Đề thi thử thpt môn Sinh Học ( có đáp án chi tiết)

25 đề thi thử THPT môn lịch sử đáp án chi tiết

25 đề thi thử THPT môn lịch sử có đáp án chi tiết
... hot ng ca NAQ thi gian ny ch yu trờn mt trn t tng chớnh tr nhm truyn bỏ CN Mỏc-Lờ nin v nc 0 ,25 0 ,25 0,50 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0,50 0 ,25 0 ,25 0,75 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0,50 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 .25 15 * Chun ... vụ sn th gii, cú quan h vi CM vụ sn chớnh quc 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0,50 0 ,25 0 ,25 0,75 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0.50 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0.50 0 .25 0 .25 28 S ỏp ỏn Cõu 3,0 im im Trỡnh by hon cnh lch ... s kin ỏnh du s xỏc lp ca cc din hai phe, hai cc Chin tranh lnh bao trựm th gii 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 im 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0.50 0.50 S kin lch s no ỏnh du s tht bi hon...
 • 75
 • 1,949
 • 0

8 đề thi thử đh môn sinh học đáp án

8 đề thi thử đh môn sinh học có đáp án
... kích thước tăng dần là: A 2, 1, 3, B 2, 4, 3, C 2, 1, 4, D 2, 3, 4, SỞ GD&ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT NGHI LỘC Câu Mã đề đề đề Hết -ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN Môn thi: SINH HỌC Năm học ... A C D A B A D D ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC LẦN – NĂM 2013 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) (Đề thi 06 trang) Ngày thi 14/04/2013 Mã đề: 155 Họ, tên thí sinh: ... -***** (Đề thi 06 trang) Ngày thi 14/04/2013 A a - HẾT - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC LẦN – NĂM 2013 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) đề: 223 Họ, tên thí sinh: ...
 • 66
 • 525
 • 0

15 ĐỀ THI THỬ THPT MÔN SINH 2016 ĐÁP ÁN

15 ĐỀ THI THỬ THPT MÔN SINH 2016 CÓ ĐÁP ÁN
... 26/26 - Mã đề thi 132 SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm 04 trang) ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN Năm học 2 015- 2016 Môn: SINH HỌC LỚP 12 THPT Thời gian ... Trang 8/4 - Mã đề thi 258 SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm 04 trang) ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN Năm học 2 015- 2016 Môn: SINH HỌC LỚP 12 THPT Thời gian ... Trang 12/4 - Mã đề thi 258 SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm 04 trang) ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN Năm học 2 015- 2016 Môn: SINH HỌC LỚP 12 THPT Thời gian...
 • 118
 • 284
 • 0

đề thi thử đại học môn sinh học - đáp án chi tiết

đề thi thử đại học môn sinh học - có đáp án chi tiết
... sau phản ánh chế phát sinh đột biến gen bắt cặp sai trình nhân đôi ADN bazơ nitơ dạng G* A G *- X  G *- X  X - G B G *- X  G *- T  T - G C G *- X  G *- T  T - A D G *- X  G *- G  G - A Câu 31: ... sau phản ánh chế phát sinh đột biến gen bắt cặp sai trình nhân đôi ADN bazơ nitơ dạng G* A G *- X  G *- T  T - A B G *- X  G *- G  G - A C G *- X  G *- X  X - G D G *- X  G *- T  T - G Câu 44: ... sau phản ánh chế phát sinh đột biến gen bắt cặp sai trình nhân đôi ADN bazơ nitơ dạng G* A G *- X  G *- X  X - G B G *- X  G *- T  T - A C G *- X  G *- T  T - G D G *- X  G *- G  G - A Câu 48:...
 • 21
 • 2,032
 • 45

de thi thu tot nghiep sinh hoc co dap an

de thi thu tot nghiep sinh hoc co dap an
... Câu 18: Một “không gian sinh thái” mà tất nhân tố sinh thái môi trường nằm giới hạn sinh thái cho phép loài tồn phát triển gọi A giới hạn sinh thái B sinh cảnh C nơi D ổ sinh thái Câu 19: Khi ... ¼ Câu 31: Cho đến nay, chứng hóa thạch thu cho thấy nhóm linh trưởng phát sinh đại A Nguyên sinh B Tân sinh C Cổ sinh D Trung sinh Câu 32: Diễn nguyên sinh A xảy hoạt động chặt cây, đốt rừng… ... tiến hoá Cơ chế tiến hoá Sự phát sinh phát triển sống Trái đất Tổng số Sinh thái Sinh thái học cá thể học Sinh thái học quần thể Quần xã sinh vật Hệ sinh thái, sinh bảo vệ môi trường Tổng số Tổng...
 • 5
 • 108
 • 0

ĐỀ THI THỬ THPT MÔN HÓA 2015 LỜI GIẢI CHI TIẾT Đề số 3

ĐỀ THI THỬ THPT MÔN HÓA 2015 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT Đề số 3
... 02 D 03 B 04 A 05 C 06 B 07 B 08 B 09 A 10 B 11 D 12 C 13 D 14 B 15 D 16 D 17 A 18 A 19 B 20 A 21 A 22 B 23 D 24 A 25 B 26 C 27 A 28 B 29 C 30 .B 31 D 32 D 33 D 34 D 35 C 36 A 37 B 38 B 39 C 40 ... nng ng vi ba b s l (2, 3, 4) , (2,2,5) v (3, 3, 3) .D thy vi b (3, 3, 3) khụng tha Nhn thy 0, 45 1,2 2,25 : : = 0,15 : 0 ,3 : 0, 45 = 1: : 3 A : Ala Ala Ala Ala : 0 ,3 Mũ : B : Gly Gly Gly ... H2 O = 0 ,3. 3 + 0,15.2 + 0, = 3( mol) { 1 23 45.4 A B C Phong = 33 ,75 + 106,8 + 2 63, 25 3. 18 = 34 9,8(gam) BTKL Cõu 22 : Chn ỏp ỏn B Nhỡn vo th ta thy n HCl = 0, thỡ lng kt ta Al(OH )3 ó b tan...
 • 14
 • 459
 • 4

ĐỀ THI THỬ TN MÔN SINH HAY ĐÁP ÁN NĂM 2011

ĐỀ THI THỬ TN MÔN SINH HAY CÓ ĐÁP ÁN NĂM 2011
... điều kiện sinh thái xác định b hai nòi địa lí khác khu phân bố trùng lên toàn hay phần c khu vực địa lí tồn nhiều nòi sinh thái d loài tồn hệ thống quần thể, quần thể đơn vị tồn loài thi n nhiên ... gen lặn nằm NST thường quy định Nếu bố bị bệnh, mẹ bình thường Khả sinh bị bạch tạng là: a 50% b 12,5% c 25% d 75% ¤ Đáp án đề thi: 04 1[ 1]c 2[ 1]b 9[ 1]b 10[ 1]c 17[ 1]c 18[ 1]a 25[ 1]a ... thay cặp (A=T) cặp (G=X) 21/ Đặc điểm sau thuộc chọn lọc tự nhiên a tạo nòi, thứ b người tiến hành c biến dị lợi, trung tính hại d sống xuất 22/ Trong qua trình tiến hoá nhỏ, cách li có...
 • 4
 • 120
 • 0

Đề thi thử THPTQG môn Sinh 2016 ( đáp án)

Đề thi thử THPTQG môn Sinh 2016 ( có đáp án)
... A (1 ) (2 ) (4 ) (3 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) B (1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (6 ) (5 ) (7 ) (8 ) C (1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) D (1 ) (2 ) (4 ) (5 ) (3 ) (6 ) (7 ) (8 ) Cõu 16: Mt ging lỳa cú alen ... khỏng bnh lai vi hoc t th phn to dũng thun Th t ỳng l A (1 ) (2 ) (3 ) (4 ) C (2 ) (3 ) (4 ) (1 ) B (2 ) (3 ) (1 ) (4 ) D (1 ) (3 ) (2 ) (4 ) Cõu 17: Trong vic iu hũa hot ng theo mụ hỡnh cu trỳc ... qua cỏc th h theo xu hng ging nhau? A (1 ) v (4 ) B (3 ), (4 ) v (6 ) C (3 ) v (6 ) D (1 ) v (5 ) FB.com/ThiThuDaiHoc www.DeThiThuDaiHoc.com Thi Th Toỏn, Lý, Húa, Sinh, Vn, S, a, Ting Anh Cõu 19: mt...
 • 113
 • 443
 • 2

thi thử ĐH môn vật lý đáp án chi tiết

thi thử ĐH môn vật lý có đáp án chi tiết
... tượng giao thoa ánh sáng: A Giao thoa ánh sáng tổng hợp hai chùm sáng chi u vào chỗ B Giao thoa hai chùm sáng từ hai bóng đèn xảy chúng qua kính lọc sắc C Giao thoa ánh sáng xảy ánh sáng đơn sắc ... Hai khe S 1, S2 chi u chùm ánh sáng trắng (có bước sóng từ 0,38µm đến 0,76µm) Tại điểm A cách vân sáng trung tâm mm, số xạ cho vân sáng là: A Câu 37 B C D Chi u chùm ánh sáng tím vào gỗ sơn ... TN GTAS a= 0,45mm, D=2m Chi u đồng thời hai ánh sáng đơn sắc λ1 , λ2 Câu 30 Hai vân sáng bậc hai ánh sáng xét phía so với vân trung tâm cách 0,5mm, vân sáng bậc λ1 trùng với vân sáng bậc...
 • 9
 • 406
 • 0

Đề thi thử ĐH Bắc Yên Thành đáp án chi tiết

Đề thi thử ĐH Bắc Yên Thành có đáp án chi tiết
... Giá trị a A 3M B 2M C 2,5M D 3,2M Câu 17: Một nguyên tử nguyên tố X tổng số hạt proton, electron, nơtron 52 số khối 35 Số hiệu nguyên tử nguyên tố X A 15 B 17 C 23 D 18 Câu 18: Khối lượng ... chứa chất tan Ta kết luận sau đây? A a = b B a < b C a = 2b D a > 2b Câu 33: Cho lọ riêng biệt nhãn sau: H 2SO4, NaOH, HCl, BaCl2 Thuốc thử để nhận biết lọ là: Trang 2- mã đề1 82 A Phênolphtalein ... dịch NaCl Câu 34: Sắp xếp dung dịch sau theo chi u tăng giá trị pH: dd NH3 1M α = 1,0% (1); dd Ba(OH)2 0,0005M (2); dd HCl 0,01M (3); dd CH3COOH 0,1M Ka = 1,75.10-5 (4) A (4) < (3) < (2) ...
 • 4
 • 184
 • 0

Tổng hợp đề thi thử toán các trường 2016 đáp án chi tiết

Tổng hợp đề thi thử toán các trường 2016 có đáp án chi tiết
... NĂM 2016 Mơn thi: TỐN Thời gian làm bài: 180 phút, khơng kể thời gian giao đề Lần thứ I, ngày thi 1/12/2015 Câu 1a (1,0đ) ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM Đáp án -Tập xác định: D = R -Sự biến thi n: Chi u ... khơng theo cách nêu đáp án mà đủ điểm phần đáp án quy định Ngày thi: 1/12/2015, BTC trả cho thí sinh vào ngày 4/12/2015 *******HẾT******* TRƯỜNG THPT CHUN VĨNH PHÚC  ĐỀ CHÍNH THỨC  ĐỀ THI THPT QUỐC GIA  ... www.laisac.page.tl Trang   ĐÁP ÁN ĐỀ THI KSCL MƠN TỐN NĂM HỌC 2015 - 2016 CÂU ĐÁP ÁN Câu 1a Ta có: y  x  x  3x  ĐIỂM 0,25 DR x  y '  x  x  3; y '    x  Sự biến thi n: +Trên khoảng ...
 • 69
 • 580
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử tốt nghiệp sinh học có đáp ánđề thi thử đh môn sinh 2013 có đáp ánđề thi tốt nghiệp môn sinh học có đáp ánđề thi thử đh môn sinh 2015 có đáp ánđề thi thử hki môn sinh 12 có đáp ánđề thi trắc nhiệm môn hóa 2015 có đáp án chi tiết pdfde thi thu mon sinh 2014 co dap an chi tietđề thi thử sinh học có đáp án chi tiếtđề thi trắc nghiệm môn logic học có đáp ánđề thi thử đh môn toán 2013 có đáp ánđề thi thử đh môn hóa 2012 có đáp ánbo de thi thu dh mon ly 2011 co dap ande thi thu dh mon hoa 2011 co dap anđề thi thử đh môn lý 2013 có đáp ánđề thi thử đh môn hóa 2013 có đáp ánđề bài 50 câu dao động cơ điểm 9 trong tầm tayFerdinand de saussurecourse in generall00 sausQuan diem ve KVPCT (r)Chinh phục câu hỏi khó chương mệnh đề mệnh đề chứa biếnTổ hợp xác SUẤT lớp 11TRỌN BỘ 900 CÂU TRẮC NGHIỆM TOÁN 11Phương pháp giải các dạng toán phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳngNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thuốc trừ bệnh tilt super trong sản xuất lúa của nông dân huyện cầu kè, tỉnh trà vinh (tt)Những nhân tố ảnh hướng đến lòng trung thành của người dân đối với các phòng khám tư trên địa bàn thành phố trà vinh (tt)Thủ thuật tính đạo hàm bằng casioPhân dạng bài tập mẫu và phương pháp giải toán 11Quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông theo luật doanh nghiệp 2014 (tt)Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đông Bình, Nam ĐịnhNghiên cứu đa dạng dinh học và các giá trị dịch vụ hệ sinh thái rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên bắc hướng hóa, tỉnh quảng trị250 bài tập trắc nghiệm đạo hàmCasio giải nhanh lượng giáctiểu luận tiền lương khu vực công : chính sách lương cơ sở ở việt nam lịch sử và xu hướng điều chỉnhChuyên đề luyện thi ngữ văn thpt quốc giaHệ thống kiến thức viết đoạn nghị luận 200 chữ đạt điểm tối đa văn học
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập