Đề 64

Tài liệu Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 64 ppt

Tài liệu Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 64 ppt
... C chưng cất áp suất thấp D chưng cất thường Đáp án : (B) Bài : 7834 Ankan tương đối trơ mặt hoá học, nhiệt độ thường không phản ứng với axit, bazơ chất oxi hoá mạnh Chọn đáp án A ankan gồm liên...
 • 6
 • 48
 • 0

Tổng hợp đề thi thử ĐH môn Toán các khối Đề 64 ppt

Tổng hợp đề thi thử ĐH môn Toán các khối Đề 64 ppt
... THPTChuyờnNguynQuangDiờu PN THANGIM THITHTUYNSINHIHCNM2013ưLN2 Mụn:TONKhi:A+B (ỏpỏn thangimgm06trang) PNTHANGIM Cõu ỏpỏn I x- Chohms y= (1) (2,0 x -1 im) 1.Khosỏtsbinthiờnvvth(C)cahms(1)ócho. -1 TX: ... = - ( 2- i) = (1 + 2i )= + 16i Doú i (1 - 3i ) (1+i ) ( -8) ( 2i) 6 0.25 Theogithittacú ( + 16i ) + 8b ( + 16i )+ 64c = 0.25 (1 + 2i ) + b (1 + 2i ) + c = ( 2b + )i + b + c - =0 ỡ2b + = ỡb= ... 0.25 A' C' B' N A H C G I B M K ' T A 'G ^(ABC)ị AG lhỡnhchiuca AA lờn ( ABC) GiMltrungimBC.Tgithittacú: 2a 2 ã a 0 BC = 2a, AG = AI = A ' AG =60 ị A ' G = AG.t an60 = 3 t AC =x > Tacú AB =...
 • 7
 • 92
 • 0

Đề thi và đáp án tiếng anh trình độ C - Đề 64 doc

Đề thi và đáp án tiếng anh trình độ C - Đề 64 doc
... (C) incapable (D) unaware Sarah would not her parent's advice about her choice of career A (A) follow (B) agree (C) (D) want Unfortunately, Sally has ... keeps him at a B (A) space (B) distance (C) reserve (D) remove I rather go to Ireland than Scotland for my holiday B (A) had (B) would (C) did (D) could Our company is a small organization ... employees (B) employers (C) employments (D) employs Catching the earlier train will give us the to some shopping A (A) opportunity (B) luck (C) possibility (D) occasion I've had time...
 • 8
 • 187
 • 1

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TN TRƯỜNG THPT TRẠI CAU ĐỀ 64 potx

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TN TRƯỜNG THPT TRẠI CAU ĐỀ 64 potx
... toàn nước (dư) tạo dung dịch A B C D Câu 27: Trường hợp sau không xảy phản ứng hoá học? B Sục khí Cl2 vào dung A Cho Fe vào dung dịch H2SO4 loãng, nguội dịch FeCl2 C Sục khí H2S vào dung dịch ... Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2 (2) Cho dung dịch HCl tới dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4]) (3) Sục khí H2S vào dung dịch CuCl2 (4) Sục khí NH3 tới dư vào dung dịch AlCl3 ... Thêm vào dung dịch Y nước vôi dư thấy tạo thành m gam kết tủa Giá trị V m tương ứng là: A 11,2 lít; 90 gam B 16,8 lit; 60 gam C 11,2 lít; 40 gam D 11,2 lit; 60 gam Câu 11: Nhúng sắt nhỏ vào dung...
 • 14
 • 176
 • 0

ÔN HÓA HỌC :BỘ ĐỀ 64 + ĐÁP ÁN

ÔN HÓA HỌC :BỘ ĐỀ 64 + ĐÁP ÁN
... Chọn đáp án A B C D Đáp án : (C) Bài : 7831 Hiđrocacbon A có công thức đơn giản chất đây? Chọn đáp án Công thức phân tử A A B C D Đáp án : (A) Bài : 7830 Hiđrocacbon A đồng đẳng axetilen, có công ... lượng phân tử khác Đáp án : (A) Bài : 7825 Có đồng phân cấu tạo có công thức phân tử Chọn đáp án A B C D Đáp án : (D) Bài : 7824 ? Số lượng đồng phân cấu tạo Chọn đáp án A B C D Đáp án : (B) Bài : ... B HCl C C D HCl Đáp án : (C) Bài : 7838 Cho isopentan tác dụng với theo tỉ lệ : số mol, có ánh sáng khuếch tán Sản phẩm monoclo dễ hình thành Chọn đáp án A B C D Đáp án : (B) Bài : 7837 Cho...
 • 6
 • 63
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số lớp 9 - Đề 64

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số lớp 9 - Đề 64
... B = 9m − 12 m + 3m − m< với  1 x x   1 x  + x ÷    1 x ÷  1 x ÷ ÷    (1, 5) với x ≥ x ≠ (2,0) ( với x ≤ 3) (0.75) Bài 4: (1, 5 điểm) a) Tìm x biết: x2 − x + = b) So sánh hai số sau:...
 • 2
 • 58
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 6 - Đề (64)

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 6 - Đề (64)
... Tìm số tự nhiên x, biết 90  x, 15 0  x, < x < 30 Bài 4: (1 điểm) Một khối học sinh xếp hàng 4, hàng 5, hàng thừa người Tính số học sinh, biết số học sinh khoảng từ 15 0 đến 200 BÀI LÀM: TaiLieu.VN...
 • 2
 • 66
 • 0

Đề 64

Đề 64
...
 • 8
 • 82
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết môn toán lớp 12 phần giải tích chương 1 đề 64

Đề kiểm tra 1 tiết môn toán lớp 12 phần giải tích chương 1 đề 64
... − t ) , f '(t ) = ⇔ t = 1 f (0) = f (1) = 1, f  ÷ =   16 y (−2) = − , y (1) = 0,25 0,25 0,25 0,25 max y = max f (t ) = 1, y = f (t ) = ¡ Bài 3: (1) ¡ [0 ;1] [0 ;1] 16 BĐT ⇔ ( x − 3x + ) + ( ... y = − [ -2 ;1] [ -2 ;1] b) Đặt ( ) ( y = sin x + − sin x t = sin x, t ∈ [ 0 ;1] ) 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 1, 0 0,5 0,5 ta y = f (t ) = t + (1 − t )5 , t ∈ [ 0 ;1] f '(t ) = 5t − 5 (1 − t ) , f ... biến ( 1; 0 ) ( 1; +∞ ) Cực trị: Hàm số đạt cực đại x = 1 ⇒ ycd = y ( 1) = Hàm số đạt cực tiểu x = ⇒ yct = y ( ) = Bẳng biến thiên: −∞ x -1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 +∞ + y' - + 4 y −∞ −∞ 1, 0 3...
 • 4
 • 42
 • 0

Đề 64 - Đề thi thử môn toán Quốc Gia (có đáp án) năm 2016

Đề 64 - Đề thi thử môn toán Quốc Gia (có đáp án) năm 2016
... ĐÁP ÁN Câu Nội dung 1(1điểm) Trình bày đủ bước xác (cho điểm tối đa) Nếu chưa đầy đủ sai sót ( tùy ... Điểm 2(1điểm) TXĐ: R y '  3x   m  1 3(1điểm) HS đạt cực đại x  1  y '  1    m  0,5 Thử lại: m = (thỏa mãn) KL 0,5 2 a) 2sin x  sin xcosx  cos x  s inx  1 Pt  sin x  sin xcosx=0 ... 3 x.4 y.9z  x  y  9z Dấu “=” xảy x = 4y = 9z 1   x  y  z  x yz 0,5 1 t Lập bảng biến thi n tìm f  t    t  36 Vậy P   x  ; y  ; z  49 49 49 0,5 Suy P  Đặt t  x  y  z, ...
 • 4
 • 79
 • 1

64 Hoàn thiện hệ thống kế toán doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả quản lý và thực hành thu thuế

64 Hoàn thiện hệ thống kế toán doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả quản lý và thực hành thu thuế
... cao hiệu việc quản thu , mang lại nguồn thu bền vững lâu dài cho đất nước Phụ lục - Trang 50 Chương III HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ HÀNH THU THUẾ ... thu Chất lượng thông tin kế toán ảnh hưởng lớn trực tiếp đến chất lượng hiệu việc quản hành thu thuế Để nâng cao hiệu quản hành thu thuế, bên cạnh việc cải cách sách thu vấn đề hoàn thiện ... pháp hạch toán 40 II.2 Thực trạng công tác quản hành thu thuế 42 Kết luận chương II 46 III Hoàn thiện hệ thống kế toán để nâng cao hiệu quản hành thu thuế ...
 • 97
 • 273
 • 0

Đề thi trắc nghiệm hóa học cấp 3-64

Đề thi trắc nghiệm hóa học cấp 3-64
... cất phân đoạn C chưng cất áp suất thấp D chưng cất thường ), [] Ankan tương đối trơ mặt hoá học, nhiệt độ thường không phản ứng với axit, bazơ chất oxi hoá mạnh A ankan gồm liên kết σ bền...
 • 3
 • 57
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Ebook Elseviers integrated review pharmacology (2nd edition) Part 1NHẬN THỨC CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON VỀ CÁCH TIẾP CẬN TÍCH HỢP TRONG GIÁO DỤC MẦM NOPháp luật về lãi suất cho vay bằng việt nam đồng dành cho khách hàng cá nhân của các ngân hàng thương mại tại việt nam hiện nayNHẬN THỨC CỦA HỌC SINH LỚP 9 VỀ GIÁO DỤC GIỚI TÍNH TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở QUẬN 11 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHNHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP. HỒ CHÍ MINH VỀ MỘT SỐ GIÁ TRỊ SỐNG THEO UNESCONHÂN VẬT PHÒ TRỢ TRONG TRUYỆN CỔ TÍCH CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở GIA LAINHẬN XÉT VỀ QUÁ TRÌNH TRANH GIÀNH ẢNH HƯỞNG GIỮA NGA VÀ MỸ Ở CÁC NƯỚC THUỘC SNG VÀ TRIỂN VỌNG CỦA VẤN ĐỀNHÓM CON CỦA NHÓM TUYẾN TÍNH TỔNG QUÁT TRÊN VÀNH CHÍNH QUY GIAO HOÁNNHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN Ở KHU VỰC ĐÔNG NAM Á TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 1990 ĐẾN NĂM 2006NHỮNG ĐẶC SẮC CỦA DU KÍ VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI VIẾT VỀ NƯỚC NGOÀINHỮNG NHẤN TỐ PHỤC HƯNG TRONG SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN DUNHỮNG THÀNH TỰU CỦA THƠ ĐI SỨ THỜI NGUYỄNNỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA CÁC CHƯƠNG “TỪ TRƯỜNG ” VÀ “CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ” VẬT LÍ 11 THPTPHÂN PHỐI GIÁ TRỊ CHO CÁC SIÊU MẶT TRONG ( )PHÂN TÍCH BAYES THEO CHUẨN 1Bộ câu hỏi ôn thi công chức của sở năm 2017 ( phần 2)PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP – NÔNG THÔN TỈNH BẾN TRE TRONG THỜI KÌ CÔNG NGHIỆP HOÁ – HIỆN ĐẠI HOÁ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁPPHÁT TRIỂN CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM Ở ĐỒNG NAI THỜI KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ HỘI NHẬPPHÁT TRIỂN DU LỊCH NHA TRANG (KHÁNH HÒA) THEO HƯỚNG BỀN VỮNGPHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH BÌNH THUẬN TRÊN QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập