Giáo án Family Friends 4 ( đại trường phát ) trọn bộ năm 2016 2017 (4 tiết tuần)

GIáo án khoa học 4 tiết 64

GIáo án khoa học 4 tiết 64
... Âỉåüc gi l quạ trçnh trao âäøi cháút giỉỵa âäüng váût v mäi trỉåìng ) -HS nháûn bụt ,giáúy -Nhọm4 -Âải diãûn trçnh by -Nhọm khạc nháûn xẹt THỈÏC ÀN TRONG TỈÛ NHIÃN/SGK 130 ...
 • 3
 • 543
 • 4

Giáo án địa lý 4 tiết 26

Giáo án địa lý 4 tiết 26
... hình -HS phác nét vẽ hình -HS tham gia nhận xét đánh giá giáo viên *Dặn dò: Quan sát dáng ngườI hoạt động Mĩ Thuật (TC) Tập nặn tạo dáng TẬP NẶN DÁNG NGƯỜI (23) I MỤC TIÊU : -HS nhận biết phận ... giống mẫu Hoạt động 4: Nhận xét đánh giá -GV gợI ý hs nhận xét số vẽ bố cục , tỉ lệ, hình vẽ -HS tham gia đánh giá xếp loạI Hoạt động trò -Nhìn vật mẫu để t ham gia nhận xét -Hình dáng -Màu sắc -Cách ... đáp án: +Lập làng , lập ấp , vỡ đất khai hoang., chăn nuôi , buân bán -1 -2 hs trình bày trước lớp , lớp nhận xét , bổ sung -Hs đọc bảng so sánh -Hs nối tiếp phát biểu ý kiến Tiêu chí so sánh...
 • 17
 • 507
 • 1

Giáo án tập đọc 4 tiết 52

Giáo án tập đọc 4 tiết 52
... dạy theo tích hợp chỗ: -Sự kết hợp luyện đọc đọc hiểu để hiểu nội dung giọng đọc, thái độ tình cảm đọc -Đọc kết hợp với hiểu , đọc cá nhận , đọc theo vai đọc theo nhóm đôi ... nhận xét tiết học -Dặn Hs nhà tiếp tục -4 Hs sắm vai để đọc: người dẫn truyện, Ga-vrốt, Ăng-giôn-ra, Cuốcphây-rắc -Lớp nhận xét -Lắng nghe gv đọc mẫu -Hs thi đọc diẽn cảm Nhận xét : Bài tập đọc dạy ... - hs đọc -Cho Hs đọc giải + giải nghĩa từ -Gv đọc lượt: Gv lưu ý hs cách đọc Khi đọc cần ý giọng Ăng-giônra bình tĩnh Giọng Cuốc-phây-rắc lúc...
 • 3
 • 1,144
 • 3

Giáo án kể chuyện 4 tiết 51

Giáo án kể chuyện 4 tiết 51
... nhà đọc trước nội dung tiết kể chuyện tuần 27 -Từng cặp hs kể cho nghe trao đổi ý nghĩa câu chuyện kể -Một số hs thi kể nói ý nghĩa câu chuyện kể -Lớp nhận xét Thứ ngày tháng năm 2005 LUYỆN TỪ ... -Cho hs kể chuyện nhóm -Cho hs thi kể 2’ - -Gv nhận xét, khen hs kể hay , nối ý nghĩa 3-Củng cố dặn dò: -Gv nhận xét tiết học -Dặn hs nhà kể lại câu chuyện vừa kể lớp cho người thân ... TẬP VỀ CÂU KỂ Ai gì? (tiết 51 ) I- Mục tiêu: -Tiếp tục luyện tập câu kể Ai gì?, tìm câu kể Ai gì? Trong đoạn văn, nắm tác dụng câu , xác định phận CN VN câu -Viết đoạn văn có dùng câu kể Ai gì?...
 • 5
 • 979
 • 2

Giáo án tiếng việt 4 tiết 39

Giáo án tiếng việt 4 tiết 39
... thân thiết , năm qua chưa xa rời Củng cố- dặn dò : - Nhận xét tiết học - Dặn HS nhà hoàn chỉnh văn tả bút TIẾNG VIỆT ( TC) (TIẾT 39) ÔN LUYỆN CHÍNH TẢ I- Mục tiêu: -Củng cố ôn luyện viết đoạn ... ngữ: Mặt trời nhô dần lên cao Ánh nắng -Mặt trời lúc gay gắt.Dọc theo đường -Ánh nắng đắp ,từng tốp niên thoăn -Từng tốp niên gáng lúa sân phơi Tiếng cười giòn tan - Tiếng cười vọng vào vách đá ... -Nhận xét tiết học MĨ THUẬT ( TC) (TIẾT 19 ) ÔN LUYỆN XEM TRANH DÂN GIAN VIỆT NAM I- Mục tiêu: -Hs biết sơ lược nguồn gốc tranh dân gian Việt Nam ý nghĩa , vai trò tranh dân gian Việt Nam -Hs...
 • 20
 • 251
 • 0

Giáo án khoa học 4 tiết 50

Giáo án khoa học 4 tiết 50
... chức cho HS làm thí nghiệm cách sử dụng *GV phổ biến: Lấy chậu đổ nhiệt kế lượng nước vào chậu Đánh dấu chậu A,B,C,D Đổ thêm nước sôi vào chậu A cho đá vào chậu D Yêu cầu HS lên bảng nhúng tay ... kín Trong bầu có chứa chất lỏng màu đỏ chứa thuỷ ngân Trên mặt ống thuỷ tinh có chia vạch nhỏ đánh số -Yêu cầu HS đọc nhiệt độ nhiệt kế hình minh hoạ số +Nhiệt độ nước sôi độ? +Nhiệt độ nước...
 • 3
 • 5,672
 • 44

Giáo án Tiếng việt 4 tiết 55

Giáo án Tiếng việt 4 tiết 55
... trục bánh xe thứ hai +Hs chọn chi tiết xếp chi tiết vào nắp theo thứ tự +( thẳng lỗ, chữ U dài.) -Hs quan sát nêu cách lắp giá đỡ trục bánh xe -Trả lơì câu hỏi *Lắp giá đỡ trục bánh xe ( h4 sgk) ... chữ U *Lắp trục bánh xe ( h6 sgk) -Gọi –2 hs lắp trục bánh xe theo thứ tự chi tiết hình Tổng kết dặn hs giữ phận chúng vừa lắp để tiết sau tiếp tục lắp ráp xe nôi hoàn chỉnh -Giáo dục tư tưởng ... (3 -4 kết bài) -Y/c lớp nhận xét theo cách kết bạn -GV nhận xét , tuyên dương 3-Củng cố dặn dò: -Y/c hs nhắc lại bố cục văn miêu tả đồ vật văn miêu tả cối -Nhận xét tiết học KĨ THUẬT : ( TIẾT 55) ...
 • 5
 • 369
 • 0

Giáo án Thể dục 4 tiết 64

Giáo án Thể dục 4 tiết 64
... chiãùn khu Viãût Bàõc thåìi kç khạng chiãún chäúng thỉûc dán Phạp.Nhỉỵng tỉì ngỉỵ cho biãút:âỉåìng non,rỉìng sáu qn âãún,tung bay chim ngán +Nhỉỵng hçnh nh nọi lãn lng u âåìi,phong thại ung dung ... Bi: Khäng âãư a)Luûn âc: -u cáưu HS âc bi thå,1 HS âc pháưn chụ gii -GV âc máùu.Chụ ging âc ngán nga,thỉ thại,vui v b)Tçm hiãøu bi: +Em hiãøu tỉì ”chim ngn” thãú no? +Bạc Häư sạng tạc bi thå ... nh nọi lãn lng u âåìi,phong thại ung dung ca Bạc:âỉåìng non khạch tåïi hoa âáưy,tung bay chim ngán,xạch bỉång,dàõt tr vỉåìn tỉåïi rau +Qua låìi thå ca Bạc,em tháúy cnh chiãún khu ráút âẻp,thå...
 • 4
 • 317
 • 0

Giáo án Thể dục 4 tiết 67-68

Giáo án Thể dục 4 tiết 67-68
... động giáo viên A/Bài cũ - Gọi HS đọc nối tiếp “ Tiếng cười liều thuốc bổ “ Nêu ý đoạn - Gọi HS đọc toàn nêu ý nghĩa tiếng cười -GV nhận xét cho điểm HS B/Bài 1.Giới thiệu - GV nêu mục tiêu tiết ... đọc diễn cảm - Nhận xét, tuyên dương 3.Củng cố, dặn dò: - Bài báo khuyên người điều ? - Nhận xét tiết học * Bài sau : Ăn mầm đá - HS trả lời - HS nêu - HS nhắc lại - HS đọc - Cả lớp theo dõi Tìm ... dương - HS thi đọc 3.Củng cố, dặn dò: - Em có nhận xét nhân vật Trạng Quỳnh - HS trả lời - Nhận xét tiết học -Bài sau:Ôn tập ...
 • 4
 • 377
 • 0

Giáo án Khoa học 4 tiết 67-68

Giáo án Khoa học 4 tiết 67-68
... Khoa học (68): ÔN TẬP THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT (TT) I/Mục tiêu: Giúp học sinh: - Hiểu người mắc xích chuỗi thức ăn vai trò nhân tố người chuỗi thức ăn II/Đồ dùng dạy học - Sơ đồ chuỗi ... thức ăn II/Đồ dùng dạy học - Sơ đồ chuỗi thức ăn III/Các hoạt động dạy học chủ yếu Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh A/Bài cũ - GV gọi HS lên bảng vẽ mối quan hệ thức - HS vẽ sơ ... lên bảng giải thích lưới thức - Nhận xét sơ đồ ăn Hỏi : Lưới thức ăn ? 3.Củng cố- - Nhận xét tiết học dặn dò * Bài sau : Ôn tập ...
 • 2
 • 1,923
 • 3

Giáo án Lịch sử 4 tiết 67-68

Giáo án Lịch sử 4 tiết 67-68
... Phiếu kiểm tra III Hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Gv phát kiểm tra HS làm Bài kiểm tra - Hs suy nghĩ làm Thời gian 40 phút Đánh dấu x vào trước câu trả lời Dãy nói Hoàng ... tế - du lịch lớn nước Trồng lúa nước hoạt động sản xuất chủ yếu cuả người dân ĐB Nam Bộ Nước ta có vùng biển rộng lớn phân biển Đông Hoạt động sản xuất người dân quần đảo đánh bắt cá Khoáng sản ... tài nguyên biển vài biện pháp khắc phục Thu bài, chấm số - Nhận xét Củng cố, dặn dò : - Nhận xét tiết học - Ôn lại học ...
 • 2
 • 415
 • 1

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập