Nghiên cứu xác định hệ phosphoprotein và hệ protein tiết của tế bào lympho t người bằng các kỹ thuật proteomic

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HỆ SỐ NHỚT CỦA CÁC LOẠI ĐẤT DÍNH CÓ NGUỒN GỐC SƯỜN TÀN TÍCH Ở KHU VỰC NAM TRUNG BỘ

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HỆ SỐ NHỚT CỦA CÁC LOẠI ĐẤT DÍNH CÓ NGUỒN GỐC SƯỜN TÀN TÍCH Ở KHU VỰC NAM TRUNG BỘ
... KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH HỆ SỐ NHỚT CỦA NHỮNG LOẠI ĐẤT CÓ NGUỒN GỐC KHÁC NHAU NAM TRUNG BỘ III.1 Hệ số nhớt (n) loại đất sườn tàn tích nguồn gốc Granit - Nếu xem hệ số nhớt η cuối giai ... lực Pi khác thể hình Bảng 4: Hệ số nhớt η đất sườn tàn tích nguồn gốc sét bột kết, cát bột kết Trạng thái đất Đất sườn tàn tích nguồn gốc sét bột kết, cát bột kết η o (Poise) η c (Poise) ... gian nén, hệ số nhớt tăng theo cấp áp lực nén Pi mức độ tăng không đáng kể - Hệ số nhớt η đất sườn tàn tích nguồn gốc sét bột kết, cát kết xu hướng lớn hệ số nhớt đất nguồn gốc từ Granit...
 • 10
 • 466
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "CHẨN ĐOÁN BỆNH ĐỐM TRẮNG (WHITE SPOT SYNDROME VIRUS) CHO TÔM SÚ BẰNG CÁC KỸ THUẬT PCR" pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... nhiều kỹ thuật chẩn đoán nhanh xác hơn; nhiều phòng thí nghiệm giới sử dụng, cụ thể: 208 Tạp chí Nghiên cứu Khoa học 2006: 207-219 Trường Đại học Cần Thơ (a) Kỹ thuật PCR tổ (nested PCR) Kỹ thuật ... thuật sử dụng cặp mồi thay cặp mồi kỹ thuật PCR cổ điển, cặp mồi thứ hai nằm cặp mồi thứ Kỹ thuật gọi kỹ thuật PCR bước Kỹ thuật có nhiều đoạn sản phẩm DNA kỹ thuật PCR cổ điển, số đoạn ADN phát ... 101; 4a: mẫu tôm nhiễm bệnh nặng (dương tính); 21: mẫu tôm Miền Trung chẩn đoán kết Tương đương 107; 3: mẫu tôm lò rèn âm tính; NTC: đối chứng không bỏ ADN 215 Tạp chí Nghiên cứu Khoa học 2006:...
 • 13
 • 375
 • 0

Báo cáo khoa học: "Nghiên cứu xác định hệ số bám hệ số cản lăn của máy đầm mặt đ-ờng bê tông nhựa có tính đến ảnh hưởng của nhiệt độ môi trường thi công" ppt

Báo cáo khoa học:
... độ môi trờng thi công đây, ta thấy công thức xác định hệ số cản lăn hệ số bám bánh chủ động (hay bánh bị động) với mặt đờng tông nhựa khác Nh vậy, ta công thức xác định hệ số cản lăn hệ số ... Nhiệt độ môi trờng thi công, 0C Thay biểu thức (15) vào biểu thức (13) (14) ta thu đợc công thức xác định hệ số cản lăn hệ số bám bánh lu máy đầm với mặt đờng BTNN xét đến ảnh hởng nhiệt độ ... chủ động) giảm dần theo tăng số lần đầm Giá trị véctơ lực đợc xác định theo công thức (7) (8) CT 2 Đã xây dựng đợc công thức xác định hệ số cản lăn hệ số bám bánh chủ động máy đầm mặt đờng tông...
 • 5
 • 419
 • 1

Nghiên cứu xác định quy mô cấu trúc hợp lý của hệ thống đê biển tỉnh nam định có xét đến BĐKH nước biển dâng

Nghiên cứu xác định quy mô và cấu trúc hợp lý của hệ thống đê biển tỉnh nam định có xét đến BĐKH và nước biển dâng
... CNM ) phòng hộ ven biển 58 CHƯƠNG NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN ĐỂ XÁC ĐỊNH QUY MÔ VÀ CẤU TRÚC HỢP LÝ CỦA HỆ THỐNG ĐÊ TỈNH NAM ĐỊNH CÓ XÉT ĐẾN BĐKH VÀ NƯỚC BIỂN DÂNG 63 2.1 ... ven biển nhiều nơi bị suy giảm nghiêm trọng Từ phân tích đưa đề tài nghiên cứu Nghiên cứu xác định quy cấu trúc hợp hệ thống đê biển tỉnh Nam Định xét đến biến đổi khí hậu nước biển dâng ... Nam Định, ảnh hưởng vật liệu kết cấu lớp bảo vệ mái đê đến quy cấu trúc hệ thống đê biển tỉnh Nam Định - Đánh giá tác động biến đổi khí hậu (BĐKH) nước biển dâng (NBD) hệ thống đê biển tỉnh Nam...
 • 195
 • 702
 • 0

Nghiên cứu xác định hệ số cân bằng phóng xạ, hệ số eman hóa quặng urani trong cát kết vùng trũng nông sơn

Nghiên cứu xác định hệ số cân bằng phóng xạ, hệ số eman hóa quặng urani trong cát kết vùng trũng nông sơn
... CÂN BẰNG PHÓNG XẠ, HỆ SỐ EMAN HÓA QUẶNG URANI ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HỆ SỐ CÂN BẰNG PHÓNG XẠ, HỆ SỐ EMAN HÓA QUẶNG URANI ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HỆ SỐ CÂN BẰNG PHÓNG XẠ, HỆ SỐ EMAN HÓA QUẶNG ... ĐỊNH HỆ SỐ CÂN BẰNG PHÓNG XẠ, HỆ SỐ EMAN HÓA QUẶNG URANI 10 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HỆ SỐ CÂN BẰNG PHÓNG XẠ, HỆ SỐ EMAN HÓA QUẶNG URANI 11 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HỆ SỐ CÂN BẰNG PHÓNG XẠ, HỆ ... NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HỆ SỐ CÂN BẰNG PHÓNG XẠ, HỆ SỐ EMAN HÓA QUẶNG URANI 15 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HỆ SỐ CÂN BẰNG PHÓNG XẠ, HỆ SỐ EMAN HÓA QUẶNG URANI 16 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HỆ SỐ CÂN...
 • 137
 • 357
 • 1

nghiên cứu xác định hệ dung môi hòa tan lignocellulose trong rơm rạ

nghiên cứu xác định hệ dung môi hòa tan lignocellulose trong rơm rạ
... giải thể hòa tan lignocellulose rơm rạ  Khảo sát số dung môi có khả hòa tan lignocellulose rơm rạ  Đánh giá khả hòa tan lignocellulose từ rơm rạ dung môi lựa chọn Trong trình thực luận văn này, ... đề tài: “ Nghiên cứu xác định hệ dung môi hòa tan lignocellulose rơm rạ Được đồng ý Ban gián hiệu trường Đại học Nha Trang Ban chủ nhiệm khoa Công nghệ thực phẩm, luận văn thực nghiên cứu hoàn ... SỐ DUNG MÔI PHÁ HỦY CẤU TRÚC LIGNOCELLULOSE KHÔNG HÒA TAN CELLULOSE VÀ DUNG MÔI PHÁ HỦY HÒA TAN CẤU TRÚC LIGNOCELLULOSE (INOIC LIQUID) .21 1.4.1 Dung môi NaOH – Ure .21 1.4.2 Dung môi...
 • 85
 • 311
 • 2

NGHIÊN cứu xác ĐỊNH hệ số KHỐI LƯỢNG QUAY PHỤC vụ VIỆC mô PHỎNG ĐỘNG lực học CHUYỂN ĐỘNG của XE HYUNDAI STAREX

NGHIÊN cứu xác ĐỊNH hệ số KHỐI LƯỢNG QUAY PHỤC vụ VIỆC mô PHỎNG ĐỘNG lực học CHUYỂN ĐỘNG của XE HYUNDAI STAREX
... bánh xe chủ động xe quay cưỡng lăn bệ thử) Kết nghiên cứu dùng làm thông số đầu vào cho hình ĐLH chuyển động thẳng xe Hyundai Starex CVX [7] CƠ SỞ LÝ THUYẾT XÁC ĐỊNH HỆ SỐ KHỐI LƯỢNG QUAY ... tới ĐLH chuyển động xe xác định theo công thức [1]: F −∑R = γ m ma (2) đó: γ m - hệ số khối lượng quay; F - lực kéo bánh xe chủ động; cản đường không khí; m - khối lượng xe; a - gia tốc xe ∑ R ... QUẢ XÁC ĐỊNH HỆ SỐ KHỐI LƯỢNG QUAY 3.1 Theo phương pháp lý thuyết Đối tượng nghiên cứu động hệ thống truyền lực xe Hyundai Starex CVX (model 2008) với thông số kỹ thuật thể Bảng Bảng Thông số...
 • 9
 • 212
 • 0

Nghiên cứu xác định tổng số tổng dạng asen trong một số hải sản bằng phương pháp trắc quang

Nghiên cứu xác định tổng số và tổng dạng asen trong một số hải sản bằng phương pháp trắc quang
... lƣợng Asen số hải sản phƣơng pháp trắc quang -Xây dựng qui trình phân tích Asen với mẫu hải sản -ứng dụng vào phân tích số mẫu hải sản -Xác định hàm lƣợng tổng số, tổng dạng Asen số hải sản -Kết ... Mẫu hải sản Mẫu hải sản dạng bột Mẫu vô hóa (dạng dung dịch) Mẫu chiết (dạng dung dịch) Dạng Asen vô cơ Asen tổng số Dạng Asen hữu Hình 2.1: Quy trình xác định tổng số, tổng dạng Asen số hải sản ... ––––––––––––––––––– PHẠM THỊ THANH HỒNG NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH TỔNG SỐ VÀ TỔNG DẠNG ASEN TRONG MỘT SỐ HẢI SẢN BẰNG PHƢƠNG PHÁP TRẮC QUANG Chuyên ngành: HOÁ PHÂN TÍCH Mã số: 60.44.29 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA...
 • 83
 • 314
 • 1

Nghiên cứu xác định nhu cầu năng lượng, protein, axit amin khoáng của ngan nháp nuôi thịt

Nghiên cứu xác định nhu cầu năng lượng, protein, axit amin và khoáng của ngan nháp nuôi thịt
... y u cú 22 axit amin tham gia [32] * Axit amin thay th v axit amin khụng thay th Cn c theo yờu c u v kh nng t ng h p axit amin c a c th ủ ng v t ng i ta chia axit amin thnh lo i: Axit amin khụng ... arginine * Phng phỏp bi u th nhu c u axit amin kh u ph n Trong dinh d ng v t nuụi, nhu c u v axit amin ch y u l nhu c u v cỏc axit amin khụng thay th Khi thi u b t k m t axit amin khụng thay th no ... thỡ nú l axit amin thay th [3] Axit amin thay th l cỏc axit amin m c th ủ ng v t cú th t ng h p ủ c ho c t o ủ c b ng cỏch chuy n húa t cỏc axit amin khỏc Ng i ta ủó xỏc ủ nh ủ c 13 axit amin thay...
 • 98
 • 316
 • 1

Nghiên cứu xác định thành phần cấu tạo một số hợp chất hóa học trong tinh dầu từ cây ngãi cứu ở quảng nam

Nghiên cứu xác định thành phần và cấu tạo một số hợp chất hóa học trong tinh dầu từ cây ngãi cứu ở quảng nam
... t tách tinh d u Quy trình chi t tách tinh d u hình 2.5 nh hư ng ñ n lư ng tinh d u 2.3.3.3 Xác ñ nh hàm lư ng tinh d u 2.3.3.4 Nghiên c u xác ñ nh thành ph n, c u t o m t s h p ch t tinh d u ... trang) Chương 2- Nh ng nghiên c u th c nghi m (13 trang) Nam M c ñích nghiên c u - Xác ñ nh hàm lư ng, ch tiêu hóa lý m t s h p ch t hóa h c tinh d u ng i c u t nh Qu ng Nam - Xây d ng quy trình ... lý m u 2.2 HÓA CH T VÀ THI T B NGHIÊN C U Xác ñ nh ñ 2.2.1 Hóa ch t 2.2.2 Thi t b thí nghi m m Chi t b ng phương pháp chưng c t lôi cu n nư c Xác ñ nh hàm lư ng tro 2.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U...
 • 13
 • 563
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu xác định tình trạng kỹ thật hệ thống phanh trên xe fortunernghiên cứu xác định các thông số chính khi sử dụng hệ cọc đất xi măng trong xây dựng nền đường đắp trên đất yếu ở việt namnghiên cứu ổn định hệ thốngnghiên cứu xác định đồng thời lượng vết indi in cadimi cd và chì pb bằng phương pháp von ampe hòa tan anôt với lớp màng bitmút trên điện cực paste nano cacbonnghiên cứu xác định và thực hiện mục tiêu dạy học một số kiến thức chương cảm ứng điện từ vật lý 11 nâng caonghiên cứu xác định một số chỉ tiêu sinh sản và bệnh thường gặp trên đàn hươu sao nuôi tại vườn thú hà nộiBài 46. Chế biến sản phẩm chăn nuôi, thủy sảnBài 46. Chế biến sản phẩm chăn nuôi, thủy sảnBài 47. Thực hành: Làm sữa chua hoặc sữa đậu nành (đậu tương) bằng phương pháp đơn giảnBài 47. Thực hành: Làm sữa chua hoặc sữa đậu nành (đậu tương) bằng phương pháp đơn giảnBài 47. Thực hành: Làm sữa chua hoặc sữa đậu nành (đậu tương) bằng phương pháp đơn giảnBài 47. Thực hành: Làm sữa chua hoặc sữa đậu nành (đậu tương) bằng phương pháp đơn giảnTiết 2. HBH: Tiếng chuông và ngọn cờ. BĐT: Âm nhạc ở quanh taECOSYSTEM MANAGEMENT AND THE CONSERVATION OFGood management practice of shrimp aquaMultiagency policy brief COPSource water quality for aquacultureBài 48. Chế biến sản phẩm cây công nghiệp và lâm sảnBài 48. Chế biến sản phẩm cây công nghiệp và lâm sảnBài 48. Chế biến sản phẩm cây công nghiệp và lâm sảnBài 48. Chế biến sản phẩm cây công nghiệp và lâm sảnL24305 service informationModule initializationTăng cường hoạt động kiểm tra của cục thuế tỉnh thái nguyên đối với các doanh nghiệp thương mại (tt)Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại ngân hàng thương mại cổ phần bắc á (tt)Chính sách xuất nhập khẩu hàng dệt may sang thị trường hàn quốc (tt)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập