GTLN VA GTNN

Đề tài NCKH: Cách tìm GTLN GTNN

Đề tài NCKH: Cách tìm GTLN và GTNN
... Đề tài khoa học : Các phơng pháp tìm giá trị lớn giá trị nhỏ Tài liệu tham khảo stt Tên tài liệu Các toán cực tri Tuyển tập 100 bất đẳng thức Các phơng pháp tìm giá trị lớn , nhỏ Hai mơi đề ... thành đề tài Các phơng pháp tìm giá trị lớn , giá trị nhỏ Với việc làm đề tài xin ghi nhận chân thành cảm bạn đồng nghiệp tổ trờng Tuy cố gắng nhiều song với khả kinh nghiệm có hạn chắn đề tài ... Thọ ngày 30 tháng 10 năm 2010 Ngời thực đề tài Đề tài khoa học : Các phơng pháp tìm giá trị lớn giá trị nhỏ 50 Tuy đầu t tìm tòi từ lâu ,nhng kết cha cao từ đợc...
 • 11
 • 194
 • 0

Tài liệu MỘT SỐ DẠNG PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN TÌM GTLN GTNN TRONG ĐẠI SỐ THCS doc

Tài liệu MỘT SỐ DẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN TÌM GTLN VÀ GTNN TRONG ĐẠI SỐ THCS doc
... Đáp số: N đạt GTLN Phạm Văn Tung-Trường THCS Chu Văn An-Đăk Hà-Kon Tum 1 x = ; y = 6 PP tìm GTLN GTNN Đại số THCS Dạng II: Các toán mà biểu thức phân thức F ( x) Đường lối chung để giải dạng toán ... Đáp số: M= x − x b /Tìm GTLN M Đáp số: M đạt GTLN Bài 3: Tìm GTLN biểu thức M = 1 x = 4 2x − x + Đáp số: M đạt GTLN Bài 4: Tìm GTLN GTNN biểu thức: M = x = 16 − 1− x2 x = M đạt GTNN x = ±1 Đáp số: ... f ( x ) đạt GTNN mà x − ≥ nên x − đạt GTNN x = Vậy f(x) đạt GTNN x = Phạm Văn Tung-Trường THCS Chu Văn An-Đăk Hà-Kon Tum x − đạt GTNN PP tìm GTLN GTNN Đại số THCS Cách giải chung toán là: Ta...
 • 7
 • 2,250
 • 37

Tài liệu GTLN GTNN của hàm số với diều kiện có nghệm của một phương trình, bất phương trình pdf

Tài liệu GTLN và GTNN của hàm số với diều kiện có nghệm của một phương trình, bất phương trình pdf
... học cách giải thứ hai PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com BL1:Cho x,y số không âm x + y ≤ Tìm GTLN hàm số f ( x, y ) = 64 x + y BL2:Tìm GTNN hàm số: f ( x ) = x − x( ... Tìm GTLN hàm số: f ( x, y , z ) = x(1 − y ) + y (1 − z ) + z (1 − x ) Xét miền D = {( x, y, z ) : ≤ x ≤ 1, ≤ y ≤ 1, ≤ z ≤ 1} B .Phương pháp tham số phụ Phương pháp giống với kĩ thuật cân hệ số ... BL4:Tìm GTNN hàm số: f ( x) = x + − Xét miền D = {( x ) : ≤ x ≤ 2} 1 BL5:Cho a,b dương + = Tìm GTNN A = a + b a 2b IV Phương pháp thế: Phương pháp dùng để chứng minh bất đẳng thức hình học.Phương...
 • 7
 • 495
 • 8

KÍ THUẬT CM BĐT TÌM GTLN GTNN doc

KÍ THUẬT CM BĐT TÌM GTLN VÀ GTNN doc
... 2 ñ gi i Bài toán 21 Tìm giá tr l n nh t, giá tr nh nh t c a hàm s ( y = x + 1− x ) ño n [−1,1] L i gi i Th c hi n phép ñ i bi n t = x Vì x ∈ [−1,1] nên t ∈ [0,1] Ta c n tìm giá tr l n nh t, ... + + ≤ a + b + c + 10 Bài 11 [Kh i B_2004] Tìm giá tr l n nh t giá tr nh nh t c a hàm s y= ln x ño n 1;e3    x Bài 12 Cho x, y, z s th c dương Tìm giá tr nh nh t c a bi u th c M = x2 x ... a, b, c > th a mãn ñi u ki n www.VNMATH.com 1 + + = Tìm giá tr nh nh t c a abc 2+a 2+b 2+c Bài 14 Cho a, b > th a mãn ñi u ki n a + b = Tìm giá tr nh nh t c a bi u th c P = Bài 15 Cho s th...
 • 8
 • 117
 • 0

Một số bất đẳng thức đại số bài toán GTLN GTNN của biểu thức đại số trong các đề thi cao đẳng - đại học pot

Một số bất đẳng thức đại số và bài toán GTLN và GTNN của biểu thức đại số trong các đề thi cao đẳng - đại học pot
... miền giá trị để tìm GTLN & GTNN : -Một số Bất Đẳng Thức đại số bài toán GTLN & GTNN của biểu thức đại số trong các đề thi CĐ ­ ĐH                    103 ... -Một số Bất Đẳng Thức đại số bài toán GTLN & GTNN của biểu thức đại số trong các đề thi CĐ ­ ĐH                    98 TỔ TOÁN ­ TIN , TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN BỈNH KHIÊM ... -Một số Bất Đẳng Thức đại số bài toán GTLN & GTNN của biểu thức đại số trong các đề thi CĐ ­ ĐH                    99 TỔ TOÁN ­ TIN , TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN BỈNH KHIÊM...
 • 12
 • 203
 • 1

Bai tap GTLN va GTNN cua ham so 1

Bai tap GTLN va GTNN cua ham so 1
... giải Cũng cố (3 phút): T ×m gtln, nn cña hμm sè: y = cos2x +cosx-2 Gi¶i: §Æt t = cosx ; ®k -1 ≤ t ≤ Bμi to¸n trë thμnh t×m gtln, nn cña hμm sè: y = 2t + t − tr ªn [ -1; 1] - Mục tiêu học 4.Hướng ... thức cô si kvck x = 8-x Kl: x = Hoạt động 3: Cho học sinh tiếp cận với dạng tập tìm gtln , nn khoảng T.gian 10 ’ Hoạt động giáo viên - Cho học sinh làm tập: 4b, 5b sgk tr 24 Hoạt động học sinh ... làm tập nhà (2’): - Làm tập lại sgk - Xem tiệm cận đồ thị hàm số tr 27 V PHỤ LỤC: Bảng phụ: Bảng 1: Bảng 2: Bảng 3: Bảng 4: Bảng 5: Bảng 6: Ghi bảng Bảng Bảng ...
 • 2
 • 293
 • 0

GTLN GTNN

GTLN và GTNN
...
 • 2
 • 369
 • 1

tài liệu bất đẳng thức về GTLN GTNN CỰC HAY

tài liệu bất đẳng thức về GTLN VÀ GTNN CỰC HAY
... Am-GM kiểu: + a ≥ 2a Để quy chứng minh bất đẳng thức sau: ∑ 2a ≥3 b+c “đâm đầu” chứng minh Bất đẳng thức trông .đẹp Nhưng cho a = b, c = ta thấy bất đẳng thức này……không Như vậy, bạn học sinh ... lập thêm bất đẳng thức tương tự cộng lại , ta có điều phải chứng minh Dạng 2: XYZ ≥ ABC XY ≥ A Ta thử tìm cách chứng minh: Tương tự ta có thêm bất đẳng thức tương tự Sau nhân vế bất đẳng thức chiều, ... giải Trong tài liệu, bất đẳng thức thường chứng minh phép quy nạp lùi, hay quy nạp kiểu Cauchy Ở trình bày phép chứng minh khác Cơ sở quy nạp với n = 1, kiểm tra dễ dàng Giả sử bất đẳng thức chứng...
 • 33
 • 129
 • 0

phương pháp tìm GTLN GTNN của hàm ba biến

phương pháp tìm GTLN và GTNN của hàm ba biến
... Website: http://wwwcaohồngsơn.vn Cao Hồng Sơn Chuyên đề cực trị biểu thức nhiều biến Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số f ( x ) điểm x  y   x  64 64 Bài giải Áp dụng bất đẳng thức Cauchy ... Sơn Chuyên đề cực trị biểu thức nhiều biến xx , với x  (0;1) 2x  2x 1 Ta có P đạt cực trị tâm (a  b  c  ) f ( x )  Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số f ( x)  x  x2 27 điểm x  y ... b, c số thực dương thỏa mãn a  b  c  Tìm giá trị lớn biểu thức 1 P    ab  bc  ca Phân tích Biểu thức P chưa có dạng f (a)  f (b)  f (c) biến hoán vị vòng quanh đạt Ta chứng minh...
 • 4
 • 77
 • 0

SÁch Bất đảng thức GTLN GTNN cực hay

SÁch Bất đảng thức GTLN và GTNN cực hay
... kiểu:1  a  2a Để quy chứng minh bất đẳng thức sau:  2a 3 bc “đâm đầu” chứng minh Bất đẳng thức trông .đẹp Nhưng cho a  b, c  ta thấy bất đẳng thức này……không Như vậy, bạn học sinh ... dụng tam thức bậc để chứng minh toán Bất đẳng thức , cực trị : Bài Chứng minh với x,y,z số thực có tổng ta có  3x  4y  5z   44  xy  yz  zx  Lời giải Thay z   x  y bất đẳng thức trở ... lập thêm bất đẳng thức tương tự cộng lại , ta có điều phải chứng minh Dạng 2: XYZ  ABC Ta thử tìm cách chứng minh: XY  A Tương tự ta có thêm bất đẳng thức tương tự Sau nhân vế bất đẳng thức chiều,...
 • 30
 • 104
 • 0

Tìm GTLN GTNN bằng phương pháp tọa độ

Tìm GTLN và GTNN bằng phương pháp tọa độ
... toán tìm giá trị lớn nhất, nhỏ dùng phương pháp tọa độ Ngoài phương pháp tọa độ nêu nhiều kĩ thuật, phương pháp để giải toán Tuy nhiên phương pháp cho thấy việc sử dụng phương pháp tọa độ hình ... dụng phương pháp hàm số, bất đẳng thức Côsi hay sử dụng Bunhiacopski…Vì việc lựa chọn phương pháp giải toán với toán quan trọng Trong viết tập trung vào vấn đề: “SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TÌM ... phương pháp biết vận dụng dạng tập bản, học sinh giỏi sử dụng phương pháp để giải số toán đề thi đại học đề thi học sinh giỏi Ngoài ứng dụng tìm giá trị lớn nhất, nhỏ hàm số Phương pháp tọa độ...
 • 27
 • 540
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: gtln va gtnngtln va gtnn cua ham sogtln và gtnn của đa thứcbai tap gtln va gtnnbai tap tim gtln va gtnnphuong phap tim gtln va gtnn cua ham sobai tap ve tim gtln va gtnn cua ham sotim gtln va gtnn cua ham so logarittim gtln va gtnn cua ham so luong giac 11bai tap tim gtln va gtnn cua ham sotim gtln va gtnn cua ham so lop 11gtln và gtnn của hàm số lượng giáctim gtln va gtnn cua ham so luong giactim gtln va gtnn cua ham so tren doancác phương pháp tìm gtln và gtnnPhân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần xây lắp công nghiệp thực phẩm (LV tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH đầu tư và thương mại Tâm Phúc (LV tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH gỗ Hoàng Giang (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu xây dựng bảo mật và xác thực tài liệu điện tử dựa trên PKI và ứng dụng vào trường Đại học Hạ Long (LV thạc sĩ)Đánh giá hàm lượng sắt và mangan trong nước sinh hoạt cấp từ nhà máy cấp nước Diễn Vọng thành phố Hạ Long bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử (LV thạc sĩ)Đánh giá hoạt tính sinh học của một số hợp chất phân lập từ loài Trung quân Ancistrocladus cochinchinensis ở Việt Nam (LV thạc sĩ)Đánh giá đa dạng di truyền một số giống lạc địa phương phục vụ chọn tạo giống lạc kháng bệnh héo xanh vi khuẩn (LV thạc sĩ)Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 2015 (LV thạc sĩ)Hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Sông Công (LV thạc sĩ)Điều khiển vector động cơ đồng bộ từ thông dọc trục trong hệ thống truyền động có tích hợp ổ đỡ từ hai đầu trục (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ tưới nước và khoảng cách mật độ cấy đến sinh trưởng, phát triển lúa Séng Cù tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Nghiên cứu sản xuất, tinh sạch Pfu DNA polymerase tái tổ hợp từ Escherichia coli (LV thạc sĩ)Mô hình đấu thầu, xác suất thắng thầuVai trò của tư vấn trong QLXD compatibility modeTăng cường quản lý nhà nước với hoạt động huy động vốn của các Ngân hàng Thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố Lai Châu (LV thạc sĩ)22 Đề thi toán tuyển sinh vào lớp 10 các tỉnhthành phố ( có đáp án ) năm học 20172018tiểu luận lý luận nhà nước và pháp luật (đề tài quá trình hình thành của Viện kiểm sát nhân dân Việt Nam)Hoàn thiện quản lý đánh giá thực hiện công việc của người lao động tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại Chi cục Thuế huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập