LuyenDeDacBiet hoa 2015 LPT01(De)

Một số đề ôn thi ĐH môn hóa 2015

Một số đề ôn thi ĐH môn hóa 2015
... khối lượng Số đồng phân cấu tạo X la A B C D Tài liệu bán cho giáo viên dạy luyện thi toàn quốc Đề chuyên thi thử 2015 giải chi tiết TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC TRÍ ĐỨC Câu 17 Trong số dung dịch ... bazo với axit không nhận biết A.anilin Có tính bazo yếu không làm đổi màu B Axit axetic Là axit không đổi màu Tài liệu bán cho giáo viên dạy luyện thi toàn quốc Đề chuyên thi thử 2015 giải chi ... (kết tủa) C2H4(OH)2 không màu Tài liệu bán cho giáo viên dạy luyện thi toàn quốc Đề chuyên thi thử 2015 giải chi tiết TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC TRÍ ĐỨC B.Dung dịch không chuyển sang màu tím...
 • 18
 • 216
 • 3

Một số hướng phân tích các câu trong đề đại học môn hóa 2015

Một số hướng phân tích các câu trong đề đại học môn hóa 2015
... Bảo toàn điện tích Y có: 3x + 0,1 = 0,1 × + 0,3 + y ↔ 3x – y = 0,4 Mà 56x + 16y = 10,24 nên x = 0,16 mol y = 0,08 mol Theo đó, tương tự ta tìm m = 20,21 gam ᴥ Cách thêm: đề đại học nên tí mẹo ... D cho số mol tròn 0,08 Để tạo độ chắn hơn, dùng 0,08 hay 0,16 mol nguyên tố Fe 10,24 gam hh ban đầu làm giả thiết, giả thiết lại đáp ứng ok! → giải theo hướng nhanh nhiều, suy luận hiệu Câu 6: ... không quan trọng hay nhiều kim loại, kim loại Tùy vào cách nhìn nhận cách giải đơn giản mà bạn có phương án giải khác cho toán Ví dụ: ► Hướng 1: Xuất điểm ý tưởng từ tập quen thuộc: ID = 108498:...
 • 3
 • 164
 • 1

Đề trắc nghiệm ôn thi đại học môn hóa 2015 đề số 9 kèm đáp án

Đề trắc nghiệm ôn thi đại học môn hóa 2015 đề số 9 kèm đáp án
... CÁC Bài tập trắc nghiệm ôn thi đai học - 2007 NGUYỄN TẤN TRUNG ( TTLT CLC VĨNH VIỄN) Ví dụ 1: Cho (A) vào dd HNO3, thu ... dung dòch thu gam rắn? D.Giá trò khác A 19, 04 B. 19, 15 C 19, 25 D m Muối = + mKLpứ m Gốc axit m Muối 〉 mKLpứ m Muối 〉 19, 6 gam ù Ví dụ 11: Hòa tan hết 19, 6 gam hhA: Ag, Cu, Fe HNO3 đặc; thu 11,2 ... được: Với H2SO4 m Muối = = 78,6,4 A A 78,6 g rắn B 79, 8 g rắn C 78,05 g rắn D 78,5 g rắn m Muối = mM pứ + 96 n H 96 22,4 Ví dụ 11: Hòa tan hết 19, 6 gam hhA: Ag, Cu, Fe HNO3 đặc; thu 11,2 lit (đkc)...
 • 33
 • 208
 • 1

Đề thi minh họa và đáp án kỳ thi THPT Quốc gia môn Hóa 2015

Đề thi minh họa và đáp án kỳ thi THPT Quốc gia môn Hóa 2015
... -HẾT Page of BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: HÓA HỌC Câu số Đáp án Câu số Đáp án Câu số Đáp án A 18 C 35 A A 19 B 36 B A 20 B 37 ... hoàn toàn? A Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch AlCl3 B Cho dung dịch AlCl3 dư vào dung dịch NaOH C Cho CaCO3 vào lượng dư dung dịch HCl D Sục CO2 tới dư vào dung dịch Ca(OH)2 Câu 15 Dung dịch ... Lượng CO2 sinh hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2, thu 50 gam kết tủa dung dịch X Thêm dung dịch NaOH 1M vào X, thu kết tủa Để lượng kết tủa thu lớn cần tối thi u 100 ml dung dịch NaOH Giá...
 • 7
 • 480
 • 1

ÔN THI đại học môn hóa 2015

ÔN THI đại học môn hóa 2015
... nhiên liệu sinh hoạt nông thôn Tác dụng việc sử dụng khí biogas A phát triển chăn nuôi B đốt để lấy nhiệt giảm thi u ô nhiễm môi trường C giải công ăn việc làm khu vực nông thôn D giảm giá thành ... Cu+ C Na+ D K+ Na, Mg Al có tính chất hóa học A tính khử yếu tăng dần B tính khử mạnh giảm dần C tính oxi hóa mạnh tăng dần D tính oxi hóa yếu giảm dần Công thức thạch cao sống A CaSO4 B CaSO4.2H2O ... hoá học D ăn mòn điện hoá 27 Loại pứ hoá học xảy trình ăn mòn kim loại ? A Pư B Pư phân huỷ C Pư oxi hoá – khử D Pư hoá hợp 28 Khi Fe tiếp xúc với kim loại sau không khí Fe bị ăn mòn điện hóa? ...
 • 33
 • 152
 • 0

Lời giải đề minh họa môn Hóa 2015

Lời giải đề minh họa môn Hóa 2015
... tím A HCOOH B C2H5NH2 C C6H5OH D NH3 Giải: Đáp án C HCOOH làm quỳ tím hóa đỏ C2H5NH2 làm quỳ tím hóa xanh C6H5OH không làm đổi màu quỳ tím NH3 làm quỳ tím hóa xanh Câu 47 Ancol X (MX = 76) tác ... có khí hóa nâu không khí Biết tỉ khối Z so với He 23/18 Phần trăm khối lượng Al hỗn hợp X gần với giá trị sau đây? A 15 B 20 C 25 D 30 Giải: Đáp án A 23 • Có M Z = ≈ 5,11 18 Z chứa khí hóa nâu ... Phương trình hóa học sau sai? A 2Na + 2H2O ⇒ 2NaOH + H2 B Ca + 2HCl ⇒ CaCl2 + H2 C Fe + CuSO4 ⇒ FeSO4 + Cu D Cu + H2SO4 ⇒ CuSO4 + H2 Giải: Đáp án D Phương trình D sai Cu kim loại hoạt động hóa học...
 • 19
 • 1,359
 • 3

Đề thi thử đh môn hóa 2015 tỉnh Kon Tum

Đề thi thử đh môn hóa 2015 tỉnh Kon Tum
... glucozơ, phương pháp lên men rượu, thu a gam ancol etylic (hiệu suất Trang 2/4 - Mã đề thi KON TUM 80%) Oxi hóa 0,1a gam ancol etylic phương pháp lên men giấm, thu hỗn hợp X Để trung hòa hỗn hợp ... ancol (2) Cao su thi n nhiên sản phẩm trùng hợp isopren (3) Các chất etilen, toluen stiren tham gia phản ứng trùng hợp (4) Tính bazơ anilin mạnh amoniac Trang 3/4 - Mã đề thi KON TUM Số nhận xét ... X A HCOOCH(CH3)2 B C2H5COOCH3 C CH3COOC2H5 D HCOOCH2CH2CH3 - HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi KON TUM ...
 • 4
 • 68
 • 2

Chinh phục lý thuyết hoa 2015

Chinh phục lý thuyết hoa 2015
... CHO Quí Thầy (Cô) có cần file Word Vết dầu loang- Chinh phục thuyết hóa THPT Khám phá tư thần tốc hóa học Kinh nghiệm Tiểu xảo giải đề thi ĐH 2015 Giải chi tiết 99 đề thi thử ĐH năm 2014 tác ... thông tin, xin lỗi làm phiền MỤC LỤC Lời nói đầu Giới thiệu chung sách Chương 0: Những vấn đề thuyết hóa học THPT tổng hợp Chương : Nguyên tử, bảng tuần hoàn, liên kết hóa học, phản ứng hóa ... C2H3O Loại số H lẻ B C4H6O2 Chuẩn C C6H9O3 Loại số H lẻ D C8H12O4 X có liên kết pi mà có O (vô ) Câu 50: Chọn đáp án D PHẦN LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ TỔNG HỢP CHƯƠNG – SỐ A Na; NaOH; NaHCO3 NaHCO3...
 • 13
 • 180
 • 4

đề chuyên vinh lần 1 môn Hóa 2015

đề chuyên vinh lần 1 môn Hóa 2015
... đồ thị sau: Giá trị x y là: A 0,05 0,30 B 0 ,10 0 ,15 C 0,05 0 ,15 D 0 ,10 0,30 Câu 47: Hỗn hợp X gổm etanol, propan 1 ol, butan 1 ol, pentan 1 ol Oxi hóa không hoàn toàn lượng X CuO nung nóng, sau ... biểu A B .1 C D Câu 28: Hỗn hợp X gồm valin glyxin - alanin Cho a mol X vào 10 0 ml dung dịch H2SO4(l) 0,5 M thu dung dịch Y Cho Y phản ứng vừa đủ với 10 0 ml dung dịch gồm NaOH 1M KOH 1. 75M đun ... C6H5COOH, C2H5COOH có giá trị nhiệt độ sôi ghi bảng: Chất X Y Z T o Nhiệt độ sôi ( C) 10 0,5 11 8,2 249,0 14 1,0 A X C2H5COOH B Y CH3COOH C T C6H5COOH D Z HCOOH Câu 33: Nhiệt phân 30,225 gam hỗn...
 • 6
 • 167
 • 3

THPT đồng hậu môn hóa 2015

THPT đồng hậu môn hóa 2015
... Đỗ Văn Vương Trên đường thành công dấu chân kẻ thất bại TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU ĐÁP ÁN ĐỀ THI KTCL ÔN THI THPTQG LẦN NĂM 2015 Môn: HÓA HỌC Mã đề Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... oxi có tính oxi hóa mạnh ozon B oxi oxi hóa kim loại vàng Au nhiệt độ cao C Ở nhiệt độ thường, công thức phân tử lưu huỳnh S D oxi ozon hai dạng thù hình oxi Câu 49: Tính chất hóa học kim loại ... 3H2O Thì Cl2 đóng vai trò → A vừa chất oxi hóa, vừa chất khử B môi trường C chất khử D chất oxi hóa Câu 25: Hiđrcacbon Y có tỉ khối so với H2 21 Số đồng phân Y A B C D Câu 26: Khẳng định sau...
 • 6
 • 86
 • 2

thi thử lần 2 môn hoá 2015 chuyên sư phạm

thi thử lần 2 môn hoá 2015 chuyên sư phạm
... dd Br2 SO2 + Br2 + 2H2O -> H2SO4 + 2HBr Còn lại khí NH3 , CO2 , H2S cho tiếp qua dd Ca(OH )2 CO2 tạo kết tủa Ca(OH )2 + CO2 -> CaCO3 ↓ + H2O Còn lại khí không xảy tượng NH3 H2S bạn đốt SO2 , H2S ... gam B: 28 ,711 gam C: Đáp án khác D: 27 ,335 gam Đáp án đúng: D Lời Giải: Đặt nNa2SO3 = x, nMgCO3 = y SO 32- + 2H+ -> SO2 + H2O CO 32- + 2H+ -> CO2 + H2O Ta có : x+y=6,16 /22 ,4=0 ,27 5 126 x+84y =25 ,41 ... CO2, KOH, MnO2 H2O B: CH3COOK, K2CO3, KHCO3, MnO2 H2O C: CH3COOK, KHCO3, MnO2 H2O D: CH3COOK, K2CO3, MnO2 H2O Đáp án đúng: D Lời Giải: 3C3H4 + 8KMnO4 + KOH -> 3CH3COOK + 3K2CO3 + 8MnO2 + 2H2O...
 • 25
 • 125
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nâng cao chất lượng tín dụng tại Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở xã An BìnhPhân tích thiết kế hệ thống quản lý nhân sự, tiền lương công ty TNHH một thành viên Thăng LongPhân tích và đề xuất giải pháp chiến lược kinh doanh cho công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Bưu ĐiệnQuản lý hoạt động tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông chi nhánh Tây ĐôTác động của chính sách miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp và môi trường kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh phúc[Môn Lập dự án] Làm rõ các phương pháp cần sử dụng trong quá trình lập dự án đầu tư?ỨNG DỤNG MẠNG NEURAL TÍCH CHẬP NHẬN DẠNG ký tự số VIẾT TAYNhu cầu tin tại thư viện trường đại học trần quốc tuấnSự biến đổi của giai cấp công nhân việt nam dưới tác động của hội nhập quốc tế hiện naySuy luận logíc và vai trò của nó trong các giai đoạn tố tụng hình sự ở việt nam hiện nayTác động của chủ nghĩa dân tộc đối với liên minh châu âu từ năm 2004 đến nayThái độ của sĩ phu bắc hà với phong trào tây sơn (1771 1802)Vai trò của đội ngũ công nhân trí thức việt nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nướcSự hài lòng khách hàng về The Classic của Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt NamKhảo sát tiểu loại động từ cảm nghĩ, nói năng qua các hội thoại trong các tài liệu giảng dạy tiếng việt cho người nước ngoàiNghiên cứu ứng dụng phần mềm thư viện điện tử libol tại các thư viện trên địa bàn hà nộiTỔNG hợp 100 câu hỏi TRẮC NGHIỆM ôn THI CÔNG CHỨC NHÀ nước LĨNH vực CHUYÊN NGÀNH kế HOẠCH và đầu tưẢnh hưởng của kích thước và phương thức cấy mẫu đến khả năng tái sinh chồi in vitro một số giống hoa cúcNghiên cứu, đánh giá các chỉ tiêu hình thái nông học của một số giống lúa bản địa Chất Lượng Việt NamTài chính tín dụng nông thôn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập