Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán Phải thu khách hàng và phải trả người bán tại Chi nhánh Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam tại Hà Nội – Chi nhánh Hà Đông

Hoàn thiện hạch toán nghiệp vụ lưu chuyển hàng hoá Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm XĐKQ hoạt động SXKD tại Công ty sản xuất XNK Việt An khẩu tại Công ty Dược liệu TW I

Hoàn thiện hạch toán nghiệp vụ lưu chuyển hàng hoá Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm và XĐKQ hoạt động SXKD tại Công ty sản xuất XNK Việt An khẩu tại Công ty Dược liệu TW I
... I Thực trạng công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty sản xuất xuất nhập Việt An I Những vấn đề chung tiêu thụ thành phẩm Công ty sản xuất- xuất ... toán tiêu thụ thành phẩm Công ty SXXNK Việt An Sản phẩm Công ty chủ yếu xuất khẩu, lợng thành phẩm tiêu thụ n i địa chiếm tỷ lệ nhỏ Do Công ty không tách bạch hoạt động tiêu thụ n i địa hoạt động ... Phần II Phơng hớng hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết hoạt động sản xuất- kinh doanh Công ty sản xuất- xuất nhập việt an I Đánh giá thực trạng công tác hạch toán thành...
 • 70
 • 197
 • 0

Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm XĐKQ hoạt động SXKD tại Công ty sản xuất XNK Việt An khẩu tại Công ty Dược liệu TW I

Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm và XĐKQ hoạt động SXKD tại Công ty sản xuất XNK Việt An khẩu tại Công ty Dược liệu TW I
... II Phơng hớng hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết hoạt động sản xuất- kinh doanh Công ty sản xuất- xuất nhập việt an I Đánh giá thực trạng công tác hạch toán thành tiêu ... toán tiêu thụ thành phẩm Công ty SXXNK Việt An Sản phẩm Công ty chủ yếu xuất khẩu, lợng thành phẩm tiêu thụ n i địa chiếm tỷ lệ nhỏ Do Công ty không tách bạch hoạt động tiêu thụ n i địa hoạt động ... I Thực trạng công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty sản xuất xuất nhập Việt An I Những vấn đề chung tiêu thụ thành phẩm Công ty sản xuất- xuất...
 • 70
 • 174
 • 0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY XÀ PHÒNG NỘI

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY XÀ PHÒNG HÀ NỘI
... thành sản phẩm Muốn doanh nghiệp phải phát huy cách có hiệu lực công cụ kế toán nói chung đặc biệt kế toán tiêu thụ sản phẩm báo cáo kết kinh doanh Việc tổ chức công tác kế toán tiêu thụ sản phẩm ... TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY XÀ PHÒNG HÀ NỘI 1-/ Hoàn thiện sổ kế toán chi tiết theo dõi hàng xuất gửi đại lý tiêu thụ qua đại lý Hiện nay, xuất kho thành phẩm cho đại lý, kế toán công ty lại ghi hàng ... vận động tài sản, tiền vốn công ty sản xuất kinh doanh 3.2 Những mặt hạn chế: Tuy đạt kết khả quan công tác kế toán nói chung kế toán tiêu thụ xác định kết tiêu thụ nói riêng công ty điểm tồn...
 • 9
 • 225
 • 0

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ
... phần hành kế toán hạch toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ công ty Văn Phòng Phẩm Hồng ,tổ chức công tác kế toán công ty vào nề nếp, thực thống theo quy định chế độ kế toán hành ... kế toán tiến hành phân bổ tương tự Hoàn thiện hạch toán xác định kết tiêu thụ: Công ty tiến hành xác định kết tiêu thụ chung cho tất loại thành phẩm tiêu thụ kỳ TK911, nên thông tin tình hình kết ... toán tiêu thụ xác định kết công ty Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ thành phẩm theo phương thức đại lý, ký gửi hưởng hoa hồng: Cho tới nay, công ty VPP Hồng có đại lý bán hàng nước, với mục tiêu...
 • 14
 • 240
 • 0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY XÀ PHÒNG NỘI

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY XÀ PHÒNG HÀ NỘI
... lực công cụ kế toán nói chung đặc biệt kế toán tiêu thụ sản phẩm báo cáo kết kinh doanh Việc tổ chức công tác kế toán tiêu thụ sản phẩm báo cáo kết kinh doanh luôn phải đợc cải tiến hoàn thiện ... động tài sản, tiền vốn công ty sản xuất kinh doanh 3.2 Những mặt hạn chế: Tuy đạt đợc kết khả quan nhng công tác kế toán nói chung kế toán tiêu thụ xác định kết tiêu thụ nói riêng công ty điểm ... thụ Công ty phòng Nội 1-/ Hoàn thiện sổ kế toán chi tiết theo dõi hàng xuất gửi đại lý tiêu thụ qua đại lý Hiện nay, xuất kho thành phẩm cho đại lý, kế toán công ty lại ghi hàng ngày vào...
 • 10
 • 166
 • 0

Kế toán phải trả người bán tại chi nhánh công ty cổ phần tập đoàn Nam Cường tại Hải Dương 1

Kế toán phải trả người bán tại chi nhánh công ty cổ phần tập đoàn Nam Cường tại Hải Dương 1
... HKT s 16 /2008 Cụng ty TNHH Minh Hi Plaza Chi TT tin mua bn lm vic cho cỏn b qun lý 38.833.378. 218 0 11 21 S phỏt sinh N Cú 11 .085.277 11 21 44.908.000 11 21 21. 588.272 11 11 15.000.000 13 3 1. 500.000 ... 36.687.432. 218 11 21 11 .085.277 Thanh toỏn tin nõng cao Z 375-E 81 112 1 44.908.000 03 Chi toỏn tin TC HT thụng tin N42 11 21 21. 588.272 03 11 1 13 3 15 .000.000 1. 500.000 TT tin cho cụng ty Minh ... Cụng ty TNHH Minh Hi Plaza Cng Ti khon / S d u k N Phỏt sinh n Phỏt sinh cú Cú S d cui k N 11 21 11. 085.277 11 .085.277 11 21 44.908.000 44.908.000 11 21 21. 588.272 21. 588.272 11 1 15 .000.000...
 • 51
 • 121
 • 0

Luận văn tốt nghiệp: Kế toán vốn bằng tiền các khoản phải thu khách hàng phải trả người bán tại công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tín Phát

Luận văn tốt nghiệp: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu khách hàng phải trả người bán tại công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Tín Phát
... nhiệm vụ kế toán vốn tiền a Khái niệm vốn tiền: Vốn tiền phận quan trọng vốn kinh doanh doanh nghiệp đợc biểu dới hình thức tiền tệ bao gồm : Tiền mặt, TGNH, Tiền chuyển Cả ba loại có tiền Việt ... đích b Nhiệm vụ kế toán vốn tiền: Kế toán phải thực nhiệm vụ sau: - Phản ánh xác kịp thời khoản thu chi tình hình lại loại vốn tiền, kiểm tra quản lý nghiêm ngặt việc quản lý loại vốn tiền nhằm ... kiệm có hiệu cao Vốn tiền doanh nghiệp bao gồm tiền mặt quỹ, tiền gửi ngân hàng khoản tiền chuyển ( kể nội tệ, ngoại tệ, ngân phiếu, vàng bạc, kim khí quý, đá quý) Kế toán vốn tiền phải tuân thủ...
 • 64
 • 138
 • 0

THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN DO CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN MỸ (AA NỘI) THỰC HIỆN

THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN DO CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN MỸ (AA HÀ NỘI) THỰC HIỆN
... HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN MỸ (AA HÀ NỘI) THỰC HIỆN 3.1 NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN DO CHI NHÁNH ... KIỂM TOÁN PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN DO CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN MỸ (AA HÀ NỘI) THỰC HIỆN 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN MỸ VÀ CHI NHÁNH 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ... thực tế công việc kiểm toán khoản mục phải trả người bán Do đó, em chọn đề tài chuyên đề là: “Hoàn thiện kiểm toán Phải trả người bán kiểm toán BCTC Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ thực hiện ...
 • 71
 • 59
 • 0

Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại Công ty TNHH Trend Setters Fashions Việt Nam (BCTH)

Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại Công ty TNHH Trend Setters Fashions Việt Nam (BCTH)
... điểm chung công tác kế toán Công ty TNHH Trend Setters Fashions Việt Nam Phần 2: Thực trạng công tác hạch toán kế toán Công ty Phần 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán Công ty Do thời ... tổng hợp số toán tiền hàng kỳ trớc theo PT 17/6 82 Công ty toán nốt tiền mua vải 40/42 nợ công ty TNHH Hoàng Đạo PC ngày 19/6 83 Công ty toán tiền mua 84 Công ty toán tiền nợ công ty TNHH Ngọc ... 20/6 85 Công ty toán tiền cho công ty Thơng mại Khang Thịnh theo PC ngày 20/6 86 Công ty toán tiền cho công ty Tân Đại Việt kỳ trớc theo PC ngày 21/6 87 Công ty toán tiền cho công ty TNHH thơng...
 • 125
 • 274
 • 1

Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả tiêu thụ tai Công ty TNHH 4 P.DOC

Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tai Công ty TNHH 4 P.DOC
... Quang Trung, Hai B Trng, H Ni -in thoi: 84- 4- 945 4510 -Fax: 84- 4- 945 4515 +Nh mỏy: Km 19, ng 5, Vnh Phỳc, Vn Giang, Hng Yờn -in thoi: 84- 0321-980 843 -Fax: 84- 0321-980821 +ng ký kinh doanh s : 0502000079 ... Triu ng Triu ng USD Triu ng Triu ng 257 .46 7 46 8.987 1.265.800 106.312 34. 105 298.235 502.3 54 2.6 34. 458 256. 145 40 .158 343 .45 6 698.597 5.658.975 321.395 46 .897 Thu thu nhp DN Li nhun sau thu Tng ... PTKH001 TNHH PTKH 0126 Hi H Cty PTKH 246 1 KOREAN Cty a 14. 148 159.238 15.923 175.161 100.000 Nhõn Cng 12.238. 245 0 2.135.760 5. 342 .285 3 34. 627 5.637 .46 1 1.123.250 5.236.860 213.304...
 • 98
 • 137
 • 0

Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm XĐKQ tiêu thụ tại Công ty CP dệt 10.10

Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm và XĐKQ tiêu thụ tại Công ty CP dệt 10.10
... tiêu thụ sản phẩm III Tổ chức hạch toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ Công ty cổ phần Dệt 10/10 Đặc điểm tiêu thụ thành phẩm Công ty cổ phần Dệt 10/10 Thành phẩm Công ty cổ phần Dệt ... lý luận công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ doanh nghiệp sản xuất Phần Thực trạng tổ chức hạch toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ Công ty cổ phần Dệt 10/10 ... xác định kết tiêu thụ doanh nghiệp sản xuất I Những vấn đề chung tiêu thụ thành phẩm Khái niệm tiêu thụ thành phẩm yêu cầu quản lý công tác tiêu thụ thành phẩm Tiêu thụ thành phẩm giai đoạn trình...
 • 90
 • 170
 • 1

Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả tiêu thụ

Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ
... toỏn ACCNET CHNG T K TON PHN MM K TON ACCNET Sổ kế toán NHT Kí-CHNG T sổ chi tiết Bảng tổng hợp chứng từ kế toán loại Báo cáo tài Báo cáo kế toán quản trị Ghi chỳ: Ghi hng ngy : Ghi cui thỏng : ... tip, tiờu th theo phng thc hng i hng) -Doanh thu hng xut khu -Doanh thu bỏn hng i lý 38 2.2.2.1 .Hạch toán doanh thu hng xut khu Trc thc hin vic chuyn hng hoỏ, Cụng ty kim tra ngõn hng xem khỏch ... t K toỏn phn Ký duyt K toỏn trng Lp chng t c K toỏn phn hnh trng ca phn hnh Ký duyt K toỏn trng Vào Nht ký-Chng t, S cõn i SPS K toỏn phn hnh Bo qun lu tr (Ngun s liu: Phũng K toỏn) b.H thng t...
 • 98
 • 124
 • 0

Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả tiêu thụ tai Công ty TNHH 4 P

Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tai Công ty TNHH 4 P
... thu + chi phớ chuyn, lp t + chy th + thu nhp khu(nu cú); phng ph p khu hao theo phng ph p ng thng Phng ph p k toỏn hng tn kho : phng ph p xỏc nh giỏ tr hng tn kho cui k l phng ph p giỏ bỡnh ... th tai Cụng ty TNHH P" Chuyờn thc chuyờn nghnh ca em gm phn: Phn I : Tng quan v Cụng ty TNHH P Phn II : Thc trng hch toỏn tiờu th thnh phm v xỏc nh kt qu tiờu th ti Cụng ty TNHH P Phn III : Phng ... toỏn 46 B Chuyờn thc chuyờn ngnh 34 GV HD: Ths.ng Thuý Hng Phn II.Hch toỏn tiờu th thnh phm ti Cụng ty TNHH 4P 2.1.c im tiờu th thnh phm ti Cụng ty TNHH 4P 2.1.1.c im sn phm ca Cụng ty Sn phm...
 • 98
 • 139
 • 0

Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH hệ thống công nghiệp Việt Nam

Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH hệ thống công nghiệp Việt Nam
... chức hạch toán kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ công ty TNHH Hệ thống công nghiệp Việt Nam II.Một số đóng góp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định ... I.Thực tế công tác tổ chức hạch toán kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ công ty TNHH Hệ thống công nghiệp Việt Nam: 1.Tổng quan công ty TNHH Hệ thống công nghiệp Việt Nam: 1.1 Lịch ... tác hạch toán kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ công ty TNHH Hệ thống công nghiệp Việt Nam Với khuôn khổ của chuyên đề thực tập, sâu vào trình bày phần chính: I.Thực tế công tác...
 • 8
 • 119
 • 1

Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH 4P

Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH 4P
... 0918.775.368 Phn II.Hch toỏn tiờu th thnh phm ti Cụng ty TNHH 4P 2.1.c im tiờu th thnh phm ti Cụng ty TNHH 4P 2.1.1.c im sn phm ca Cụng ty Sn phm ch yu ca Cụng ty l cỏc sn phm ni tht phũng mang phong cỏch ... Cụng ty Trỏch nhim hu hn 4P 1.1.1.Gii thiu chung v Cụng ty: +Tờn cụng ty: Cụng ty Trỏch nhim hu hn 4P +Tờn giao dch quc t: FOUR P COMPANY LIMITED +Tờn vit tt : FOUR P Co., LTD +Giỏm c Cụng ty: ... lý ca Cụng ty TNHH 4P Website: http://www.docs.vn Email 19 : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.3.1.c im t chc b mỏy qun lý Cụng ty TNHH 4P vi phng chõm t yu t ngi lờn hng u, Cụng ty luụn chỳ...
 • 98
 • 93
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phần ii hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần dược phẩm twiiphần iii hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại xí nghiệp dược phẩm trung ương iiphương hướng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại xí nghiệpmột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm ở công ty tnhh thương mại plg việt namnhận xét khái quát công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanhnhận xét đánh giá về công tác kế toán tập hợp chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh yusen logistics solutions việt namnhững nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến công tác kế toán thành phẩm ở công ty tnhh thương mại plg việt nammột số ý kiến góp phần hoàn thiện tổ chức hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụthực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tnhh phần mềm hbc việt namthực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty tnhh phần mềm hbc việt namđánh giá công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại xí nghiệp dược phẩm trung ương iithực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh yusen logistics solutions việt namthực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh yusen logistics solution việt namthực trạng công tác kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm ở công ty tnhh thương mại plg việt namthực trạng công tác kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty tnhh thương mại plg việt namĐặc điểm lâm sàng và chẩn đoán mất đoạn nhiễm sắc thể 15q11 q13 ở các bệnh nhi mắc hội chứng Prader – WilliSo sánh hiệu quả co hồi tử cung và tác dụng không mong muốn của oxytocin liều bolus 5 IU và 10 IU trong mổ lấy thaiĐỘT BIẾN GEN ATP7B Ở BỆNH NHÂN WILSON THỂ GANMỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI CAO TUỔI TẠI XÃ TRUNG LƯƠNG; HUYỆN BÌNH LỤC; TỈNH HÀ NAM; NĂM 2014Hiệu quả giảm đau sau mổ và tác dụng không mong muốn của hai liều morphin tủy sống trong phẫu thuật thay khớp hángquy trình sản xuất sạch hơn ngành thuộc daMột số yếu tố liên quan đến rối loạn chuyển hóa lipid ở bệnh nhân cao tuổi đái tháo đường týp 2Rối loạn hành vi ăn uống ở trẻ tự kỷMột số yếu tố liên quan đến hành vi sử dụng ma túy của người nhiễm HIV tham gia chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone tại Hải PhòngKết quả bước đầu phương pháp tiêm tinh trùng trữ lạnh từ mào tinh vào bào tương noãn trong điều trị vô sinh namSo sánh hiệu quả bịt ống ngà trên thỏ thực nghiệm của laser diode 810nm ở 3 liều chiếu tia: 5 giây, 10 giây, 15 giây tại 1 điểmTổn thương phổi kẽ ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngHiệu quả dẫn lưu não thất ra ngoài trong vòng 12 giờ sau triệu chứng khởi phát trong chảy máu não thất có giãn não thất cấpẢnh hưởng của gabapentin trước mổ lên kiểm soát đau sau mổ thay khớp háng toàn bộDị ứng blomia tropicalis và viêm mũi dị ứng ở quận Hoàn Kiếm và huyện Ba VìTạo van chống trào ngược niệu quản bàng quang kiểu thành ngoài thanh cơ trong theo phương pháp tạo hình bàng quang abol – eneinSức sống của vạt đùi trước ngoài cuống mạch liền trong tái tạo dương vật do ung thưThời gian sống thêm bệnh nhân ung thư vú có điều trị nội tiết bổ trợ bằng nội khoa tại bệnh viện K trong giai đoạn 2006 2012XÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM CHỌC HÚT NOÃN TỐI ƯU CỦA PHÁC ĐỒ DÀI THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆMTÁC DỤNG CỦA FLUCONAZOLE 2% TIÊM DƯỚI KẾT MẠC TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM LOÉT GIÁC MẠC DO NẤM
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập