Giáo án tuần 11 lớp 4 chuẩn

Giáo án tuần 11 lớp 4 chuẩn

Giáo án tuần 11 lớp 4 chuẩn
... thực Hoạt động học - HS thực (3 em bảng lớp) HS khác làm vào nhận xét bổ sung a) 17 b) 42 8 c)2057 x 86 x39 x 23 102 3852 6171 136 12 84 41 14 146 2 16692 47 311 - em đọc: viết giá trị biểu thức vào ... nhóm xong trước dán bảng - Yêu cầu HS làm việc theo nhóm a/ 142 x 12 + 142 x 18 b/ 49 x 365 - 39 x 365 c/ x 18 x 25 = 142 x (12 + 18) = 365 x (49 - 39) = (4 x 25) x 18 = 142 x 30 = 42 60 = 365 x 10 ... ĐẠO ĐỨC (Tiết 14) BÀI : BIẾT ƠN THẦY GIÁO, CÔ GIÁO I MỤC TIÊU: + Biết công lao thầy giáo, giáo + Nêu việc cần làm thể biết ơn thầy giáo, giáo + Lễ phép, lời thầy giáo, giáo * MTR : HS...
 • 58
 • 240
 • 0

GIAO AN TUAN 11- LOP 4 CKTKN

GIAO AN TUAN 11- LOP 4 CKTKN
... a) 1 342 b)13 546 c) 5 642 - Nhận xét kết x 40 x 30 x Bài 2/ Tính 200 - Y/c HS nêu cách nhân thưc 53 040 40 6380 tính theo qui tắc học 112 840 0 - Nhận xét két - HS lần lựợt lên bảng tính – lớp Trang ... trò hai biểu thức GV HS - Ghi bảng (2 x 3) x x( x 4) - Gọi HS lên bảng tính - HS lên bảng – lớp làm vào (2 x 3) x = x = 24 x (3 x 4) = x 12 = 24 Trang 13 Trườ ng Tiể u học Ninh Thớ i B T̀ n ... tự tự từ trái sang phải * Tính cấht kết hợp phép nhân a) 13 x x x x 34 b) x 26 x 5x9x3x2 T̀ n 11 = 90 x x = x (2 x 7) = x 14 = 70 x x = x (4 x 5) = x 20 = 60 - p dụng tính chất giao hoán kết hợp...
 • 37
 • 242
 • 1

Giáo án tuần 11 lớp 4 có soạn HSKT

Giáo án tuần 11 lớp 4 có soạn HSKT
... làm nháp Giáo án - Lớp - HS tính so sánh: - HS theo (2 x 3) x = x = 24 dõi Và x (3 x 4) = x 12 = 24 Vậy (2 x 3) x = x (3 x 4) - HS tính giá trị biểu thức nêu: (5 x 2) x = x (2 x 4) (4 x 5) x ... HS tự đánh giá sản phẩm theo tiêu chuẩn - HS lớp GV: Hoàng Thị Vân - HS thực Trường TH Nguyễn Bá Ngọc Giáo án - Lớp Ngày soạn: 6 / 11/ 2010 Ngày giảng: Thứ ngày 12 tháng 11 năm 2010 Toán: Mét ... = 73 500 Ngày soạn : 14 /11/ 2009 Ngày giảng: Thứ ngày18 tháng 11 năm 2009 Toán : Nhân với số tận chữ số I.Mục đích- yêu cầu GV: Hoàng Thị Vân Trường TH Nguyễn Bá Ngọc Giáo án - Lớp - Biết cách...
 • 75
 • 208
 • 3

Gián án GIáo án Tuần 20 Lớp 4 (Chuẩn KTKN-Huong)

Gián án GIáo án Tuần 20 Lớp 4 (Chuẩn KTKN-Huong)
... Hơng Trờng tiểu học Gio Sơn Giáo án lớp Tuần 20 ? Khi chia số tự nhiên cho STN khác kết phép nhân nh ? (số tự nhiên) ? Có bánh chia cho bạn Hỏi bạn đợc phần bánh ? 3 :4 = ? ? Trong phạm vi phép ... Sơn 1 24 Giáo án lớp Tuần 20 ? Để biết số phần cam Vân ăn ta làm nh ? ? Ăn tức ăn phần cam ? ? Ăn thêm 1 /4 cam nữa, tức ăn thêm phần Vậy Vân ăn tất phần ? ( ) - H sử dụng đồ dùng học toán để nhận ... nắm đợc truyền thống quê hơng Lê Thị Lan Hơng Trờng tiểu học Gio Sơn 1 34 Giáo án lớp Tuần 20 - H nắm đợc kế hoạch tuần tới - Giáo dục H ý thức giữ gìn truyền thống tốt đẹp quê hơng II.Hoạt động...
 • 18
 • 549
 • 0

Gián án GIáo án Tuần 21 Lớp 4 (Chuẩn KTKN-Huong)

Gián án GIáo án Tuần 21 Lớp 4 (Chuẩn KTKN-Huong)
... 48 84 35 84 b 24 19 24 Bài 3: H nêu yêu cầu: (H khá, giỏi) : Viết phân số lợt mẫu số chung 24 - H làm vào - Gv chấm bài, nhận xét = 5x4 x4 = 20 24 ; = 21 22 c x3 x3 = ; 14 22 có 27 24 3.Củng cố, ... Trờng tiểu học Gio Sơn 52 Giáo án lớp Tuần 21 Hoạt động lên lớp : Giáo dục an toàn giao thông I.Mục tiêu: - H nắm đợc u khuyết điểm tuần qua - H nắm đợc kế hoạch tuần tới - Giáo dục H an toàn giao ... 1: H nêu yêu cầu - Gv dán tờ phiếu viết sẵn - H gạch chân câu Ai ? 41 Lê Thị Lan Hơng Trờng tiểu học Gio Sơn Giáo án lớp Tuần 21 - Lớp nhận xét, thống - Gv chốt: Câu 1, 2, 4, 5, Bài 2: H nêu yêu...
 • 18
 • 642
 • 3

giáo án tuần 20 Lớp 4 (mới)

giáo án tuần 20 Lớp 4 (mới)
... HS làm - Cả lớp nhận xét - HS đọc yêu cầu tập - HS đọc thầm lại đoạn văn, trao đổi bạn để tìm câu kể Ai làm gì? - HS phát biểu - GV dán bảng phiếu rời, mời HS lên bảng đánh - HS đánh dấu kí hiệu ... HS kể chyện theo nhóm b) Yêu cầu HS thi kể chuyện trước lớp - GV mời HS xung phong lên trước lớp kể chuyện - GV dán lên bảng tiêu chuẩn đánh giá kể chuyện - GV viết lên bảng tên HS tham gia thi ... chia 5 :4 + cam gồm cam & cam 4 + Đơn vò cam Nên > Vậy + phân số có tử số lớn mẫu số phân số so với đơn vò nào? có tử số 4 mẫu số, phân số đơn vò, viết = + Phân số có tử số bé mẫu số (1 ...
 • 25
 • 538
 • 3

giáo án tuần 22 lớp 4(mới)

giáo án tuần 22 lớp 4(mới)
... vào vở, lớp làm nháp - HS lên bảng làm - Cả lớp nhận xét kết làm - Cả lớp sửa theo lời giải - Nét vẽ cảnh đẹp Hồ Tây đồ sành sứ - HS đọc yêu cầu tập - nhóm HS lên bảng thi tiếp sức – - Cả lớp nhận ... Luyện tập miêu tả phận Môn: Toán - HS đọc nội dung tập Cả lớp theo dõi Sgk - HS làm theo nhóm - Sau thời gian quy đònh, đại diện nhóm dán nhanh kết làm lên bảng lớp, trình bày kết - HS đọc yêu ... quan sát Cả lớp nhận xét Tiết 108 BÀI: LUYỆN TẬP - I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: Kiến thức - Kó năng: Giúp HS - Củng cố so sánh hai phân số có mẫu số; so sánh hai phân số với - Thực hành so sánh hai phân...
 • 23
 • 861
 • 9

giáo án tuần 21 lóp 4 (mới)

giáo án tuần 21 lóp 4 (mới)
... ngày, tháng, năm nào? Đặt tên nước gì? - Nhà Hậu Lê trải qua số đời vua & đạt tới đỉnh cao rực rỡ đời vua nào? Hoạt động 2: Hoạt động cá nhân - 4/ 142 8 Đại Việt Lê Thánh Tông ( 146 0 – 149 7) - Nhìn ... thầm lại viết mình, đọc kó lời phê cô giáo, tự sửa lỗi - HS viết vào phiếu học tập lỗi làm theo loại & sửa lỗi 14 b) Hướng dẫn HS chữa lỗi chung - GV dán lên bảng số tờ giấy viết số lỗi điển ... trả lời - HS nhận xét - HS trả lời - HS nhận xét - HS quan sát hình trang 84 SGK dự đoán điều xảy gõ trống - HS dự đoán tượng Sau tiến hành thí nghiệm, gõ trống quan sát vụn giấy nảy - HS rút...
 • 26
 • 294
 • 0

giao an tuan 17 lop 4 (moibosung)

giao an tuan 17 lop 4 (moibosung)
... giải(hs - Nhận xét-sửa -giỏi ) 40 x 46 8 = 18720 (bộ) 18720 : 156 = 120 (bộ) - Bài 4: Hướng dẫn HS đọc biểu đồ trả lời câu hỏi - HS làm vào a/Tuần bán tuần 5500 - 45 00 = 1000 (cuốn) - HS lên bảng ... HLS - D·y s«ng G©m, Ng©n S¬n, B¾c S¬n, §«ng TriỊu - §Ønh Phan-xip¨ng n»m trªn d·y HLS §é cao ?§Ønh nói Phan-xi-p¨ng n»m trªn d·y nói 3 143 m nµo? ®é cao?m so víi mùc níc biĨn? ? Nªu ®Ỉc ®iĨm cđa ... - GV mời HS đọc yêu cầu tập - GV hướng dẫn HS quan sát tranh (cảnh sân trường vào chơi); nhắc HS ý nói từ đến câu miêu tả hoạt động nhân vật tranh theo mẫu câu Ai làm gì?  Củng cố - Dặn dò:...
 • 26
 • 268
 • 0

giao an tuan 16 lop 4 (moi)

giao an tuan 16 lop 4 (moi)
... nhanh truyện mà em mang đến lớp Hoạt động 2: Hướng dẫn HS hiểu yêu cầu đề - GV gạch từ ngữ quan trọng đề bài, giúp HS xác đònh yêu cầu đề: Kể câu chuyện liên quan đến đồ chơi em bạn xung quanh ... liên quan đến chủ điểm 2.Kó năng: - Biết sử dụng thành ngữ, tục ngữ tình cụ thể II.CHUẨN BỊ: - Phiếu khổ to kẻ bảng để HS làm BT1 - Giấy trắng để HS làm BT2 - Tranh ảnh trò chơi ô ăn quan, nhảy ... (liên quan đến đồ chơi em bạn bè), nhân vật câu chuyện em bạn bè Lời kể phải giản dò, tự nhiên Hoạt động 3: Gợi ý HS kể chuyện - GV mời HS đọc gợi ý - HS giới thiệu nhanh truyện mà em mang đến...
 • 21
 • 279
 • 3

Giao an tuan 27 lop 4

Giao an tuan 27 lop 4
... (bể) 35 35 KHỐI TUẦN 27 Đáp số : bể 35 - Làm chữa GIẢI Số kg cà phê lấy lần sau : 271 0 x = 542 0 (kg) Số kg cà phê lấy lần : 271 0 + 542 0 = 8130 (kg) Số kg cà phê lại : 23 45 0 – 8130 = 15 320 (kg) ... mến có ý thức chăm sóc , bảo vệ xanh Dặn dò : (1’) - Nhận xét tiết học - Quan sát hình dáng , màu sắc Quan sát lọ hoa có trang trí KHỐI TUẦN 27 Âm nhạc (tiết 27) Ôn tập hát : CHÚ VOI CON Ở ... vẽ lên giấy - Quan sát làm theo mẫu nhận xét - Quan sát hình vẽ trang trí SGK , nhận hoa văn hình thoi Quan sát tiếp hình vẽ biểu diễn hình thoi ABCD bảng SGK - Yêu cầu HS quan sát mô hình...
 • 49
 • 612
 • 4

Giao an tuan 28 lop 4

Giao an tuan 28 lop 4
... 198 : 11 x = 54 Số lớn : 198 – 54 = 144 Đáp số : 54 144 - Đọc đề , vẽ sơ đồ minh họa , thực bước giải GIẢI Tổng số phần : + = (phần) Số cam bán : 280 : x = 80 (quả) Số quýt bán : 280 – 80 = 200 ... : x = 44 Số lớn : 99 – 44 = 55 Đáp số : 44 55 Củng cố : (3’) - Chấm , nhận xét - Nêu lại bước giải toán vừa học Dặn dò : (1’) - Nhận xét tiết học - Làm tập tiết 138 sách BT KHỐI TUẦN 28 Toán ... KHỐI TUẦN 28 Đạo đức (tiết 28) TÔN TRỌNG LUẬT GIAO THÔNG I MỤC TIÊU : Kiến thức: Hiểu : Cần phải tôn trọng Luật Giao thông Đó cách bảo vệ sống người Kó năng: Biết tham gia giao thông an toàn...
 • 47
 • 1,538
 • 11

Giao an tuan 29 lop 4

Giao an tuan 29 lop 4
... TUẦN 29 Mó thuật (tiết 29) Vẽ tranh đề tài : AN TOÀN GIAO THÔNG I MỤC TIÊU : Kiến thức: Hiểu đề tài , tìm chọn hình ảnh phù hợp với nội dung Kó năng: Biết cách vẽ vẽ tranh đề tài an toàn giao ... thời gian - Thuật lại diễn biến kiện Quang Trung đại phá quân Thanh Hoạt động lớp KHỐI TUẦN 29 giỗ trận để tưởng nhớ ngày Quang Trung đại phá quân Thanh - Kể vài mẩu chuyện kiện Quang Trung ... KHỐI TUẦN 29 Đạo đức (tiết 29) TÔN TRỌNG LUẬT GIAO THÔNG I MỤC TIÊU : Kiến thức: Hiểu : Cần phải tôn trọng Luật Giao thông Đó cách bảo vệ sống người Kó năng: Biết tham gia giao thông an toàn...
 • 49
 • 1,293
 • 6

Giao an tuan 30 lop 4

Giao an tuan 30 lop 4
... , vật - Tranh đề tài an toàn giao thông - Vở Tập vẽ - Đất nặn , màu vẽ giấy màu , hồ dán III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Khởi động : (1’) Hát Bài cũ : (3’) Vẽ tranh đề tài : An toàn giao thông ... KHỐI PP : Trực quan , đàm thoại , thực hành - Bài : - Bài : - Bài : TUẦN 30 - Tự làm chữa GIẢI Tổng số phần : + = (phần) Số ô tô có gian hàng : 63 : x = 45 (ô tô) Đáp số : 45 ô tô - Tự làm ... ném xác xuống biển Phải giao tranh với thổ dân - Ra với thuyền , đoàn lớn , gần 200 người bỏ mạng dọc đường ; có Ma-gien-lăng bỏ trận giao tranh với thổ dân đảo Ma-tan ; thuyền với 18 thủy thủ...
 • 48
 • 583
 • 1

Giao an tuan 31 lop 4

Giao an tuan 31 lop 4
... lắp theo hình , NGUYỄN THỊ TUYẾT ANH TUẦN 31 lớp nhận xét - Quan sát hình , trả lời câu hỏi SGK - Lắp bệ thang giá đỡ thang : + Tiến hành lắp bệ thang giá đỡ thang vít dài ; lưu ý lắp tạm để ... Cho HS quan sát mẫu xe có thang lắp sẵn - Hỏi : Xe có phận ? Hoạt động lớp - Quan sát kó phận để trả lời câu hỏi - phận : giá đỡ bánh xe sàn ca-bin ; ca-bin ; bệ thang giá đỡ thang ; thang ; ... thùng xe - Lắp thang : - Quan sát hình để thực lắp bên thang ; sau lắp tiếp bên thang lại - Lắp trục bánh xe : + Tiến hành nhanh HS quen thuộc - Kiểm tra chuẩn bò xe việc quay thang - Tháo rời...
 • 48
 • 1,057
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giao an tuan 11 lop 4 nam 2012giáo án tuần 33 lớp 4 lâm thị thanh thúygiao an tuan 6 lop 4giáo án đạo đức lớp 4 chuẩn theo ktkngiao an tuan 11 lop 2giáo án tuần 11 lớp 1cktkn docgiao an tuan 11 lop 3giáo án tuần 16 lớp 4 cktkngiao an tuan 29 lop 4giáo án tuần 26 lớp 4bài giảng giao an tuan 26 lop 4 cktkn knsgiao an tuan 28 lop 4giáo án tuần 32 lớp 4giáo án tuần 13 lớp 4bài soạn giao an ky thuat lop 4 chuanTỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG PHẦN 2CÁCH VƯỢT QUA BÀI TEST TIẾNG ANH PHỎNG VẤN4 CÂU HỎI PHỎNG VẤN TIẾNG ANH “HÓC BÚA” VÀ CÁCH TRẢ LỜI MẪUTỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ P1TÌNH HUỐNG LÊN LỊCH CUỘC HỌP TRONG HỘI THOẠI TIẾNG ANH KINH TẾ“Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng đa lộcnguyên lý chuẩn đoán di truyềnLời bài hát Thật là hayLời bài hát Vui bước trên đường xaLời bài hát Khúc hát dạo chơiLời bài hát Những khúc nhạc hồngAmin aminoaxit peptit trong các đề thi tuyển sinh đại học từ năm 2007 2016Lời bài hát sinh nhật hồngLời bài hát Tập đếm Hoàng Công SửLời bài hát chiếc đèn ông saoLời bài hát Em đi chơi thuyềnđiều trị viên gan mãn tính và xơ gandự phòng và tham vấn di truyềnSafety crane liftingLời bài hát Ánh trăng hòa bình
Đăng ký
Đăng nhập