20140327 TRA BCTN2013 1

bien ban hoi nghi tra da (1)

bien ban hoi nghi tra da (1)
... 9 Hạt quản lý đê thành phố - Ông: Lê Đức Dũng Chức vụ: Cán Bộ 10 Phòng Kinh tế - Ông: Ngô Danh Thùy Chức vụ: Phó phòng Kinh tế 11 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại Nam - Ông: Đỗ Văn Cương ... với quy định gồm: Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy định quản lý khai thác sử dụng lòng đường, lề đường, vỉa hè đô thị khu dân cư tập trung ... Nam vào mục đích kinh doanh: Ẩm thực văn hóa trà khu phố ăn đêm thành phố Thái Nguyên đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên phê duyệt cho UBND thành phố Thái Nguyên cấp phép sử dụng tạm vỉa...
 • 2
 • 1,795
 • 3

bai kiem tra so 1

bai kiem tra so 1
... classes,they also help develop a feeling of school spirit among the students and in the community 1. How many hours the children stay at school a day ? A.eight B.seven C.six D.four 2.Which extracurricular ... Note: -orchestras :ban nhaùc -choirs : ủoọi hụùp xửụựng -extracurricular :ngoaùi khoaự IV.WRITING (2Ms) * Use the words to make sentences Change the forms of the verbs if necessary 1. an important ... Britain and other English speaking countries, those in the U.S have also always stressed character or social skills through extracular activities, including organised sports.Because most schools...
 • 4
 • 220
 • 0

Kiểm tra chuong 1 hình học 7

Kiểm tra chuong 1 hình học 7
... đề kiểm tra Hình học 45 chơng lớp Soạn :22 .10 Kiểm tra 7a: 7b: I.Mục tiêu: - Nhằm đánh giá tiếp thu kiến thức học sinh chơng I đờng thẳng vuông góc ,đờng thẳng song song - Rèn kĩ vẽ hình, kĩ ... thẳng Định lí 0,5 0,5 1, 5 1 0,5 0,5 1 Tổng 3 2 11 10 Họ tên: Lớp Kiểm tra 45 phút chơng Hình học lớp Đề II: z I Trắc nghiệm: Khoanh tròn chữ trớc câu trả lời y Câu 1: Cho đờng thẳng xx', ... thức học III Ma trận đề : Nhận biết KQ TL Nội dung 1. Góc đối đỉnh Thông hiểu KQ Vận dụng TL KQ Tổng TL 1 0,5 Hai đờng thẳng vuông góc 1 3.Đờng trung trực 0,5 0,5 2,5 1 0,5 4.Tiên đề Ơ-clít 1, 5...
 • 6
 • 11,583
 • 356

ôn tập 12 kiểm tra kỳ 1 hay

ôn tập 12 kiểm tra kỳ 1 hay
... A 2 .10 -10 W/m2B 10 -10 W/m2 C.4 .10 -12 W/m2 D 2 .10 -12 W/m2 37 mch dao ng LC cú L=1mH,C =10 F thi im t in tớch trờn hai bn t cc tiu bng Khi ú cng dũng in qua cun dõy l A 0A B 10 3A C 10 -6A D 10 -3A ... B 12 C 1 /12 D 60 34 truyn ti in nng i xa gim hiu in th truyn i 10 ln thỡ cụng sut hao phớ A tng 10 ln B gim 10 0 ln C tng 10 0 ln D gim 10 ln 35 Mc cng õm ti im M l 10 0dB Bit cng õm chun 10 -12 W/m2 ... 2% B 8% C 6% D 4% 31 Mt mỏy bin ỏp lớ tng, ti l thun in tr thỡ A U2 /U1 = I2 / I1 = N2 / N1 B U2 /U1 = I2 / I1 = N1 / N2 C U2 /U1 = I1 / I2 = N2 / N1 D U2 /U1 = I1 / I2 = N1 / N2 33t s tc gúc...
 • 4
 • 155
 • 0

DE KIEM TRA KI 1(2008-2009).doc

DE KIEM TRA KI 1(2008-2009).doc
... : A tụ điện, tranzito, điện trở B tụ điện, tranzito, điện trở C tụ điện, tranzito, điện trở D tụ điện, tranzito, điện trở Sở Giáo Dục Đào Tạo Long An Trường THPT Đức Huệ ĐỀ KI M TRA HỌC KÌ I ... tranzito D Tranzito,tirixto 37 Linh ki n điện tử có điện cựcA1, A2, G: A Triac B Tranzito C Diac D Tirixto 38 1nF F ? A 106 B 10-6 C 103 D 10-9 39 Linh ki n điện tử có lớp tiếp giáp: A Tranzito ... Kết khác D 5100 40 Linh ki n tích cực là: A Tụ điện, IC B Điện trở, triac C Tranzito,tirixto D Cuộn cảm, tranzito Sở Giáo Dục Đào Tạo Long An Trường THPT Đức Huệ ĐỀ KI M TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2008-2009...
 • 10
 • 183
 • 1

de kiem tra ki 1

de kiem tra ki 1
... ( ) 7 Câu2 tìm x biết(3đ) a) 20-x =13 b) x =10 0 c) 11 x+ = 12 Câu (1, 5đ) lớp cố 52 học sinh bao gồm loại giỏi , , trung bình số học sinh trung bình chiếm 13 số học sinh lớp số học sinh học ... Tính số học sinh giỏi lớp Câu (1, 5đ )cho gốc xOy=90o vẽ tia phân giác Oz góc xOy Vẽ tia phân giác Om góc xOz tính số đo góc xOz sốđo góc mOz câu (2đ) 1 1 1 tổng 1. 2 + 2.3 + 3.4 + + 2008.2009...
 • 2
 • 165
 • 0

De Kiem tra HK 1

De Kiem tra HK 1
... : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 đáp án chấm (Dành cho giám khảo) Môn : sinh 11 học kỵ i Đề số : 01 02 ... khảo) Môn : sinh 11 học kỵ i Đề số : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... B C D Câu 15 : A Câu 16 : A Câu 17 : A C Câu 18 : A Câu 19 : A Câu 20 : A C Câu 21 : A B C D Câu 22 : A C Câu 23 : A Câu 24 : A C Câu 25 : A...
 • 6
 • 204
 • 0

Kiem tra chương 1,2-vật lý 12

Kiem tra chương 1,2-vật lý 12
... không hợp lệ file bị xóa (violet.vn/uploads/resources/192/185851//kiemtrac1%202.doc) Quay trở http://violet.vn ...
 • 2
 • 247
 • 4

kiem tra hky 1 -khoi 10

kiem tra hky 1 -khoi 10
... Đáp án B A A D Câu 10 11 12 Đáp án A B C D Câu a) 2điểm 1 Vì (P) qua M (1; 6) nên :6 =1- m +12 m = Vậy m=7 (P) qua M (1; 6) Giao với trục tung:Cho x=0 có y =12 .Vậy giao với 0y (0 ;12 ) x = x = 0,25đ 0,25đ ... hoành:Cho y=0 có x x + 12 = giao với 0x (3;0) ,(4;0) b) Đỉnh (1; 11) Trục đối xứng x =1 Giao 0x:Không cắt 0x,cắt 0y (0 ;12 ) Vì a =1> 0 nên parabol có bề lõm quay lên Vẽ đồ thị 0,25đ 1 0,25đ 0,25đ 0,5đ ... A.( -1; 2) B.(3;-4) C.(-2; -1) D.(0;-3) Cõu 12 : iu kin xỏc nh ca phng trỡnh x = x l: A x B x C.x D.x=0 B.Phn t lun (7): Cõu1(2) Cho hm s y = x mx + 12 (P) a) Xỏc nh m parabol trờn i qua im M (1; 6).Vi...
 • 4
 • 147
 • 0

Đề kiểm tra lần 1 (Đại số 10)

Đề kiểm tra lần 1 (Đại số 10)
... ứng với phơng án trả lời Cách tô : 01 02 03 04 05 06 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : Đại số 10 Đề số : 01 02 03 04 05 06 Cõu 1: im a) D = R\{3} (1 ) Cõu 2: im b 25 = ; = Ta cú (0,5 ... H v tờn: Lp: Phiếu trả lời câu hỏi Môn Đại số 10 (Đề số 1) Lu ý: - Thí sinh dùng bút tô kín ô tròn mục số báo danh mã đề thi trớc làm Cách tô sai: - Đối với câu trắc nghiệm, ... 5; + )\{2} (1 ) I (0,5 ) 25 nh I ; ữ A f( = -x2+x+6 x) C B Trc i xng x = (0,25) Giao im vi trc tung A(0; 6) (0,25 ) Giao im vi trc honh B(2; 0) v C(3; 0) (0,5 ) th: V c th (1 ) Cõu 3: im...
 • 3
 • 400
 • 1

kiểm tra kh 1-12chuyên (08-09)

kiểm tra kh 1-12chuyên (08-09)
... kh ng kh đến kh i lượng kh ng đổi thu 2,56g chẩt rắn Thành phần % kh i lượng ccác kim loại hỗn hợp X : A 31,34% 68,66% B 39,18% 60,82% C 26,12% 73,88% D 52,23% 47,77% Câu 30: Có ống nghiệm kh ng ... thiên nhiên D Hầu hết polime kh ng tan nước dung môi thông thường Câu 35: Khi đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức X, thu 13,44 lít kh CO (đktc), 14,04gam H2O 1,8 lít kh N2 ( 270C 623,2mmHg) Số ... độ ion dung dịch kh i lượng điện cực biến đổi ? A Nồng độ ion Cu2+ giảm, kh i lượng điện cực Ag tăng B Nồng độ ion Cu2+ tăng, kh i lượng điện cực Ag tăng C Nồng độ ion Ag+ giảm, kh i lượng điện...
 • 5
 • 160
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Phân tích tình hình sử dụng lao động ở Công ty cổ phần giầy Hải DươngPháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất qua thực tiễn thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc NinhPhân tích các nhân tố tác động đến quyết định gửi tiền của khách hàng cá nhân tại các ngân hàng thương mại CP khu vực TPHCMPhân tích dự báo giá và rủi ro thị trường cổ phiếu niêm yết việt namXây dựng kế toán trách nhiệm tại tổng công ty xây dựng số 1The impact of bonding, trust and satisfaction on customer commitment an empirical study of the vietnamese banking sectorPhân tích các nhân tố tác động đến nợ xấu tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh đồng naiMột số giải pháp gia tăng giá trị dành cho khách hàng được cảm nhận đối với sản phẩm gas bình dân dụng của công ty TNHH gas petrolimex sài gòn)Mức độ hài hòa của kế toán công cụ tài chính tại các ngân hàng thương mại việt nam so với chuẩn mực kế toán quốc tế về công cụ tài chínhĐánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp đối với sử dụng dịch vụ hải quan điện tử tại cục hải quan TP HCMĐánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp đối với dịch vụ khai thuế qua mạng nghiên cứu tình huống chi cục thuế quận phú nhuậnỨng dụng mô hình phân tích đa chỉ tiêu phục vụ cho việc vạch tuyến mở đường vùng vành đai biên giới việt nam trung quốcPhát triển sản phẩm bảo hiểm tín dụng cá nhân tại các ngân hàng thương mại việt namCác yếu tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thương tínNGUYÊN NHÂN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA CÁC TỘI CỜ BẠC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NHÀ BÈ,THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHNguyên nhân và điều kiện của các tội cờ bạc trên địa bàn huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí MinhGiáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức từ thực tiễn tỉnh Lai ChâuTổ chức và hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí MinhQuản lý nhà nước về nhân lực y tế từ thực tiễn thành phố Hà NộiTổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp huyện từ thực tiễn tỉnh Nam Định
Đăng ký
Đăng nhập