố mặt cầu nhiễm điện dơng, mặt cầu nhiễm điện âm 1.56 Phát biểu sau đúng? A Một ... (C) 1.66 Một tụ điện phẳng gồm hai có dạng hình tròn bán kính (cm), đặt cách (cm) không khí Điện dung tụ điện là: A C = 1,25 (pF) B C = 1,25 (nF) C C = 1,25 (F) D C = 1,25 (F) 1.67 Một tụ điện ... 1.81 Một tụ điện có điện dung C, đợc nạp điện đến hiệu điện U, điện tích tụ Q Công thức xác định mật độ lợng điện trờng tụ điện là: C W = Q2 C B w = CU 2 C w = QU A w = D w = E 9.10 9.8 1.82 Một...
 • 121
 • 150
 • 0

KIEM TRA MOT TIET CHUONG 6

KIEM TRA MOT TIET CHUONG 6
... nước A N2 B CO2 D CFC Câu 16: Trong phản ứng sau đây, Lưu huỳnh vừa chất Oxihoá vừa chất khử ? A B C D  SO2 → → S + 6HNO3  H2SO4 + 6NO2 + 2H2O → S + 3F2  SF6 → 3S + 6NaOH  2Na2S + Na2SO3 ... đây, Lưu huỳnh vừa chất Oxihoá vừa chất khử ? A B C D  SO2 → → S + 6HNO3  H2SO4 + 6NO2 + 2H2O → S + 3F2  SF6 → 3S + 6NaOH  2Na2S + Na2SO3 + 3H2O S + O2 Câu 9: Để pha loãng H2SO4 đậm đặc ... KClO3 Trộn kó đun nóng đến phản ứng xảy hoàn toàn thu 76 gam chất rắn Y Thể tích khí Oxi thu điều kiện tiêu chuẩn là: A 5 ,6 lít B 11,2 lít C 16, 8 lít D 22,4 lít Câu 5: Sự có mặt Ozon thượng tầng...
 • 5
 • 151
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG IV ĐẠI SỐ 9

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG IV ĐẠI SỐ 9
... Lớp : 9/ Điểm KIỂM TRA MỘT TIẾT Môn : ĐẠI SỐ – CHƯƠNG IV Nhận xét giáo viên ĐỀ A I/Trắc nghiệm : Khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời 1)Cho hàm số y = Khẳng định sau : A/Hàm số đồng biến ... Lớp : 9/ BÀI LÀM KIỂM TRA MỘT TIẾT Môn : ĐẠI SỐ – CHƯƠNG IV Điểm Nhận xét giáo viên ĐỀ B I/Trắc nghiệm : Khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời 1)Cho hàm số y = có đồ thị (P) ... BIỂU ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN Bài kiểm tra tiết chương IV – Môn Đại số – HK II I/Trắc nghiệm (4 điểm) : Mỗi câu trả lời cho 0,5 điểm Câu ĐỀ A ĐỀ B A B D D C C II/Tự luận (6 điểm) : ĐỀ A Bài a) M∈(P) ...
 • 4
 • 8,125
 • 90

Bài giảng kiểm tra một tiết chương II số học 6

Bài giảng kiểm tra một tiết chương II số học 6
... điểm) b) 5x - 12 = 48 5x = 60 x = 60 : = 12 (0,75 điểm) Bài 5: (1 điểm) a) Các ước (- 10) là: ±1 ; ±2 ; ±5 ; ±10 (0,5 điểm) b) Các bội : 6 ; ±12 ; 18 (0,5 điểm) Bài 6: (1 điểm) X = - ; - ; - ... = 152 c) 16 - 10 - 20 (0, 75 điểm) = 48 - 30 = 18 Bài 3: (2 điểm) a) 32 = 32; −10 = 10; = (1 điểm) b) a = ⇒ a = ±3 a + = −1 ⇒ số nguyên a thoả mãn GTTĐ số nguyên không âm (1 điểm) Bài 4: (1,5 ... - BIỂU ĐIỂM : Bài 1: (2 điểm) a) - Phát biểu quy tắc cộng hai số nguyên dấu, cộng hai số nguyên khác dấu SGK (1 điểm) b) (- 15) + (- 40) = - 55 (+ 52) + (- 70) = - 18 (1 điểm) Bài 2: (2,5 điểm)...
 • 2
 • 208
 • 1

KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG 3 HÌNH HỌC 8

KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG 3 HÌNH HỌC 8
... Đáp án: A TRẮC NGHIỆM: Câu 1: 1/S;2/S; 3/ Đ; 4/Đ Câu 2: 1/A; 2/B B BÀI TẬP: Câu 1: Chia đoạn thẳng AB thành phần nhau: Kẻ đường thẳng a ... Câu 2: A ∆ BCD (g.g) a/ ∆ AHB ∆ HAD (g.g) b/ ∆ ABD AD BD ⇒ ⇒ AD =DH.DB = HD AD H c/ DB=10cm; AH=4 ,8 cm D M A N B O C B C D E G a ...
 • 3
 • 261
 • 0

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM BÀI KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG I - Mã đề 357 doc

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM BÀI KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG I - Mã đề 357 doc
... 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B D C C D B D A A D C B A C D B C B D C Trang 4/5 - đề thi 357 357 357 357 357 ... 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A B B A A D A A C B A B C B C D C D D A Trang 5/5 - đề thi 357 ... s) T i th i i m t = 5s, vận tốc chất i m có giá trị A 5cm/s B -2 0 cm/s C cm/s D 20 cm/s Câu 12: Một vật dao động tắt dần có đ i lượng giảm liên tục theo th i gian A biên độ gia tốc B biên...
 • 5
 • 182
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG 3 potx

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG 3 potx
... Tr­êng THPT NguyÔn §×nh ChiÓu a,121 b, 13 c, 25 d, 40 Câu 9.Tính tổng S   0 ,3  0 ,32   0,3n a, b, 10 c, 10 d, kết khác Câu 10 Tìm x biết 1+4+7+…+x = 92 với x ... biết số thứ giảm ta số lập thành cấp số cộng Bài 3( 3 điểm) Cho dãy (un), kí hiệu tổng n số hạng Sn, xác định Sn  7n  3n 2 a, Tính u1, u2, u3 b, Chứng minh dãy số cấp số cộng xác định số hạng ... 1+4+7+…+x = 92 với x số hạng cấp số cộng1, 4, 7, … a, 19 b, 28 c, 22 d, 25 Câu 11.Tìm x để 10 – 3x, 2x + 3, – 4x lập thành cấp số cộng a, 4 b, 11 11 c, 11 d,  11 Câu 12 Nếu số thực a, b, c mà abc...
 • 4
 • 125
 • 0

KIỂM TRA MỘT TIẾT - CHUONG 2 - SO HOC 6

KIỂM TRA MỘT TIẾT - CHUONG 2 - SO HOC 6
... A 12 B 35 C D Một kết khác Câu : Kết : ( - 5) ( +8 )+ ( - ) = A + 53 B + 43 C - 46 D Một kết khác Câu : A -3 > -5 > +6 < - < - B -3 > -5 > -7 > - 14 C - 13 > -5 > -2 < - < - sai D ( -9 ) ... + ( - ) - (- ) -2 = -9 sai II Phần tự luận ( điểm ) : Bài : (2 điểm) Thực phép tính: a ) 165 - (- 35) + 32 - (28 + 72) b ) (- 3) + (- 5) - 20 Bài : (1, điểm) Tìm x thuộc Z biết : x + 16 = - 14 ... KIỂM TRA MỘT TIẾT SỐ HỌC Lớp : Nhận xét làm I Phần trắc nghiệm ( điểm ) : Khoanh tròn A, B , C , D chọn Câu : Kết : ( - 12) - ( -3 ) = A 15 B - 15 C -9 D Một kết khác Câu : ( - ) ( -...
 • 3
 • 69
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG IV

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG IV
... n+2 + x n+ + x n+ ) (3 x n + x n + x n ) = x n+ x n = 2 2 x n ( x 1) = x = 0; x = 1; x = IV. Cng c - Thu bi - V nh lm li bi KT vo v bi V Hớng dẫn nhà c trc bi : Đa thức biến Chữ ký tổ trởng...
 • 3
 • 83
 • 0

de kiem tra mot tiet chuong 4 giai tich 12

de kiem tra mot tiet chuong 4 giai tich 12
... thi có 01 trang) Thời gian làm bài: 45 phút Câu 1.( điểm) Xác định phần thực phần ảo số phức sau: z = 2i – ( – 3i ) – ( + 4i ) Câu (4 điểm) ( ) ( a Tìm x, y biết − 2i x + + 4i  ) y = 4 + 18i ... Đáp án Câu ( điểm) Biến đổi z = 4 + i Phần thực : -4 Phần ảo: ( Nội dung đáp án ) ( ) Biến đổi x − 8y + 24 y − x i = 4 + 18i ( điểm)  x − y = 4  −2 x + 24 y = 18 x = ⇔ y = Điểm điểm 0.5 ... ) =  ÷( − i ) = − 7i 2+i    − 2i + ∆’=-1 ( điểm) ⇒ ∆ ' = i Phương trình có nghiệm z1= -4+ i z2= -4- i Phương trình có nghiệm ( điểm) −k + − k i z1= 2 − k − − k i z2= điểm 0.5 diểm 0.5 điểm 0,5...
 • 3
 • 318
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Áp dụng basel II vào quản trị rủi ro thị trường tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt namPhân tích báo cáo tài chính của ngân hàng TMCP quân độiCác hình thức sở hữu ruộng đất ở trung quốc thời kì nhà minh8 de KT chuong 2 dai so 9 tiet 2910 DE THI HK i TOAN 4Phieu bo sung ly lich can bo cong chuc mau 4aGiáo dục đạo đức cho sinh viên ngành y khu vực nam bộ việt nam hiện nay26 VU KHI BAT QUY DANH CHO CAC THI SINH THI DAI HOCTU HOC NGUYEN LY KE TOANTHỊ TRƯỜNG TÍN CHỈ CÁC BON TRONG LĨNHVỰC KHÍ SINH HỌCSKKN cho cán bộ Quản lí Trường Tiểu họcMáy xét nghiệm dấu ấn tim mạch cobas h 232 basicHỆ THỐNG PHÁT ĐIỆN BẰNG KHÍ SINH HỌC Phương pháp tính toán công suất máy và đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hìnhChế độ ban cấp ruộng đất thời lê thánh tông và những tác động tới xã hội đại việt thế kỉ XVCẩm nang phương pháp phân tích chuỗi giá trị hàng nông sảnThực trạng nhiễm khuẩn vết mổ và một số yếu tố liên quan tại khoa phẫu thuật tiêu hóa bệnh viện hữu nghị việt đức năm 2015Tình trạng nhiễm hiv, hbv, hcv và yếu tố liên quan ở một số nhóm nguy cơ cao tại hà nội, 2008 2010đánh giá quy trình phát máu an toàn tại trung tâm huyết học – truyền máu bệnh viện 19 8 bộ công anĐánh giá thực trạng và nhu cầu phục hồi chức năng cho người khuyết tật tại trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ xã hội hải dương tháng 6 năm 2016Khảo sát mức độ hài lòng của người bệnh tại khoa phục hồi chức năng bệnh viện trường đại học kỹ thuật y tế hải dương tháng 4, 5, 6 năm 2016
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập