Biên bản 2015

BIÊN BẢN HỌP TỔ CHUYÊN MÔN TỔ BA NĂM HỌC 2014 - 2015

BIÊN BẢN HỌP TỔ CHUYÊN MÔN TỔ BA NĂM HỌC 2014 - 2015
... - Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 cấp tiểu học Bộ Giáo dục Đào tạo (10 tiết) 1.2 Nội dung 2: Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nội dung đáp ứng yêu cầu thực nhiệm vụ năm học sau: - ... thuật dạy học theo góc - Kĩ thuật lắng nghe phản hồi tích cực - Kĩ thuật tổ chức trò chơi học tập - Kĩ thuật học tập hợp tác 1.3.3 TH24: Đánh giá kết học tập học sinh tiểu học (15 tiết): - Khái ... Khái niệm đánh giá kết học tập tiểu học - Nguyên tắc đánh giá kết học tập tiểu học - Phân loại kiểm tra đánh giá kết học tập tiểu học - Nội dung đánh giá kết học tập tiểu học: đánh giá kiến thức,...
 • 4
 • 806
 • 3

BIÊN BẢN HỌP TỔ CHUYÊN MÔN TỔ BỐN NĂM HỌC 2014 - 2015

BIÊN BẢN HỌP TỔ CHUYÊN MÔN TỔ BỐN NĂM HỌC 2014 - 2015
... Tiếng Việt - Tự làm đồ dùng dạy học môn Toán - Tự làm đồ dùng dạy học môn Tự nhiên- xã hội, môn Khoa học Thời gian thực hiện: Từ ngày 27/7 /2014 đến ngày 27/3 /2015 Hình thức bồi dưỡng: - Học tập ... dạy học trường tiểu học - Hướng dẫn sử dụng số thiết bị dạy học 1.3.7 TH 19: Tự làm đồ dùng dạy học trường tiểu học (15 tiết): - Tự làm đồ dùng dạy học trường tiểu học - Tự làm đồ dùng dạy học môn ... - Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 cấp tiểu học Bộ Giáo dục Đào tạo (10 tiết) 1.2 Nội dung 2: Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nội dung đáp ứng yêu cầu thực nhiệm vụ năm học sau: -...
 • 5
 • 1,834
 • 7

BIÊN BẢN HỌP TỔ CHUYÊN MÔN TỔ HAI NĂM HỌC 2014 - 2015

BIÊN BẢN HỌP TỔ CHUYÊN MÔN TỔ HAI NĂM HỌC 2014 - 2015
... tiểu học 1.3.7 TH 19: Tự làm đồ dùng dạy học trường tiểu học (15 tiết): - Tự làm đồ dùng dạy học trường tiểu học - Tự làm đồ dùng dạy học môn Tiếng Việt - Trang - - Tự làm đồ dùng dạy học môn ... - Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 cấp tiểu học Bộ Giáo dục Đào tạo (10 tiết) 1.2 Nội dung 2: Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nội dung đáp ứng yêu cầu thực nhiệm vụ năm học sau: - ... hoạch học theo hướng dạy học tích cực: - Trang - - Phân loại học tiểu học; yêu cầu chung loại học (bài hình thành kiến thức mới, thực hành, ôn tập, kiểm tra ) - Cách triển khai loại học theo...
 • 5
 • 374
 • 0

BIÊN BẢN HỌP TỔ CHUYÊN MÔN TỔ MỘT NĂM HỌC 2014 - 2015

BIÊN BẢN HỌP TỔ CHUYÊN MÔN TỔ MỘT NĂM HỌC 2014 - 2015
... tiểu học 1.3.7 TH 19: Tự làm đồ dùng dạy học trường tiểu học (15 tiết): - Tự làm đồ dùng dạy học trường tiểu học - Tự làm đồ dùng dạy học môn Tiếng Việt - Trang - - Tự làm đồ dùng dạy học môn ... - Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 cấp tiểu học Bộ Giáo dục Đào tạo (10 tiết) 1.2 Nội dung 2: Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nội dung đáp ứng yêu cầu thực nhiệm vụ năm học sau: - ... học tích cực: - Xác định mục tiêu học - Thiết kế hoạt động học tập - Đánh giá kế hoạch học 1.3.3 TH 15: Một số phương pháp dạy học tích cực tiểu học: - Phương pháp giải vấn đề - Phương pháp làm...
 • 5
 • 1,039
 • 3

BIÊN BẢN HỌP TỔ CHUYÊN MÔN TỔ NĂM NĂM HỌC 2014 - 2015

BIÊN BẢN HỌP TỔ CHUYÊN MÔN TỔ NĂM NĂM HỌC 2014 - 2015
... tiểu học 1.3.7 TH 19: Tự làm đồ dùng dạy học trường tiểu học (15 tiết): - Tự làm đồ dùng dạy học trường tiểu học - Tự làm đồ dùng dạy học môn Tiếng Việt - Tự làm đồ dùng dạy học môn Toán - Tự ... - Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 cấp tiểu học Bộ Giáo dục Đào tạo (10 tiết) 1.2 Nội dung 2: Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nội dung đáp ứng yêu cầu thực nhiệm vụ năm học sau: - ... thể chuyên môn, nghiệp vụ tổ môn nhà trường - Tập trung Trường Tiểu học Trung Lập Thượng PHT Ngô Thủ Thiêm tổ trưởng chuyên môn báo cáo lại chuyên đề dự Huyện Kết đánh giá: Sau thảo luận, tổ đến...
 • 5
 • 310
 • 1

BIÊN BẢN KIỂM TRA Công tác chủ nhiệm năm học 2015 2016

BIÊN BẢN KIỂM TRA Công tác chủ nhiệm năm học 2015 2016
... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Người được kiểm tra XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU HIỆU TRƯỞNG Người kiểm tra ... ………………………………………………………………………… …………………………………………………………… ………………………….…………………………………………………………… III Những yêu cầu người kiểm tra: (Những yêu cầu cá nhân, đơn vị làm theo quy định ngành, Pháp luật) ………………………………………………………………………………………...
 • 2
 • 219
 • 0

BIÊN BẢN KIỂM TRA Công tác giáo dục đạo đức học sinh năm học 2015 2016

BIÊN BẢN KIỂM TRA Công tác giáo dục đạo đức học sinh năm học 2015 2016
... ………………………….…………………………………………………………… ………………………….…………………………………………………………… Người được kiểm tra XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU HIỆU TRƯỞNG Người kiểm tra ... ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… ………………………….…………………………………………………………… III Những yêu cầu người kiểm tra: (Những yêu cầu cá nhân, đơn vị làm theo quy định ngành, Pháp luật) ………………………………………………………………………………………...
 • 2
 • 213
 • 0

Bien ban hop phu huynh hoc sinh 2015

Bien ban hop phu huynh hoc sinh 2015
... xong lập danh sách Ban đại diện CMHS lớp) Triển khai điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh ban hành theo định số 55/2011/QĐ-BGDĐT ngày 22/11/2011 Bầu Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp gồm có : TT ... với giáo viên chủ nhiệm để giáo dục học sinh, hướng dẫn phụ huynh xây dựng góc học tập cho học sinh, kế hoạch phụ đạo, bồi dưỡng học sinh, việc đưa, đón học sinh để đảm bảo an toàn giao thông * ... phụ huynh học sinh: ( cần tìm hiểu cụ thể hoàn cảnh phụ huynh) ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………… 6- Bầu ban...
 • 4
 • 105
 • 0

BIÊN BẢN NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ Truyền thông phòng chống dịch bệnh năm 2015

BIÊN BẢN NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ Truyền thông phòng chống dịch bệnh năm 2015
... phúc Thạnh Lợi, ngày…… tháng…… năm 2015 DANH SÁCH CÁN BỘ Y TẾ NHẬN TIỀN THÙ LAO NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ Truyền thông, phòng chống dịch bệnh năm 2015 - Thời gian : Quí năm 2015 - Địa điểm:………………………………………………………… ... 2015 DANH SÁCH NGƯỜI THAM DỰ THẢO LUẬN NHÓM NHỎ Truyền thông, phòng chống dịch bệnh năm 2015 -Thời gian : lúc………giờ……phút, ngày…….tháng…… năm 2015 - Địa điểm:………………………………………………………… STT Họ tên ... NHẬN TIỀN THÙ LAO NÓI CHUYỆN CỘNG ĐỒNG Dự án nâng cao lực ,Truyền thông, Giám sát đánh giá thực chương trình thuộc chương trình mục Quốc gia y tế năm 2015 ( Tháng… ,…….,… năm 2015) STT Họ tên 01...
 • 6
 • 351
 • 0

Biên bản bàn giao vật liệu thi hồi sau phá dỡ

Biên bản bàn giao vật liệu thi hồi sau phá dỡ
... 05 tháng năm 2005, số vật t nêu trờng THPT Chu Văn An chịu trách nhiệm quản lý sử dụng Biên đợc lập thành 08 bản: Công ty TNHH Hoàng kim 02 bản, Ban QLDA Sở GD - ĐT 03 bản, Trờng THPT Chu Văn ... II Nội dung Bàn giao: Nhà Hội trờng mái tôn, sân khấu, phòng HĐSP: STT Danh mục Tôn lợp mái Xà gồ gỗ Cửa sổ kính...
 • 2
 • 4,964
 • 34

Biên bản họp của hội đồng thi đua trường Chu Văn An

Biên bản họp của hội đồng thi đua trường Chu Văn An
... triển khai từ c Dự án Chu đ/c hiệu Đinh Sỹ Đại thành THPT Chu Văn An Văn An gắn liền với tên tuổi trởng cảm động - lời tóm tắt ngắn gọn tích đ/c Hiệu trởng trờng Ban thi đua nhà trờng ... THPT Chu Văn An II Tóm tắt thành tích công tác BVANTQ: ắn kết Thi t kế nhà trờng - Tổ chức củng cố lại đội ngũ cán làm công tác Bảo vệ Giám thị nhà trờng: năm 1995 - 1996 trờng THPT Chu Văn An ... sát nhập hai trờng: Chu Văn An Ba đình Tình hình nhà trờng lúc sát nhập cha ổn định, đặc biệt công tác bảo vệ AN quan có nhiều bất cập: lực lợng mỏng, phơng án bảo vệ an toàn quan cha có, số tợng...
 • 4
 • 4,133
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: Ứng dụng mô hình chiết khấu dòng tiền tự do của vốn chủ sở hữu (FCFE) vào thẩm định giá trị công ty cổ phần bánh kẹo bibica năm 2010Tìm hiều nhu cầu sản phẩm may mặc của nhân viên văn phòng tại thành phố hồ chí minhBai 13 lam quen voi soan thao van banBài luyện nói tả cây bàng(tổ 2)Đánh giá thiệt hại vùng hạ du do vỡ đập hồ bản mồng nghệ an luận văn thạc sĩ chuyên ngành thủy vănNghiên cứu công nghệ bê tông tự lèn để thi công cánh tràn piano đập dâng văn phong tỉnh bình địnhNghiên cứu đề xuất áp dụng mô hình tính toán thiết kế hệ thống chữa cháy tự động sprinker cho nhà cao tầngĐánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn huyện vị xuyên tỉnh hà giangBài giảng các phẫu thuật cơ bản trên dạ dàyNghiên cứu tính chất lưu biến, cơ lý và nghiệt của vật liệu polime composit polyvinylcloritgypsum phế thảiBáo cáo thuyết trình môn GIS (1)Các mẫu câu đặc biệt trong Tiếng AnhVăn hóa doanh nghiệp tại ngân hàng sacombank hoàn thiện và phát triểnỨng dụng phương pháp tài sản và phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF) để xác định giá trị doanh nghiệp vừa và nhỏ cho mục đích mua bán sáp nhập (ma) tại việt nam hiện nayBáo cáo địa chất ĐÔNG ĐẤTTÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DƯỢCCâu hỏi ôn tập môn Bệnh HọcNghiên cứu sử dụng khí biogas để chạy máy bơm nước luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpMô hình điện toán đám mây và ứng dụng trong cơ quan doanh nghiệp vừa – nhỏ (LV thạc sĩ)ẢNH HƯỞNG của hàm LƯỢNG CADIMI TRONG đất nền tới sự TÍCH lũy CADIMI TRONG RAU cải NGỌT và cải cúc
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập