Đề 40

Đề thi HSG lớp 12 có đáp án đề 40

Đề thi HSG lớp 12 có đáp án đề 40
... + + + = 2n + 1.3.5 ( 2n +1) , n Đáp án - thang điểm đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh bảng a Nội dung Thang điểm Bài ( điểm) Vì m+n nên họ đờng cong (C m ) cực đại, cực tiểu m+n > -1 Đờng ... x ( a m) x + n + a = < nghiệm a = a 2a ( m + 2) + m 4n a = 4m + 4n + > 0.25 0.25 2 0.5 vô 0.5 0.5 m + n > -1 (C m ) cực đại, cực tiểu Bài ( điểm) Bổ đề: x>0 e x >x+1 x Thật vậy: ... x>0 e x >x+1 x Thật vậy: Đặt f(x) = e x - x - x x Ta có: f ( x) = e , x > f(x) > f(0) = e x > x+1 >0 x sin x áp dụng bổ đề ta có: x (0, ) e > 1+ sin x e sin x dx > (1 + sin x)...
 • 7
 • 165
 • 1

On he Anh 7 ( de 40

On he Anh 7 ( de 40
... soon (2 6) to London where he worked at a theater There he began to write ( 27) for the theater, his plays were good and people like (2 8) Now Shakespeare could help his family in Stratford He ... gap in the following sentences Identify your answer by writing the corresponding word on your answer paper 31 He is sure to have an accident because he drives very CARE 32 One of them is ... the gap with one suitable word: All the world knows William Shakespeare as one of the greatest poets and dramatists He was (2 1) .in a small English town of Stratford-upon-Avon and (2 2) up in...
 • 4
 • 212
 • 0

de 40

de 40
...
 • 7
 • 59
 • 0

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 40

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 40
... dư) qua ống nghiệm chứa nóng, đến phản ứng xảy hoàn toàn Chất rắn lại ống nghiệm gồm: nung Chọn đáp án A B C D Đáp án : (B) Bài : 14500 Điều khẳng định sau đúng? Trong phản ứng hoá học, số mol ... khiết Hãy chọn Chọn đáp án A Nghiền quặng thành bộ, dung dịch HCl, lọc, dung dịch NaOH đặc, lọc, khí nung nhiệt độ cao, điện phân B Nghiền quặng thành bột, nấu với dung dịch NaOH đặc, lọc, khí lọc, ... bột, nấu với dung dịch NaOH đặc, lọc, khí lọc, nung nhiệt độ cao, điện phân C Nghiền quặng thành bột, dung dịch HCl, lọc, dung dịch NaOH dư, lọc, khí nung nhiệt độ cao, điện phân D B C Đáp án :...
 • 7
 • 221
 • 0

Tài liệu Đề thi môn hóa mã đề 40 pdf

Tài liệu Đề thi môn hóa mã đề 40 pdf
... CH3COOH môi trường axit D HCOOH môi trường axit C CH3CHO môi trường axit Câu 36: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic X Y A glucozơ, etyl axetat B glucozơ, anđehit axetic C rượu ... D Câu 39: Chất khả làm xanh nước quỳ tím A Anilin B Natri hiđroxit C Amoniac D Natri axetat Câu 40: Cho sơ đồ phản ứng: X → C6H6 → Y → anilin X Y tương ứng A C6H12(xiclohexan), C6H5-CH3 B CH4,...
 • 3
 • 137
 • 0

Tài liệu Đề thi thử đại học 2013 Môn Toán khối B Đề 40 doc

Tài liệu Đề thi thử đại học 2013 Môn Toán khối B Đề 40 doc
... MO.S VMA B C = lim (cos2 x 1)sin x a a.a 2 a x cos x x A C, B MN cân B MN A BC = lim x sin x.cos x x sin2 x MN BO MN (A B C) a3 2VMA B C VB A MCN Gọi góc hai mặt phẳng (A MCN) (ABCD), P trung ... tâm O(0; 0), b n kính R1 = A(2; 3) Giả sử d: a( x 2) b( y 3) (a b 2 Từ giả thi< /b> t, ta suy được: R1 (6a 2a 3b) 2 a b 2 d1 a b 0) Gọi d1 2 R2 d2 ( 2a 3b) 2 13 (C2) có tâm I2(6; 0), b n kính R2 = ... x m m m 2 IBC (*) d (I , d ).BC ( xB xB xC y xC )2 ( xB m m Câu II: 1) Hệ PT 2m, xB xC m xC )2 xB xC 128 m2 m 34 x (1) m2 m m (2) có nghiệm phân biệt, khác Khi xB, xC nghiệm (2) S x x ( y 4)...
 • 4
 • 223
 • 1

Tài liệu Đề Thi Thử Đại Học Khối A Vật Lý 2013 - Đề 40 pptx

Tài liệu Đề Thi Thử Đại Học Khối A Vật Lý 2013 - Đề 40 pptx
... với giá trị cực đại hiệu điện hai tụ điện U Max Giá trị cực đại Imax cường độ dòng điện mạch tính biểu thức: A Imax = U max LC B Imax= Umax LC C Imax = Umax L C D Imax = Umax C L Câu 48: ... L=0,8/π(H), C=1 0-3 /4π(F) Dòng điện qua mạch có dạng i=I0sin(100πtπ/3) (A) , thời điểm ban đầu hiệu điện hai đầu đoạn mạch có giá trị u =-6 0(V) Tìm I0? A 1 (A) B 1,2 (A) C 1,5 (A) D 2 (A) Câu 41: Một ... trực AB gần A dao động pha với A cách A đoạn: A 4,5 cm B cm C cm D cm Câu 19: Một lắc lò xo dao động điều hoà theo phương thẳng đứng có lượng E = 3.10 -2 (J), lực đàn hồi cực đại lò xo Fmax =...
 • 4
 • 229
 • 0

TAX AUDIT GUIDELINES DE 40 (9-04) (INTERNET) docx

TAX AUDIT GUIDELINES DE 40 (9-04) (INTERNET) docx
... Release DE 40 (9-04) (INTERNET) TAX AUDIT GUIDELINES CHAPTER II TAX AUDITOR AUTHORITY, DUTIES, AND RESPONSIBILITIES A AUTHORITY Executive Orders The Tax Branch delegations are contained in the Department’s ... prescribed thereunder New Release DE 40 (9-04) (INTERNET) TAX AUDIT GUIDELINES CHAPTER IX FACT GATHERING AND STATUS DETERMINATIONS A GUIDELINES FOR MAKING STATUS DETERMINATIONS Procedures Auditors will ... Sole Shareholder Exclusion ELECTIVE COVERAGE A Elective Coverage 4 New Release DE 40 (9-04) (INTERNET) 1 TAX AUDIT GUIDELINES CHAPTER I AUDIT PROGRAM A OPERATIONAL STRUCTURE AND MISSION Tax Branch...
 • 125
 • 212
 • 0

Đề thi và đáp án tiếng anh trình độ A - Đề 40 potx

Đề thi và đáp án tiếng anh trình độ A - Đề 40 potx
... downstairs B (A) told me (B) told me about (C) tell (D) told me about her 19 London is of England D (A) capital (B) a capital (C) an capital (D) the capital 10 20 Read on the board please ... to vote in this year's election A 10 (A) old enough 11 (B) as old enough 12 (C) enough old 13 (D) enough old as 14 12 It is not very easy to study a foreign language all by A 15 (A) oneself ... 19 13 You can my surprise when I heard the news D 20 (A) suppose 21 (B) think 22 (C) see (D) imagine 14 He book the tickets, but he had no time to call at the cinema D (A) would (B)...
 • 5
 • 102
 • 2

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, B Hóa 2013 - Phần 12 - Đề 40 pptx

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, B Hóa 2013 - Phần 12 - Đề 40 pptx
... danh pháp IUPAC ancol (CH3)2C=CHCH2OH có tên gọi là: A 3-metylbut-2-en-1-ol B pent-2-en-1ol C ancol iso-pent-2-en-1-ylic D 2-metylbut-2-en-4-ol Câu 39 : Hợp chất A tác dụng với K, AgNO3 /NH3, không ... (1)Cl2+2NaBr  2NaCl+Br2  (2)Br2+2FeBr2  2FeBr3  Trang 5/6 Mã đề < /b> 132 (3) Fe+2FeCl3  3FeCl3  Kết luận sau đúng? A Tính khử : Fe>Br–>Cl– >Fe2+ B Tính khử : Fe>Fe2+>Br–>Cl– C Tính oxi hóa : Cl2>Br2>Fe2+>Fe3+ ... nước brom dư có b gam brom phản ứng.Giá trị a, < /b> b : A 21,6 16 B 43,2 32 C 21,6 32 D 43,2 16 II.PHẦN RIÊNG CHO TỪNG LOẠI THÍ SINH (Thí sinh chọn hai phần để làm) 1 .Phần theo chương trình b n( 10...
 • 6
 • 313
 • 3

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TN TRƯỜNG THPT TRẠICAU ĐỀ 40 doc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TN TRƯỜNG THPT TRẠICAU ĐỀ 40 doc
... sau: (1) Sục khí CO2 vào dd natri aluminat (2) Cho dd NH3 dư vào dd AlCl3 (3) Sục khí H2S vào dd AgNO3 (4) Dd NaOH dư vào dd AlCl3 (5) Dd NaOH dư vào dd Ba(HCO3)2 Những trường hợp thu kết tủa ... (1) Cho dd NaOH vào dd Ca(HCO3)2 (2) Cho dd HCl tới dư vào dd NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4]) (3) Sục khí H2S vào dd CuCl2 (4) Sục khí NH3 tới dư vào dd AlCl3 (5) Sục khí CO2 tới dư vào dd NaAlO2 (hoặc ... O2 (đktc) Mặt khác, dd chứa X hòa tan Cu(OH)2 nhiệt độ thường tạo dd xanh lam X có công thức cấu tạo? A B C D Câu 30: Cho m gam kali vào 300ml dd ZnSO4 0,5M thấy khối lượng dd sau pứ tăng 5,3 gam...
 • 9
 • 125
 • 0

Đề Thi Thử Đại Học Toán 2013 - Đề 40 potx

Đề Thi Thử Đại Học Toán 2013 - Đề 40 potx
... 1) -TXĐ -Chiều biến thi n - Cực trị - Giới hạn -BBT, nhận xét - ồ thị 2,0đ 0.25 0.25 0,25 0,25 0,5 0,5 2) - ưa pt: -x3 + 3x2 - = 2m - lập luận số nghiệm pt số giao điểm… - suy -2 < 2m < - => -1 ... - = Bài 5a - đưa về[(1-i/1+i)2]10 - đưa [ (1-i)2/ (1+ i)2]10 - đưa [( 1- 2i +i2 )/ (1 +2i +i2)]10 - ưa (-2 i/2i)10 = Bài 4b 1) - Tìm vt cp điểm qua đt - => vtpt mp(Q) - pt mp (Q) 2) -Tìm gđ d (P) ... -Tìm gđ d (P) A(1;0;0) -Tìm gđ d' (P) B( 8 ;- 2;1) -= > ptdt d0 pt đt qua AB có pt Bài 5b - khai triển đẳng thức - z = 1 3-3 i/ -3 +4i - nhân số phứclhcủa mẫu =>z = - +2i - z = - - 2i 0.25 0.25 0.25...
 • 2
 • 43
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Phát triển đội ngũ giáo viên nòng cốt trong các trường tiểu học trên địa bàn huyện đan phượng thành phố hà nộiChắt lọc anh lovebookHuy động các nguồn lực cộng đồng trong trợ giúp giáo dục cho người dân huyện đông hòa, tỉnh phú yênĐỀ CƯƠNG HỌC TẬP TOÁN 10 (TẬP 1)Nghiên cứu biện pháp nâng cao tính tự giác, tích cực trong giờ học giáo dục thể chất cho sinh viên học viện an ninh nhân dânHuy động cộng đồng tham gia xây dựng trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia ở thị xã sông cầu, tỉnh phú yênPhát triển trung tâm học tập cộng đồng ở huyện đông hòa, tỉnh phú yên theo tiếp cận phát triển cộng đồngGiáo dục bảo vệ rừng cho người dân xã xuân lâm, thị xã sông cầu, tỉnh phú yênNghiên cứu tính chất siêu halogen của dãy MXn (m = be, mg, ca; x = f, cl, br, i) bằng các phương pháp hóa học tính toánHương ước cải lương ở Bắc giangHuy động nguồn lực cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới ở huyện đông hòa, tỉnh phú yênNăng lực viên chức viện khoa học tổ chức nhà nước, bộ nội vụ ttQuản lý nhà nước về nông nghiệp tỉnh ou đôm xay, nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào ttRèn luyện kỹ năng học hợp tác cho sinh viên trường đại học phú yênHoàn thiện quy trình nghiệp vụ buồng tại khách sạn Hòa bình hạ longTổ chức các hoạt động nâng cao năng lực phát triển cộng đồng cho phụ nữ thành phố tuy hòa, tỉnh phú yênHình tượng đông thiên tam hữu trong thơ nguyễn trãiRèn luyện kỹ năng tự quản cho học sinh thông qua hoạt động đội thiếu niên tiền phong hồ chí minh ở các trường tiểu học thành phố tuy hòa, tỉnh phú yênHoạt động của văn phòng tỉnh bolykhamxay nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào (tt)Tiểu luận tình huống chuyên viên về phân cấp ngân sách nhà nước
Đăng ký
Đăng nhập