MH tin hoc UD KHII 2011

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 VÒNG TỈNH MÔN TIN HỌC NĂM 2010 - 2011

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 VÒNG TỈNH MÔN TIN HỌC NĂM 2010 - 2011
... HẾT SỞ GDĐT BẠC LIÊU KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2010 - 2011 CHÍNH THỨC (Gồm 03 trang) * Môn thi: TIN HỌC * Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) HƯỚNG DẪN CHẤM Câu 1: ... số cộng có công sai d Input: DAYCON.INP - Dòng số N, d - Các dòng N số dãy, số cách dấu cách Output: DAYCON.OUT - Dòng đầu ghi số lượng phần tử dãy tìm - Dòng thứ ghi phần tử dãy tìm được(sắp ... điểm) 23 abbacdcbyieovhfskfjgucs 55 fghwwoert1234515424215fhgurbvbnfndhfoejrncncsdpwia15898 18 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 40 10 11 12 17 20 21 22 23 24 25 26 27 30 33 34 35 36...
 • 5
 • 249
 • 3

Kế hoạch giảng dạy môn Tin học 6 (2010-2011)

Kế hoạch giảng dạy môn Tin học 6 (2010-2011)
... thuyết thực hành + tiết kiểm tra học kì KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN TIN HỌC Việc giảng dạy môn Tin học nhà trường phổ thông nhằm đạt mục tiêu sau: Kiến thức: • Trang bò cho học sinh cách tương đối có hệ ... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… VI KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY Môn : Tiùn Cả năm 70 tiết Học kì I 36 tiết Trong đó, 34 tiết lý thuyết thực hành + tiết kiểm tra học Học kì II 34 tiết Trong đó, 32 tiết ... dụng tin học học tập sống Về nội dung chương trình Tin học khối cụ thể sau: Tuần Tên chương/bàài Tiết Mục tiêu chương /bài Kiến thức Phương pháp dạy học Chuẩn bò GV HS ChươngI: LÀM QUEN VỚI TIN HỌC...
 • 6
 • 392
 • 12

Kế hoạch giảng dạy môn Tin học 7 (2010-2011)

Kế hoạch giảng dạy môn Tin học 7 (2010-2011)
... HS học khám phá phần mềm theo nguyên tắc thử sai; HS hỗ trợ lẫn truyền -Tổ chức theo nhóm để học sinh hỗ trợ lẫn - Các thiết bò phục vụ dạy học tin học: Tài liệu giảng dạy; giáo án; Tài liệu học; ... LỚP DẠY Thuận lợi: - GV phân công giảng dạy phù hợp với chuyên môn - Cơ sở vật chất tương đối đầy đủ, có điện thắp sáng - SGK, dụng cụ học tập, SBT, STK, tương đối phong phú - Nhà trường GV môn ... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… VI KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: MƠN TIN – LỚP Tuần Tên chương/bài Tiết Phần 1: Bảng tính điện tử: 49 tiết Mục tiêu cuả chương/bài...
 • 5
 • 454
 • 9

ĐỀ CƯƠNG HKI TIN HỌC 8 (2010-2011)

ĐỀ CƯƠNG HKI TIN HỌC 8 (2010-2011)
... tối đa gồm 255 kí tự Từ đến 255 Từ -2147 483 6 48 đến 2147 483 647 (-231 đến 231 – 1) Từ 2,9 x 10-39 đến 1,7 x 10 38 Một kí tự bảng chữ Từ đến 65535 Từ -327 68 đến 32767 (-215 đến 215 -1 ) A+B a + …… ... 0979.1 789 39 -3-  website:www.thcscatchanh.co.cc Trường THCS Cát Chánh Tin học Học suy nghó - Đi cẩn thận! a) Mô tả thuật toán b) Viết chương trình (với b,c biến nhập từ bàn phím) Câu 8: Cho ... …………………………………… , viết chương trình GV: Nguyễn Văn Phong ** 0979.1 789 39 -2-  website:www.thcscatchanh.co.cc Trường THCS Cát Chánh Tin học Học suy nghó - Đi cẩn thận! e) Ta nói điều kiện điều kiện …………………………,...
 • 5
 • 321
 • 3

DE THI HK I TIN HOC 6 2010-2011 (chuan)

DE THI HK I TIN HOC 6 2010-2011 (chuan)
... sinh n i dung học kì I II Yêu cầu đề Kiến thức: Kiểm tra kiến thức n i dung chương học kì I (Chương I làm quen tin học máy tính i n tử, chương II phần mềm học tập, chương III hệ i u hành) Kiểm ... Vạn Linh Tiết 36 Môn : Tin học Ngư i đề : Đơn vị : I Mục tiêu ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Th i gian: 45 phút (Đề lí thuyết) Lớp : Vi Ngọc Trưởng THCS Vạn Linh Đánh giá kiến thức, kĩ vận dụng học sinh ... C4 C2 B i i m 1,5 TỔNG Số câu i m 4 Hệ i u hành Tổng i m CâuB i i m Câu- B i i m C3 3 3,5 3 10 3,5 IV ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM Phần A trắc nghiệm: (3 i m) (M i câu trả l i 0,5 i m) Câu...
 • 4
 • 197
 • 0

Đề cương tin học 9 2010 - 2011 (Có ĐA)

Đề cương tin học 9 2010 - 2011 (Có ĐA)
... lệnh: a Insert -> New slide b.File -> New slide c Edit -> New slide d Format -> New slide Câu:28 Để lưu trình chiếu: a Edit -> Save b File -> Save c Format -> Save d View -> Save Câu: 29 Với phần ... Format -> Background b Format -> More color c Edit -> Background d View -> Background Câu:30 Trong làm việc với phần mềm trình chiếu Power point Để tạo trình chiếu mới: a File -> New b Edit -> New ... Format -> New d Insert -> New Câu:31 Để xuất mẫu bố trí nội dung cho trang chiếu ngăn bên phải cửa sổ Chọn lệnh: a Insert -> Slide Layout b File -> Slide Layout c Format -> Slide Layout d Vew -> ...
 • 6
 • 396
 • 5

Bài giảng Bộ đề trắc nghiệm tin học 7 HK1_2010-2011

Bài giảng Bộ đề trắc nghiệm tin học 7 HK1_2010-2011
... Họ tên học sinh: KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn: Tin học Phần trắc nghiệm - 10điểm(45 phút) Học sinh chọn tô kín ô tròn tương ứng với phương án trả lời vào bảng sau: Mã đề: 004 ... trị ô E3 F7, sau nhân với 10% ta thực công thức sau đây? A =E3 + (F7 * 10%) B (E3 + F7) * 10% C E3 + F7 * 10% D = (E3 + F7) * 10% Câu 22 Phần mềm Typing Test dùng để: A Học toán học B Học vẽ hình ... KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn: Tin học Phần trắc nghiệm - 10điểm(45 phút) Học sinh chọn tô kín ô tròn tương ứng với phương án trả lời vào bảng sau: Mã đề: 005 Câu Để lưu trang tính...
 • 10
 • 472
 • 14

Tài liệu Bộ đề trắc nghiệm tin học 7 HK1_2010-2011

Tài liệu Bộ đề trắc nghiệm tin học 7 HK1_2010-2011
... Họ tên học sinh: KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn: Tin học Phần trắc nghiệm - 10điểm(45 phút) Học sinh chọn tô kín ô tròn tương ứng với phương án trả lời vào bảng sau: Mã đề: 004 ... trị ô E3 F7, sau nhân với 10% ta thực công thức sau đây? A =E3 + (F7 * 10%) B (E3 + F7) * 10% C E3 + F7 * 10% D = (E3 + F7) * 10% Câu 22 Phần mềm Typing Test dùng để: A Học toán học B Học vẽ hình ... KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn: Tin học Phần trắc nghiệm - 10điểm(45 phút) Học sinh chọn tô kín ô tròn tương ứng với phương án trả lời vào bảng sau: Mã đề: 005 Câu Để lưu trang tính...
 • 10
 • 262
 • 0

Gián án Bộ đề trắc nghiệm tin học 8 HK1_2010-2011

Gián án Bộ đề trắc nghiệm tin học 8 HK1_2010-2011
... EABUNG Họ tên học sinh: KIỂM TRA HỌC KÌ I Mơn: Tin học Phần trắc nghiệm - 10điểm(45 phút) Học sinh chọn tơ kín tròn tương ứng với phương án trả lời vào bảng sau: Mã đề: 007 ... 31 - - = - 08 - - = - 16 ; - - - 24 - - = - 32 - - - ~ TRƯỜNG THCS EABUNG Họ tên học sinh: KIỂM TRA HỌC KÌ I Mơn: Tin học Phần trắc nghiệm - 10điểm(45 phút) Học sinh chọn ... Program V D; D Program VD; Câu 17 Biểu thức toán học 18 − − viết dạng biểu thức Pascal +1 A ( 18- 4)/(6+1-4) B ( 18- 4)/6+1-4 C 18- 4/6+1-4 D ( 18 - 4)/(6+1)-4 Câu 18 Cách khai báo là: A Const pi: 3,14; B...
 • 10
 • 323
 • 5

Bài giảng Bộ đề trắc nghiệm tin học 9 HK1_2010-2011

Bài giảng Bộ đề trắc nghiệm tin học 9 HK1_2010-2011
... EABUNG Họ tên học sinh: KIỂM TRA HỌC KÌ I Mơn: Tin học Phần trắc nghiệm - 10điểm(45 phút) Học sinh chọn tơ kín tròn tương ứng với phương án trả lời vào bảng sau: Mã đề: 010 ... (WAN) Câu 16 Máy tìm kiếm gì? A Là cơng cụ cung cấp Internet giúp tìm kiếm thơng tin sở từ khóa liên quan đến vấn đề cần tìm ... Background B View -> Background C Format -> Background D Format -> More color Câu Thế mạng cục bộ? A Mạng kết nối máy tính với khoảng cách lớn, máy tính xa B Mạng kết nối nhỏ, máy tính xa C Mạng...
 • 2
 • 283
 • 3

Bài giảng Bộ đề trắc nghiệm tin học 9 HK1_2010-2011

Bài giảng Bộ đề trắc nghiệm tin học 9 HK1_2010-2011
... EABUNG Họ tên học sinh: KIỂM TRA HỌC KÌ I Mơn: Tin học Phần trắc nghiệm - 10điểm(45 phút) Học sinh chọn tơ kín tròn tương ứng với phương án trả lời vào bảng sau: Mã đề: 010 ... EABUNG Họ tên học sinh: KIỂM TRA HỌC KÌ I Mơn: Tin học Phần trắc nghiệm - 10điểm(45 phút) Học sinh chọn tơ kín tròn tương ứng với phương án trả lời vào bảng sau: Mã đề: 011 ... EABUNG Họ tên học sinh: KIỂM TRA HỌC KÌ I Mơn: Tin học Phần trắc nghiệm - 10điểm(45 phút) Học sinh chọn tơ kín tròn tương ứng với phương án trả lời vào bảng sau: Mã đề: 012...
 • 10
 • 263
 • 2

Tài liệu Giáo án tin học 9 KHII( chuan KTKN)

Tài liệu Giáo án tin học 9 KHII( chuan KTKN)
... - Giáo dục thái độ học tập nghiêm túc, tính thẩm mỹ II/ CHUN B: - GV: Phũng mỏy tính, soạn, trình chiếu mẫu - HS: Vở ghi, tài liệu III/ TIN TRèNH LấN LP 1)n nh t chc: - Kim tra s s: 9A2 / 9B2 ... - Giáo dục thái độ học tập nghiêm túc, tính thẩm mỹ II/ CHUN B: - GV: Phũng mỏy tính, soạn, trình chiếu mẫu - HS: Vở ghi, tài liệu III/ TIN TRèNH LấN LP 1)n nh t chc: - Kim tra s s: 9A2 / 9B2 ... đơn giản 3) Thỏi : - Giáo dục thái độ học tập nghiêm túc, rèn luyện tính thẩm mĩ II/ CHUN B: - GV: Máy tính, máy chiếu, soạn, trình chiếu mẫu - HS: Vở ghi, tài liệu III/ TIN TRèNH LấN LP 1)n...
 • 14
 • 425
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bản kế hoạch tuần đơn giảnAXIT, BAZƠ VÀ MUỐI Hóa học 11Tác động của chính sách tín dụng trong việc xóa đói giảm nghèo tại thành phố kon tum giai đoạn 2014 – 2016NHỮNG QUAN điểm lý LUẬN , PHƯƠNG PHÁP LUẬN và PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu CHÍNH SÁCH xã hộiCÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 12 CÓ ĐÁP ÁNBiểu hiện và tinh sạch staphylococcal enterotoxin b (SEB) từ chủng tụ cầu vàng staphylococcus aureus được phân lập tại thái nguyênNghiên cứu đặc điển tổn thương động mạch vành bằng chụp cắt lớp đa dãy ở bệnh nhân suy thận mạn có chỉ định điều trị thay thế thậnNghiên cứu đặc điểm tổn thương động mạch vành bằng chụp cắt lớp đa dãy ở bệnh nhân suy thận mạn có chỉ định điều trị thay thế thận (FULL TEXT)Nghiên cứu tỷ lệ các biến đổi phân tử KRAS, NRAS, BRAF, PIK3CA và PTEN trong carcinôm tuyến đại - trực tràng (FULL TEXT)các lệnh g lập trình theo din 66025 và các lệnh khác20 đề thi tiếng anh cho HSG tiếng anh lớp 8.Thực trạng của việc huy động và sử dụng nguồn vốn trong nước của nước ta hiện nay và kiến nghị các giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn nàyKỸ THUẬT CHỤP CỘNG HƯỞNG từ đám rối THẦN KINH CÁNH TAY TRÊN máy MRI 3TESLATài liệu ôn tập THI tốt NGHIỆP hóa dược PHẠM THỊ THÙY LINHđồ án kỹ sư xây dựng thiết kế và thi công công trình “nhà ở trung cư ”30001 ôn tập kiến thức cốt lõi về AND ARNNghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến sinh trưởng và phát triển của giống ngô lai DK 9901 tại huyện trấn yên, tỉnh yên báiNghiên cứu ảnh hưởng của phân bón qua lá và bao quả đến năng suất và chất lượng bưởi đại minh, yên bình, yên báiNghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống lúa thuần chất lượng tại huyện văn yên, tỉnh yên báiNghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất, chất lượng quả quýt bắc kạn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập