Lần 82 (đề thi thử) (ngày 22 4 2016)

đề thi thử ngày 20 6 2016

đề thi thử ngày 20 6 2016
... Times New Roman, Tahoma, Arial.Điểm thi có 10 ngày sau ngày thi Hình: Giấy chứng nhận có 20 ngày sau ngày thi Châu Minh Hồng SĐT: 01 265 91 462 8 Email :minhhoang 12 06 1993@gmail.com Phần EXCEL Câu : ... Châu Minh Hồng SĐT: 01 265 91 462 8 Email :minhhoang 12 06 1993@gmail.com Phần Word B ROONEY CHẶN ĐỨNG KỶ LỤC CỦA ARSENAL ằng đường bóng vượt qua Campbell, đem cho M.U phạt đền cú sút cận thành phút ... Slide Slide Slide Slide Slide Châu Minh Hồng Slide SĐT 01 265 91 462 8 Mail : minhhoang 12 06 1993@gmail.com Slide Slide Summary: Ngay sau Slide tiêu đề hình sau Trong dòng nội dung liên kết đến Slide tương...
 • 8
 • 4,283
 • 127

Đề thi thử đại học 4

Đề thi thử đại học 4
... H(x; y; z) l trc tõm ca DABC ỡ 36 ù x = 49 ỡ-2 y + 3z = ù ù- x + 3z = ù y = 18 ị H ổ 36 ; 18 ; 12 ù ỗ ữ 49 49 49 49 ứ ù ùx + y + z = ùz = 12 ù ợ ù 49 ợ 2) Phng trỡnh mp(ABC): uuur uuu r ỡ ... 2c + a ố 2c + a ứ Trn S Tựng p x x - ũ tan e x dx + ũ tan e x dx = e 2 0 v SD = uur uur 4c SA + a SC + 4caSA.SC 2 2 (2c + a)2 = a2 c + a2 c - a2c (2c + a)2 = 3a c (2c + a)2 ị SD = ac 2c + a abc ... Gi I l hỡnh chiu ca B trờn (P) Tỡm c I(3; 0; 2) Hỡnh chiu d ca ng thng AB l ng thng MI ỡ x = - 4t ù ị Phng trỡnh ng thng d l: y = 3t ùz =2+t ợ Cõu VII.a: PT cú cỏc nghim x1 = 1+ i 1- i 1 ; x2...
 • 4
 • 296
 • 0

ĐỀ THI OLYMPIC (ngày 3 4 2011) môn hoá học 10

ĐỀ THI OLYMPIC (ngày 3 4 2011) môn hoá học 10
... 1,6/(2R+ 32 ); nRO= 3, 2/ (2R+ 32 ); nHCl= 6 ,4/ (2R+ 32 ); nRCl2= 3, 2/(2R+ 32 ) 6 ,4 .36 ,5 800 100 x 29,2 = ( R + 32 ) ( R + 32 ) 851,2 + 3, 2 R mdd sau pư= mRO + mdd HCl= ( R + 32 ) 3, 2( R + 71) 851,2 + 3, 2 ... -HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ THI OLYMPIC (Ngày 3/ 4/ 2011) Môn: Hoá học 10 Câu Câu 1 Nội dung Điểm 0,25 FeO + HNO3 → Fe(NO3 )3 + N x O y ↑ + H O Fe+2 → Fe +3 + 1e x (5x - 2y) 2y xN+5 + (5x ... 1:2:1 Suy % khối lượng kim loại X là: 23. 1 100 % = 22,77 (%) %mNa = 23. 1 + 27.2 + 24. 1 24. 1 100 % = 23, 76 (%) %mMg = 23. 1 + 27.2 + 24. 1 %mAl = 53, 47 % thí nghiệm (3) : Câu 0,5 0,5 0,5 0,5 Pthh: R2S...
 • 4
 • 400
 • 11

Đề thi thử ĐH số 4

Đề thi thử ĐH số 4
... ( 4; 1; −5 ) d [ { M ] N ∆ d' P  x = + 4t  ⇒ Phương trình tham số d':  y = −3 + t z = −5t  Trên d' tìm điểm N cho MN = 42 Vì N ∈ d' ⇒ N(4t +1, –3 + t, – 5t) MN = ( 4t ) + t + ( −5t ) = 42 t ... x = + kπ hay x = + kπ ( k ∈ Z ) P/trình cho ⇔ ( x 4 ) −2 x 4 +1 + ( x 4 ) −6 x 4 +9 = m (1) ⇔ 2x − ⇔ ( ) x − −1 ⇔ x 4 − + + ( x − −3 x 4 −3 =m ) (1) =m đặt: t = x − ≥ (1) ⇔t −1 + t −3 =m ... x2 − ∫ x2 − x dx x2 − 1 x  d ( x − 4) dx  = ∫ 1 − + dx = − ∫ + 4 ÷ x 4 x 4 x 4 x − 22 0 1 1 x−2  = − ln x −  + ln  = + ln − ln 0 x +2 0 Từ giả thi t a, b > ab + a + b = Suy ra: ...
 • 8
 • 158
 • 0

De thi thu DH so 4 (co dap an)

De thi thu DH so 4 (co dap an)
... trị số Plăng A 6,625.10-34J.s B 6,627.10-34J.s D 6,613.10-34J.s - 34 D 6,618.10 J.s 238 35 U phân rã thành 206Pb với chu kỳ bán rã T = 4, 47.109 năm Một khối đá phát có chứa 46 ,97mg 238U 2,135mg 206Pb ... biến thi n không gian Điện từ trường biến thi n có : điện trường từ trường biến thi n tuần hoàn B điện trường từ trường biến thi n tuần ngược pha hoàn tần số điện trường từ trường biến thi n ... 2,2.103Ci C H0 = 4, 1.1016 Bq; H = 4, 1 10 14 Bq D H0 = 1,8.107 Ci; H = 1,8 10 Ci 238 235 37 Cho biết 92 U 92 U chất phóng xạ có chu kì bán rã T1= 4, 5.109năm T2= 7,13.108năm Hiện quặng Urani thi n nhiên...
 • 6
 • 441
 • 0

Bài giảng De thi thu DH - CD 4

Bài giảng De thi thu DH - CD 4
... từ câu 42 đến 46 Câu 42 : A origin B writer C careful D compete Câu 43 : A accomplished B invaluable C approximate D expectation Câu 44 : A intensive B invention C methods D effective Câu 45 : A dictionary ... encouragement Câu 46 : A identity B ahead C pretend D leisure Chọn từ / cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống, từ câu 47 đến 66 Câu 47 : You shouldn't _ to your teacher like that It was very rude A have ... for past sins D unclean to be avoided Câu 30: The thirteen and fourteen centuries in Europe mark the _ A first attempts to cure leprosy B decline of leprosy C decline of aversion to leprosy...
 • 5
 • 219
 • 0

Bài soạn đề thi thử TN số 4

Bài soạn đề thi thử TN số 4
... lần tỷ số lượng vật lúc lượng ban đầu là: A 9 /4 B 4/ 9 C 2/3 D3/2 Câu 38 Chọn phát biểu đúng: Về hạt nhân sinh so với hạt nhân mẹ A Trong phóng xạ β, số nuclôn hạt nhân không đổi số prôtôn số nơtrôn ... góc với là: A 1 ,44 kg.m2 B 2,88 Kg.m2 C 2 ,4 kg.m D 4, 88Kg.m2 Câu 35 Một lắc vật lý có momen quán tính trục quay I, khoảng cách từ trọng tâm đến trục quay d, khối lượng lắc m Tần số dao động lắc ... lượng cao D Trong phóng xạ β- số nuclôn hạt nhân tăng đơn vị Câu 40 Khối lượng nguyên tử 56 Fe 160, 64 MeV có lượng liên kết riêng là: 26 A 8 ,40 MeV/1nuclôn B 8 ,45 MeV/1nuclôn C 8,55 MeV/1nuclôn...
 • 6
 • 82
 • 0

De thi thu trieu son 4 tuyen tap de thi toan 2014 moi nhat

De thi thu trieu son 4 tuyen tap de thi toan 2014  moi nhat
... biến đổi tương đương) ( x + y) 4P ≥ a + 64 z 3 (a − z) = a + 64 z 3 0.25 = (1 − t ) + 64t 3 Xét hàm số f(t) = (1 – t)3 + 64t3 với t ∈ [ 0;1] Có 0.5 f '(t ) = 64t − (1 − t )  , f '(t ) = ⇔ t ... http://trithuctoan.blogspot.com/ ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THI ĐẠI HỌC L1 NĂM HỌC: 2013 - 20 14 TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN HƯỚNG DẪN CHẤM Đề thức MÔN: TOÁN ... −2 ) MN vuông góc CD nên NM CD = ⇔ t − n + 4t − 4t + = ⇔ t − = n (1) 0.25 MN = ⇔ MN = ⇔ ( t − ( t − ) ) + 4t + ( 2t − 1) = 2 t = ⇔ 8t − 4t + = ⇔ 8t − 4t − = ⇔  t =  Với t = ⇒ n = −1 ⇒ M (1;...
 • 7
 • 278
 • 7

Đề thi Thử Tốt nghiệp-4

Đề thi Thử Tốt nghiệp-4
... (1) D (1), (2), (3) Cõu 31: Phân biệt dung dịch: H2N-CH2-COOH, CH3COOH v C2H5-NH2 cần dùng thuốc thử l A dung dịch NaOH B quì tím C natri kim loại D dung dịch HCl Cõu 32: Nhóm m tất chất tác dụng...
 • 4
 • 39
 • 0

DE THI THU DH SO 4 ( RAT HAY)

DE THI THU DH SO 4 ( RAT HAY)
... Na2CO3, H 2SO4 C FeCl2,Na2CO3, H 2SO4 ,NH4HCO3 D FeCl2,NH4HCO3, H 2SO4 , Na2CO3 Câu 35: Cho cân sau : NO2 (màu nâu) ⇔ N2O4 (không màu) ∆H =-58,04kj/mol Nếu nhúng bình đựng hỗn hợp NO2 N2O4 vào nước ... gam/ml.Thể tích H2 thu ( KC) là: A 280 lit B 2 24, 24 lit C 228,98 lit D 2 24 lit Câu 43 : Thổi đến hết 0,672 lit khí CO ( kc) vào bình chứa lit dung dịch Ca(OH) 20,01M Thêm tiếp 0 ,4 gam NaOH vào bình ... 1,2,3 ,4 gồm dung dịch sau: Na 2CO3 , FeCl2 ,H 2SO4 loãng NH4HCO3.Nếu lấy lọ cho vào lọ có kết tủa cho lọ vào lọ thấy có khí thoát ra.Vậy lọ 1,2,3 là: A Na2CO3,FeCl2 ,H 2SO4 ,NH4HCO3 B FeCl2, NH4HCO3,...
 • 4
 • 213
 • 0

Đề thi thử ĐH lí 4

Đề thi thử ĐH lí 4
... nhiên liệu ĐÁP ÁN ĐỀ LTDH4 1C 2B 3C 11A 12B 13B 21A 22C 23A 31A 32D 33C 41 B 42 D 43 D 4C 14B 24D 34C 44 C 5C 15C 25D 35C 45 A 6C 16A 26B 36 46 C 7D 17C 27D 37D 47 A 8D 18D 28D 38A 48 B 9D 10B 19D 20B ... 220V tần số 50Hz Cho biết từ thông cực đại qua vòng dây 4mWb Tính số vòng dây cuộn phần ứng A.175 vòng B.62 vòng C. 248 vòng D .44 vòng Câu 14 Cho mạch điện RLC Hiệu điện xoay chiều hai đầu đoạn ... L = 0,4mH tu xoay Cx Biết mạch thu dải sóng ngắn có bước sóng từ λ = 10m đến λ2 = 60m Miền biến thi n điện dung tụ xoay Cx A 0,7pF ≤ Cx ≤ 25pF B 0,07pF ≤ Cx ≤ 2,5pF C 0,14pF ≤ Cx ≤ 5,04pF D 7pf...
 • 4
 • 84
 • 0

đè thi thử HSG toán 4 Hàm Nghi

đè thi thử HSG toán 4 Hàm Nghi
... nhanh nhất: a) 16 15 ; 27 29 b) 2007 2008 ; 2008 2009 c) 327 326 326 325 Bài : Cho hai số có tổng 340 Biết số thứ số thứ hai Tìm hai số ? Bài : Ở giữ ruộng hình chữ nhật người ta đào ao hình vuông...
 • 2
 • 123
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử hóa số 4đề thi thử sử lớp 4de thi thu van lop 4 cuoi ki 2này td hoàn toàn với khí co thì thu đưộc 22 4 g chất rắn biết khối lượng molđề thi thử môn hóa 2016đề thi thử toán thptqg 2016đề thi thử tiếng anh 2016đáp án đề thi thử môn toán chuyên sư phạm lần 4 2014đề thi thử lý chuyên nguyễn huệ lần 4đề thi thử vật lý chuyên vĩnh phúc lần 4đề thi thử lý chuyên vĩnh phúc lần 4đề thi thử đại học lần 4 môn toán khối d năm 2013đề thi thử đại học môn toán lần 4đề thi thử đại học môn toán lan 4đề thi thử đại học môn toán 2013 lan 4Nọi dung de an (THANHNGUYEN-TPs in Konflikt stehende Kopie 2017-05-29)Nâng cao chất lượng công tác tham mưu của Văn phòng Huyện ủy Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 20172020Nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Tây Bắc, giai đoạn 20162020Nâng cao chất lượng công tác thanh tra kiểm tra trong lĩnh vực đấu thầu các dự án xây dựng cơ bản của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai giai đoạn 2017 2020Statement for the Record Senate Select Committee on IntelligenceBìa sáng kiến kinh nghiệmSÁCH SCAN Kỹ thuật sản xuất vật liệu gốm sứ (Đỗ Quang Minh)bài tập tiếng anh 9 thí điểm lưu hoằng trí bản word (có thể copy)bai tap giai he phuong trinh tuyen tinhChuyên đề cực trị số phức thầy Phạm Minh Tuấn ôn thi THPT Quốc giabài giảng luật cạnh tranh 4 chương (tệp)1000 câu loga Giải chi tiếtĐồng hồ đếm ngược trong powerpointSoạn bài Tự tình 2 (Hồ Xuân Hương)TIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ NHỮNG vấn đề cơ bản của QUÁ TRÌNH sản XUẤT tư bản, ý NGHĨA đối với VIỆC NHẬN THỨC CHỦ NGHĨA tư bản NGÀY NAYTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ QUAN điểm của hồ CHÍ MINH về sự lựa CHỌN CON ĐƯỜNG xã hội CHỦ NGHĨA và bản CHẤT KINH tế CHỦ NGHĨA xã hộiTHU HOẠCH KINH tế CHÍNH TRỊ lý LUẬN về GIÁ TRỊ TRONG bộ tư bản của các mácTHU HOẠCH KINH tế CHÍNH TRỊ QUAN điểm của ĐẢNG về PHÁT TRIỂN KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA TRONG THỜI kỳ QUÁ độ lên CHỦ NGHĨA xã hội ở VIỆT NAMTHAM LUẬN BỒI DƯỠNG học sinh giỏi môn Hóa học cực hayTham luận nâng cao chất lượng học tập
Đăng ký
Đăng nhập