5 de kiem tra TN chuong 1 GT12

Đề kiểm tra 15phút chương 1 Ban CB

Đề kiểm tra 15phút chương 1 Ban CB
... hai dao động: x1=5cos10 π t cm ; x2 =10 cos10 π t cm Dao động tống hợp có phương trình π π A x= cos 10 πt B x= cos (10 πt + ) C x= 15 cos 10 πt D x= 15 cos (10 πt + ) 2 Câu Câu 52. (Đề thi CĐ _2008) ... A A = A1 + A2 + A1A2 cos(ϕ2 − 1 ) B A = A1 + A2 + A1A2 cos(ϕ2 − 1 ) C A = A1 + A2 − A1A2 cos(ϕ2 − 1 ) 2 D A = A1 + A2 − A1A2 cos(ϕ2 − 1 ) Câu 4. (Đề thi ĐH _2008) Cơ vật dao động điều hòa ... 3. (Đề thi TN_BT_LẦN 1_ 2007) Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số: x1 = A1cos(ωt + 1) x2 = A2cos(ωt +φ2) Biên độ dao động tổng hợp 2 A A = A1 + A2 + A1A2 cos(ϕ2 − ϕ1...
 • 6
 • 264
 • 0

de kiem tra 1tiet(chuơng 1)

de kiem tra 1tiet(chuơng 1)
... lúc với việc nhập cập nhật hồ sơ; C, trước nhập hồ sơ vào máy tính; D, trước thực phép tìm kiếm, tra cứu thông tin; Câu 11: Xét tệp lưu trữ hồ sơ học bạ học sinh, lưu trữ điểm tổng kết môn Văn, ... Thao tác cấ u trúc dữ liêu; B, Thao tác nô ̣i dung dữ liêu; ̣ ̣ C, Thao tác tim kiế m, tra cứu thông tin, kế t xuấ t báo cáo; D, Cả ba câu trên; ̀ Câu 32: Người nào có vai trò ... tin dễ dàng tính toán được; Câu 38: Hãy chọn câu mô tả tương tác thành phần hệ CSDL Cho biết: (1) người —>; (2) sở liệu —>; (3) Hệ QTCSDL —>; (4)phần mềm ứng dụng —>; A, —> —> —> 4; B, —>3—>4—>2...
 • 5
 • 185
 • 0

tong hop de kiem tra DS9 chuong 1

tong hop de kiem tra DS9 chuong 1
... 6đ) Bài 1: ( 2,5đ) 48 + 20 + 75 5 - + + 25 A = 12 5 = (0,5ð) (0,5ð) (0,5ð) = + 21 Bài 2: (2đ) − + 75 B= (0,5ð) (0,5ð) B = 3 - 75 + 3 = - + = + (0,5ð) (1, 5ð) Bài 3: (1, 5đ) a) Rút gọn (1 ) 2 x ... x )(2 − x ) = (0,25ð) 2+ x b) Tìm x ( 0,5đ) Ta coù = ÑK: x ≥ 2+ x = ⇒ 6(2 + x ) = 15 (0,25ñ) ⇔ x =1 ⇔ 4x = 1 ⇔ x= ( Thoûa ÑK) (0,25ñ) (0,25ñ) (0,25ñ) ( x ≠ 4; x ≥ 0) B C ...
 • 2
 • 238
 • 0

De kiem tra 45'''''''' chuong 2 GT12 NC

De kiem tra 45'''''''' chuong 2 GT12 NC
...  4log3 xy = + ( xy )log3   2 log ( x + y ) + = log x + log ( x + y )  ...
 • 2
 • 124
 • 0

đề kiểm tra 1tiết chương 1 ĐS 8

đề kiểm tra 1tiết chương 1 ĐS 8
... 4 x =1 5x ( x + 2 010 ) - x - 2 010 = 5x(x+2 010 ) – (x +2 010 ) =0 (x +2 010 )(5x -1) = x + 2 010 = hoÆc 5x -1 = x = -2 010 hoÆc x =1/ 5 A =4x2 – 4x + = ( 2x – 1) 2 + ≥ => Amin = x= Gv:...
 • 2
 • 163
 • 0

đề kiểm tra 45''''chương 1 vật lý9

đề kiểm tra 45''''chương 1 vật lý9
... mắc nối tiếp là: A 210 V B 90V C 12 0V D 10 0V Câu 12 : Cho hai điện trở, R1= 15 Ω chịu dòng điện có cường độ tối đa 2A R2 = 10 Ω chịu dòng điện có cường độ tối đa 1A Hiệu điện tối đa đặt vào hai ... Câu 11 : Cho hai điện trở, R1= 20 Ω chịu dòng điện có cường độ tối đa 2A R2 = 40 Ω chịu dòng điện có cường độ tối đa 1, 5A Hiệu điện tối đa đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm R R2 mắc nối tiếp là: A 210 V ... 40V B 10 V C 30V D 25V PHẦN I:TỰ LUẬN Câu 13 : Cho biết R1 = Ω , R2 = Ω , R3 = Ω Đặt vào hai đàu đoạn mạch hiệu điện U =12 V.Tính điện trở tương đương mạch cường độ dòng điện qua điện trở R3 R1 R2...
 • 2
 • 290
 • 5

Đề kiểm tra chung chương 1 và 2 môn Vật lí lớp lớp 12 doc

Đề kiểm tra chung chương 1 và 2 môn Vật lí lớp lớp 12 doc
... 27 B B 28 C B 29 A 10 D 30 A 11 A 31 D 12 D 32 C 13 C 33 B 14 D 34 B 15 D 35 A 16 C 36 D 17 B 37 B 18 C 38 C 19 C 39 C 20 D 40 A ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 12 9 C C B D 21 22 23 24 B B A D C 25 C C 26 B D 27 ... 28 B A 29 C 10 C 30 B 11 D 31 B 12 C 32 B 13 A 33 A 14 B 34 C 15 B 35 C 16 D 36 D 17 C 37 D 18 A 38 B 19 D 39 B 20 C 40 D ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 439 C A A A 21 22 23 24 D D D C C 25 D B 26 B C 27 D A 28 ... 29 A 10 A 30 A 11 C 31 C 12 D 32 C 13 D 33 A 14 A 34 D 15 B 35 D 16 C 36 C 17 C 37 A 18 C 38 B 19 A 39 B 20 A 40 B ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 049 D C D B 21 22 23 24 D C D D C 25 D B 26 C A 27 A A 28 A A 29 ...
 • 18
 • 140
 • 2

ma tran va de kiem tra hinh chuong 1

ma tran va de kiem tra hinh chuong 1
... −3 ;1) 3(x-3) - 5(y +1) = 3x - 5y -13 = (1 ) α = + 900 c.- Ảnh M qua phép quay tâm O góc M( -1; 1) (1 ) - Ta thấy A(-2; -1) thuộc đường thẳng d => ảnh A qua phép quay O góc α = + 900 A' (1; -2) (1 ) ... tròn tâm I bán kính R =1 qua phép đồng dạng kết r u ( 0; − ) phép vị tự tâm O tỉ số k=3 phép tịnh tiến ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM Câu1(5đ) a Tìm ảnh M có tọa độ x = −  y = 1+ 1 (1 ) r b.Phương trình ... (1 ) - Đường thẳng d' ảnh d 5(x -1) + 3(y+2) = 5x + 3y + = (1 ) Câu2(5đ) a Ảnh I (1; 1) qua phép vị tự tâm O tỉ số k=3 I'(3;3) Bán kính đường tròn ảnh kR = 3 .1= 3 PT : (x-3)2 + (y-3)2 = r b I''...
 • 3
 • 229
 • 0

de kiem tra 1t chuong 1 hoa 11

de kiem tra 1t chuong 1 hoa 11
... lít khí (đktc) (Cho biết: Cl = 35,5; Ba = 13 7; K =39; S =32; O = 16 ; C =12 ; N = 14 ) KIỂM TRA TIẾT LẦN MÔN: HÓA HỌC 11 Thời gian làm bài: 45 phút Câu 1. ( 3đ) Cho chất sau: H2SO4, Fe(NO3)3, NH4Cl, ... (Cho biết: O = 16 ; S = 32; Na = 23; K = 39; Fe = 56; N = 14 ; Ba = 13 7) KIỂM TRA TIẾT LẦN MÔN: HÓA HỌC 11 Thời gian làm bài: 45 phút Câu 1: Cho chất sau tác dụng với đôi một: KOH, H2SO4 loãng, ... Mg = 24; Ba = 13 7; S =32 KIỂM TRA TIẾT LẦN MÔN: HÓA HỌC 11 Thời gian làm bài: 45 phút Câu (2đ): Viết phương trình điện li chất sau đây: H2S, Ba(OH)2, Mg(NO3)2 Câu (1, 5đ): Trộn lẫn 15 0ml dung dịch...
 • 6
 • 159
 • 0

MOT SO DE KIEM TRA TOAN CHUONG 1

MOT SO DE KIEM TRA TOAN CHUONG 1
... bóng chuyền, 65% học sinh biết chơi bóng bàn, 15 % học sinh chơi hai môn bóng Hỏi có học sinh biết chơi môn bóng chuyền bóng bàn Câu 4: Cho = 2, 6457 513 11 a) Làm tròn giá trị đến hàng phần trăm ớc ... ( ;3 ) , D = [ 1; + ) Hóy xỏc nh cỏc hp sau : a) A B b) A B c) Ă \ C d) D \ ( A B ) Cõu (1, 0 im): Cho hp A = { x Ă | x x + m = , m Ơ } Tỡm tt c cỏc giỏ tr ca m A Câu 1: Xác định tính...
 • 2
 • 105
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ĐO LƯỜNG và điều KHIỂNQUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CẢNGquản trị chiến lượcCÔNG NGHỆ VẬT LIỆU ( GT)bài tập điều khiển tự độngKHÍ TƯỢNG THỦY văn HÀNG hảiBảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý theo pháp luật Việt NamBẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ KHU DI TÍCH TRUNG TÂM HOÀNG THÀNH THĂNG LONG - HÀ NỘICải biến vectơ hệ Virut Semliki Forest (SFV) nhằm biểu hiện thụ thể GPCR của người Việt NamCẤP VÙNG TRONG HỆ THỐNG CÁC ĐƠN VỊ TỔ CHỨC LÃNH THỔ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở VIỆT NAMCấu trúc Quần xã ve giáp (Acari Oribatida) ở hệ sinh thái đất rừng Vườn quốc gia Xuân Sơn tỉnh Phú Thọ như yếu tố chỉ thị sinh học biến đổi khí hậu theo đai cao trên mặt biểnDetermination of Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (Nsaids) in Surface Water at Ho Chi Minh CityDetermination of Operation Factors in Treating Piggery Wastewater by Membrane BioreactorDevelopment of cooperative research on assessment of climate change impacts on water resources of Vietnam-China transboundary river basinsDịch văn bản luật pháp tiếng Việt sang tiếng Anh từ góc độ ngữ dụng họcđiều khiển thủy khíDoanh nhân Việt Nam với vấn đề nắm bắt cơ hội kinh doanhĐổi mới kiểm tra đánh giá Từ thực tế của các lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho giáo viên tiểu họcBÀI GIẢNG cấu tạo Ô TÔEffect of Secondary Structure on Biological Activities of Antimicrobial Peptides