Đề kiểm tra 1 tiết Địa lý lớp 8 lần 1

de kiem tra 1 tiet dia ly 8

de kiem tra 1 tiet dia ly 8
... Nông nghiệp giảm, công nghiệp tăng, dịch vụ tăng mạnh Câu 3: Diện tích tự nhiên Việt Nam là: a, 3 41. 000 km2 b, 329.200 km2 c, 329.247 km2 d, 329.400 km2 Câu 4: Lịch sử phát triển tự nhiên Việt Nam...
 • 2
 • 692
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết địa 6

Đề kiểm tra 1 tiết địa lý 6
... I.Chọn câu sai: 1. Đ , Đ , S , S (1 đ) II.Chọn câu nhất: D , B , C , A (1 đ) III.Ghép cột: 1+ c , 2+ a , 3+ b , 4+ d (1 đ) B.Phần tự luận: Học sinh vận dụng kiến thức bài: 15 , 18 , 20 để làm ... ……………………………………………………………………………………… ……… *.Câu 2: Tại không khí Mặt đất không nóng vào lúc 12 trưa, mà lại nóng vào lúc 13 ? (2đ) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ... khoáng sản: B.Phần tự luận: (7 điểm) *.Câu 1: Quá trình hình thành mỏ khoáng sản nội sinh mỏ khoáng sản ngoại sinh khác ? (2đ) ………………………………………………………………………………………...
 • 3
 • 896
 • 5

Đề kiểm tra 1 tiết Địa 9

Đề kiểm tra 1 tiết Địa lý 9
... Các nhóm Năm 19 90 Nghìn 2002 % Nghìn % Tổng số 90 40,0 10 0% 12 8 31, 4 10 0% Cây lương thực 6474,6 8320,3 Cây công nghiệp 11 99 ,3 2337,3 Cây thực phẩm, ăn quả, khác 13 66 ,1 217 3,8 a Vẽ biểu ... ÁN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT I Trắc nghiệm :(3đ) A. (1 ): Mỗi câu trả lời 0,25đ D A C B B. (1 ): Mỗi câu trả lời 0,25đ A B B A C.(0,5đ): Mỗi chỗ trống điền từ cụm từ 0,25đ (1) bò cạn kiệt; (2) 11 ,6 triệu ... năm 19 90 có bán kính cm, năm 2002 có bán kính 2,4 cm) b Từ bảng số liệu biểu đồ vẽ, nhận xét thay đổi quy mô diện tích tỉ trọng diện tích gieo trồng nhóm Củng cố: Hướng dẫn nhà: Soạn ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM...
 • 3
 • 474
 • 2

de kiem tra 1 tiet dia ly 8 hoc khII

de kiem tra 1 tiet dia ly 8 hoc khII
... Việt Nam năm 19 90 năm 2000 (đơn vò % ) Nông nghiệp Công nghiệp Dòch vụ 19 90 2000 19 90 2000 19 90 2000 38, 74 24,30 22,67 36, 61 38, 59 39,09 Hãy vẽ biểu đồ cấu tổng sản phẩm nước hai năm 19 90 2000 rút ... Cường Năm học: 2009-2 010  Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án: Địa lí Bảng sản lượng lúa cà phê năm 2000 Lãnh thổ Lúa Cà phê (triệu ) ( Nghìn tấn) Đông Nam Á 15 7 14 00 Châu Á 427 18 00 Thế giới 599 ... đồ hình tròn năm 19 90 2000 (2đ ) Nhận xét : Tỉ trọng ngành nông nghiệp giảm từ 19 90-2000 Ngành công nghiệp dòch vụ tăng 19 90-2000 → Quá trình công nghiệp hoá tiến triển nước ta (1 ) Đề B I – Trắc...
 • 6
 • 517
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊALỚP 6 HỌC KÌ II

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LÍ LỚP 6 HỌC KÌ II
... LÍ HỌC KÌ II - NĂM HỌC: 2 012 -2 013 Chủ đề (nội dung, chương)/Mức TNKQ Địa hình Số câu 20%TSĐ =2,0 điểm Lớp vỏ khí Số câu 80% TSĐ =8,0điểm Tổng số câu TSĐ: 10 điểm 10 0% Nhận biết TL -Biết tầng lớp ... ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MÔN ĐịA 6: I.Trắc nghiệm: (3 điểm) Câu 1: (2đ) 1. A (0,5 đ), 2.D (0,5 đ), 3.B (0,5 đ), 4.C (0,5 đ) Câu 2: (1 ) 1) tích tụ tự nhiên (0,25đ), 2) ... Lúc 12 mặt đất hấp thụ lượng nhiệt Mặt Trời nên không khí chưa nóng (1, 0 điểm) – Lúc 13 mặt đất bắt đầu tỏa nhiệt vào không khí nên lúc không khí nóng (1, 0 điểm) MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT - MÔN ĐỊA...
 • 3
 • 4,949
 • 12

DE KIEM TRA 1 TIET DIA LI LOP 6 HOC KI II

DE KIEM TRA 1 TIET DIA LI LOP 6 HOC KI II
... lại chậm hơn, tức vào lúc 13 ? ĐÁP ÁN ĐỀ KI M TRA TIẾT MÔN ĐịA LÍ 6: I.Trắc nghiệm: (3 điểm) Câu 1: (2đ) 1. A (0,5 đ), 2.D (0,5 đ), 3.B (0,5 đ), 4.C (0,5 đ) Câu 2: (1 ) 1) tích tụ tự nhiên (0,25đ), ... (0,25đ), 3) đá có ích (0,25 đ), 4) mỏ khoáng sản (0,25 đ) II. Tự luận: (7 điểm) Câu 1: (3đ) - Tầng đối lưu: + Nằm sát mặt đất, tới độ cao khoảng 16 km ; tầng tập trung tới 90% không khí (0,5 đ) + Không ... 3: (2,0 đieåm) – Lúc 12 mặt đất hấp thụ lượng nhiệt Mặt Trời nên không khí chưa nóng (1, 0 điểm) – Lúc 13 mặt đất bắt đầu tỏa nhiệt vào không khí nên lúc không khí nóng (1, 0 điểm) ...
 • 3
 • 723
 • 1

đề kiểm tra 1 tiết vật lớp 10 -hk2

đề kiểm tra 1 tiết vật lý lớp 10 -hk2
... Câu 14 : Chọn câu phát biểu : A Năng lượng đặc trưng cho khả thực công B Năng lượng gắn liền với vật chất C Năng lượng đại lượng vô hướng D a, b, c Câu 15 : Đại lượng vật bảo toàn va ... kín: A Các vật hệ tương tác với B Các nội lực đôi trực đối C Không có ngoại lực tác dụng lên vật hệ D Nội lực ngoại lực cân Câu 31: Hệ thức sau định luật Bôilơ – Mariôt.? A P1.V2 = P2.V1 Câu 32: ... số ma sát mặt phẳng nghiêng , lấy g = 10 m/s2 10 a/ Hãy tính vận tốc vật cuối chân mặt phẳng nghiêng b/ Vừa hết mặt phẳng nghiêng vật va chạm mềm vào vật thứ có khối lượng 40kg đứng yên chân mặt...
 • 4
 • 938
 • 19

BỘ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT VẬT LỚP 10 - HỌC KỲ 2

BỘ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT VẬT LÝ LỚP 10 - HỌC KỲ 2
... Phổ Thông NGUYỄN VĂN TRỖI ĐỀ KIỂM TRA TIẾT – HKII – 2 010 -2 011 MÔN VẬT LÝ 10 Thời gian làm bài: 45 phút Đề 1. 2 I LÝ THUYẾT (4 điểm): Câu 17 : Biểu thức sau biểu thức định biến thiên động năng? ... NGUYỄN VĂN TRỖI ĐỀ KIỂM TRA TIẾT – HK1 – 2 010 -2 011 MÔN VẬT LÝ 10 Thời gian làm bài: 45 phút Đề 1. 4 I LÝ THUYẾT (4 điểm) Câu 49: A J Câu 50: Đơn vị sau đơn vị động năng? B Kg.m2/s2 C N.m D N.s Chọn ... Thông NGUYỄN VĂN TRỖI ĐỀ KIỂM TRA TIẾT – HK1 – 2 010 -2 011 MÔN VẬT LÝ 10 Thời gian làm bài: 45 phút Đề 1. 3 I LÝ THUYẾT (4 điểm) Câu 33: Phương trình sau phương trình trạng thái khí tưởng ? A PV =...
 • 6
 • 669
 • 20

ĐỀ KIỂM TRA 1 tiết địa 8

ĐỀ KIỂM TRA 1 tiết địa lý 8
... xçVšŽ:À;®áÙf˜ơŠ##›Jq(k6ÿüë¥#!›Đ˜6’¯#ÜkÝ{Êỵ�þ ư“ 1 ‚È5¦ûÄÕ#©1V…Ị#ø ¢:bÿ¤Ÿl9ÀÐ''ëÂỵ#*èVÀỉ¡¢ãŒ–l/WỉÿÁÍ#$y(CF gø)#Íá„°|¨Ý2ÚKqSB¿øŠºXE@#ƒI#– 1 èâưO#®·Š# 1 7#p²Ëf¡"£jâ ¸[ĨÊỈœc¨ 8 �™'ìp™| k/å‘X±y#Èǹ 8 Y# *Êơ×½;”'HŠØ ‹ÚYQ¹ #1 ¤Õo¤#t¯6#¥Œ™7±ý ... p#¸9�#ÁŸ³Då}}–ûơ—:õ#ç_Œª#Gó#X0@ÝjqNS`Àà³õàÿ{£°ư¥G##`†ỈÜB¢äý#×#k ³U�ÚN°ư¹tb¦•»¦n1^#¼ 1# *„òKžÇRơÐpSỉ�9UQ!q" #:ŽøIơjì"#oQ3e¯2'ǹ½\,Û9„ó ? Áå�ääÉŽ.#à—~›†#¥#D‹…z D?‚¾ $8# \èÜåTTÐ_@Ï.ư 8 ’7¨©ùÏÈ…#ðÜ·¿Ư #¦ơg”–Q ‚½sF#ÐỈ!bK‰#A¢W±ùỈâÄœ'rÁóÚpÄ#ŒÃ†løP8³!NÊDŠ¸4ưỵUd4•É`ÛÕ´#¶#>§™3Žjl+5òLN… ... ›šÁ{¬˜|Q¬“:èÝq‚ỈQiã—ž##I#gÄýỵ4¬#\KãG1 LBzy5À}2ỵG4W¤[•Ỳ{`T ª/ToV„=WÝ ¢º~#�A#�#»?´#‹[¤N (½ûïØ£Ĩ+zĐ Š´�ư“ÇzIơŸ‚9YaAf7#KOŸuq˜^‰V×|G{¼#rõKš„ï¨)! ¼Nlßk¨umX2꫺#ž69! u[#¿fRSu¦pP[j#A²ßf¬@…ˆ®“´¤ª¡ošy’ 8 �l9{LÝŽ#ơ~Kx¢Ú½Õ±Ë¿ìh# ;1 »¿ỵ#6„Sh˜®#Ÿ›#J#Ĩa‹’º¥¤±‘vˆỒ’šNTìÂWjÈư„ÿ»›Lk�#ŸÿÀÃÀ¹óäœûh?Ĩ¸†#Ü»+ÊCÍG½%_±ĐSj#l*žØ...
 • 112
 • 100
 • 0

De kiem tra 1 tiet tin học lớp 8 (ly thuyet HKII)

De kiem tra 1 tiet tin học lớp 8 (ly thuyet HKII)
... A6 ghép với B9 A3 ghép với B2 A7 ghép với B8 A4 ghép với B3 A8 ghép với B7 d a c 10 a III/- Tự luận: (3đ) 1) Em trình bày thao tác để lưu tệp văn bản? (1, 5 điểm) - Chọn File – Save nháy chuột vào ... ghép với……… A8 ghép với……… B6: Đònh dạng chữ đậm B7: Ta sử dụng Format->Font B8: Ta sử dụng Format->Borders and Shading A7: Muốn kẻ khung cho đoạn văn B9: Ta sử dụng Format->Columns A8: Để đònh ... Format->Columns A8: Để đònh dạng font chữ B10: Ta sử dụng nút lệnh mà không dùng công cụ III) Tự luận (3 điểm) 1) Em trình bày thao tác để lưu tệp văn bản? (1, 5 điểm) A6: Muốn...
 • 3
 • 130
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết T.A Lớp 8

Đề kiểm tra 1 tiết T.A Lớp 8
... ha tien secondary school Test : English (45 minutes) Period: 19 Name: Class: Date: Question 1: Choose the best answer sentences (2,5 mark) If you feel , help ... times a day He has to (feed) the cat Alexander Graham Bell .(not/ invent) the telephone in 18 77 Question 4: You are giving advice to a friend Use “ ought to” or “ ought not to” My tooth ... tien secondary school Test : English (45 minutes) Period: 71 Name: Class: Date: §iÓm: Lêi phª cña c« gi¸o: Question 1: Choose the best answer to fill in the blank (3,0®)...
 • 5
 • 705
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra lịch sử địa lý lớp 5đề kiểm tra lịch sử địa lý lớp 4 cuối nămđề kiểm tra một tiết địa lý 9đề kiểm tra một tiết địa lý 7đề kiểm tra một tiết địa lý 8 hk2đề kiểm tra 45 phút địa lý lớp 6đề kiểm tra 45 phút vật lý lớp 8đề kiểm tra một tiết lịch sử lớp 8đề kiểm tra một tiết sinh học lớp 8đề kiểm tra 45 phút dia li lớp 8de kiem tra mot tiet hoa hoc lop 8 chuong 4de kiem tra mot tiet tin hoc lop 8 ki 2ôn tập kiểm tra 45 phút địa lý lớp 8đề kiểm tra 1 tiết địa lý lớp 8kiểm tra 1 tiết địa lý lớp 8Các giải pháp quản lý hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại việt namNâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH dược huy hoàng03 SAPONIN (dai cuong, ban oral 01 10 2016)Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 12 Trường THPT Trần Phú.GIỚI TRONG THÀNH NGỮ - TỤC NGỮ TIẾNG VIỆTGIỌNG ĐIỆU GIỄU NHẠI TRONG TIỂU THUYẾT CỦA THUẬNHÀNH VI LỆCH CHUẨN CỦA VỊ THÀNH NIÊN TẠI CÁC TRƯỜNG, TRUNG TÂM CAI NGHIỆN TRỰC THUỘC LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.thuvienmienphi com de thi tu luan logic hoc dai cuongTrắc nghiệm các vùng kinh tế trọng điểm môn địa lý 12 ôn thi tốt nghiệpBÀI TẬP PHAY CNC 2D SỐ 2Cơ sở hình thành tư tưởng HCM và phân tích cơ sở quyết định bản chất cách mạng và khoa học của TT HCMNghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình trao đổi amoni trên nhựa cationitNghiên cứu bảo quản dầu mỡ bằng chất chống oxy hóa tự nhiênTHIẾT KẾ VÀ GIA CÔNG HÌNH HỌCĐiều Tra, Thu Thập Thông Tin Về Thực Trạng Kinh Tế - Xã Hội Của 53 Dân Tộc Thiểu SốCô đặc mía đường 2 nồi liên tục xuôi chiềuĐánh giá sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ vận tải biển của hãng tàu evergreen tại TP hồ chí minhỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử đo vẽ thành lập bản đồ địa chính mảnh bản đồ 34 xã tử du huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúcBài Giarng Hàn Khí ......English Grammar For Class 8