Báo cáo mẫu xác dịnh điện tích riêng em của electron theo phương pháo magnetron

Xác định diện tích riêng e/m của electron

Xác định diện tích riêng e/m của electron
... n d anôt A v lới G đèn IV Câu hỏi kiểm tra Nêu định nghĩa v đơn vị đo điện tích riêng electron Trình b y phơng pháp xác định điện tích riêng electron phơng pháp manhêtrôn : a) Vẽ sơ đồ mạch ... ( mA ) Xác định điện tích riêng electron X = e / m a Căn v o đồ thị I = f ( I ) vẽ đợc trang sau, xác định giá trị cờng độ dòng điện I1 : I = (A) b Tính sai số tơng đối điện tích riêng X ... 6V, đo Von kế V Bằng cách xác định cờng độ dòng điện từ hoá cuộn dây I1 = I dòng anôt I2 triệt tiêu, ta tính đợc điện tích riêng e/m electron theo công thức (6) Cách xác định I nh sau : Theo trên,...
 • 7
 • 12,376
 • 129

Báo cáo khoa học: "PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH GIAO THÔNG TĨNH ĐÔ THỊ" pptx

Báo cáo khoa học:
... thông tĩnh; xác định quỹ đất dành cho giao thông tĩnh tự bảo quản giao thông tĩnh công cộng sở số lượng phương tiện có khả tự bảo quản số phương tiện khả tự bảo quản Các phương pháp xác định quỹ ... LUẬN Giao thông tĩnh nói riêng hệ thông giao thông đô thị nói chung vấn đề lớn đô thị đặc biệt thành phố lớn Việt Nam Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh Việc xác định tỷ lệ quỹ đất hợp lý dành cho giao ... kỹ thuật giao thông đô thị - Nhà xuất Giao thông vận tải - 2005 [2] ThS Nguyễn Thị Thực (2001) đề tài NCKH cấp Bộ, Mã số: B 2000 - 35 – 114 - “Luận khoa học phát triển giao thông tĩnh đô thị”...
 • 3
 • 444
 • 2

Báo cáo " Thử xác định đối tượng cho chính sách kích cầu ở Việt Nam cách tiếp cận phân tích bảng cân đối liên ngành liên vùng " doc

Báo cáo
... sau: Hiệu sách kích cầu theo thành phần kinh tế Phương pháp phân tích bảng cân đối liên ngành liên vùng Sơ đồ Cấu trúc mô hình I-O liên vùng Thay đổi nhu cầu cuối vùng i Thay đổi VA vùng i Thay ... Xem xét ảnh hưởng kích cầu theo vùng Trong nghiên cứu Miyazawa vùng, ông tìm thấy phân biệt nhân tử Leontief để phân tích ảnh hưởng qua lại vùng kinh tế Giả sử kinh tế chia thành vùng, ông chia ... hệ ngược liên khu vực (giữa ngành khu vực thể chế, sản xuất sản xuất) Kết tính toán Xem xét ảnh hưởng kích cầu thành phần tổng cầu( 2) Về nguyên tắc bảng I-O đại diện cho giai đoạn, bảng I-O 1989...
 • 9
 • 218
 • 0

Slide tóan 12 PHƯƠNG PHÁP TÍNH THỂ TÍCH CỦA KHỐI CHÓP BẰNG CÁCH XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH ĐÁY VÀ ĐƯỜNG CAO CỦA KHỐI CHÓP _Thành Trung

Slide tóan 12 PHƯƠNG PHÁP TÍNH THỂ TÍCH CỦA KHỐI CHÓP BẰNG CÁCH XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH ĐÁY VÀ ĐƯỜNG CAO CỦA KHỐI CHÓP _Thành Trung
... PHƯƠNG PHÁP TÍNH THỂ TÍCH CỦA KHỐI CHÓP BẰNG CÁCH XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH ĐÁY VÀ ĐƯỜNG CAO CỦA KHỐI CHÓP PHƯƠNG PHÁP TÍNH THỂ TÍCH CỦA KHỐI CHÓP BẰNG CÁCH XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH ĐÁY VÀ ĐƯỜNG CAO CỦA KHỐI ... đáy, SA = a, đáy ABCD hình thoi cạnh a có góc ˆ A = 120 0 Tính thể tích khối chóp S.ABCD PHƯƠNG PHÁP TÍNH THỂ TÍCH CỦA KHỐI CHÓP BẰNG CÁCH XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH ĐÁY VÀ ĐƯỜNG CAO CỦA KHỐI CHÓP Giải: ... a = VS ABCD = a PHƯƠNG PHÁP TÍNH THỂ TÍCH CỦA KHỐI CHÓP BẰNG CÁCH XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH ĐÁY VÀ ĐƯỜNG CAO CỦA KHỐI CHÓP Loại 5: Khối chóp a) Phương pháp: - Xác định đường cao: ta tìm hình chiếu vuông...
 • 28
 • 172
 • 0

skkn Phương pháp tính thể tích của khối chóp bằng cách xác định diện tích đáy và đường cao của khối chóp

skkn Phương pháp tính thể tích của khối chóp bằng cách xác định diện tích đáy và đường cao của khối chóp
... góc đáy Góc SC đáy 60ο Tính thể tích khối chóp S.ABCD Tính thể tích khối chóp MBCD Giải Yêu cầu: + Học sinh xác định góc + Xác định công thức thể tích khối, tính độ dài đường cao SA +Xác định đường ... giải theo nhiều cách khác Đối với thể tích khối chóp ta phân chia nhiều loại khác Sau tối xin trình bày dạng tính thể tích khối chóp cách xác định “chiều cao diện tích đáy khối chóp - Đối với ... (ABCD) Tính thể tích khối chóp S.ABCD theo a Loại Hình chóp a Phương pháp - Xác định đường cao ta tìm hình chiếu vuông góc đỉnh S lên mặt phẳng chứa đa giác đáy tính độ dài đường cao - Diện tích đáy...
 • 7
 • 209
 • 0

Tài liệu Báo cáo "Về xác định các căn cứ đánh giá tính hợp pháp của quyết định hành chính trong xét xử các vụ án hành chính " pdf

Tài liệu Báo cáo
... tác xét x v án hành chính v n liên quan n c ánh giá tính h p pháp c a Q HC l i chưa h c c p m t cách có h th ng V phương di n trao i kinh nghi m xét x , v n xác nh c c th ánh giá tính h p pháp ... quy t án hành c a hành chính" - Toà án nhân dân t i cao tháng 2/2001, m c VI - V c pháp lu t xác nh tính h p pháp c a quy t nh hành (tài li u lưu hành n i b ) 54 (4).Xem: Lê Xuân Thân, "M t s ... quy ph m pháp lu t làm s tòa án ánh giá tính h p pháp c a Q HC xét x v án hành chính, Lu t tranh t ng hành c a Trung Qu c ã t nh ng quy nh xác nh nguyên t c l a ch n “lu t áp d ng” xét x hành Nh...
 • 9
 • 715
 • 6

Tài liệu Báo cáo "Cần xác định nội dung cụm từ "những người có quyền thừa kế di sản của nhau" trong Điều 644 Bộ luật dân sự " doc

Tài liệu Báo cáo
... (th hi n di chỳc), h l i di s n cho Ch ng h n, A v B l hai ng i b n, h cam k t v i r ng ng i no ch t sau s h ng di s n c a ng i ch t tr c, theo ú A l p di chỳc v i n i dung l ton b di s n c a ... c B cng l p di chỳc v i n i dung l ton b di s n c a B s l i cho A n u B ch t tr c Trong tr ng h p ny A s l ng i cú quy n h ng di s n c a B n u B ch t tr c, B s l ng i cú quy n h ng di s n c a ... quy n th a k di s n c a khụng bao g m nh ng ng i c h ng di s n c a theo di chỳc Cỏch th ba: Nh ng ng i cú quy n th a k di s n c a ch l nh ng ng i cú m i liờn h v i v vi c h ng di s n c lu t...
 • 4
 • 220
 • 0

Báo cáo " Về xác định phạm vi những vụ kiện được giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự rút gọn " pdf

Báo cáo
... tuân thủ số thủ tục định theo quy định cụ thể pháp luật) Tuy nhiên, dù quy định theo cách n o hình thức hợp đồng kinh tế đợc giới hạn t i liệu vi t Bộ luật dân Vi t Nam coi hình thức l điều kiện ... vô hiệu có vi phạm hình thức Do không coi hình thức l điều kiện xác định hiệu lực hợp đồng m pháp luật Pháp có phân biệt giao dịch hiệu lực với giao dịch không tuân thủ theo thủ tục định m thực ... trao đổi trờng hợp pháp luật có quy định bắt buộc số hợp đồng phải đợc thể hình thức định, vi phạm hình thức luật định, hợp đồng đ giao kết vô hiệu Vi phạm quy định bắt buộc hình thức ảnh hởng trực...
 • 5
 • 215
 • 0

TIÊU CHUẨN NHŨ TƯƠNG NHỰA ĐƯỜNG AXIT TCVN 881752011 XÁC ĐỊNH ĐIỆN TÍCH HẠT

TIÊU CHUẨN NHŨ TƯƠNG NHỰA ĐƯỜNG AXIT TCVN 881752011 XÁC ĐỊNH ĐIỆN TÍCH HẠT
... thử – Phần 4: Xác định lượng hạt cỡ (Thử nghiệm sàng) TCVN 8817-5:2011, Nhũ tương nhựa đường a xít – Phương pháp thử – Phần 5: Xác định điện tích hạt TCVN 8817-6:2011, Nhũ tương nhựa đường a xít ... biết nhũ tương nhựa đường a xít phân tách chậm TCVN 8817-13:2011, Nhũ tương nhựa đường a xít – Phương pháp thử – Phần 13: Xác định khả trộn lẫn với nước TCVN 8817-14:2011, Nhũ tương nhựa đường ... – Phần 2: Xác định độ nhớt Saybolt Furol TCVN 8817-3:2011, Nhũ tương nhựa đường a xít – Phương pháp thử – Phần 3: Xác định độ lắng độ ổn định lưu trữ TCVN 8817-4:2011, Nhũ tương nhựa đường a xít...
 • 8
 • 156
 • 0

Báo cáo mẫu thí nghiệm giải tích mạch cặp số đặc trưng nhánh xoay chiều

Báo cáo mẫu thí nghiệm giải tích mạch cặp số đặc trưng nhánh xoay chiều
... dòng điện I1: ϕ1 = 118o Câu e:  Mắc cuộn áp Wattmeter vào vị trí B-D: PBD = (W) Số đọc đặc trưng cho công suất tác dụng đoạn mạch B-D ... Sơ đồ mạch thí nghiệm:  Bảng số liệu: Công suất P (W) 65 Dòng điện I (A) 1.085 Áp toàn nhánh U (V) 60  Giản đồ vectơ dòng-áp thực nghiệm: +j UR IR +1 O      Dựa vào giản đồ ... Sơ đồ mạch thí nghiệm:  Bảng số liệu: Công suất Dòng điện P (W) I (A) 12 0.46 Áp toàn nhánh U (V) 60 Áp cuộn dây UL (V) 50 Áp điện trở UR (V) 25  Giản đồ vectơ dòng-áp thực nghiệm:...
 • 7
 • 519
 • 14

Báo cáo " Cần khẳng định hơn nữa thương hiệu của Thư viện Quốc gia Việt Nam " doc

Báo cáo
... nhận định th viện đại học Việt Nam qua phần sau: Vai trò th viện đại học; Nhận diện th viện đại học Việt Nam; Th viện đại học Việt Nam trớc xu hội nhập; Mô hình th viện đại học Việt Nam thời gian ... nhng nói nôm na theo kiểu Việt Nam "chuyên nghiệp" đại học, "trợ l " trung cấp "phục v " sơ cấp Theo quy định Malaixia trờng đại học t có dới 1.000 sinh viên có th viện với biên chế nh sau: - ... thông tin nhiều hơn, phong phú hơn, công trình nghiên cứu có chất lợng hơn, nhanh hơn, tránh đợc trùng lặp cách không cần thiết Trong bối cảnh quốc tế nh vậy, th viện đại học Việt Nam phải đối mặt...
 • 6
 • 86
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xác định diện tích chiếm chỗ của khu vực xây dựng nhàxác định diện tích bề mặt riêng ssaxác định diện tích bề mặt riêng bằng phương pháp betxác định diện tích đáy móngxác định diện tích đáyxác định diện tích tính thuế nhà đấtPhân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần vicem vật tư vận tải xi măng (LV tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH đầu tư và thương mại Tâm Phúc (LV tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH một thành viên đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội (LV tốt nghiệp)Ảnh hưởng một số tổ hợp phân bón đến sinh trưởng và phát triển của giống lúa Thiên ưu 8 vụ Mùa 2015 và vụ Xuân 2016 tại Hoành Bồ, Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng của ép xanh cành lá chè đốn và bổ sung lân, chế phẩm vi sinh đến chè LDP1 giai đoạn kinh doanh tại Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá hoạt tính sinh học của một số hợp chất phân lập từ loài Trung quân Ancistrocladus cochinchinensis ở Việt Nam (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực cạnh tranh của một mặt hàng thủy sản Việt Nam trên thị trường EU từ khi Việt Nam gia nhập tổ chức Thương mại Thế giới (LA tiến sĩ)Đánh giá đa dạng di truyền một số giống lạc địa phương phục vụ chọn tạo giống lạc kháng bệnh héo xanh vi khuẩn (LV thạc sĩ)Hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Sông Công (LV thạc sĩ)Giải pháp tạo việc làm cho Thanh niên dân tộc thiểu số ở huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu (LV thạc sĩ)Ứng dụng một số kỹ thuật khai phá dữ liệu trong xây dựng mô hình dự báo lưu lượng giao thông theo loại hình phương tiện (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình đê điều tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Mô hình đấu thầu, xác suất thắng thầuĐịnh lượng đồng thời paracetamol, Chlorpheniramine maleate và Phenylephrine hydrochloride trong thuốc Decolgen forte bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao và phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại trường đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông (LV thạc sĩ)tiểu luận lý luận nhà nước và pháp luật (đề tài quá trình hình thành của Viện kiểm sát nhân dân Việt Nam)Hoàn thiện quản lý đánh giá thực hiện công việc của người lao động tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long (LV thạc sĩ)Nghiên cứu tác động kích thích internet marketing tới hành vi người tiêu dùng – trường hợp công ty cổ phần phát hành sách thành phố hồ chí minh (FAHASA)Bai 24 bai tap dem phat bieu huu coQuản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập