mẫu giấy đăng ký kinh doanh

mẫu giấy đăng ký kinh doanh

mẫu giấy đăng ký kinh doanh
... ngành, nghề kinh doanh thời điểm đăng ký Tôi cam kết: - Bản thân không thuộc diện quy định khoản Điều 13 Luật Doanh nghiệp, không đồng thời chủ doanh nghiệp tư nhân khác, không chủ hộ kinh doanh khác, ... Tên doanh nghiệp (ghi chữ in hoa): Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: Số Giấy chứng nhận đăng kinh doanh (chỉ kê khai mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ii) Tên doanh ... Tên doanh nghiệp (ghi chữ in hoa): Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: Số Giấy chứng nhận đăng kinh doanh (chỉ kê khai mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ii) Tên doanh...
 • 22
 • 264
 • 0

Những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện thủ tục đăngkinh doanh doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp năm 2005 với công ty cổ phần.doc

Những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp năm 2005 với công ty cổ phần.doc
... thuế 5 .Những vấn đề cần lưu ý thực thủ tục đăng kinh doanh doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp năm 2005 5.1 Ngành kinh doanh (Điều - Luật Doanh nghiệp năm 2005) : Doanh nghiệp có quyền kinh doanh ... ngành nghề kinh doanh theo phương án kinh doanh tham chiếu theo theo quy định Pháp luật đăng kinh doanh để thực thủ tục đăng thành lập công ty - Đặt tên công ty: Tên công ty có nhiều ý nghĩa, ... Việt doanh nghiệp yêu cầu đăng khác tên doanh nghiệp đăng ký hiệu “&”; c) Tên viết tắt doanh nghiệp yêu cầu đăng trùng với tên viết tắt doanh nghiệp đăng ký; d) Tên tiếng nước doanh nghiệp...
 • 15
 • 289
 • 1

Tài liệu Hợp nhất mã số đăngkinh doanh và mã số thuế Sau khi bỏ quy định về mã pdf

Tài liệu Hợp nhất mã số đăng ký kinh doanh và mã số thuế Sau khi bỏ quy định về mã pdf
... doanh nghiệp mới, GCN ĐKKD đồng thời GCN số thuế có tên gọi “Giấy chứng nhận đăng kinh doanh đăng thuế" hay "Giấy chứng nhận đăng hoạt động đăng thuế" chi nhánh/Văn phòng đại diện; ... nghiệp cho Sở Kế hoạch Đầu tư để ghi vào Giấy chứng nhận đăng kinh doanh đăng thuế doanh nghiệp để cấp cho doanh nghiệp Trong trường hợp nào, kể từ nhận hồ sơ hợp lệ, thời gian tối đa hoàn tất ... 05/2008 (i) Thống số ĐKKD số thuế Doanh nghiệp; (ii) Thời gian giải 05 ngày, giảm đến 1/3 so với Thông tư 02/2007 ½ theo quy định Luật doanh nghiệp Cụ thể: Khi thành lập doanh nghiệp mới,...
 • 3
 • 367
 • 0

Tài liệu Cấp lại giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự trong trường hợp thay đổi Giấy chứng nhận đăngkinh doanh doc

Tài liệu Cấp lại giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự trong trường hợp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doc
... phần hồ sơ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép theo mẫu Bản hợp lệ Giấy chứng nhận đăng kinh doanh cấp; Bản giấy phép sử dụng Thành phần hồ sơ Trường hợp thay đổi người đứng đầu doanh nghiệp (người ... hợp lệ chứng đào tạo ngắn hạn an toàn thông tin) Số hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất, kinh Thông tư Bộ Nội vụ doanh sản phẩm mật dân số ... theo pháp luật doanh nghiệp), hồ sơ đề nghị cấp lại nêu trên, doanh nghiệp phải bổ sung 01 hồ sơ người đứng đầu doanh nghiệp, bao gồm: - Sơ yếu lý lịch có xác nhận Uỷ ban nhân dân cấp phường, xã...
 • 3
 • 182
 • 0

BÁO CÁO THỰC TẬP ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA TRONG ĐĂNGKINH DOANH TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI

BÁO CÁO THỰC TẬP ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA TRONG ĐĂNG KÝ KINH DOANH TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI
... HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TP HÀ NỘI I ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ KINH DOANH Kết đạt Nằm chương trình tổng thể cải cách hành Nhà nước, từ đầu năm 2007, Sở kế hoạch đầu ... hoạch Đầu Thành phố Nội việc ban hành Quy chế phối hợp thực công tác đăng kinh doanh nội Sở; thực Quy chế phối hợp liên ngành giải đăng kinh doanh, đăng thuế đăng dấu doanh ... trình thực chế một cửa ĐKKD PHẦN III ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHẰM HOÀN THIỆN CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ KINH DOANH TẠI PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH SỐ 03 THUỘC SỞ KẾ HOẠCH...
 • 36
 • 399
 • 3

Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) trong thời gian tạm ngừng hoạt động theo sự xác nhận của cơ quan cấp giấy phép đầu tư hoặc cấp đăngkinh doanh đối với hộ gia đình, cá nhân do Chi cục thuế quản lý pptx

Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) trong thời gian tạm ngừng hoạt động theo sự xác nhận của cơ quan cấp giấy phép đầu tư hoặc cấp đăng ký kinh doanh đối với hộ gia đình, cá nhân do Chi cục thuế quản lý pptx
... đơn đề nghị nộp cho Chi cục thuế Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị miễn tiền thuê đất thời gian tạm ngừng hoạt động xác nhận quan cấp giấy phép đầu cấp đăng kinh doanh; Số hồ sơ: 01 ... Các bước Mô tả bước Tên bước Trong trình hoạt động, dự án gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động chậm sau bảy (07) ngày kể từ ngày tạm ngừng hoạt động, người thuê đất phải có ... đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Văn đề nghị miễn (giảm) thuế (Mẫu số Thông số 60/2007/TT- 01/MGTH) BTC ng Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Không...
 • 3
 • 196
 • 0

Cấp lại Giấy chứng nhận đăngkinh doanh hợp tác xã (Khi mất), Mã số hồ sơ 148275 docx

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (Khi mất), Mã số hồ sơ 148275 docx
... diện hợp tác in ba số báo đăng thông báo; + số Giấy chứng nhận đăng kinh doanh Giấy chứng nhận đăng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện cấp lại số ghi Giấy chứng nhận đăng kinh ... nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng kinh doanh Giấy chứng nhận đăng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; + Xác nhận quan Công an việc khai báo Giấy chứng nhận đăng kinh doanh Giấy chứng ... Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã; + Giấy biên nhận quan thông tin đại chúng việc nhận đăng thông báo Giấy chứng nhận đăng kinh doanh Giấy chứng nhận hoạt động...
 • 4
 • 156
 • 0

Cấp lại giấy chứng nhận đăngkinh doanh hợp tác xã (Khi bị hư hỏng), Mã số hồ sơ 148280 pptx

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (Khi bị hư hỏng), Mã số hồ sơ 148280 pptx
... diện hợp tác in ba số báo đăng thông báo; + số Giấy chứng nhận đăng kinh doanh Giấy chứng nhận đăng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện cấp lại số ghi Giấy chứng nhận đăng kinh ... nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng kinh doanh Giấy chứng nhận đăng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; + Xác nhận quan công an việc khai báo giấy chứng nhận đăng kinh doanh Giấy chứng ... Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã; + Giấy biên nhận quan thông tin đại chúng việc nhận đăng thông báo Giấy chứng nhận đăng kinh doanh Giấy chứng nhận hoạt động...
 • 4
 • 115
 • 0

Thu hồi Giấy chứng nhận đăngkinh doanh hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện), Mã số hồ sơ 148271 potx

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện), Mã số hồ sơ 148271 potx
... tục hành chính: Phòng Tài chính-Kế hoạch g/ Kết thực thủ tục hành chính: Thu hồi Giấy chứng nhận đăng kinh doanh hợp tác xã, ghi sổ theo dõi h/ Lệ phí: Không i/ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không ... -Luật Hợp tác năm 2003 - Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng năm 2005 Chính phủ đăng kinh doanh hợp tác -Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15-12-2005 Bộ Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn số ... Tổ chức đến nhận kết Phòng Tài – Kế hoạch theo thời gian ghi phiếu hẹn b/ Cách thức thực hiện: nộp hồ trực tiếp Phòng Tài – Kế hoạch c/ Thành phần, số lượng hồ sơ: -Thành phần hồ sơ, bao gồm:...
 • 3
 • 126
 • 0

Đăngkinh doanh hợp tác xã sáp nhập, Mã số hồ sơ 14824 ppsx

Đăng ký kinh doanh hợp tác xã sáp nhập, Mã số hồ sơ 14824 ppsx
... thức thực hiện: nộp hồ trực tiếp Phòng Tài – Kế hoạch c/ Thành phần, số lượng hồ sơ: -Thành phần hồ sơ, bao gồm: Đơn, biên sáp nhập, danh sách điều lệ hợp tác -Số lượng hồ sơ: 01 d/ Thời hạn ... Đăng kinh doanh hợp tác sáp nhập h/ Lệ phí: 15.000 đồng/lần cấp i/ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: -Đơn đăng kinh doanh hợp tác -Điều lệ hợp tác -Số lượng viên, Ban quản trị, Ban Kiểm ... pháp lý thủ tục hành chính: -Luật Hợp tác năm 2003 - Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng năm 2005 Chính phủ đăng kinh doanh hợp tác - Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/2/2001 Chính...
 • 4
 • 137
 • 0

Đăngkinh doanh hợp tác xã hợp nhất, Mã số hồ sơ 148229 doc

Đăng ký kinh doanh hợp tác xã hợp nhất, Mã số hồ sơ 148229 doc
... hiện: nộp hồ trực tiếp Phòng Tài – Kế hoạch c/ Thành phần, số lượng hồ sơ: -Thành phần hồ sơ, bao gồm: Hồ đăng kinh doanh hợp tác hợp nhất, nghị Đại hội viên việc hợp nhất, phương ... Giấy chứng nhận Đăng kinh doanh hợp tác hợp h/ Lệ phí: 15.000 đồng/lần cấp i/ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: -Đơn đăng kinh doanh hợp tác -Điều lệ hợp tác -Số lượng viên, Ban quản ... pháp lý thủ tục hành chính: -Luật Hợp tác năm 2003 - Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng năm 2005 Chính phủ đăng kinh doanh hợp tác - Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/2/2001 Chính...
 • 4
 • 114
 • 0

Đăngkinh doanh khi hợp tác xã chia, tách, Mã số hồ sơ 148217 pptx

Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia, tách, Mã số hồ sơ 148217 pptx
... Giấy chứng nhận Đăng kinh doanh hợp tác chia, tách h/ Lệ phí: 15.000 đồng/lần cấp i/ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: -Đơn đăng kinh doanh hợp tác -Điều lệ hợp tác -Số lượng viên, Ban ... thực hiện: nộp hồ trực tiếp Phòng Tài – Kế hoạch c/ Thành phần, số lượng hồ sơ: -Thành phần hồ sơ, bao gồm: Hồ đăng kinh doanh hợp tác chia, nghị Đại hội viên việc chia, phương án ... pháp lý thủ tục hành chính: -Luật Hợp tác năm 2003 - Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng năm 2005 Chính phủ đăng kinh doanh hợp tác - Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/2/2001 Chính...
 • 4
 • 112
 • 0

Đăng ký thay đổi nơi đăngkinh doanh của hợp tác xã, Mã số hồ sơ 148003 docx

Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã, Mã số hồ sơ 148003 docx
... g/ Kết thực thủ tục hành chính: Trao lại hồ đăng kinh doanh cho hợp tác xã 01 01 gửi quan đăng kinh doanh nơi hợp tác xã chuyển đến (toàn hồ niêm phong giao cho người nhận) h/ Lệ ... Cách thức thực hiện: nộp hồ trực tiếp Phòng Tài – Kế hoạch c/ Thành phần, số lượng hồ sơ: -Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Thông báo thay đổi nơi đăng kinh doanh hợp tác xã + Kèm theo thông ... trị biên nghị Đại hội xã viên việc thay đổi nơi đăng kinh doanh hợp tác -Số lượng hồ sơ: 01 d/ Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ nhận đầy đủ hồ e/ Đối tượng thực thủ tục hành...
 • 4
 • 93
 • 0

Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăngkinh doanh của hộ kinh doanh, Mã số hồ sơ 147752 pdf

Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh, Mã số hồ sơ 147752 pdf
... thực thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận thay đổi nội dung đăng kinh doanh h/ Lệ phí: 15.000 đồng/lần cấp i/ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn thông báo thay đổi nội dung đăng kinh doanh hộ ... (Trường hợp đăng thay đổi địa điểm kinh doanh, hộ kinh doanh phải cam kết quyền sở hữu quyền sử dụng hợp pháp trụ sở dự định chuyển tới) , ng y t há ng nă m ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH (Ký ghi ... Đăng thay đổi nội dung đăng kinh doanh sau: - Tôi cam kết tính hợp pháp, xác, trung thực chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật nội dung Thông...
 • 4
 • 171
 • 0

Tiểu luận xử lý tình huống về vấn đề xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh mà không có giấy chứng nhận đăngkinh doanh của cửa hàng bánh kẹo hồng hà

Tiểu luận xử lý tình huống về vấn đề xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh mà không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cửa hàng bánh kẹo hồng hà
... đề Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu tiểu luận tập trung vào vi c xử tình đặt xử phạt vi phạm hành hành vi hoạt động kinh doanh giấy chứng nhận đăng kinh doanh theo quy định cửa hàng ... chuyên vi n Trường đào tạo cán Lê Hồng Phong – TP Nội, lựa chọn tiểu luận với đề tài: Xử tình xử phạt vi phạm hành hành vi hoạt động kinh doanh giấy chứng nhận đăng kinh doanh theo ... quản thị trường số 33 lập biên vi phạm hành hàng bánh kẹo Hồng hành vi hoạt động kinh doanh giấy chứng nhận đăng kinh doanh theo quy định áp dụng khoản 2, điều Nghị định 185/NĐ-CP Chính...
 • 15
 • 430
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: danh mục mã số ngành nghề đăng ký kinh doanhhợp nhất mã số đăng ký kinh doanh và mã số thuếđăng ký kinh doanh thiết bị y tếđăng ký kinh doanh hộ gia đìnhđăng ký kinh doanh hộ gia đình ở đâuthủ tục đăng ký kinh doanh thiết bị y tếhệ thống thông tin đăng ký kinh doanh quốc giamã ngành đăng ký kinh doanh cơ khígiấy đăng ký kinh doanh hộ gia đìnhgiấy đăng ký kinh doanh và mã số thuếthủ tục đăng ký kinh doanh hộ gia đìnhmã số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanhmã ngành đăng ký kinh doanh xuất nhập khẩuđăng ký kinh doanh qua mạng quốc giathủ tục đăng ký kinh doanh của hộ gia đìnhNghiên cứu kết quả điều trị u mô đệm đường tiêu hóa (GISTs) giai đoạn muộn bằng imatinib tại bệnh viện k ttETS 1200 test 4ETS 1200 test 5Financial system an introductionHoàn thiện hoạt động tín dụng xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh Đà NẵngMarketing mix trong cho vay tiêu dùng tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Phú TàiNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Vùng kinh tế trọng điểm miền TrungNghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến du lịch của du khách - Trường hợp lựa chọn điểm đến Hội An của khách du lịch Tây Âu - Bắc Mỹbáo cáo thực hành công tác xã hội nhóm 3 bài nộp (2)Nghiên cứu tích hợp toán và thủ công kĩ thuật trong dạy học ở tiểu họcBỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA PHẦN 4Bộ 10 đề minh họa TNPT lần 5 file word có đáp án chi tiếtBài Tập Năng Lượng Con Lắc Lò XoBộ 10 đề minh họa TNPT lần 4 năm học 20162017 file word có đáp án chi tiếtNghiên cứu hoạt động tham vấn tâm lý cho học sinh tại các trường THCS trên địa bàn thành phố Đà NẵnTính toán và ứng dụng các kết cấu thổi phồng trong xây dựngĐặc điểm tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Triệu LuậtBộ 10 đề minh họa TNPT lần 3 năm học 20162017 file word có đáp án chi tiết500 câu trắc nghiệm thi thử môn toán 2017 có đáp ánMỘT SỐ DỤNG CỦA ĐỊNH LÝ MENELAUS, CEVA TRONG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN TRUNG HỌC CƠ SỞ
Đăng ký
Đăng nhập