GTLN VA GTNN

Đề tài NCKH: Cách tìm GTLN GTNN

Đề tài NCKH: Cách tìm GTLN và GTNN
... Đề tài khoa học : Các phơng pháp tìm giá trị lớn giá trị nhỏ Tài liệu tham khảo stt Tên tài liệu Các toán cực tri Tuyển tập 100 bất đẳng thức Các phơng pháp tìm giá trị lớn , nhỏ Hai mơi đề ... thành đề tài Các phơng pháp tìm giá trị lớn , giá trị nhỏ Với việc làm đề tài xin ghi nhận chân thành cảm bạn đồng nghiệp tổ trờng Tuy cố gắng nhiều song với khả kinh nghiệm có hạn chắn đề tài ... Thọ ngày 30 tháng 10 năm 2010 Ngời thực đề tài Đề tài khoa học : Các phơng pháp tìm giá trị lớn giá trị nhỏ 50 Tuy đầu t tìm tòi từ lâu ,nhng kết cha cao từ đợc...
 • 11
 • 170
 • 0

Tài liệu MỘT SỐ DẠNG PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN TÌM GTLN GTNN TRONG ĐẠI SỐ THCS doc

Tài liệu MỘT SỐ DẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN TÌM GTLN VÀ GTNN TRONG ĐẠI SỐ THCS doc
... Đáp số: N đạt GTLN Phạm Văn Tung-Trường THCS Chu Văn An-Đăk Hà-Kon Tum 1 x = ; y = 6 PP tìm GTLN GTNN Đại số THCS Dạng II: Các toán mà biểu thức phân thức F ( x) Đường lối chung để giải dạng toán ... Đáp số: M= x − x b /Tìm GTLN M Đáp số: M đạt GTLN Bài 3: Tìm GTLN biểu thức M = 1 x = 4 2x − x + Đáp số: M đạt GTLN Bài 4: Tìm GTLN GTNN biểu thức: M = x = 16 − 1− x2 x = M đạt GTNN x = ±1 Đáp số: ... f ( x ) đạt GTNN mà x − ≥ nên x − đạt GTNN x = Vậy f(x) đạt GTNN x = Phạm Văn Tung-Trường THCS Chu Văn An-Đăk Hà-Kon Tum x − đạt GTNN PP tìm GTLN GTNN Đại số THCS Cách giải chung toán là: Ta...
 • 7
 • 2,020
 • 37

Tài liệu GTLN GTNN của hàm số với diều kiện có nghệm của một phương trình, bất phương trình pdf

Tài liệu GTLN và GTNN của hàm số với diều kiện có nghệm của một phương trình, bất phương trình pdf
... học cách giải thứ hai PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com BL1:Cho x,y số không âm x + y ≤ Tìm GTLN hàm số f ( x, y ) = 64 x + y BL2:Tìm GTNN hàm số: f ( x ) = x − x( ... Tìm GTLN hàm số: f ( x, y , z ) = x(1 − y ) + y (1 − z ) + z (1 − x ) Xét miền D = {( x, y, z ) : ≤ x ≤ 1, ≤ y ≤ 1, ≤ z ≤ 1} B .Phương pháp tham số phụ Phương pháp giống với kĩ thuật cân hệ số ... BL4:Tìm GTNN hàm số: f ( x) = x + − Xét miền D = {( x ) : ≤ x ≤ 2} 1 BL5:Cho a,b dương + = Tìm GTNN A = a + b a 2b IV Phương pháp thế: Phương pháp dùng để chứng minh bất đẳng thức hình học.Phương...
 • 7
 • 426
 • 8

KÍ THUẬT CM BĐT TÌM GTLN GTNN doc

KÍ THUẬT CM BĐT TÌM GTLN VÀ GTNN doc
... 2 ñ gi i Bài toán 21 Tìm giá tr l n nh t, giá tr nh nh t c a hàm s ( y = x + 1− x ) ño n [−1,1] L i gi i Th c hi n phép ñ i bi n t = x Vì x ∈ [−1,1] nên t ∈ [0,1] Ta c n tìm giá tr l n nh t, ... + + ≤ a + b + c + 10 Bài 11 [Kh i B_2004] Tìm giá tr l n nh t giá tr nh nh t c a hàm s y= ln x ño n 1;e3    x Bài 12 Cho x, y, z s th c dương Tìm giá tr nh nh t c a bi u th c M = x2 x ... a, b, c > th a mãn ñi u ki n www.VNMATH.com 1 + + = Tìm giá tr nh nh t c a abc 2+a 2+b 2+c Bài 14 Cho a, b > th a mãn ñi u ki n a + b = Tìm giá tr nh nh t c a bi u th c P = Bài 15 Cho s th...
 • 8
 • 99
 • 0

Một số bất đẳng thức đại số bài toán GTLN GTNN của biểu thức đại số trong các đề thi cao đẳng - đại học pot

Một số bất đẳng thức đại số và bài toán GTLN và GTNN của biểu thức đại số trong các đề thi cao đẳng - đại học pot
... miền giá trị để tìm GTLN & GTNN : -Một số Bất Đẳng Thức đại số bài toán GTLN & GTNN của biểu thức đại số trong các đề thi CĐ ­ ĐH                    103 ... -Một số Bất Đẳng Thức đại số bài toán GTLN & GTNN của biểu thức đại số trong các đề thi CĐ ­ ĐH                    98 TỔ TOÁN ­ TIN , TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN BỈNH KHIÊM ... -Một số Bất Đẳng Thức đại số bài toán GTLN & GTNN của biểu thức đại số trong các đề thi CĐ ­ ĐH                    99 TỔ TOÁN ­ TIN , TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN BỈNH KHIÊM...
 • 12
 • 173
 • 0

Bai tap GTLN va GTNN cua ham so 1

Bai tap GTLN va GTNN cua ham so 1
... giải Cũng cố (3 phút): T ×m gtln, nn cña hμm sè: y = cos2x +cosx-2 Gi¶i: §Æt t = cosx ; ®k -1 ≤ t ≤ Bμi to¸n trë thμnh t×m gtln, nn cña hμm sè: y = 2t + t − tr ªn [ -1; 1] - Mục tiêu học 4.Hướng ... thức cô si kvck x = 8-x Kl: x = Hoạt động 3: Cho học sinh tiếp cận với dạng tập tìm gtln , nn khoảng T.gian 10 ’ Hoạt động giáo viên - Cho học sinh làm tập: 4b, 5b sgk tr 24 Hoạt động học sinh ... làm tập nhà (2’): - Làm tập lại sgk - Xem tiệm cận đồ thị hàm số tr 27 V PHỤ LỤC: Bảng phụ: Bảng 1: Bảng 2: Bảng 3: Bảng 4: Bảng 5: Bảng 6: Ghi bảng Bảng Bảng ...
 • 2
 • 271
 • 0

GTLN GTNN

GTLN và GTNN
...
 • 2
 • 328
 • 1

tài liệu bất đẳng thức về GTLN GTNN CỰC HAY

tài liệu bất đẳng thức về GTLN VÀ GTNN CỰC HAY
... Am-GM kiểu: + a ≥ 2a Để quy chứng minh bất đẳng thức sau: ∑ 2a ≥3 b+c “đâm đầu” chứng minh Bất đẳng thức trông .đẹp Nhưng cho a = b, c = ta thấy bất đẳng thức này……không Như vậy, bạn học sinh ... lập thêm bất đẳng thức tương tự cộng lại , ta có điều phải chứng minh Dạng 2: XYZ ≥ ABC XY ≥ A Ta thử tìm cách chứng minh: Tương tự ta có thêm bất đẳng thức tương tự Sau nhân vế bất đẳng thức chiều, ... giải Trong tài liệu, bất đẳng thức thường chứng minh phép quy nạp lùi, hay quy nạp kiểu Cauchy Ở trình bày phép chứng minh khác Cơ sở quy nạp với n = 1, kiểm tra dễ dàng Giả sử bất đẳng thức chứng...
 • 33
 • 115
 • 0

phương pháp tìm GTLN GTNN của hàm ba biến

phương pháp tìm GTLN và GTNN của hàm ba biến
... Website: http://wwwcaohồngsơn.vn Cao Hồng Sơn Chuyên đề cực trị biểu thức nhiều biến Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số f ( x ) điểm x  y   x  64 64 Bài giải Áp dụng bất đẳng thức Cauchy ... Sơn Chuyên đề cực trị biểu thức nhiều biến xx , với x  (0;1) 2x  2x 1 Ta có P đạt cực trị tâm (a  b  c  ) f ( x )  Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số f ( x)  x  x2 27 điểm x  y ... b, c số thực dương thỏa mãn a  b  c  Tìm giá trị lớn biểu thức 1 P    ab  bc  ca Phân tích Biểu thức P chưa có dạng f (a)  f (b)  f (c) biến hoán vị vòng quanh đạt Ta chứng minh...
 • 4
 • 66
 • 0

SÁch Bất đảng thức GTLN GTNN cực hay

SÁch Bất đảng thức GTLN và GTNN cực hay
... kiểu:1  a  2a Để quy chứng minh bất đẳng thức sau:  2a 3 bc “đâm đầu” chứng minh Bất đẳng thức trông .đẹp Nhưng cho a  b, c  ta thấy bất đẳng thức này……không Như vậy, bạn học sinh ... dụng tam thức bậc để chứng minh toán Bất đẳng thức , cực trị : Bài Chứng minh với x,y,z số thực có tổng ta có  3x  4y  5z   44  xy  yz  zx  Lời giải Thay z   x  y bất đẳng thức trở ... lập thêm bất đẳng thức tương tự cộng lại , ta có điều phải chứng minh Dạng 2: XYZ  ABC Ta thử tìm cách chứng minh: XY  A Tương tự ta có thêm bất đẳng thức tương tự Sau nhân vế bất đẳng thức chiều,...
 • 30
 • 92
 • 0

Tìm GTLN GTNN bằng phương pháp tọa độ

Tìm GTLN và GTNN bằng phương pháp tọa độ
... toán tìm giá trị lớn nhất, nhỏ dùng phương pháp tọa độ Ngoài phương pháp tọa độ nêu nhiều kĩ thuật, phương pháp để giải toán Tuy nhiên phương pháp cho thấy việc sử dụng phương pháp tọa độ hình ... dụng phương pháp hàm số, bất đẳng thức Côsi hay sử dụng Bunhiacopski…Vì việc lựa chọn phương pháp giải toán với toán quan trọng Trong viết tập trung vào vấn đề: “SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TÌM ... phương pháp biết vận dụng dạng tập bản, học sinh giỏi sử dụng phương pháp để giải số toán đề thi đại học đề thi học sinh giỏi Ngoài ứng dụng tìm giá trị lớn nhất, nhỏ hàm số Phương pháp tọa độ...
 • 27
 • 458
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: gtln va gtnngtln va gtnn cua ham sogtln và gtnn của đa thứcbai tap gtln va gtnnbai tap tim gtln va gtnnphuong phap tim gtln va gtnn cua ham sobai tap ve tim gtln va gtnn cua ham sotim gtln va gtnn cua ham so logarittim gtln va gtnn cua ham so luong giac 11bai tap tim gtln va gtnn cua ham sotim gtln va gtnn cua ham so lop 11gtln và gtnn của hàm số lượng giáctim gtln va gtnn cua ham so luong giactim gtln va gtnn cua ham so tren doancác phương pháp tìm gtln và gtnnKế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lươngGiải pháp nâng cao hiệu quả cho vay hộ sản xuất tại chi nhánh NHNoPTNT huyện Quỳnh Nhai – tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 2015Tiếp cận dựa trên logic mờ cho bài toán xếp hạnh tín dụng khách hàng (LV thạc sĩ)Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Kết cấu thép và xây dựng công nghiệp VNĐánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ internet banking tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Thuốc lá Thăng Long (LV thạc sĩ))Hoàn thiện công tác đào tạo nhằm nâng cao tay nghề cho công nhân may tại công ty quốc tế Hannam (LV thạc sĩ))Vai trò của cái bi trong giáo dục thẩm mỹ (LA tiến sĩ)Đảng lãnh đạo công tác xây dựng hệ thống tổ chức Đảng ở Bắc Kỳ trong thời kỳ 1930 -1945Đánh giá kết quả chăm sóc hô hấp và mức độ khó thở của bệnh nhân sau cắt nối khí quản tận - tận tại bệnh viện TƯQĐ 108Thuật toán đơn hình cải biên và ứng dụng giải qui hoạch tuyến tính với ràng buộc suy rộngĐề tài Các yếu tố ảnh hưởng tới chức năng của nhà nướcĐề tài cấp Bộ Nghiên cứu thị trường - Marketing trong xuất khẩu chèĐề tài khoa học cấp bộ Xây dựng vành đai kinh tế Vịnh Bắc Bộ trong tiến trình hình thành khu vực tự do thương mại ASEAN - Trung QuốcBài tập hay và nâng cao về cơ năng, bảo toàn cơ năng (vật lí 10)Đề tài khoa học Sự ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính đến việc làm đẹp báo cáo tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn 2008-2012Đề tài Kiến thức thực hành trong điều trị ARV của bệnh nhân HIV AIDS và một số hoạt động hỗ trợ của cộng đồng tại Trung tâm y tế huyện Từ Liêm, Hà NộiTác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến củng cố quốc phòng ở Vương quốc CampuchiaTruyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 9Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 10
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập