Lop10 45 phut TN chuong 2 ban sua loi hoan chinh

Kiểm tra 1 45 phut lớp 11 cơ bản

Kiểm tra 1 45 phut lớp 11 cơ bản
... : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : hóa học Đề số : 01 02 ... cho giám khảo) Môn : hóa học Đề số : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... không cực Nguyên tử Na có số hiệu :11 Hỏi cấu hình e sau ion Na+ ? B 1s22s22p63s23p1 C 1s22s22p6 D 1s22s22p5 1s22s22p63s2 Cho cấu hình e nguyên tử nguyên tố nh sau : 1s22s22p63s23p4 Hỏi nguyên tố...
 • 6
 • 318
 • 0

Các bài kiểm tra 45 phút lớp 11 cơ bản

Các bài kiểm tra 45 phút lớp 11 cơ bản
... bạn nữ Số cách lấy bạn nam bạn nữ thi đấu thể thao : A) 4 845 B) 1365 C) 6210 D) 52360 Họ tên Lớp KIỂM TRA MÔN : ĐẠI SỐ 11 Thời gian : 15 phút Học sinh chọn đáp án điền vào bảng sau ... tên……………………………………………… .Lớp …………… KIỂM TRA : HÌNH HỌC 11 ( Thời gian : 45 phút ) A:TRẮC NGHIỆM (5 điểm) (Thời gian : 2 2phút kể thời gian giao đề) Học sinh chọn câu trả lời đánh tréo vào bảng sau Câu 10 ... tên……………………………………………… .Lớp …………… KIỂM TRA : HÌNH HỌC 11 ( Thời gian : 45 phút ) A:TRẮC NGHIỆM (5 điểm) (Thời gian : 2 2phút kể thời gian giao đề) Học sinh chọn câu trả lời đánh tréo vào bảng sau Câu 10...
 • 43
 • 1,529
 • 11

Đề KT 45 phút lớp 10 cơ bản lần 1 (Cả đáp án, rễ làm - Vũ Kim Phượng)

Đề KT 45 phút lớp 10 cơ bản lần 1 (Cả đáp án, rễ làm - Vũ Kim Phượng)
... D 11 A B C D 16 A B C D 21 A B C D A B C D A B C D 12 A B C D 17 A B C D 22 A B C D A B C D A B C D 13 A B C D 18 A B C D 23 A B C D A B C D A B C D 14 A B C D 19 A B C D 24 A B C D A B C D 10 ... D 11 A B C D 16 A B C D 21 A B C D A B C D A B C D 12 A B C D 17 A B C D 22 A B C D A B C D A B C D 13 A B C D 18 A B C D 23 A B C D A B C D A B C D 14 A B C D 19 A B C D 24 A B C D A B C D 10 ... D 11 A B C D 16 A B C D 21 A B C D A B C D A B C D 12 A B C D 17 A B C D 22 A B C D A B C D A B C D 13 A B C D 18 A B C D 23 A B C D A B C D A B C D 14 A B C D 19 A B C D 24 A B C D A B C D 10 ...
 • 18
 • 174
 • 0

KT hoá 8 - 45 phút - kì1 - đề 2

KT hoá 8 - 45 phút - kì1 - đề 2
... Tính hoá trò Canxi ( Ca ) hợp chất CaS Biết lưu huỳnh có hoá trò II Câu 3: Lập công thức hoá học hợp chất sau a Hợp chất gồm Al (III) O b Hợp chất gồm Na (I) nhóm CO3 (II) ( biết : Al = 27 , C ... Hợp chất gồm Al (III) O b Hợp chất gồm Na (I) nhóm CO3 (II) ( biết : Al = 27 , C = 12, O = 16, Cu = 64, S = 32 , Ca = 40 ) Bµi lµm ...
 • 3
 • 140
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT ĐS CHƯỚNG

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT ĐS CHƯỚNG
... thpt lê quý đôn đề kiểm tra đại số khối 10 - Bài số Năm học 2010 - 2011 Thời gian làm 45 phút Phần I: Chung cho tất ban ( điểm) Câu I: ( điểm ) 1/ Phát biểu mệnh đề phủ định mệnh đề sau: Có học ... 24,351m 0,005 a 24,351m + 0,005m 48, 702m 0,01m a 48, 702m + 0, 01m b = 18,45m 0.02m 18,45m 0,02m b 18,45m + 0,02m 36,9m 0,04m 2b 36,9m + 0,04m i m 1 0.25 0.25 Suy chu vi ca hỡnh ... A dới dạng liệt kê phần tử 2/ Tìm tất tập hợp C, biết: A C = B P N Biu im chm bi kim tra s mụn i s 10 ( 45) Câu Ni dung lm c 1/Phỏt biu ỳng Tất (toàn bộ, mọi) học sinh phải học cũ nhà trớc...
 • 3
 • 124
 • 0

TN chuong 2 VL 11

TN chuong 2 VL 11
... r1) (E2, r2) ghép nối tiếp Suất điện động điện trở nguồn tính bởi: A Eb = E1 + E2; rb = r1 + r2 B Eb = E1 - E2; rb = r1 - r2 C Eb = EE2 ; rb = r1 + r2 E +E2 D Eb = E +E2 ; rb = r1 + r2 EE2 Câu ... R1 = 4Ω; R2 = 5Ω; R3 = 20 Ω Biết cường độ dòng điện mạch 4A Dòng điện qua điện trở R1, R2 R3 là: R1 R2 A I1 = 2A; I2 = 1,6A; I3 = 0,4A B I1 = 0,4A; I2 = 1,6A; I3 = 2A A B C I1 = 2A; I2 = 0,4A; ... C R = 12 D R = 18Ω Câu 29 Cho mạch điện 28 Biết R1 = R4 = 4Ω; R2 = 8Ω; R3 = 2 ; R5 = 10Ω UAB = 12 V Dòng điện qua điện trở R1 R3 là: A I1 = 2A; I3 = 1A B I1 = 0,5A; I3 = 2, 5A R2 C I1 = 2, 5A;...
 • 3
 • 46
 • 0

Giáo án 12-chương 2 -Ban cơ bản

Giáo án 12-chương 2 -Ban cơ bản
... glucozơ: CH2OH(CHOH)4CHO+2AgNO3+3NH3+ H2O CH2OH[CHOH]4COONH4+3NH3NO3+2A g CH2OH(CHOH)4 CHO + Cu(OH )2 + NaOH t0 CH2OH(CH2OH)4COONa + Cu2O + H2O b Khử glucozơ hiđro: Ni ,t CH2OH[CHOH]4CHO + H2 CH2OH[CHOH]4CH2OH ... phản ứng cần thiết) Tinh bột C6H12O6 C2H6O C4H6 Cao su bu na C2H4 C2H6O2 C2H2O2 C2H2O4 Câu 2: Viết phơng trình phản ứng hoá học xảy ( có) mantozo với Cu(OH )2 (ở nhiệt độ thờng đun nóng), ... Cu(OH )2: 2C6H12O6 +Cu(OH )2 (C6H11O6)2Cu+2H2O b Phản ứng tạo este Khi tác dụng với anhiđrit axetic, glucozơ tạo este chứa gốc axetat phân tử C6H7O(OCOCH3)5 piridin CH2OH[CHOH]4CHO + 5(CH3CO)2O CH2OCOCH3[CHOCOCH3]4CHO...
 • 12
 • 435
 • 5

Tài liệu Chương 2: Bàn phím và Cursor ppt

Tài liệu Chương 2: Bàn phím và Cursor ppt
... case 2: printf("Save"); break; case 3: printf("Print"); break; case 4: exit(); } } Đ9 Gán phím chức ansi.sys Nhờ gán chuỗi vào phím chức ta cấu hình lại bàn phím đamg dùng Dạng thức chuỗi gán phím ... nháy xuống số dòng Đa nháy sang phải số cột Đa nháy sang trái dòng nhiều cột Điều khiển nháy từ bàn phím : Sau chơng trình cho phép bạn vẽ hình đơn giản hình Chơng trình 2-5 : #define clear "\x1B[2J" ... xây dựng chơng trình gồm mục menu Open ,Close,Save,Print,Quit Các phím mũi tên lên xuống di chuyển vệt sáng đến mục cần chọn .Phím INS để chọn thực công việc tơng ứng Mục Quit kết thúc chơng...
 • 8
 • 195
 • 1

CAO HOANG THUY LINH-BAO CAO TTTN(da sua lan 2) BAN SUA SANG CONG TY TUNG DAT pptx

CAO HOANG THUY LINH-BAO CAO TTTN(da sua lan 2) BAN SUA SANG CONG TY TUNG DAT pptx
... lương công ty - Công tác lao động: Đội ngũ nhân viên công ty chủ yếu tập trung độ tuổi 21-40, có trình độ kinh nghiệm cao, gắn bó với công ty đặc điểm bật công tác lao động công ty Công ty có số ... Do tình hình đặc thù Công ty TNHH MTV Tùng Đạt Công ty thi công xây dựng, sản phẩm Công ty thực yêu cầu khách hàng nên Công ty cố kênh phân phối là: Kênh trực tiếp,công ty làm việc trực tiếp tới ... trình độ cao công ty ít, việc phân cấp trách nhiệm phòng ban chưa rõ ràng, chồng chéo, có thu thập chưa xử lý, sử dụng thông tin cho phù hợp 2.1.7 Một số đối thủ cạnh tranh công ty Công ty xác...
 • 43
 • 184
 • 0

Chương 2 - Bàn phím và Cursor pptx

Chương 2 - Bàn phím và Cursor pptx
... case 2: printf("Save"); break; case 3: printf("Print"); break; case 4: exit(); } } Đ9 Gán phím chức ansi.sys Nhờ gán chuỗi vào phím chức ta cấu hình lại bàn phím đamg dùng Dạng thức chuỗi gán phím ... theo hình Chơng trình 2- 7 : #define size1 #define size2 #define clear "\x1B[2J" main() { static char *menu1[]= { "Open", "Close" "Save" "Print" "Quit" 15 }; static char *menu2[]= { "Cut", "Copy", ... nháy sang trái dòng nhiều cột Điều khiển nháy từ bàn phím : Sau chơng trình cho phép bạn vẽ hình đơn giản hình Chơng trình 2- 5 : #define clear "\x1B[2J" #define c_left "\x1B[D" #define c_right "\x1B[C"...
 • 8
 • 89
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: de thi vat li 45 phut 7 ki 2đề kiểm tra lịch sử 6 45 phút học kỳ 2đêf kiểm tra 45 phút học kì 2 lớp 6nội dung chương học 2 1 quá trình ra đời và phát triển của tài chính 2 2 bản chất của tài chính 2 3 chức năng của tài chính 2 4 hệ thống tài chínhdạy học chương 2 bản vẽ kỹ thuậtcập nhật các bản sửa lỗi của hệ điều hànhchuong 2 mon li luan hanh chinh nha nuocbai tap chuong 2 mon quan tri tai chinhsửa cập nhật các bản sửa lỗi của hệ điều hànhcác bản sửa lỗi nóng hotfixmời cả lớp theo dõi 2 bạn đọc lại bài chính tảsửa chữa hoàn chỉnh dữ liệucách sửa lỗi sai chính tả trong wordcách sửa lỗi sai chính tảcơ bản về vành hoàn chỉnhTHỰC tế CÔNG TÁC kế TOÁN THUẾ GTGT tại CÔNG TY cổ PHẦN CONINCOThiết kế anten cho thiết bị di động dùng trong mạng 3gPhân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp than 917– công ty than hòn gaiMẫu nail xinh dành cho mùa xuânĐẨY MẠNH CÔNG tác KHAI THÁC bảo HIỂM XE cơ GIỚI tại CÔNG TY cổ PHẦN bảo HIỂM PETROLIMEXgiao án chủ nhiệmHướng dẫn trình bài tiểu luậnKẾ HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠMGiới thiệu về Hợp phần Cỏ biển thuộc Dự án Ngăn ngừa xu hướng suy thoái môi trường Biển Đông và Vịnh Thái LanBáo Cáo Nghiên Cứu Về Pháp Luật Đầu Tư Của Một Số NướcHệ Thống Các Dạng Bài Tập Chuyên Đề Trái Đất Và Tác Động Của Các Hệ Quả Chuyển Động Của Trái Đất Đến Các Thành Phần Tự Nhiên KhácSản Phẩm Và Dịch Vụ Thông Tin - Thư Viện Tại Trường Đại Học Hà NộiTổ chức và bảo quản vốn tài liệu tại Thư viện Đại học Y Hà NộiHoạt động marketing tại Trung tâm Thông tin – thư viện Trường Đại học Luật Hà NộiCông Tác Phục Vụ Người Dùng Tin Tại Trung Tâm Thông Tin – Thư Viện Trường Đại Học Công Nghệ Giao Thông VânVan thu chiem boc phapTiểu luận chế độ pháp lý của các vùng biểnBÀI DỰ THI TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMPhân biệt hoạt động đối ngoại của Đảng, hoạt động đối ngoại của Nhà nước và nhân dân ? tại sao phải kết hợp ba kênh trên ?Đề cương dẫn luận ngôn ngữ