Đề 37

Đề thi HSG lớp 12 có đáp án đề 37

Đề thi HSG lớp 12 có đáp án đề 37
... Đề thi học sinh giỏi khối 12 Câu Nội dung Câu 6,00đ Với m = a Khảo sát, vẽ đồ thị (2,0đ) Trình bày đầy đủ, các bước nhận xét Đồ thị nhận giao điểm đường tiệm cận làm tâm đối xứng Thi u ... B2b2 = C2 cạnh Q pt: Ax + By ± C = (A2a2 + B2b2 = C2) 0,25đ 0,25đ 2C Khoảng cánh chúng là: d1 = A2 + B 0,25đ 2 cạnh lại Q pt: Bx - Ay ± D = (A2a2 + B2b2 0,25đ = D2) 2D Khoảng cánh chúng là: ... Viết hàm số điểm cự trị nên phương trình y’ = nghiệm phân biệt x1 < x2 góc (II) góc (IV) nằm hai phía oy ⇒ x1 < < x2 ⇒ mξ(0) < với ξ(x) = mx2 + 2m2x + 3m3 ⇔ -3m4 < ⇔ ∀m ≠ (*) Lại góc (II)...
 • 5
 • 211
 • 1

Tài liệu Đề thi thử đại học 2013 Môn Toán khối B Đề 37 pptx

Tài liệu Đề thi thử đại học 2013 Môn Toán khối B Đề 37 pptx
... điểm MB AD 1 VDPQCNB V VMCNB 6 MCNB Vì D trung điểm MC nên d ( M ,(CNB)) 2d (D,(CNB)) MD MP MQ MC MN MB VMCNB VDPQCNB 2VDCNB V S.ABCD VDCSB V 12 S ABCD Câu V: Từ giả thi< /b> t x y2 z2 VSABNPQ ... (P) qua O nên có dạng: Ax By Cz (với A2 Vì (P) (Q) nên: 1.A 1 .B 1.C C A B (1) d ( M ,(P )) A 2B C A B C ( A B C )2 2 B2 C 2( A2 ) B2 C ) (2) B (3) 8A 5B (4) Từ (3): B = C = –A Chọn A = 1, C = ... (a; b; c) (a2 b2 c2 0)   a b c (P) nên ud nP VTPT (P) Giả sử ud Vì d  d, 450 a 2b 2c a Từ (1) (2) ta được: b c 2 14c2 30ac Với c = 0: chọn a = b = b a c (1) 2(a 2b c)2 PTTS d: x 9(a2 b2 c2...
 • 5
 • 222
 • 2

Tài liệu Đề Thi Thử Đại Học Khối A Vật Lý 2013 - Đề 37 docx

Tài liệu Đề Thi Thử Đại Học Khối A Vật Lý 2013 - Đề 37 docx
... khác Câu 43: Hai vật dao động trục Ox có phương trình x1  A1 cos(2,5t   / 3)cm ; x2  A2 cos(2,5t   / 6)cm Sau 0,1s, kể từ thời điểm t = vật ngang qua lần thứ Tỉ số A1 /A2 A 1,5 B C 2,4 ... cách AB = 6,15cm số điểm dao động với biên độ cực đại có đoạn AB A 10 B C D 11 Câu 24: Một lò xo có độ cứng k treo vật khối lượng M Khi hệ cân bằng, ta đặt nhẹ nhàng lên vật treo vật khối ... Khi vật treo qua vị trí cân đoạn ON = 68/3(cm) Gia tốc trọng trường g = 10m/s2 Tần số góc dao động riêng A 2,5 rad/s B 10 rad/s C 10 rad/s D rad/s Câu 26: Một lắc lò xo có giá treo cố định, dao...
 • 4
 • 149
 • 0

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2012-2013 MÔN LÝ ĐỀ 37 potx

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2012-2013 MÔN LÝ ĐỀ 37 potx
... ( W = 2Fc ( 0 + )l -> + )l = 2Fc(2 EQ0 = 3.104 (J) co ich 7500 0,0 0376 t = Wco ich / W = T2g 0 = - Fc mg 0,00245 )l = 0,0 0376 (J) = H.W = 0,75.104 (J) 19946808 ,5 s = 19946808,5/86400 = 23,086...
 • 8
 • 95
 • 0

Đề toán tuyển sinh lớp 10 của các tỉnh Đề 37 potx

Đề toán tuyển sinh lớp 10 của các tỉnh Đề 37 potx
... Tuyển sinh khu vực Tp Đông Hà huyện lân cận lớp 9, 10, 11, 12, môn Toán, Lý, Hoá, Các em học nhà theo nhóm cá nhân, học trung tâm 40 học sinh/ 1lớp Cung cấp tài liệu, đề thi trắc ... viên trung tâm Các em đăng kí học môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh, Văn (các khối 9-12, Luyện thi đại học cấp tốc, luyện thi vào lớp 10 cấp tốc, luyện thi tốt nghiệp 12 cấp tốc) Riêng lớp học từ khối ... học sinh theo học đạt thành tích cao- Số lượng tài liệu khổng lồ học sinh, giáo viên, phụ huynh sử dụng CHÍNH LÀ NIỀM TỰ HÀO, SỰ KHẲNG ĐỊNH CỦA TT GIA SƯ – TT LUYỆN THI TẦM CAO MỚI” - - - Các...
 • 2
 • 142
 • 0

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, B Hóa 2013 - Phần 12 - Đề 37 pot

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, B Hóa 2013 - Phần 12 - Đề 37 pot
... NO2 B NO C N2O D N2O3 Câu 55: Tìm phát biểu đúng: A Hợp chất sắt (III) dễ b khử thành Fe(II) B Hợp chất sắt (III) có tính oxi hóa C Hợp chất sắt (III) dễ b khử thành Fe kim loại D Đều b n ... X có công thức cấu tạo là: A -CH2-COOH B CH3-COOC -COO-CH3 D CH3 COOH Câu 21: Hợp chất C8H8 (X) có chứa vòng, mol X có khả kết hợp tối đa mol H2 kết hợp tối đa mol Br2 (ở trạng thái dung dịch), ... A I, II B I, III C II, III D I, II, III Câu 29: Trong sơ đồ sau (mỗi mũi tên phương trình phản ứng): CH  CH  X  CH3-COO-C2H5 X là: I/ CH2=CH2 II/ CH3-COO-CH=CH2 III/ CH3-CHO A I, II B I, III...
 • 6
 • 79
 • 0

Đề thi và đáp án tiếng anh trình độ A - Đề 37 pptx

Đề thi và đáp án tiếng anh trình độ A - Đề 37 pptx
... 21 (A) of meeting 22 (B) to meet (C) to meeting (D) meeting 10 But I saw him in Frankfurt A (A) years ago (B) for years (C) before years (D) since years 11 Are your glasses? C (A) the ... (A) more taller (B) the more taller (C) the most tall (D) taller It is the most beautiful building the world A (A) in (B) of (C) from (D) on 10 I'm talking to you Please listen to A ... gradually became in the discussion B 19 (A) absorb 20 (B) absorbed 21 (C) to absorb 22 (D) absorbing 14 There is water below the earth's surface everywhere C (A) most (B) most of (C) almost...
 • 5
 • 236
 • 2

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TN TRƯỜNG THPT TRẠI CAU ĐỀ 37 ppt

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TN TRƯỜNG THPT TRẠI CAU ĐỀ 37 ppt
...   Câu 23: Trường hợp sau thu kết tủa có khối lượng lớn ? A Cho V(lít) dd HCl 2M vào V (lít) dd NaAlO2 1M B Cho V(lít) dd AlCl3 1M vào V (lít) dd NaAlO2 1M C Cho V(lít) dd NaOH 1M vào V (lít) ... hợp X): (a) Cho X vào bình chứa lượng dư khí O3 (ở điều kiện thường) (b) Cho X vào lượng dư dung dịch HNO3 (đặc) (c) Cho X vào lượng dư dung dịch HCl (không có mặt O2) (d) Cho X vào lượng dư dung ... Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 (dư) dịch KMnO4 (g) Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch NaHCO3 dịch HCl (loãng) (i) Cho Na2SO3 vào dung dịch H2SO4 (dư) , đun nóng (c) Sục khí Cl2 vào dung (e)Sục...
 • 10
 • 152
 • 0

Tổng hợp đề thi thử ĐH môn Toán các khối Đề 37 pot

Tổng hợp đề thi thử ĐH môn Toán các khối Đề 37 pot
... SỞ GD&ĐT THANH HÓA ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC Khối A năm học 2012 - 2013 Môn Toán Thời gian : 180 phút Trường THPT Sầm sơn PHẦN CHUNG CHO ... y   ; lim y   x   / x   0,25đ + Sự biến thi n: y = 3x -6x *Bảng biến thi n: - x y / + 0 2 - 0,25đ + + y - + -2 *Chiều biến thi n: Hàm số đồng biến x   ;0   2;  Hàm số ... khoảng cách MK AP khoảng cách từ M đến (APN) 0,25đ +Gọi E giao điểm HD AN suy PE//SH từ PE  (AMN) Kẻ MF  AN ( F thuộc AN) MF  (APN) 0,25đ + MF = 2S AMN 3a  AN 0,25đ + Vậy khoảng cách AP...
 • 7
 • 104
 • 0

Đề thi và đáp án tiếng anh trình độ C - Đề 37 pptx

Đề thi và đáp án tiếng anh trình độ C - Đề 37 pptx
... job at the factory C (A) discontent (B) sad (C) sorry (D) unhappy 11 What will this decision have on the future of the club? B (A) result (B) effect (C) answer (D) purpose 12 This year the ... (B) with (C) at (D) by 19 She worships the sun and she always spends her holidays in Greece B (A) nevertheless (B) accordingly (C) yet (D) however 20 I'm afraid I can't come over this afternoon ... rather (C) prefer (D) better It's all over between Pete and Anne: she's walked on him C (A) off (B) away (C) out (D) back He has a bad cold and won't be to play in the match tomorrow C (A)...
 • 8
 • 146
 • 1

Đề thi và đáp án tiếng anh trình độ TOEFL - Tìm từ sai trong số các từ được gạch chân - Đề 37 pot

Đề thi và đáp án tiếng anh trình độ TOEFL - Tìm từ sai trong số các từ được gạch chân - Đề 37 pot
... though 12 (B) conceived 13 (C) was credited 14 (D) because 15 16 The process of making Egyptian sun-dried mud brick are much the same today as it was in prehistoric times B 17 (A) of making 18 (B)...
 • 6
 • 120
 • 0

Đề thi thử tuyển sinh đại học 2011 môn Anh văn khối D-Đề 37 potx

Đề thi thử tuyển sinh đại học 2011 môn Anh văn khối D-Đề 37 potx
... Flooding in this region was the result of heavy rain A Flooding in this region was the cause of the heavy rain B Heavy rain causes flooding in this region C Heavy rain resulted in flooding in this region ... Question 37: We lost the game because of my mistake A It was because of my mistake that we didn't win the game B If I had made a mistake, the game would not have been lost Trang 2/6 - Mã đề thi 422 ... can this at their own speed They also have some formal class teaching when this is appropriate We encourage our pupils to use the library, and we teach them the skills they need in order to this...
 • 6
 • 72
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi hóa đại học khối a năm 2013 mã đề 374đáp án môn hóa khối a năm 2013 mã đề 374đáp án môn lý khối a 2012 mã đề 371đáp án môn lý khối a năm 2011 mã đề 374đáp án đề thi đại học môn lý 2012 đề 371đáp án môn sinh khối b 2013 mã đề 371dap an mon sinh 2013 ma de 371đáp án đại học môn lý 2012 mã đề 371dap an de thi mon sinh 2013 ma de 371dap an de thi mon sinh khoi b 2013 ma de 371dap an mon sinh hoc nam 2013 ma de 371đáp án vật lý khối a 2012 mã đề 371đáp án môn lý đại học 2011 mã đề 374đáp án môn vật lý khối a 2012 mã đề 371đáp án đề thi vật lý năm 2012 mã đề 371Khảo sát tình hình sử dụng pemetrexed trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ tại trung tâm y học hạt nhân và ung bướu bệnh viện bạch maiĐề tài điều kiện, trình tự, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài thương mại, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài mô hình SWOT để xây dựng chiến lược đẩy mạnh xuất khẩu hàng thuỷ sản việt nam vào thị trường mỹ một thị trường mở nhưng đầy thách thức, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài một số vấn đề về việc xây dựng cơ quan bảo hiến ở việt nam, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐánh giá tác dụng ức chế enzym xanthin oxidase in vitro của cây nở ngày đất (gomphrena celosiodes mart )Nghiên cứu và xây dựng bộ công cụ phát triển phần mềm hỗ trợ giám sát, điều khiển sử dụng OPC UA (LA tiến sĩ)Chuyên đề một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây dựng ở công ty cổ phần xây dựng hải phòng, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpChuyên đề một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây dựng ở tổng công ty đầu tư và phát triển nhà hà nội, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpBài giảng Thiết bị và cáp viễn thông Bài 9: Phần cứng máy vi tínhBước đầu xây dựng tiêu chuẩn cơ sở dược liệu tam thất hoàng (panax stipuleanatush t tsai et k m feng) trồng tại sapa lào caiNghiên cứu sử dụng LPG làm nhiên liệu thay thế trên động cơ diesel hiện hành (LA tiến sĩ)Cân bằng thiết bị quay (xử lý rung động máy)Chuyên đề một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây lắp ở công ty xây lắp và vật tư xây dựng i bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệptóm tắt Quỹ tích không Cohen- Macaulay và quỹ tích không cohen-macaulay suy rộngtóm tắt Tăng cường công tác quản lý nhà nước về vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Tuyên QuangNghiên cứu công nghệ hàn liên kết nhôm – thép bằng quá trình hàn TIG (LA tiến sĩ)So sánh tục ngữ Việt và tục ngữ LàoTrách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chínhQuản lý công tác xã hội hóa sự nghiệp giáo dục mầm non ở huyện Thạch Thất thành phố Hà Nội trong bối cảnh phát triển hiện nay
Đăng ký
Đăng nhập