Đề 36

Đề thi HSG lớp 12 có đáp án đề 36

Đề thi HSG lớp 12 có đáp án đề 36
... (1) x + x + m = : (2) Theo yêu cầu toán (*) nghiệm phân biệt (1) nghiệm kép x ;(2) nghiệm x (2) nghiệm kép x ;(1) nghiệm x1 (1), (2) nghiệm chung; nghiệm lại khác m= ... Chứng minh: cầu tiếp uu r r r uu r r Sa IA + Sb IB + Sc IC + Sd ID = Hớng dẫn chấm thi học sinh giỏi lớp 12 Môn: Toán Bảng A Câu Bài 1 Nội dung Cosx = Với m =1; Phơng trình Điểm 4Cos x 2Cosx ... (2) Mọi ABC < 0,5 0,5 Ta có: AC B C AC A + C 2B C os + C os = C os Cos = C os AC 3B AC Cos = C os Cos B Cosk B = Cosk B ữ: (a) 4 4 3 0,5 Chứng minh tơng tự có: BC C A ...
 • 10
 • 230
 • 1

de 36

de 36
... 14553 X kim loại hoá trị II Y kim loại hoá trị III Tổng số proton, nơtron electron nguyên tử X 36 nguyên tử Y 40 Kim loại X, Y kim loại sau đây? Chọn đáp án A Ca Al B Mg Cr C Mg Al D A Đáp án ... màng ngăn) Khối lượng NaOH thu bao nhiêu? Biết hiệu suất trình điện phân 90% Chọn đáp án A 18g B 36g C 26g D 46g Đáp án : (B) Bài : 14549 Cho 7,4g hỗn hợp axit hữu no đơn chức tác dụng với lượng...
 • 7
 • 25
 • 0

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 36

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 36
... phần trăm khối lượng N X 15,7303% O X 35,955% Biết X tác dụng với HCl tao muối (R gốc hiđrocacbon) tham gia phản ứng trùng ngưng X có công thức cấu tạo sau đây? Chọn đáp án A B C D A B Đáp án : (D) ... 14553 X kim loại hoá trị II Y kim loại hoá trị III Tổng số proton, nơtron electron nguyên tử X 36 nguyên tử Y 40 Kim loại X, Y kim loại sau đây? Chọn đáp án A Ca Al B Mg Cr C Mg Al D A Đáp án ... màng ngăn) Khối lượng NaOH thu bao nhiêu? Biết hiệu suất trình điện phân 90% Chọn đáp án A 18g B 36g C 26g D 46g Đáp án : (B) Bài : 14549 Cho 7,4g hỗn hợp axit hữu no đơn chức tác dụng với lượng...
 • 7
 • 232
 • 0

Tài liệu Đề thi thử đại học 2013 Môn Toán khối B Đề 36 pptx

Tài liệu Đề thi thử đại học 2013 Môn Toán khối B Đề 36 pptx
... I(3; 1), b n kính R = d (I , ) 0) Từ: a 2, b 1, c 10 a 1, b 2, c 10 2 cos(d , ) : x y 10 : x 2y 10 2) Lấy B   (d1), C (d2) Từ : AB   k AC k B trung điểm đoạn thẳng AC Ta tính B( 2; –1; ... đường thẳng d B, D d AB AD a E(3; 7; 6)  a (d2) Câu VII.a: z1 z2 Giả sử ( ): ax a2 4i Câu VI .b: 1) (C): x C(3; 1) B( –2; 1), D(6; 5)  2) E y Vậy, minP = x  nP  ad1 a 2i y2 x 2y by c (c x t ... cắt đường thẳng (d1) điểm B cắt đường thẳng (d2) điểm C Chứng minh điểm B trung điểm đoạn thẳng AC 2 Câu VII .b (1 điểm): Tìm giá trị m để hàm số y x (m 1)x m m đồng biến x khoảng tập xác định...
 • 3
 • 187
 • 2

Tài liệu Đề Thi Thử Đại Học Khối A Vật Lý 2013 - Đề 36 pptx

Tài liệu Đề Thi Thử Đại Học Khối A Vật Lý 2013 - Đề 36 pptx
... Trong quang phổ vạch nguyên tử hiđrô, vạch vùng tử ngoại nằm dãy: A Lai-man Pa-sen B Ban-me Lai-man C Lai-man, Ban-me Pa-sen D Ban-me Pa-sen Câu 26: Cần truyền công suất điện pha P  1,08MW xa với ... đỏ, b a có màu: A Đỏ B Lục C Vàng D Đen Câu 28: Phương trình dao động vật dao động điều h a x  10cos(2t   2)cm Nhận xét Sai dao động này? A Sau 0,25s kể từ t  vật quãng đường 10cm B Sau 0,5s ... nhỏ dãy Lai-man, Ban-me, Pa-sen quang phổ hiđrô (theo thứ tự n  1, n  2, n  ) xác định: A 4n /(2n  1) B (n  1)2 /(2n  1) C 4n /(4n  1) D (n  1)2 /(2n  1) Câu 42: Hai chất điểm dao động...
 • 5
 • 145
 • 0

Đề toán tuyển sinh lớp 10 của các tỉnh Đề 36 pdf

Đề toán tuyển sinh lớp 10 của các tỉnh Đề 36 pdf
... Tuyển sinh khu vực Tp Đông Hà huyện lân cận lớp 9, 10, 11, 12, môn Toán, Lý, Hoá, Các em học nhà theo nhóm cá nhân, học trung tâm 40 học sinh/ 1lớp Cung cấp tài liệu, đề thi trắc ... viên trung tâm Các em đăng kí học môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh, Văn (các khối 9-12, Luyện thi đại học cấp tốc, luyện thi vào lớp 10 cấp tốc, luyện thi tốt nghiệp 12 cấp tốc) Riêng lớp học từ khối ... học sinh theo học đạt thành tích cao- Số lượng tài liệu khổng lồ học sinh, giáo viên, phụ huynh sử dụng CHÍNH LÀ NIỀM TỰ HÀO, SỰ KHẲNG ĐỊNH CỦA TT GIA SƯ – TT LUYỆN THI TẦM CAO MỚI” - - - Các...
 • 2
 • 136
 • 0

Đề thi và đáp án tiếng anh trình độ A - Đề 36 ppt

Đề thi và đáp án tiếng anh trình độ A - Đề 36 ppt
... 13 - Mark wasn't there last night - No, A 21 (A) I wasn't either 22 (B) either was I (C) I wasn't too (D) neither I was 14 As it had not rain for several months, there was a of water ... Jack to Paris twice this year B (A) be (B) has been (C) had been (D) is 6 Either teacher knows the answer = B (A) No teachers know the answer (B) Both teachers know the answer (C) All ... know the answer (C) All the teachers know the answer 10 11 (D) Any teacher can answer They bought a ticket for the train at the station B 12 (A) bus 13 (B) railway 14 (C) police 15 (D) lorry...
 • 5
 • 310
 • 4

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, B Hóa 2013 - Phần 12 - Đề 36 potx

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, B Hóa 2013 - Phần 12 - Đề 36 potx
... dch riờng bit sau : Glucoz, tinh bt, glixerin , phenol , andehit axetic , benzen Thuc th dựng nhn bit dung dch l ? A Na, Quỡ tớm , Cu(OH)2 B Na, Quỡ tớm , AgNO3/NH3 C Na, Quỡ tớm , nc brom D Cu(OH)2, ... ton b sn phm chỏy vo b nh ng Ba(OH)2 thu 19,7 gam kt ta v lng dung dch gim 5,5 gam Lc b kt ta un núng dung dch li thu 9,85 gam kt ta na Cụng thc phõn t ca X l ? ( Cho C= 12 , H = , O = 16 , Ba ... hng ? glixin B Metyl amin C phenol D Phenyl amin Hai cc ng dung dch HCl t trờn hai a cõn A ,B Cõn trng thỏi cõn bng Cho a gam CaCO3 vo cc A v b gam M2CO3 ( M : Kim loi kim ) vo cc B Sau hai...
 • 7
 • 57
 • 0

Đề Thi Tốt Nghiệp Toán 2013 - Phần 6 - Đề 36 pdf

Đề Thi Tốt Nghiệp Toán 2013 - Phần 6 - Đề 36 pdf
... 4a: 1) 3x  y  z   1  3i 1  3i ; x 2 Câu 4b: 1) V  2) x2  y2  z2  36 49 Câu 5a: x     2) h   6 Câu 5b: z   cos  i sin  ...
 • 2
 • 42
 • 0

Đề Thi Thử Đại Học Toán 2013 - Đề 36 ppt

Đề Thi Thử Đại Học Toán 2013 - Đề 36 ppt
... Văn AN (ĐỀ THI THAM KHẢO) KỲ THI TỐTNGHIỆPTRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Đáp án môn thi: TOÁN CÂU Câu điểm ĐÁP ÁN ĐIỂM - Tập xác định R - Sự biến thi n: ... đạt cực đại x = 0; yCĐ = 0,25 , Hàm số đạt cực tiểu x =  , yCT = -2 0,25 0,25 0,5 - Đồ thị : vẽ đúng, có bảng giá trị đặc biệt y x -8 -6 -4 -2 -5 Kết luận: Đths nhận Oy làm trục đối xứng - Khi ... ; lim y   x  0,25 0,25 x  + Bảng biến thi n: Chiều biến thi n: y’ = 2x3 – 6x =  x = x =  x y‘ y  - - + 0 -  -2  0,25 +  -2 Hàm số đồng biến khoảng ( 3; ) ( 3; ) , hàm...
 • 6
 • 37
 • 0

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TN TRƯỜNG THPT TRẠICAU ĐỀ 36 doc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TN TRƯỜNG THPT TRẠICAU ĐỀ 36 doc
... khí CO2 (dư) vào dung dịch chứa mol Ba(OH)2 (2) Cho dung dịch Ba(OH)2 (dư) vào dung dịch chứa mol NaHCO3 (3) Sục khí NH3 (dư) vào dung dịch chứa mol AlCl3 (4) Sục khí NH3 (dư) vào dung dịch ... nguyên tử trung tâm phân tử : CH4, CO2, NH3, P2H4, PCl5, H2S : A 0; 0; 1; 2; 0; 0; B 0; 0; 1; 2; C 1; 2; 1; 2; 0; 1; và2 D 1; 2; 2; 2; Cl Br Câu 16: Có sơ đồ sau : Cr  HCl  ?  ?  NaOHdd ... mol CuCl2 (5) Cho dung dịch HCl (dư) vào dung dịch chứa mol Na[Al(OH)4] (6) Cho dung dịch Ba(OH)2 (dư) vào dung dịch chứa mol Na2CO3 (7) Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch chứa mol Na[Al(OH)4] Phản...
 • 8
 • 86
 • 0

Tổng hợp đề thi thử ĐH môn Toán các khối Đề 36 pdf

Tổng hợp đề thi thử ĐH môn Toán các khối Đề 36 pdf
... Theo đề ta có: 12C2 +nC2 = 360 0 n 12 +) Giải phương trình ta n = 20 n = -30 (loại) Thành thử n = 20 thoả mãn toán. 0,5 1.1điểm Câu a b2 VIIb(2đ) +) Giả sử M(a; b) ẻ(E) ị + = +) Theo giả thi t ... giả thi t SA hợp với đáy góc 45 suy góc SAH 45 Ta có DADC vuông cân D ị AC = a Từ ta DACB vuông cân C 5 10 ị AH = AC2 + CH2 = a Từ ta SH = AH = a Vậy V ABCD = SH. ABCD = S a S 2 * Tính khoảng cách ... b= 2 +)Với a=2, b = -4 suy C(2; -4; 0) +) Với a = 2, b = suy C(2; 4; 0) Thành thử có hai điểm C thoả mãn điều kiện toán +) Số tam giác có đỉnh thuộc d1, hai đỉnh thuộc d là: 12C n Câu VIIa.(1đ...
 • 8
 • 70
 • 0

Đề thi và đáp án tiếng anh trình độ C - Đề 36 pptx

Đề thi và đáp án tiếng anh trình độ C - Đề 36 pptx
... (C) at last (D) by the end You should a lawyer before you sign that document C (A) counsel (B) check (C) consult (D) communicate You can take a horse to water, but you can't ... not survive the terrible across the desert B (A) excursion (B) journey (C) step (D) travel Heavy snowfalls have all trains C (A) cancelled (B) postponed (C) delayed (D) omitted The heavy ... go, if I all about this trip A (A) knew (B) know (C) have known (D) would know 19 They were for smuggling jewelry into the country B (A) judged (B) arrested (C) accused (D) warned 20 At...
 • 8
 • 98
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần công nghệ lehutThực trạng công tác kế toán Công ty TNHH Một Thành Viên 45Tuyển tập những bài văn tham khảoChất lượng cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Thăng LongTHỰC TẾ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC ĐÁ XYZThực trạng công tác kiểm toán doanh thu và nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm Toán Đại Tín thực hiệnHoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Sơn TâyNâng cao hiệu quả chi tiêu công cho chương trình xóa đói giảm nghèo tại tỉnh Nghệ AnNghiên cứu đánh giá hiện trạng thoát nước và đề xuất giải pháp thoát nước tại Khu vực phí Bắc quận Sơn Trà thành phố Đà NTôn nhân xuyên biên giới của người Hmông tại xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ AnNHẬN ĐỊNH ĐÚNG SAI LUẬT dân sự 2015 có đáp ánHoạt động cho vay hộ gia đình tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt NamQuan tri thuong hieuThực trạng công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Giáo dục Ngôi saoThu nhập và đời sống của người hưởng chế độ hưu trí hàng tháng ở thị xã thái bình - thực trạng và giải phápNâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành ĐôTăng cường quản lý đội xây dựng ở Công ty cổ phần xây lắp vật liệu xây dựngThu hoạch thực tập tốt nghiệp Hoạt động kinh doanh, phân phối sản phẩm thuốc của Công ty TNHH Dược phẩm An VượngThu hút đầu tư trực tiếp nhằm phát triển kinh tế ở tỉnh Nghệ AnNghiên cứu sự vận tải và phân phối thuốc Berberin của màng Bacterial cellulose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua đường uống (LV tốt nghiệp)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập