PP 20 vận DỤNG LINH HOẠT các ĐỊNH LUẬT bảo TOÀN

Vận dụng linh hoạt các định luật bảo toàn trong hóa học

Vận dụng linh hoạt các định luật bảo toàn trong hóa học
... đ i gi i nhanh t p tr c nghi m hóa h c – Nguy n Minh Tu n – 01689186513 Trong ph n ng c a X v i H2SO4 đ c, nóng, ch t kh X; ch t oxi hóa H2SO4, s n ph m kh SO2 Trong ph n ng c a X v i CO Y v ... n Al = mol bảo toàn electron cho (1) (2) 0,3      ⇒ 3n Al + 3nFe = 2nO + nSO2 ⇒ n Fe = 0,9 mol 3n Al + 3nFe = 2nO + 2nSO2 { 24444  n = 1,2 mol 14444 cho (1) (3) 1,65 bảo toàn electron ... +  + Cl ↑  SO4 − ,H +   Trong dung d ch X ngồi mu i s t có th HCl dư Căn c vào sơ đ ph n ng, ta th y : Trong tồn b q trình ph n ng, ch t kh Fe3O4 HCl; ch t oxi hóa KMnO4 Theo b o tồn electron,...
 • 46
 • 1,804
 • 3

Vận dụng dạy học giải quyết vấn đề vào phần các định luật bảo toàn lớp 10 ban cơ bản THPT

Vận dụng dạy học giải quyết vấn đề vào phần các định luật bảo toàn lớp 10 ban cơ bản THPT
... PHầN "CáC ĐịNH LUậT BảO TOàN" LớP1 0 BAN BảN THPT " 2.MụC ĐíCH nghiên cứu Nghiên cứu vận dụng dạy học giải vấn đề loại học khác phần "các định luật bảo toàn" lớp 10 ban bảnTHPT 3.Đối tợng phạm ... 1.3 Dạy học giải vấn đề 1.3.1 Khái niệm 1.3.2 Bản chất dạy học giải vấn đề 1.3.2.1 Vấn đề 1.3.2.2 Tình có vấn đề 1.3.3 Cấu trúc dạy học giải vấn đề 10 1.3.3.1 Giai đoạn tạo tình có vấn đề 10 1.3.3.2 ... trờng THPT LÊ HồNG PHONG Giả thuyết khoa học Có thể thực dạy học giải vấn đề mức độ khác dạy học phần "Các định luật bảo toàn" Nếu thực dạy học giải vấn đề mức độ khác có tác dụng bồi dỡng lực giải...
 • 50
 • 454
 • 6

Vận dụng linh hoạt các phương pháp định luật bảo toàn để giải nhanh bài tập hóa học lớp 10_11_12

Vận dụng linh hoạt các phương pháp định luật bảo toàn để giải nhanh bài tập hóa học lớp 10_11_12
... thử Đại học lần – THPT Ninh Giang, năm học 2013 – 2014) Hướng dẫn giải Sơ đồ phản ứng : Phát hành nhà sách Khang Việt – TP HCM 22 phương pháp kĩ thuật đại giải nhanh tập trắc nghiệm hóa học – Nguyễn ... thử Đại học lần – THPT Tĩnh Gia – Thanh Hóa, năm học 2013 – 2014) Hướng dẫn giải Bản chất phản ứng X với HCl : Phát hành nhà sách Khang Việt – TP HCM 22 phương pháp kĩ thuật đại giải nhanh tập trắc ... , NH + , SO 42 − Theo bảo tồn điện tích bảo tồn khối lượng, ta có : Phát hành nhà sách Khang Việt – TP HCM 15 22 phương pháp kĩ thuật đại giải nhanh tập trắc nghiệm hóa học – Nguyễn Minh Tuấn...
 • 16
 • 201
 • 1

HD HS vận dụng linh hoạt các PP giải pT vô tỷ

HD HS vận dụng linh hoạt các PP giải pT vô tỷ
... kinh nghiƯm cần phải híng dÉn, cung cÊp cho HS phương pháp sử dụng đẳng thức (A ± B)2= A2 ± 2AB +B2 vào giải phương trình kết HS vận dụng tốt Các em linh hoạt , sáng tạo tự tin gặp phải dạng phương ... )2 Từ áp dụng dạng giải tìm nghiệm phương trình ? ⇔ Hoặc: x2 -3 = x -5 (*) Hoặc : x2 -3 = -x +5 (**) PT( *) ⇔ x2 - x +2 = PT nghiệm PT( **) ⇔ x2 + x - =0 Giải : x1 = Trả lời tập nghiệm Pt ? − ... ph¶i mét sè sai lÇm ®¸ng tiÕc vận dụng đẳng thức Cụ thể : Sè HS cha biÕt gi¶i PT ë møc u Sè HS míi biÕt gi¶i ®¹t møc TB 15 em 50% 14 em 47% Sè HS n¾m kh¸ ch¾c pp gi¶i vµ ®¹t kÕt qu¶ kh¸ tèt...
 • 91
 • 43
 • 2

Sử dụng lý thuyết phát triển bài tập vật lý vào dạy học bài tập chương các định luật bảo toàn vật lí 10 chương trình nâng cao nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh luận văn thạc sĩ giáo dục học

Sử dụng lý thuyết phát triển bài tập vật lý vào dạy học bài tập chương các định luật bảo toàn vật lí 10 chương trình nâng cao nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh luận văn thạc sĩ giáo dục học
... 2.6 Các hướng phát triển tập chương các định luật bảo toàn ……………………………………………… 2.7 Thiết kế học vật sử dụng thuyết phát triển tập dạy học chương Các định luật bảo toàn nhằm phát triển ... vật vào dạy học tập chương Các định luật bảo toàn Vật 10 chương trình nâng cao nhằm tích cực hoá hoạt động nhận thức học sinh Mục đích nghiên cứu Xây dựng hệ thống BT chương Các định luật ... hóa hoạt 12 động nhận thức HS dạy học vật Từ phân tích lựa chọn biện pháp thích hợp cho dạy học tập vật dùng luận văn thuyết phát triển tập vật 1.1 Tích cực hóa hoạt động nhận thức...
 • 101
 • 1,181
 • 4

Tài liệu VẬN DỤNG LINH HOẠT CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỂ GIẢI NHANH BÀI TOÁN HOÁ HỌC pdf

Tài liệu VẬN DỤNG LINH HOẠT CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỂ GIẢI NHANH BÀI TOÁN HOÁ HỌC pdf
... – GIẢI – Đây phổ biến, nhiều học sinh quan tâm đến Ở diễn đàn trình bày nhiều phương pháp giải Thầy Vũ Khắc Ngọc đưa tận 18 cách giải cho - Trang - Thầy Lê Phạm Thành chứng minh công thức áp dụng ... dịch X, thu m gam muối sunfat khan Giá trị m A 52,2 B 54,0 C 58,0 D 48,4 – GIẢI – Ta sử dụng phương pháp quy đổi để giải toán Quy đổi oxit sắt thành sắt oxi Từ pt: 56a 16b 20,88 3a 2b 0,29 Fe 3e ... đó: M M 9n (với n số oxi hoá cao kim loại M) 0,336 Vậy M Al Nhận xét: Bài toán yêu cầu học sinh phải sử dụng hết tất giả thiết để tìm đáp án Nếu dùng ½ giả thiết loại phương án không xác Tuy nhiên,...
 • 7
 • 652
 • 17

VẬN DỤNG LINH HOẠT CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỂ GIẢI NHANH BÀI TOÁN HOÁ HỌC pps

VẬN DỤNG LINH HOẠT CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỂ GIẢI NHANH BÀI TOÁN HOÁ HỌC pps
... – GIẢI – Đây phổ biến, nhiều học sinh quan tâm đến Ở diễn đàn trình bày nhiều phương pháp giải Thầy Vũ Khắc Ngọc đưa tận 18 cách giải cho - Trang - Thầy Lê Phạm Thành chứng minh công thức áp dụng ... dịch X, thu m gam muối sunfat khan Giá trị m A 52,2 B 54,0 C 58,0 D 48,4 – GIẢI – Ta sử dụng phương pháp quy đổi để giải toán Quy đổi oxit sắt thành sắt oxi Từ pt: 56a 16b 20,88 3a 2b 0,29 Fe 3e ... đó: M M 9n (với n số oxi hoá cao kim loại M) 0,336 Vậy M Al Nhận xét: Bài toán yêu cầu học sinh phải sử dụng hết tất giả thiết để tìm đáp án Nếu dùng ½ giả thiết loại phương án không xác Tuy nhiên,...
 • 7
 • 228
 • 0

Vận dụng linh hoạt các phương pháp và sử dụng CNTT trong dạy học LS1

Vận dụng linh hoạt các phương pháp và sử dụng CNTT trong dạy học LS1
... phương pháp dạy học nhằm nâng cao hiệu dạy học lịch sử trường THCS Sử dụng công nghệ thông tin dạy học lịch sử trường THCS Vận dụng linh hoạt phương pháp dạy học sử dụng công nghệ thông tin vào học ... phương pháp xa lạ vào dạy học Mà đổi phương pháp phải biết vận dụng linh hoạt phương pháp dạy học phù hợp với học cụ thể, biết kết hợp nhuần nhuyễn phương pháp dạy học truyền thống với phương pháp ... mỏi, sau vài lần tự soạn máy, có thêm kinh nghiệm, lâu dần trở nên thành thạo Vận dụng linh hoạt phương pháp dạy học sử dụng công nghệ thông tin vào học lịch sử cụ thể Trong trình dạy học trường...
 • 27
 • 200
 • 0

vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học ở môn công nghệ 8

vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học ở môn công nghệ 8
... cho học sinh hạn chế Vì suy nghó để tìm số biện pháp nhằm giúp học sinh học tập đạt kết cao 2.Một số phương pháp thực giảng dạy môn công nghệ 8: Cũng bao môn học khác, có nhiều phương pháp dạy học ... đề: Vận dụng linh hoạt phương pháp dạy học mơn cơng nghệ Xếp loại Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém Lớp TS SL TL(%) SL TL(%) SL TL(% SL TL(%) SL TL(%) ) 14 .8 25.9 10 37 18. 5 3 .8 8A1 27 8A2 28 25 28. 6 ... ảnh hưởng đến việc dạy giáo viên nhận thức học sinh *Do giáo viên: -Còn nhiều thời gian chết hoạt động dạy học -Không đủ thời gian để làm nhiều thiết bò dạy học -Sử dụng phương pháp dạy học chưa...
 • 17
 • 792
 • 3

Chuyên đề Lịch sử Vận dụng linh hoạt các phương pháp nhằm phát huy tính tích cực trong tiết học Lịch sử 6

Chuyên đề Lịch sử Vận dụng linh hoạt các phương pháp nhằm phát huy tính tích cực trong tiết học Lịch sử 6
... Vận dụng linh hoạt phương pháp nhằm phát huy tính tích cực học sinh dạy học lịch sử lớp Trong việc đổi mới, cải tiến phương pháp dạy học, việc phát huy tính tích cực, gây hứng thú cho học sinh ... dạy học lịch sử cần áp dụng phương pháp phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo cho học sinh, sử dụng số biện pháp nhằm gây hứng thú học lịch sử lớp nói chung học lịch sử trường trung học sở ... Yên Vận dụng linh hoạt phương pháp nhằm phát huy tính tích cực học sinh dạy học lịch sử lớp Sử dụng trò chơi dạy học lịch sử có ý nghĩa quan trọng cần thiết, không nhằm mục đích giải trí cho học...
 • 36
 • 216
 • 0

SKKN lịch sử cấp huyện vận dụng linh hoạt các phương pháp nhằm phát huy tính tích cực trong tiết học lịch sử 6

SKKN lịch sử cấp huyện vận dụng linh hoạt các phương pháp nhằm phát huy tính tích cực trong tiết học lịch sử 6
... Vận dụng linh hoạt phương pháp nhằm phát huy tính tích cực học sinh dạy học lịch sử lớp Trong việc đổi mới, cải tiến phương pháp dạy học, việc phát huy tính tích cực, gây hứng thú cho học sinh ... dạy học lịch sử cần áp dụng phương pháp phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo cho học sinh, sử dụng số biện pháp nhằm gây hứng thú học lịch sử lớp nói chung học lịch sử trường trung học sở ... Yên Vận dụng linh hoạt phương pháp nhằm phát huy tính tích cực học sinh dạy học lịch sử lớp Sử dụng trò chơi dạy học lịch sử có ý nghĩa quan trọng cần thiết, không nhằm mục đích giải trí cho học...
 • 36
 • 225
 • 0

Vận dụng linh hoạt các phương pháp để giải nhanh bài toán hóa học ôn thi đại học 2015

Vận dụng linh hoạt các phương pháp để giải nhanh bài toán hóa học ôn thi đại học 2015
... 38,72 (gam) 3a 0,18 b 0,05 MỘT SỐ BÀI TẬP ÁP DỤNG (Trích từ đề thi tuyển sinh Đại học số đề thi thử Đại học trường Trung học phổ thông toàn quốc năm học 2009 – 2010) Bài [Khối A – 2008] Trộn lẫn V ... loại M) 0,336 Vậy M Al Nhận xét: Bài toán yêu cầu học sinh phải sử dụng hết tất giả thi t để tìm đáp án Nếu dùng ½ giả thi t loại phương án không xác Tuy nhiên, không khó biết bình tĩnh nhìn nhận ... – GIẢI – Đây phổ biến, nhiều học sinh quan tâm đến Ở diễn đàn trình bày nhiều phương pháp giải Thầy Vũ Khắc Ngọc đưa tận 18 cách giải cho - Trang - Thầy Lê Phạm Thành chứng minh công thức áp dụng...
 • 7
 • 128
 • 2

Đề tài Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học ở môn công nghệ 8

Đề tài Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học ở môn công nghệ 8
... –Trường THCS Long Phú Đề tài: Vận dụng linh hoạt phương pháp dạy học mơn cơng nghệ Các em có thói quen học theo phương pháp cũ, học vẹt, ngồi nghe giáo viên giảng sau nhà học thuộc lòng -Chưa ... 10 Đề tài: Vận dụng linh hoạt phương pháp dạy học mơn cơng nghệ Thể dục, Âm nhạc, Anh văn, cơng nghệ, hiểu biết ban đầu đầy đủ hố học, … Một số lưu ý sử dụng phương pháp luyện tập, thực hành Các ... tượng học sinh,… Đối với Người thực hiện: Võ Đông Hồ –Trường THCS Long Phú Đề tài: Vận dụng linh hoạt phương pháp dạy học mơn cơng nghệ mơn cơng nghệ 8, cụ thể phần vẽ kỹ thuật thường áp dụng phương...
 • 23
 • 398
 • 5

SKKN vận dụng linh hoạt các phương pháp và ứng dụng CNTT trong dạy học bậc THCS

SKKN vận dụng linh hoạt các phương pháp và ứng dụng CNTT trong dạy học bậc THCS
... nghim, lõu dn s tr nờn thnh tho hn Vn dng linh hot cỏc phng phỏp dy hc v s dng cụng ngh thụng tin vo mt bi hc lch s c th Trong quỏ trỡnh dy hc trng THCS nh dng linh hot cỏc phng phỏp dy hc v s dng ... trng THCS MC LC Trang I T VN C s lớ lun C s thc tin 1 II NI DUNG Vn dng linh hot cỏc phng phỏp dy hc nhm nõng cao hiu qu dy hc lch s trng THCS S dng cụng ngh thụng tin dy hc lch s trng THCS ... nhng tn ti trờn v a gii phỏp hiu qu dy hc lch s trng THCS hin ú l Vn dng linh hot cỏc phng phỏp v s dng cụng ngh thụng tin dy hc lch s trng THCS th hin nhng ni dung ti nờu trờn mt cỏch hon chnh...
 • 32
 • 87
 • 0

SKKN nâng cao chất lượng môn tiếng anh lớp 6 trường trung học cơ sở phước minh qua việc vận dụng linh hoạt các thủ thuật trong phần production của các tiết cung cấp ngữ liệu

SKKN nâng cao chất lượng môn tiếng anh lớp 6 trường trung học cơ sở phước minh qua việc vận dụng linh hoạt các thủ thuật trong phần production của các tiết cung cấp ngữ liệu
... và nghiên cứu đề tài: Nâng cao chất lượng môn Tiếng Anh lớp trường Trung học sở Phước Minh qua việc vận dụng linh hoạt thủ thuật phần Production tiết cung cấp ngữ liệu 2.1 Hiện trạng : Đối ... Việc dạy học có áp dụng thủ thuật một cách linh hoạt phần Production tiết cung cấp ngữ liệu môn Tiếng Anh lớp mang lại hiệu cao không những chất lượng học mà chất lượng bộ môn. Tuy nhiên ... độ học sinh 19 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHI: 5.1 Kết luận: Qua trình nghiên cứu và áp dụng đề tài: Nâng cao chất lượng môn Tiếng Anh lớp trường Trung học sở Phước Minh qua việc vận dụng linh...
 • 57
 • 66
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: vận dụng linh hoạt các phương pháp có sẵnđịnh hướng tìm tòi giải quyết vấn đề khi dạy bài tập chương các định luật bảo toàn vật lý 10 cơ bản nhằm phát huy tính tích cực hoạt động học tập của học sinh miền núixây dựng hệ thống bài tập chương các định luật bảo toàn lớp 10 phổ thông trung học nhằm phát triển năng lực giải bài tậpứng dụng của các định luật bảo toànxây dựng tiến trình dạy học bài tập vật lí chương các định luật bảo toàn động lượngbai tap ve vat ly hat nhan ap dung cac dinh luat bao toanxây dựng tiến trình dạy học bài tập vật lí chương các định luật bảo toàn vật lí 10 cơ bản nhằm phát triển tư duylựa chọn và xây dựng tiến trình dạy học bài tập vật lí chƣơng các định luật bảo toàn vật lí 10 cơ bản nhằm phát triển tư duyđịnh hƣớng tìm tòi giải quyết vấn đề khi dạy học một số kiến thức chƣơng các định luật bảo toàn lớp 10 ban cơ bản cho học sinh dân tộc nội trúthiết kế bài giảng dạy học dự án hướng vào một số nội dung kiến thức mang tính thưc tiễn trong chương các định luật bảo toàncác định luật bảo toàn đề kiểm tra vật lícác định luật bảo toàn hóa họccác định luật bảo toàn trong hóa họccác định luật bảo toàn vật lý lớp 10các định luật bảo toàn trong vật lýMối liên hệ giữa quá trình học hỏi và kết quả hoạt động của tổ chức nghiên cứu thực nghiệm tại các trường đại học ở Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoàn thiện kế toán các khoản dự phòng và tổn thất tài sản trong các doanh nghiệp xây lắp ở Việt Nam (LA tiến sĩ)Ứng dụng thương mại điện tử B2B tại các doanh nghiệp Việt Nam (LA tiến sĩ)Truyền dẫn chính sách tiền tệ tại Việt Nam (LA tiến sĩ)Giáo án Vật lí 11 Chương trình chuẩnGiáo án vật lí 12 chương trình chuẩnTóm tắt công thức vật lí 12Hợp tác công tư trong lĩnh vực cấp nước sạch tại Việt Nam (LA tiến sĩ)bài tập nâng cao sinh học 9 hayVấn đề ô nhiễm môi trườngTiểu luận Tìm hiểu Mô hình phân tích SWOT và áp dụng phân tích SWOT vào công ty Cổ phần dệt may Việt TiếnTiểu luận Tìm hiểu phần mềm kế toán Fast AccountingTiểu luận Tin học kế toán Phân tích ứng dụng Excel kế toánTiểu luận Trình bày chiến lược xây dựng thương hiệu của VinamilkTiêu thụ sản phẩm tại công ty liên doanh LG- MECA ELECTRONICS – thực trạng và giải pháp thúc đẩyTìm hiểu công nghệ xử lý nước cấp từ nguồn nước mặtTìm hiểu thành phần hợp chất thứ cấp trong cây lược vàng Callisia fragvan (Lindl). WoodTín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt NamTình hình áp dụng thuế GTGT trên thế giới và bài học kinh nghiệm từ những nước đã áp dụngTình hình đầu tư phát triển ngành Công nghiệp Dệt May quốc doanh thuộc Sở Công nghiệp Hà Nội
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập