Những khái niệm cơ bản của hệ điều hành mạng Windows

Những khái niệm bản của hệ điều hành mạng Windows

Những khái niệm cơ bản của hệ điều hành mạng Windows
... triệu hệ điều hành Windows sử dụng khoảng 90% số Windows 2000 cải tiến kỹ thuật - công nghệ 6/16 Những khái niệm hệ điều hành mạng Windows Được xây dựng tảng bảo mật, tính ổn định Windows NT, Windows ... 12/16 Những khái niệm hệ điều hành mạng Windows domain local Mô hình Workgroup Domain Khái niệm mô hình Workgroup Domain Môi trường mạng Windows 2000 Môi trường mạng Windows 2000 hình thành theo ... RAMDrive, Windows Write, Windows Paints Windows 1.0 khởi đầu cho dòng Windows có giao diện cửa sổ đơn giản 2/16 Những khái niệm hệ điều hành mạng Windows Giao diện Windows 1.0 Mùa thu năm 1987, Windows...
 • 16
 • 146
 • 0

Bài giảng hệ điều hành mạng windows NT và 2000 chủ đề 1 giới thiệu về công ty microsoft và một số khái niệm bản của hệ điều hành microsoft windows

Bài giảng hệ điều hành mạng windows NT và 2000 chủ đề 1  giới thiệu về công ty microsoft và một số khái niệm cơ bản của hệ điều hành microsoft windows
... giới thiệu ngắn gọn công ty Microsoft số khái niệm hệ điều hành Microsoft Windows Giới thiệu Windows 2000 với công nghệ phát triển so với hệ điều hành trước Tiếp theo giới thiệu số đặc điểm chủ ... Software City MS 2K -NT: Quản trị hệ điều hành Windows 2000 -NT page Giới thiệu tổng quan Windows Công ty Microsoft hệ điều hành Windows Windows 9x Windows NT • Kiến trúc tầng Windows 2000 • Phương ... City MS 2K -NT: Quản trị hệ điều hành Windows 2000 -NT page Windows 9x Windows NT • Năm 19 94, công nghệ NT (New Technology) xuất • Windows NT 3 .1/ 3.5 có giao diện giống Windows for Workgroup 3.1...
 • 54
 • 99
 • 0

NHẬP MÔN LẬP TRÌNH-CÁC KHÁI NIỆM BẢN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH pptx

NHẬP MÔN LẬP TRÌNH-CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH pptx
... Nội dung Khái niệm & chức Phân loại Hệ thống tập tin Một số hệ điều hành thông dụng Hệ điều hành VC & BB Khái niệm Hệ điều hành Khái niệm  Một chương trình chạy máy tính, dùng để điều hành, quản ... chủ Hệ điều hành VC & BB Phân loại Hệ điều hành Hệ thống xử lý theo lô Dưới góc độ hình thức xử lý Hệ thống chia sẻ Hệ thống song song Hệ thống phân tán Hệ thống xử lý thời gian thực Hệ điều hành ... thẻ chip (SmartCard) Hệ điều hành VC & BB Phân loại Hệ điều hành Dưới góc độ số chương trình sử dụng lúc HĐH đơn nhiệm HĐH đa nhiệm Hệ điều hành VC & BB Phân loại Hệ điều hành Dưới góc độ người...
 • 17
 • 246
 • 0

Bài giảng nhập môn lập trình - các khái niệm bản về hệ điều hành pot

Bài giảng nhập môn lập trình - các khái niệm cơ bản về hệ điều hành pot
... dung Khái niệm & chức Phân loại Hệ thống tập tin Một số hệ điều hành thông dụng Hệ điều hành VC VC & & BB BB Khái niệm Hệ điều hành Khái niệm  Một chương trình chạy máy tính, dùng để điều hành, ... (2000), 2003 Server (2003): máy chủ - hệ điều hành mạng  Linux, Unix, OS/2 Hệ điều hành 16 VC VC & & BB BB Bài tập Hệ điều hành gì? Hãy nêu chức yếu hệ điều hành Hãy nêu vài ví dụ tập tin có dạng ... Hệ điều hành VC VC & & BB BB Phân loại Hệ điều hành Hệ thống xử lý theo lô Dưới góc độ hình thức xử lý Hệ thống chia sẻ Hệ thống song song Hệ thống phân tán Hệ thống xử lý thời gian thực Hệ điều...
 • 17
 • 545
 • 0

SLIDE - TIN HỌC SỞ - CÁC KHÁI NIỆM BẢN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH pot

SLIDE - TIN HỌC CƠ SỞ - CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH pot
... & VC BB Nội dung Khái niệm & chức Phân loại Hệ thống tập tin Một số hệ điều hành thông dụng Tin học sở A - Đặng Bình Phương & VC BB Khái niệm Hệ điều hành Khái niệm  Một chương trình ... máy chủ - hệ điều hành mạng Linux, Unix, OS/2 Tin học sở A - Đặng Bình Phương 16 & VC BB Bài tập lý thuyết Hệ điều hành gì? (21) Hãy nêu chức yếu hệ điều hành( 22) Hãy nêu vài ví dụ tập tin có ... (SmartCard) Tin học sở A - Đặng Bình Phương & VC BB Phân loại Hệ điều hành Dưới góc độ số chương trình sử dụng lúc HĐH đơn nhiệm HĐH đa nhiệm Tin học sở A - Đặng Bình Phương & VC BB Phân loại Hệ điều hành...
 • 17
 • 244
 • 2

NHỮNG KHÁI NIỆM BẢN CỦA ĐIỀU KHIỂN SỐ

NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA ĐIỀU KHIỂN SỐ
... thống điều khiển số • Hệ thống điều khiển liên tục: tất tín hiệu truyền hệ thống tín hiệu liên tục • Hệ thống điều khiển số: có tín hiệu truyền hệ thống tín hiệu xung, số Ví dụ hệ thống điều khiển ... y(t) TBĐK số: phần mềm Máy tính: hệ thống vi xử lý, vi điều khiển, PC, … Hệ thống điều khiển số ĐMđl D/A uđk α A/D e* x* (-) TBĐK số u* D/A y*(t) A/D máy tính ĐTĐK y(t) Hệ thống điều khiển liên ... liên tục – điều khiển tốc độ ĐMđl PI liên tục ω* Rω (-) ω uđk α Sơ đồ khối hệ thống điều khiển liên tục x(t) e(t) u(t) TBĐK ĐTĐK y(t) (-) Sơ đồ khối hệ thống điều khiển số e* x* (-) TBĐK số u* D/A...
 • 211
 • 464
 • 3

Những khái niệm bản về hệ thống thông tin

Những khái niệm cơ bản về hệ thống thông tin
... Quản lý lương nhân viên hành Xác định hệ số lương, phụ cấp Xác định số ngày làm việc Quản lý thông tin Thu thập thông tin Truyền thông tin Lưu trữ thông tin 2.3.2 Mô tả biểu đồ phân cấp chức ... định hệ số lương phụ cấp cho nhân viên - Xác định số ngày công lao động nhân viên - Thu thập thông tin từ phận quản lý - Truyền thông tin cho phận có liên quan, phận cần thông tin - Lưu trữ thông ... toán tài để giao cho công nhân nhân viên hành theo dõi - Lưu trữ thông tin: thông tin sau truyền tải xử lý hệ thống lưu thông tin vào kho liệu 2.4 Biểu đồ luồng liệu mức ngữ cảnh 2.4.1 Liệt kê...
 • 12
 • 199
 • 1

Những khái niệm bản của mạng máy tính

Những khái niệm cơ bản của mạng máy tính
... loại mạng máy tính Do mạng máy tính phát triển khắp nơi với ứng dụng ngày đa dạng việc phân loại mạng máy tính việc phức tạp Người ta chia mạng máy tính theo khoảng cách địa lý làm hai loại: Mạng ... Hình 2.1: Một mô hình liên kết máy tính mạng Với trao đổi qua lại máy tính với máy tính khác phân biệt mạng máy tính với hệ thống thu phát chiều truyền hình, phát thông ... diện rộng Mạng cục Mạng cục (Local Area Networks - LAN) mạng thiết lập để liên kết máy tính khu vực nhà, khu nhà Mạng diện rộng (Wide Area Networks - WAN) mạng thiết lập để liên kết máy tính hai...
 • 4
 • 179
 • 0

Những khái niệm bản của mạng máy tính, mô hình truyến thông

Những khái niệm cơ bản của mạng máy tính, mô hình truyến thông
... quan đến mạng ứng dụng khác Các máy tính nối với mạng liệu trao đổi thông qua mạng từ máy tính đến máy tính khác Việc gửi liệu thực ứng dụng với ứng dụng khác hai máy tính khác thông qua mạng thực ... việc hỗ trợ kết nối Hình 3.6: Tương ứng tầng kiến trúc SNI OSI Hình 2.1: Một hình liên kết máy tính mạng Với trao đổi qua lại máy tính với máy tính khác phân biệt mạng máy tính với hệ thống ... file, truyền thư mục) cần module khác Hình 3.2 hình truyền thông tầng Trong mạng với nhiều máy tính, máy tính hay nhiều ứng dụng thực đồng thời (Tại ta xét máy tính thời điểm chạy nhiều ứng dụng...
 • 15
 • 348
 • 2

NHỮNG KHÁI NIỆM BẢN CỦA ĐỒ THỊ

NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA ĐỒ THỊ
... hướng, đồ thị có hướng, đồ thị trọng số 116 Chương 5: Những khái niệm đồ thị Nắm vững khái niệm đồ thị: đường đi, chu trình, đồ thị liên thông Hiểu nắm rõ chất phương pháp biểu diễn đồ thị máy ... bậc vào) đỉnh v đồ thị có hướng số cung đồ thị khỏi (đi vào nó) ký hiệu deg+(v) deg-(v) a e b c d Hình 5.7 Đồ thị có hướng G 111 Chương 5: Những khái niệm đồ thị Ví dụ Xét đồ thị có hướng hình ... khác đồ thị kể trên, thấy khác loại đồ thị phân biệt thông qua cạnh đồ thị có thứ tự hay thứ tự, cạnh bội, khuyên có dùng hay không Ta tổng kết loại đồ thị thông qua bảng Bảng Phân biệt loại đồ thị...
 • 12
 • 182
 • 0

Tài liệu Những khái niệm bản về hệ thống truyền động điện docx

Tài liệu Những khái niệm cơ bản về hệ thống truyền động điện docx
... nh truyền động đảo chiều không đảo chiều, truyền động đơn (nếu dùng động cơ) truyền động nhiều động (nếu dùng nhiều động để phối hợp truyền động cho cấu công tác), truyền động quay truyền động ... mong muốn 1.1.2 Phân loại hệ thống truyền động điện Ngời ta phân loại hệ truyền động điện theo nhiều cách khác tùy theo đặc điểm động điện sử dụng hệ, theo mức độ tự động hoá, theo đặc điểm chủng ... phát điện chiều (bộ biến đổi máy điện) Thuộc hệ hệ máy điện khuếch đại - động (MĐKĐ - Đ), hệ có BBĐ máy điện khuếch đại từ trờng ngang - Hệ chỉnh lu - động (CL - Đ): Động chiều đợc cấp điện...
 • 6
 • 574
 • 7

Những khái niệm bản về hệ thống truyền động ppt

Những khái niệm cơ bản về hệ thống truyền động ppt
... 105 105 107 110 Chơng Những khái niệm hệ thống truyền động điện (2 tiết) 1.1 Cấu trúc phân loại hệ thống truyền động điện 1.1.1 Cấu trúc chung hệ truyền động điện Truyền động cho máy, dây chuyền ... nh truyền động đảo chiều không đảo chiều, truyền động đơn (nếu dùng động cơ) truyền động nhiều động (nếu dùng nhiều động để phối hợp truyền động cho cấu công tác), truyền động quay truyền động ... mong muốn 1.1.2 Phân loại hệ thống truyền động điện Ngời ta phân loại hệ truyền động điện theo nhiều cách khác tùy theo đặc điểm động điện sử dụng hệ, theo mức độ tự động hoá, theo đặc điểm chủng...
 • 114
 • 198
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: những khái niệm cơ bản về hệ thống sản xuất linh hoạt và sản xuất tích hợp có trựo giúp của máy tính cimnhững khái niệm cơ bản của marketingnhững khái niệm cơ bản của giáo dục họcnhững khái niệm cơ bản của tin họcnhững khái niệm cơ bản của xã hội họcnhững khái niệm cơ bản của đồ thịnhững khái niệm cơ bản của thống kê cổ điểnnhững khái niệm cơ bản của qlnnnhững khái niệm cơ bản của nhiệt động họcnhững khái niệm cơ bản của truyền nhiệtnhững khái niệm cơ bản của phân tích thể tíchmarketing và những khái niệm cơ bản của marketingnhững khái niệm cơ bản của viễn thám siêu cao tầnnhững khái niệm cơ bản của lập trình hướng đối tượngi những khái niệm cơ bản về hệ thống thông tinNghiên cứu người thông minh thường bừa bộn, thức khuya và chửi thề nhiềuThe usborne little book of fairy stories (little books)Sáng Kiến Kinh Nghiệm Phương Pháp Sử Dụng Câu Hỏi Để Phát Huy Tính Tích Cực Và Gây Hứng Thú Cho Học Sinh Trong Dạy Học Lịch SửCách đọc sách nhanhSáng Kiến Kinh Nghiệm Phát Triển Tư Duy Của Học Sinh Qua Tiết Làm Bài Tập Lịch Sử Ở Trường THCSHướng dẫn tự học môn bảo hiểm thương mại 1 đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn quản trị nhân lực trong du lịch, khách sạn đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn quản trị nhân lực đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn quản trị tài chính đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn đường lối cách mạng của đảng việt nam đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn kinh tế vĩ mô 1 đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn lập và quản lý dự án đầu tư đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn luật thương mại quốc tế đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lê nin 2 đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn quản lý nhà nước về đất đại và bất động sản 1 đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn quản trị kinh doanh 1 đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn hệ thống thông tin quản lý đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn kế toán ngân hàng đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn kiểm toán căn bản đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn kiểm toán tài chính 1 đại học kinh tế quốc dân
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập