De KT 1 tiet GT 12 chuong i co ban co DA

Đề KT 1 tiết số 6. Chương I. 2010-2011

Đề KT 1 tiết số 6. Chương I. 2010-2011
... cho số dư 0; 1; 2; 3; Dạng tổng quát số chia cho dư 5k + với k ∈ N 286 + 17 57 + 14 = 286 + 14 + 17 57 = 300 + 17 57 = 2057 25.5.4 .19 99.2 = (25.4) (5.2) .19 99 = 10 0 .10 .19 99 = 999 000 2 011 .74 + 2 011 .26 ... − ĐỀ - KIỂM TRA TIẾT 18 ( Số học – Năm học 2 010 -2 011 ) Câu a b c d a b c a b c Nội dung ∈ A , ∉ A, ∈ B, A ⊂ B Kí hiệu ô 0.25 đ Viết { 14 ; 16 ; 18 } ( HS ghi 14 ; 16 ; 18 câu 0,5 đ ) a3 a2 = a5 310 ... = 2 011 .( 74 + 26 ) = 2 011 10 0 = 2 011 00 23 32 – [ 24 + ( 12 – )2 ] = 8.9 – [ 24 + 42 ] = 72 – ( 24 + 16 ) = 72 – 40 = 32 3( x + ) + 72 = 42 32 3( x + ) = 14 4 – 72 x + = 72 : x = 24 – x = 18 ab...
 • 4
 • 111
 • 0

Tài liệu De KT 1 tiet so 6 Chuong I 20102011

Tài liệu De KT 1 tiet so 6 Chuong I 20102011
... KIỂM TRA TIẾT 18 ( Số học – Năm học 2 010 -2 011 ) Câu a b c d a b c a b c N i dung ∈ A , ∉ A, ∈ B, A ⊂ B Kí hiệu ô 0.25 đ Viết { 14 ; 16 ; 18 } ( HS ghi 14 ; 16 ; 18 câu 0,5 đ ) a3 a2 = a5 310 : 36 ... phép chia cho số dư 0; 1; 2; 3; Dạng tổng quát số chia cho dư 5k + v i k ∈ N 2 86 + 17 57 + 14 = 2 86 + 14 + 17 57 = 300 + 17 57 = 2057 25.5.4 .19 99.2 = (25.4) (5.2) .19 99 = 10 0 .10 .19 99 = 999 000 2 011 .74 ... 2 86 + 17 57 + 14 b) 25.5.4 .19 99.2 c) 2 011 .74 + 2 011 . 26 Câu (3 i m) a) Thực phép tính 23 32 – [ 24 + ( 12 – )2 ] b) Tìm x, biết 3( x + ) + 72 = 42 32 c) Tìm số tự nhiên ab biết ab = 6. b B i làm...
 • 4
 • 185
 • 0

Đề KT 1 tiết ĐS10 CB chương I

Đề KT 1 tiết ĐS10 CB chương I
... ………… i m: Môn: Đ i Số L i phê giáo viên: Đề số 1: Câu 1: (2đ) Cho mệnh đề P: “ ∃x ∈ Z : x + x ≥ ” a) Phủ định mệnh đề P xét tính – sai chúng? Câu 2: (3đ) Cho hai tập hợp A = { 2k + | k = 0, 1, ... 7} Xác định tập hợp sau: A ∩ B, A ∪ B, B\ A, A\B Câu 4: (1 ) Hãy viết số quy tròn số sau: a) 15 6 419 ± 200 b) 2 010 đến số thập phân thứ B I LÀM ... tập hợp A = { 2k + | k = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}; B = {0, 1, 3, 7} a) Hãy liệt kê phần tử tập A b) Xác định tập hợp sau: A ∩ B, A\B c) Hãy viết tính đặc trưng cho phần tử tập B Câu 3: (4đ) A = (–...
 • 2
 • 75
 • 0

Đề KT 1 tiết ĐS11 CB chương I

Đề KT 1 tiết ĐS11 CB chương I
... B i làm: Phần I Trắc nghiệm: Đáp án: Câu Đáp án Phần II Tự luận: Trường THPT Nguyễn Du B i kiểm tra Họ tên:………………… Môn: Đ i số 11 Lớp:…………… i m L i phê giáo viên tiết 10 Đề số 2: Phần I Trắc ... Luận:(5đ) Câu 11 : Tìm tập xác định hàm số sau: y= 3sin x cos x + Câu 12 : Gi i phương trình sau: 3cot x − tan x + 2=0 b) a) cos( x − 250 ) =  D Vừa chẵn vừa lẻ D Cả B C  Câu 13 : V i giá trị m phương ... Cả B C  Câu 13 : V i giá trị m phương trình sau: sin x + cos x = m có nghiệm?./ B i làm: Phần I Trắc nghiệm: Đáp án: Câu Đáp án Phần II Tự luận: 10 ...
 • 4
 • 29
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LỚP 12 ( CHƯƠNG I)

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LỚP 12 ( CHƯƠNG I)
... dạng bị đảo A 2  B 3  C 1  D 3  Câu 18 Lúa mạch tứ bội có 48 NST, xác định số NST tế bào sinh dưỡng lúa mạch lục bội? A 72 NST B 24 NST C 12 NST D 84 NST Câu 19 : Một đoạn ARN thông tin ... A.3’ -XATAAGAATXTTGX- 5’(mạch gốc) B 3’ -GXAAGATTXTTATG- 5’(mạch gốc) 5’ -GTATTXTTAGAAXG- 3’ 5’ -XGTTXTAAGAATAX- 3’ C 3’ -GTATTXTTAGAAXG- 5’(mạch gốc) D 3’ -XGTTXTAAGAATAX- 5’(mạch gốc) 5’ -XATAAGATXTTGX- ... Câu 16 Đậu Hà Lan có 2n = 14 Hợp tử đậu Hà Lan tạo thành nhân đôi bình thường đợt, môi trường cung cấp nguyên liệu...
 • 2
 • 2,454
 • 37

Kiểm tra 1 tiết GT 12- Chương 1 - 2 đề

Kiểm tra 1 tiết GT 12- Chương 1 - 2 đề
... THẬN Họ tên:……………………………… Lớp:………… Điểm KIỂM TRA GIẢI TÍCH 12 THỜI GIAN: 45’ Ngày kiểm tra: 14 /10 /2 010 Ngày trả bài: 28 /10 /2 010 Nhận xét giáo viên Đề số: 02 Câu 1: (6 điểm) Cho hàm số y = − x + x ... (C) hàm số điểm có tung độ -1 Câu 2: (2 điểm) Tìm giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số sau: y = f ( x) = − x − x + x − đoạn [ -1 ; 2] Câu 3: (2 điểm ) Tìm a để hàm số y = x + (2a − a ) x − có cực trị BÀI...
 • 2
 • 658
 • 6

de kiem tra 1 tiet lop 12-chuong I+II

de kiem tra 1 tiet lop 12-chuong I+II
... Đáp án 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 13 25 11 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : hóa học12a2 Đề số : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... Câu Đáp án 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 13 25 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : hóa học12a2 Đề số : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... Câu Đáp án 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 13 25 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : hóa học12a2 Đề số : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23...
 • 26
 • 1,001
 • 10

De trac nghiem 1 tiet GT 12 chuong 1 ứng dụng đạo hàm

De trac nghiem 1 tiet GT 12 chuong 1 ứng dụng đạo hàm
... 15 ,16 ,17 ,18 : x −∞ − y’ y 1 0 + +∞ − + −3 +∞ -4 +∞ -4 Câu 15 : Hàm số có cực đại .cực tiểu Câu 16 : Hàm số đồng biến khoảng , nghich biến khoảng Câu 17 : Đây bảng biến thiên hàm ... án sau: A Hàm số có cực trị B Đồ thị hàm số qua điểm A( ; 3) C Hàm số nghịch biến khoảng (0 ; 1) D Hàm số tiệm cận Câu 12 : Chọn phát biểu phát biểu sau đây: y= A Hàm số 2x +1 y=x −x B Hàm số tiệm ... Câu 9: Hàm số y = −x4 + x2 A , có số giao điểm với trục hoành là: B C y= Câu 10 : Tiếp tuyến đồ thị hàm số A 1/ 6 B -1/ 6 Câu 11 : Cho hàm số C Luôn nghịch biến khoảng xác định D Luôn giảm R x +1 x−5...
 • 5
 • 188
 • 1

Đề KT 1 tiết ĐS>11 chương IV

Đề KT 1 tiết ĐS&GT11 chương IV
... x x ≤  Câu 3: (1 ) Chứng minh 2a+3b+6c=0 PT: ax +bx +c = (a≠0) có nghiệm khoảng (0; 1) Họ tên: Lớp 11 C 11 Đề C KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG IV Môn: Đại số lớp 11 I) TRẮC NGHIỆM ... x ≥ 2)  Câu 3: (1 ) Chứng minh 2a+3b+6c=0 PT: ax +bx +c = (a≠0) có nghiệm khoảng (0; 1) Họ tên: Lớp 11 C 11 Đề D KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG IV Môn: Đại số lớp 11 I) TRẮC NGHIỆM ... TRA TIẾT CHƯƠNG IV Đề B Môn: Đại số lớp 11 I) TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3đ): n − 2n Câu 1: lim : − 3n A - B C + ∞ D - ∞ 2n − 3n là: 2n + A B C + ∞ D - ∞ x 1 Câu 3: lim bằng: x 1 x − x + A B .1 C...
 • 4
 • 213
 • 1

Đề KT 1 tiết Sinh 12 CB

Đề KT 1 tiết Sinh 12 CB
... no sau õy chm chp qua nhiu giai on trung gian chuyn tip? A Cỏch li a lớ B Cỏch li tớnh C Cỏch li sinh thỏi D Lai xa kốm a bi hoỏ Cõu 6: Ti lỳc u ta dựng mt loi hoỏ cht thỡ dit c ti trờn 90% sõu ... thuc tt Cõu 7: í no sau õy l vớ d v cỏch li trc hp t? A Lai gia nga vi la to la khụng cú kh nng sinh sn B Hai loi vt tri chung sng cựng khu vc a lớ v lm t cnh nhau, khụng bao gi giao phi vi C ... t bin t nhiờn C Quỏ trỡnh chn lc t nhiờn D S xut hin qun th mi II/ phần tự luận (2 cõu = 6im): 1) Câu (3điểm): Trình bày đặc điểm nhân tố tiến hoá? ...
 • 3
 • 316
 • 0

đề KT 1 tiết -sinh 12 CB KII

đề KT 1 tiết -sinh 12 CB KII
... Câu 14 .Một quần thể với cấu trúc nhóm tuổi: trước sinh sản, sinh sản sau sinh sản bị diệt vong nhóm A.trước sinh sản B.đang sinh sản C.trước sinh sản sinh sản D.đang sinh sản sau sinh sản Câu 15 .Mật ... thể quần thể Câu 16 .Yếu tố quan trọng chi phối đến chế tự điều chỉnh số lượng quần thể A mức sinh sản B mức tử vong C sức tăng trưởng cá thể D nguồn thức ăn từ môi trường Câu 17 .Quần xã A tập ... điểm định D tập hợp quần thể khác loài, sống khoảng không gian xác định, vào thời điểm định Câu 18 .Loài ưu loài có vai trò quan trọng quần xã A.số lượng cá thể nhiều B.sức sống mạnh, sinh khối...
 • 3
 • 474
 • 17

Xem thêm

Từ khóa: Bình ngô đại cáo dành cho các khối THCS, THPTĐồng dư thức và ứng dụngNâng cao chất lượng đội ngũ y, bác sỹ tại Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ (LV thạc sĩ))Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần ô tô Thành An (LV thạc sĩ))Giai bai toan bang cah lap phuong trinhÔn luyện olympic tiếng Anh Tiểu họcChuyên đề thể tích khối chóp trần đình cưTạo động lực làm việc cho đội ngũ dịch thuật viên và cộng tác viên tại công ty cổ phần dịch thuật chuyên nghiệp số 1Đồ án thiết kế dây chuyền công nghệ dệt với hai loại vải KT 7643 166 và vải KS 7639 1 với việc được trang bị máy dệt PICANOL (bỉ)sinh viên với công việc làm thêm , thực trạng và giải phápĐánh giá rủi ro và xây dựng chương trình kiểm soát rủi ro cho công đoạn phun sơn của nhà máy chế biến gỗ Forimex IIdo an quy hoach sư dung dat Quy hoạch sử dụng đất phường giai đoạn 2011 – 2020 và kế hoạch sử dụng đất kì cuối 2016 2020”.Báo cáo tham quan Nhà máy Phân Đạm Hà BắcTìm hiểu về quặng SecpentineSử dụng sinh vật để xử lý chất hữu cơ độc hạiKH tiến độ thực tập (khoa QTKD)PHUONG PHAP XU LY CHAT THAI RANNghiên cứu đặc điểm dinh học và kỹ thuật gẫy trồng cây bương lông điện biên (dendrocalamus giganteus munro) tại một số tỉnh miền núi phía bắcĐề cương ôn tập học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 năm học 2016 2017Đề kiểm tra học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 trường THCS Phan Chu Trinh, Đắk Nông năm 2013 2014
Đăng ký
Đăng nhập